Internet prosto z nieba –szybki Internet satelitarny

advertisement
Internet Prosto z Nieba –Szybki
Internet Satelitarny
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
Maciej Łopusiewicz – Dyrektor Sprzedaży
INFRATEL Operator Infrastrukturalny
Plan Prezentacji
- Wprowadzenie
- Zestaw do odbioru internetu satelitarnego
- Odbiorcy usługi
- Porównanie kosztów
- Zalety systemu
- Francja, Hiszpania, Irlandia
- Realizacja usługi
- Podsumowanie
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Wprowadzenie – zestaw satelitarny
Urządzenie zewnętrzne:
– Antena
– Konwenter
Urządzenie wewnętrzne:
– Modem (3,6Mbps/384 kbps)
(Testy Ka-Sat 10/4 Mbps)
INTERNET:
 DWUKIERUNKOWY
 SZEROKOPASMOWY
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Tooway™- potencjalni odbiorcy
Jak wybrać ofertę „najlepszą ekonomicznie”?
Dla „białych plam” satelita jest naturalnym rozwiązaniem
Łączność satelitarna
Łącza kablowe
Łącza radiowe naziemne
Satelita
Gęstość zaludnienia (malejąco)
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Tooway™zalety - porównanie kosztów
Koszty budowy sieci na jednego użytkownika dla obszarów słabo
zurbanizowanych:
Sieć kablowa – ok. 10 000 zł
Sieć radiowa – ok. 4 500 zł
Sieć satelitarna – ok. 1 500 zł
W przypadku sieci satelitarnej miesięczny abonament uwzględnia wszystkie koszty
obsługi i utrzymania sieci.
*Estymacj a kosztów dla nieznanej liczby użytkowników sieci na etapie jej
projektowania
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Tooway™ zalety - dostępność
- Instalacja w ciągu jednego dnia, brak konieczności fizycznej budowy sieci
- Wszędzie tam, gdzie już znudziło nam się czekać na ofertę
- Wszędzie tam, gdzie sieci naziemnej nigdy nie będzie
- Wszędzie tam, gdzie może będzie sieć naziemna lub będzie za 5 lat
- Szybki, czyli 3,6Mbit/sek, wszędzie działa tak samo skutecznie
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Tooway™ zalety - czas inwestycji
- Zostanie na pewno zbudowany (już jest!)
- Zostanie na pewno dostarczony (przesyłka kurierska)
- Zostanie na pewno zainstalowany (kilka godzin)
- Nie ma dla niego „białej plamy” ani trudnych miejsc
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Tooway™zalety - koszty
- Wiemy ile kosztuje dostarczenie i utrzymanie, mamy niskie koszty wdrożenia
bardzo krótki czas inwestycji
- Wiemy ile kosztuje na jedno gospodarstwo domowe
- Wiemy ile kosztuje na jednego użytkownika
- W porównaniu z budową sieci na obszarach słabo zaludnionych jest bezwzględnie
najtańszy
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Tooway zalety – mobilność
- Idealne rozwiązanie przenośne, tam gdzie jest potrzeba chwili z możliwością
późniejszego przeniesienia w inne miejsce
- Rozwiązanie tymczasowe w sytuacjach kryzysowych
- Narzędzie do monitoringu
- Transmisja danych „na żywo” z lokalnych wydarzeń
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Francja
- Zestawy Tooway™ są dofinansowywane
do 600€ brutto
- Inicjatywa jest finansowana przez:
- Rząd w ramach rządowego programu rozwoju
regionalnego 2007-2013 (Fonds National
ménagement et Développement du
Territoire - FNADT) do 4.8M€
- Środki UE w ramach ERDF do 10M€
- W pozostałych regionach zestawy
Tooway™ są dofinansowywane od 300
do 600€ brutto
- Warunek dofinansowania – brak DSL
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Hiszpania
2009 - 2010 Navarra
Dofinansowanie:
500€ brutto dla instalacji sprzętu i usług do 1 MB
600€ brutto dla instalacji sprzętu i usług do 2 MB
Zarówno osoby indywidualne jak i firmy mogą korzystać z
subwencji – Finansowanie przez samorząd Navarra
2010 Castilla y Leon
Finansowanie z europejskiego funduszu na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w wysokości 3 mln €
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Irlandia
2009 - NBS (National Broadband Scheme)
Projekt w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy
rządem a H3G
Inwestycja 223 mil € z czego rząd porywa 79,8 mil€. Dofinansowanie
z Unii Europejskiej to 40% z funduszu ERDF (2007-2013)
8% powierzchni kraju otrzyma dostęp do internetu drogą satelitarną
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Podsumowanie – realizacja usług
- Wiodący operator satelitarny w Europie
- Obsługa floty 27 satelitów na świecie
- Komercjalizacja usług szerokopasmowych Tooway i D-Star
- Największy w Europie teleport do kontroli danych w Turynie
- Kontroluje dostepność usług i zapewnia wsparcie na terenie
Europy, Basenu Morza Śródziemnego, Afryki, Azji i obu Ameryk
- Producent najnowocześniejszych rozwiązań techniki satelitarnej
- Lider produkcji terminali konsumenckich: ponad 750 000 teminali
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Podsumowanie – realizacja usług
Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o.
- dystrybutor sprzedaży detaliczna usług szerokopasmowego dostępu do Internetu
drogą satelitarną w Polsce
- dostawca usług i operator telekomunikacyjny
- dostawca usługi transmisji danych w oparciu o własną lub dzierżawioną
infrastrukturę telekomunikacyjną
- realizator usługi outsourcingu utrzymania i zarządzania siecią telekomunikacyjną
wybudowaną przez inne podmioty (w tym jednostki samorządów terytorialnych)
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Zapraszamy na Stoisko nr 6 na Targach InFoStrada 2011
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Lublin 2011 - Maciej Łopusiewicz
[email protected]
InFoStrada Targi Technologii Szerokopasmowych 2011
www. infratel.pl
Download