Listopad 2015 - Dom Pomocy Społecznej Wójtowska

advertisement
WIEŚCI Z WÓJTOWSKIEJ
Listopad 2015 rok
STRAŻACY NA WÓJTOWSKIEJ.
Skończyły się już upały, a w naszym
Domu wciąż gorąco. Przedstawiciel
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej
przeprowadził
kontrolę.
Sprawdził dostosowanie budynku do
wymagań przeciwpożarowych. Zbadał
działanie
instalacji
oddymiającej,
wentylacji, sygnalizacji pożarowej, a
także sprawdził drogi ewakuacyjne i
dojazd pożarowy do budynku. Odbył
się też próbny alarm. Ale mamy to
opanowane! Nic nas nie zaskoczy.
Wszystko odbyło się znakomicie.
Jesteśmy zatem bezpieczni.
PROJEKT QUATSEE
W ramach międzynarodowego projektu
Quatsee dotyczącego przeszkolenia
osób zarządzających Pani Dyrektor
Małgorzata Druś otrzymała certyfikat
pracodawcy, który spełnia warunki
zatrudniania wspomaganego. Nasze
pionierskie
działania
w
ramach
projektu „Pomocna dłoń” dotyczące
zatrudniania osób niepełnosprawnych
intelektualnie w systemie mentorskim
są zbieżne z ideą Europejskiej Unii
Zatrudniania Wspomaganego.
DPS-y OTWARTE NA SZTUKĘ.
XVI Przegląd Twórczości Artystycznej
Domów
Pomocy
Społecznej
w
Warszawie w tym roku prowadziła
nasza Pani Dyrektor. Mocna ekipa
Mieszkańców z Wójtowskiej, pod
okiem Terapeutów, zaprezentowała
piękne przedstawienie pod tytułem
„Snuć miłość”. Mieszkańcy po raz
kolejny
pokazali
swoje
talenty
aktorskie. Dla widzów mieli też
przygotowaną „słodką niespodziankę.”
Podziękowaniom nie było końca.
COROCZNA OCENA PRACY
Jak co roku przeprowadziliśmy ocenę
pracy wszystkich pracowników DPS.
Analizowaliśmy zarówno wypełnianie
obowiązków pracowniczych jak i
efektywność pracy i zaangażowanie.
Przy przeprowadzaniu ocen istotne
było docenienie odpowiedzialności
pracownika za dbanie o jakość życia
Mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Nie
bez znaczenia jest także podnoszenie
kwalifikacji mające wpływ na rozwój
zawodowy. W tym roku rozmowy i
prace przygotowujące do procesu
wartościowania stanowisk dały nam
dodatkową, cenną wiedzę. Nowe
rozwiązania
pozwolą
jeszcze
efektywnej zarządzać pracą personelu.
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Z
okazji
Dnia
Niepodległości
gościliśmy
Zespół
Forest
Gump
działający na co dzień przy Parafii
Świętego
Stanisława
Kostki
na
warszawskim Żoliborzu. Jak zwykle
przybyli nasi drodzy sąsiedzi mieszkańcy
pobliskich
domów.
Wspólnie wysłuchaliśmy Koncertu
Pieśni
Patriotycznych.
Przy
akompaniamencie gitary, bębna oraz
fletu śpiewał każdy kto mógł. Po
koncercie był wspólny posiłek i długie
Polaków rozmowy. Takie spotkanie to
nie tylko kontakt z X muzą
i pielęgnowanie uczuć patriotycznych
ale
także
nawiązywanie
więzi
międzypokoleniowych i ugruntowanie
więzi
sąsiedzkich.
Okoliczni
Mieszkańcy już od dawna są naszymi
gośćmi, poznają specyfikę Domu i jego
klimat. Mówią nam, że są pod dużym
wrażeniem bardzo dobrych warunków
i ciepłej atmosfery panującej w Domu.
Dom Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13, Warszawa
Download