MU-4 Instrukcja obsługi

advertisement
Instrukcja Obsługi
MU-4 Lampowy Wzmacniacz
Zintegrowany
Chcemy, aby otaczająca nas rzeczywistość była inspirująca, zarówno dla
oczu jak i dla uszu. Chcemy wszechobecnej tandecie i przeciętności,
przeciwstawić przedmioty oryginalne, z klasą, w które ich twórcy włożyli
kawałek swojej duszy. Chcemy, aby posługiwanie się nimi sprawiało
przyjemność, inspirowało. Pragniemy nadawać szczególne znaczenie
wszystkiemu co nas otacza. Inspirują nas światy Audio oraz Moto,
pozornie oddalone od siebie, lecz w rzeczywistości mające tak wiele ze
sobą wspólnego.
Zatem zrelaksuj się i spędź z nami chwilę…
Jacek Siwiński i Wiesław Zawada
Muarah
www.muarah.pl
[email protected]
V1.2
1
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MU-4 Lampowy Wzmacniacz Zintegrowany
Wysokiej klasy lampowy wzmacniacz zintegrowany MU-4 oferuje prawdziwie lampowe brzmienie, które
dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych jest wolne od wady typowej dla tego
typu sprzętu – słabo kontrolowanego pasma niskich częstotliwości. MU-4 radzi sobie z „basami” równie
dobrze jak z całym pasmem akustycznym. Duża moc, ekskluzywne wzornictwo i zdalne sterowanie
pozwalają w pełni relaksować się muzyką.
v1.2
2
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Cechy MU-4
Lampowa końcówka mocy w układzie Push-Pull pracująca w klasie AB dająca ciągłą moc 50W
przy obciążeniu 4Ω lub 8Ω
Transformatory wyjściowe pracujące w układzie Ultra Linear co gwarantuje niskie
zniekształcenia harmoniczne
Regulacja wartości prądu spoczynkowego lamp mocy z precyzją ±1mA
Automatyczne wyrównywanie prądów spoczynkowych lamp w stopniu mocy redukujące
zakłócenia i zniekształcenia.
Opóźnione załączanie napięcia anodowego lamp mocy co zwiększa ich żywotność
Opóźnione załączanie wyjścia po nagrzaniu lamp do temperatury roboczej (funkcja warm-up)
Natychmiastowe odłączenie wyjścia po wyłączeniu urządzenia lub zaniku napięcia zasilania
rezystory i kondensatory w torze fonicznym o tolerancji odpowiednio 1% i 5% co gwarantuje
idealną symetrię między kanałami oraz stabilne parametry pracy
Wyjście słuchawkowe
pilot zdalnego sterowania z przyciskami z kryształów SWAROVSKIEGO
Sterowanie mikroprocesorowe
Podłączenie
1) Ostrożnie wyjąć wzmacniacz z
opakowania. Nie chwytać za
szklany panel przedni ani za
40cm
puszki transformatorów. Dla
pewniejszego
chwytu użyć
załączonych
gumowanych
rękawiczek.
2) Ustawić
wzmacniacz
w
odpowiednim oddaleniu od
10cm
10cm
Muarah
innych urządzeń elektronicznych
np.: przedwzmacniacza (ze
względu
na
zakłócenia).
Zalecana
jest
odległość
minimum 10cm. Zadbać o to aby było to miejsce umożliwiające przepływ powietrza – urządzenie
w czasie pracy dość mocno się nagrzewa.
3) Jeśli wzmacniacz przebywał w pomieszczeniu o innej wilgotności lub temperaturze odczekać
godzinę przed przystąpieniem do kolejnych czynności.
4) Używając gumowanych rękawiczek zainstalować w odpowiednich miejscach lampy elektronowe
(patrz rys. poniżej). Nie dotykać gołymi palcami baniek lamp. Ewentualne odciski palców usunąć
używając bawełnianej szmatki zwilżonej spirytusem.
INPUT
VOLUME
PH
CD
AUX
MU-4 TUBE INTEGRATED AMPLIFIER
WARM-UP / MUTE
v1.2
3
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
5) Podłączyć do wejść wzmacniacza kable
RCA źródeł dźwięku zgodnie z opisem
na tylnym panelu.
6) Podłączyć głośniki do odpowiednich
wyjść wzmacniacza za pomocą wtyków
bananowych, widełek lub przykręcając
odizolowane końcówki przewodów.
7) UWAGA! Dopiero teraz podłączyć
przewód zasilający do MU-4 z jednej
strony a następnie do gniazdka
sieciowego z drugiej.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
12BH7
6N1P
12BH7
6N1P
KT88
KT88
KT88
KT88
ODTWARZACZ CD
OUT
L
MU-4
AUX
CD
PH
R
L
L
R
RIGHT SPEAKER
Gramofon
+8Ω
+8Ω
+4Ω
+4Ω
COM
COM
LEFT SPEAKER
R
GND
IN
OUT
R
L
GND
PRZEDWZMACNIACZ GRAMOFONOWY
+
GŁOŚNIK PRAWY
v1.2
+
GŁOŚNIK LEWY
4
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Obsługa
a)
LEFT SPEAKER
RIGHT SPEAKER
1) Przed
pierwszym
włączeniem
wzmacniacza należy upewnić się, że
przełącznik BIAS TRIM (b) znajduje
h)
się w pozycji środkowej
2) Regulatory prądu podkładu BIAS
TRIM
(c)
należy
skręcić
AUX CD PH
BIAS TRIM
+8Ω
+8Ω
R
maksymalnie w kierunku „-„
+4Ω
+4Ω
L
(najmniejszy prąd)
COM
COM
3) Po
włączeniu
urządzenia
przełącznikiem (a) wzmacniacz
c)
b)
nagrzewa się co sygnalizuje
migający
czerwony
wskaźnik
POWER/WARM-UP (d).
Muarah
4) Po nagrzaniu lamp (ok. 30 sekund) załączane jest napięcie anodowe
lamp mocy.
d)
5) Po
kolejnych
15
sekundach
g)
f)e)
niezbędnych do ustabilizowania się
układów wzmacniacza dołączane są
wyjścia głośnikowe. Wskaźnik POWER/WARM-UP (d) przestaje
migać.
6) Zanim uruchomione zostanie źródło dźwięku należy wyregulować
prądy spoczynkowe lamp mocy oddzielnie dla lewego i prawego
kanału. W tym celu przełącznik BIAS TRIM (b) ustawia się w lewą
bądź prawą pozycję zgodnie z opisem na tylnym panelu
wzmacniacza. Regulacji dokonuje się odpowiednim dla danego
kanału pokrętłem (c). Prawidłowa wartość (50mA) to taka, przy
której na wskaźniku VOLUME (e) pali się środkowy pasek. Paski
poniżej oznaczają zbyt niski prąd podkładu a powyżej za wysoki. Po
dokonaniu regulacji przełącznik BIAS TRIM należy przestawić w położenie środkowe.
7) Wzmacniacz jest gotowy do pracy choć pełne walory brzmieniowe osiąga po ok. 10 min. od
włączenia. Przez ten czas należy unikać wysokich poziomów głośności.
8) Regulację prądu podkładu należy powtórzyć po ok. 1h po pierwszym uruchomieniu
wzmacniacza. Później wystarczy wykonywać tę czynność raz na 2 tygodnie lub nawet raz na
miesiąc w zależności od intensywności użytkowania urządzenia.
9) Regulację głośności oraz zmianę aktywnego źródła można przeprowadzić przy użyciu pilota
zdalnego sterowania lub przycisków (f) (g) umieszczonych pod przednim panelem wzmacniacza.
Funkcja MUTE jest dostępna tylko w pilocie zdalnego sterowania. Powoduje ona odłączenie
głośników i jest sygnalizowana pulsowaniem wskaźnika POWER/WARM-UP (d).
INPUT
VOLUME
PH
CD
AUX
MU-4 TUBE INTEGRATED AMPLIFIER
WARM-UP / MUTE
v1.2
e)
5
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
10) Podłączenie słuchawek do wyjścia słuchawkowego (h) nie powoduje automatycznego odłączenia
głośników dlatego przy korzystaniu ze słuchawek należy użyć funkcji MUTE.
Wymiana lamp
1) Lampy we wzmacniaczu należy wymienić na nowe po około 1000h pracy. Słuchając jednej płyty
dziennie będzie to okres około 3 lat. Wymiana lamp może być konieczna wcześniej jeśli
zauważalne będzie pogorszenie dźwięku zwłaszcza w zakresie wysokich tonów. O słabej kondycji
lamp mocy świadczą też problemy z prawidłową regulacją prądu podkładu.
2) UWAGA! Przed przystąpieniem do wymiany lamp należy odłączyć wzmacniacz od gniazdka
sieciowego oraz od innych urządzeń a następnie odczekać 15min.
3) Wszystkie czynności najlepiej wykonywać w bawełnianych lub gumowanych rękawiczkach. Nie
należy dotykać lamp gołymi rękami. Ewentualne zatłuszczenia należy usunąć przy pomocy
szmatki zwilżonej spirytusem.
4) Lampy wyjmujemy chwytając je ostrożnie palcami i wyciągamy poruszając lekko na boki.
5) Nowe lampy wciskamy w podstawki jednocześnie poruszając lekko na boki. Nóżki prawidłowo
zamontowanych lamp są całkowicie wsunięte w podstawki a same lampy stoją idealnie w pozycji
pionowej.
6) Aby uzyskać najlepsze właściwości brzmieniowe zalecane jest używanie lamp dobieranych pod
kątem parametrów emisyjnych w pary (lampy 6N1P, 12BH7) oraz w kwadry (KT88).
7) Po każdorazowej wymianie lamp należy przeprowadzić ponowną regulacje prądu podkładu tak
jak to opisano w rozdziale OBSŁUGA.
8) Nowe lampy z reguły nie wymagają dodatkowego wygrzewania aby osiągnąć pełne własności
brzmieniowe
Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania
1) Baterie w pilocie (typ AA alkaliczne) zaleca się wymieniać co ok. 12 miesięcy. Nie należy
doprowadzać do całkowitego rozładowania baterii gdyż w efekcie może to spowodować wyciek
elektrolitu i zniszczenie pilota.
2) W celu wymiany baterii należy wykręcić dwie śruby w tylnej części pilota, i wysunąć koszyk z
bateriami. Nowe baterie umieszczamy zgodnie z oznaczeniami na koszyku, wsuwamy koszyk i
dokręcamy śruby bez użycia nadmiernej siły.
3) Należy instalować wyłącznie nowe baterie z tej samej serii produkcyjnej (z tego samego
opakowania).
Konserwacja
1) Metalową obudowę wzmacniacza oraz puszki transformatorów należy regularnie odkurzać a
odciski palców delikatnie czyścić bawełnianą szmatką lekko zwilżoną spirytusem.
2) Przedni szklany panel należy czyścić bawełnianą szmatką lekko zwilżoną płynem do mycia szyb.
v1.2
6
Muarah
MU-4 LAMPOWY WZMACNIACZ
ZINTEGROWANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
3) Odciski palców na pilocie zaleca się czyścić suchą miękką bawełnianą szmatką.
4) W przypadku planowanego dłuższego okresu (powyżej 3 miesięcy) nie używania pilota należy
zdemontować baterie.
Środki bezpieczeństwa
1) UWAGA!!! We włączonym wzmacniaczu oprócz przemiennego napięcia sieciowego ~230V
obecne są napięcia stałe zasilające lampy o wartości do 500V. Są one groźne dla życia ludzkiego,
więc pod żadnym pozorem nie należy niczego wkładać do otworów wentylacyjnych ani do
gniazd lamp elektronowych. Jeżeli zdarzy się to przypadkowo należy natychmiast odłączyć
przewód zasilający wzmacniacz od gniazdka sieciowego i skontaktować się z serwisem.
2) Lampy elektronowe nagrzewają się do temperatury powyżej 100oC. Dotknięcie ich grozi
poparzeniem dlatego wzmacniacz powinien być ustawiony w miejscu niedostępnym dla dzieci
oraz zwierząt domowych.
3) Wzmacniacz należy podłączać do napięcia zasilającego tylko wtedy gdy ma zainstalowane
wszystkie lampy elektronowe
4) Pod żadnym pozorem nie należy otwierać obudowy wzmacniacza
Parametry
Pasmo przenoszenia mocy +0dB/-1,5dB
Pasmo przenoszenia +0dB/-3dB
Moc znamionowa przy THD=2%
Odstęp sygnału do szumu
Wyjścia głośnikowe
Wyjście słuchawkowe
Wejścia
Lampy
Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość)
Waga
Pobór mocy
v1.2
20Hz-20kHz @ 50W
10Hz-70kHz
2x50W
>96dBA
4 lub 8 Ω (oddzielne wyjścia)
Gniazdo Jack 6,3mm. Słuchawki 30-300 Ω
3 x niezbalansowane RCA
2x6N1P, 2x12BH7, 4xKT88 (lub 6550)
43,5cm/43,5cm/23,5cm
20kg
< 400VA
7
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards