Unicable - KATHREIN Poland sp. z oo

advertisement
Produkty Unicable
Unicable – System
dla odbiorczych urządzeń satelitarnych
Wszystkie programy cyfrowe w jednym kablu
Produkty Unicable
System Unicable słuŜy do rozdziału sygnałów cyfrowych pierwszej pośredniej satelitarnej ;Sat-ZF (takŜe
HDTV) oraz sygnałów naziemnych transmitowanych przez pojedynczy kabel do max. ośmiu odbiorników.
Nie powoduje Ŝadnych ograniczeń w dostępie do programów, co oznacza dostęp do kompletnej oferty
programowej z jednego lub dwóch satelitów.
KaŜdy odbiornik ma nieograniczone moŜliwości wyboru polaryzacji poziomej/pionowej, pasma dolnego /
górnego, pozycji satelitarnej A / B i wyboru transpondera.
Przełączanie wyboru transpondera odbywa się w systemie (LNB) w tzw. matrycy i sterowane jest
z odbiornika przy pomocy specjalnego systemu rozkazów DiSEqC™ zgodnie ze specyfikacją EN 50494.
KaŜdemu odbiornikowi przydzielona jest na stałe częstotliwość uŜytkownika, poprzez którą odbiera on
swoje programy. Odbiornik Twin wymaga dwóch częstotliwości uŜytkownika.
Wybór transpondera i przemiana na częstotliwość uŜytkownika realizowana jest przez wyspecjalizowaną
cześć tunera, zwana SCR (Satellite Channel Router), wbudowaną w urządzenie zasilające (LNB) w tzw.
matrycy.
System Unicable firmy Kathrein jest zgodny z EN 50494 co oznacza to, Ŝe wszystkie elementy
dowolnego systemu Unicable odpowiadające tej normie mogą być stosowane w tych rozwiązaniach
satelitarnych.
Stosowanie systemu Unicable w nowych instalacjach jak i tych rozbudowywanych pozwala na
znaczną redukcję kabla i upraszcza system okablowania.
Unicable-Quatro-LNB
UAS 481 20110011
• Do odbioru z satelitów pasma Ku: jak ASTRA, EUTELSAT,
Turksat
• Unicable system przeznaczony jest do domów jednorodzinnych
z obsługą do 4 odbiorników.
• Zgodność ze standardem EN 50494
• Obsługuje do 4 odbiorników DVB-S przez jeden kabel
• Zasilanie przez kabel
• Kompletna ochrona LNB i złącz. Klasa ochronna IP 54
Typ
Nr katalogowy
Przeznaczony do anteny parabolicznej
Polaryzacja
Częstotliwość wejściowa
Współczynnik szumów systemu / 25˚ C
Współczynnik szumów LNB / 25˚ C
Wzmocnienie
Czestotliwości uŜytkowe
Czestotliwość oscylatora
SprzęŜenie oscylatora
Wyjście / Impedancja
Zasilanie LNB
Pobór prądu LNB
MHz
dB
dB
dB
MHz
GHz
dB
Ω
V
mA
UAS 841
20110011
CAS 60/75/90/120
pionowa i pozioma
10,70-12,75
1,0
0,9
6,1
1400/1516/1632/1748
10,2
Typ 25
1 x F / 75
11,5-19 (zasilanie 11,5-14; sterowanie 1619
DiSEqC wg. EN 50494
typ. 230
Produkty Unicable
Unicable – Matryce przełączające (4 x Sat-ZF)
Przeznaczone do kaskadowania matryce przełączające odpowiadają standardowi Unicable zgodnie z
normą EN 50494 i są stosowane w systemach Unicable lub w systemach kombinowanych, a takŜe przy
rozbudowie systemów matrycowych z moŜliwością podłączenia pojedynczych odbiorników lub typu Twin
EXR 501
20510029
• Matryca Unicable do domu jednorodzinnego z obsługą do 4
odbiorników
• Z zasilaczem NCF 18 do zasilania LNB
• Zasilanie LNB przez wejście horizontal – low. Na innych wejściach
nie występuje napięcie
• Obsługuje cztery odbiorniki DVB-S; dwa odbiorniki DVB-S lub jeden
odbiorniki Twin, ewentualnie dwa odbiorniki Twin przez jeden kabel
EXR 551
20510024
• Matryca Unicable (przelotowa) do domu jednorodzinnego z obsługa
do 4 odbiorników sat
• Obsługuje cztery odbiorniki DVB-S; dwa odbiorniki DVB-S lub jeden
odbiorniki Twin, ewentualnie dwa odbiorniki Twin przez jeden kabel
EXR 552
20510006
• Matryca Unicable (przelotowa) z obsługą do 4 odbiorników
• Obsługuje dwa odbiorniki DVB-S lub jeden odbiorniki Twin przez
jeden kabel. Idealna do tego celu ; przez dodanie do istniejącej
instalacji pozwala na rozszerzenie i przystosowanie pojedynczego
wyjścia do obsługi odbiornika Twin.
Typ
Numer katalogowy
Wyjścia uŜytkowników
Wejścia
Zakres częstotliwości
Tłumienie / przelot
Tłumienie na wyjściu
Max. poziom wyjściowy
UŜytkownik-częstotliwość/ adres SCR
odbiornik 1
odbiornik 2
odbiornik 3
odbiornik 4
Pobór pradu z odbiornika (bez LNB)
Napięcie zasilania na podłączeniu DC
Max. dopuszczalny prąd na wejściu
hor.-low
Max. dopuszczalny prąd na linii
EXR 501
20510029
EXR 551
20510024
EXR 552
20510006
1x4
1 x Ter
4 x Sat
5-862
9502150
3,5
1,2
4,4
4→-1
2x2
1 x Ter
4 x Sat
5-862
9502150
3,5
1,2
8
2→-3
mA
V
mA
1400/0
1516/1
1632/2
1748/3
< 180
18±5%
650
1400/0
1516/1
1632/2
1748/3
< 180
-
1400/0
1516/1
< 180
-
mA
-
1000
1000
MHz
dB
dB
dBµV
MHz
1 x Ter
5-862
2
1x4
4 x Sat
9502150
2→ -1
Produkty Unicable
Unicable – Matryca 9 na 8 (Multifeed)
EXR 908
20510016
• Matryca Unicable Multifeed obsługująca do ośmiu odbiorników
przez jeden kabel
• Ze zintegrowanym zasilaczem do zasilania LNB
• System oszczędzania energii dzięki funkcji Stand-by
• Rozpoznawanie zwarcia i przeciąŜenia przy uruchamianiu
• Zabezpieczenie przed zmianą częstotliwości uŜytkownika
PIN- kodem, przy nieuprawnionym dostępie
• Stały poziom sat, regulacja AGC zaleŜna od poziomu
wejściowego
• Odpowiada normie EN 50494
• Obsługuje przez pojedynczy kabel
osiem odbiorników DVB-S lub 6 odbiorników DVB-S i jeden
odbiornik Twin lub cztery odbiorniki DVB-S i dwa odbiorniki
DVB-S Twin lub dwa odbiorniki DVB-S i trzy odbiorniki Twin lub
cztery odbiorniki Twin
Typ
Numer katalogowy
Ilość odbiorców
Wejścia
Zakres częstotliwości
Tłumienie na wyjściu
Poziom wejściowy
Poziom wyjściowy
Wahania poziomu
Częstotliwość uŜytkownika / adres SCR
częstotliwość 1
częstotliwość 2
częstotliwość 3
częstotliwość 4
częstotliwość 5
częstotliwość 6
częstotliwość 7
częstotliwość 8
Pobór prądu z odbiornika na uŜytkownika (bez LNB)
Dopuszczalne napięcie zasilania
Moc dopuszczalna
(stand-by/2 x 200-/2x400mA)
Napięcie wtórne
Max. dopuszczalny prąd zdalnego zasilania
Klasa ochronna
Zakres zmian temperaturowych
EXU 908
20510016
1x8
MHz
dBµV
dB
dBµV
dB
1 x naziemne
47-862
pasywnie
4
-
8 x satelitarne
950-2150
60-82
90
2
mA
V
1284/0
1400/1
1516/2
1632/3
1748/4
1864/5
1980/6
2096/7
5
195-255
W
4,5/22/33
V
mA
18
2x400
II /IP 30
-20 do +55
MHz
˚C
Produkty Unicable
Rozdzielacze
Rozdzielacze Unicable muszą przepuszczać zasilanie oraz sygnały 22kHz i DiSEqC™
EBC 10
EBC 13
EBC 14
• Zakres częstotliwości 5 – 2400 MHz
• Wbudowane diody separujące
napięcie: WYJ → WE
• Złącza typy F
• Zacisk uziemienia
272859
21610004
21610005
2 krotny
EBC 10
272859
4
5
6
8
Typ
Numer katalogowy
5-47 MHz
47-862 MHz
862-2150 MHz
2150-2400 MHz
Tłumienie / przelot
dB
3 krotny
EBC 13
21610004
8
8
10,5
12
4 krotny
EBC 14
21610005
11
10
11,5
13,5
Unicable - Gniazda
Specjalne gniazda Unicable podwyŜszają bezpieczeństwo pracy urządzeń pracujących w systemie, wyłączając
nieodpowiednie lub niewłaściwe odbiorniki, a zabezpieczając te prawidłowe.
TV
IEC (męskie)
47-68/118-862 MHz
• Podłączenia:
Radio
IEC (Ŝeńskie)
87,5-108 MHz
Sat
F (gniazdo)
950-2150 MHz
• Napięcie stałe przekazywane przez podłączenie Sat.
ESU 33
21110012
Gniazdo o bezpośrednim sprzęŜeniu, 3-krotne, dla systemów
przelotowych Unicable. Przekazywanie napięcia stałego przez
podłączenie Sat. (max.24V/400 mA, 22kHz, DiSEqC™). Jako
obciąŜenie naleŜy uŜywać rezystora ERA 14 (z obciąŜeniem
pojemnościowym)
ESU 34
21110011
Gniazdo pojedyncze, 3-krotne, dla systemów o konfiguracji gwiazdy lub
bezpośredniej. Przekazywanie napięcia stałego przez podłączenie Sat.
(max.24V/400 mA, 22kHz, DiSEqC™).
Typ
Podłączenie
Zakres częstotliwości / tłumienie przyłącza
MHz / dB
Nr kat.
ESU 33
21110012
ESU 34
21110011
TV
Radio
Sat-ZF
TV
Radio
Sat-ZF
47-68
BI
10
87,5-108
FM
118-470
VHF
10
470-862
UHF
10
SprzęŜenie
tłumienie-dB
VHF: 1,0
UHF: 1,0
Sat-ZF: 1,9
-
VHF/UHF:
> 42
Sat-ZF:>32
-
950-2150
Sat-ZF
11
10
1,0
Tłumienie
przelot -dB
1,0
1,0
10
Produkty Unicable
Odbiorniki przeznaczone dla systemu Unicable
Następujące odbiorniki posiadają specjalny, zintegrowany system rozkazów DiSEqC™ (ustawienia: System
Unicable) przeznaczony do sterowania odpowiednimi LNB i matrycami przełączającymi odpowiadającymi
normie EN 50494. Najnowsze oprogramowanie moŜna pobrać z naszego serwisu. Dane techniczne znajdziecie
Państwo w aktualnych prospektach odbiorników firmy Kathrein
Oznaczenie
Nr katalogowy / kolor
UFS 910si
UFS 910sw
UFS 822si
UFS 822sw
UFS 821si
UFS 821sw
UFS 790si
UFS 790sw
UFS 740sw
20210105
20210089
20210119
20210120
20210071
20210072
202100??
202101??
20210087
UFS 732si
UFS 732sw
UFS 715si
UFS 715sw
UFS 712si
UFS 712sw
UFS 710si
UFS 710sw
UFS 705si
UFS 705sw
UFS 700si
UFS 700sw
UFS 535si
20210097
20210098
20210112
20210113
20210085
20210086
20210109
20210110
20210114
20210115
20210123
20210124
20210111
Odbiorniki serii UFS 5xx
System Unicable dostepny od
wer. oprogramowania
Właściwości
1,02
odbiornik HDTV
od początku
1,03
od początku
2,0
odbiornik Twin z dyskiem
160GB i obsługa sieci
odbiornik Twin z dyskiem
160GB
Odbiornik kombi DVBS/DVB-T, CI
Do zastosowań mobilnych,2
x CI
1,62
2 x CI
od początku
2 x CI
1,04
2 x CI
od początku
2 x CI
od początku
2 x CI
od początku
od początku
Odbiorniki serii UFS 7xx
Odbiorniki serii UFS 9xx i UFS 8xx
Z systemem Nagravison/CI/
Moduł Blucom
Produkty Unicable
Przykłady rozwiązań
System Unicable - UAS 841 Quatro
4 punkty odbiorcze
1 satelita
2 polaryzacje (H/V)
Pasmo górne/dolne
Ustawienia odbiornika:
*)
- Unicabel – LNB
- LNB – szerokopasmowy
Sat-ZF:
Odbiornik 1
Odbiornik 2
Odbiornik 3
Odbiornik 4
UAS 481
1400 MHz
1516 MHz
1632 MHz
1748 MHz
• System z UAS 841 przeznaczony jest do domu jednorodzinnego
• Do wyjścia UAS 841 moŜna podłączyć bezpośrednio cztery odbiorniki Sat. lub dwa i dwa Twin, lub tylko dwa
odbiorniki typu Twin
• MoŜna zainstalować więcej niŜ cztery gniazda, ale równocześnie moŜna uŜywać jedynie odpowiednią ilość
odbiorników.
Produkty Unicable
Przykłady rozwiązań
System Unicable – Matryce EXR 501/551/552
4 Przyłączenia
1 Satelita
2 Polaryzacje
Pasmo górne/dolne
Ustawienia odbiornika
Sat-ZF:
EXR 501/551
EXR 552
- Pierwsza instalacja
Unicabel system "EXR"
LNB uniwersalny
odbiornik 1
odbiornik 2
odbiornik 3
odbiornik 4
1400 MHz
1516 MHz
1632 MHz
1748 MHz
1400 MHz
1516 MHz
• Przy matrycach EXR 501/EXR 551/EXR 552 naleŜy stosować LNB Quatro Universal (UAS 484 lub UAS 485)
• KaŜda matryca EXR 501/EXR 551/EXR 552 obsługuje jeden dom rodzinny. Drugie wyjście matrycy EXR 552
moŜe obsługiwać inny dom
• Matryce EXR 501/EXR 551/EXR 552 i matryce przelotowe EXR 554/EXR 558 mogą być uŜywane wspólnie.
MoŜna kaskadować do ośmiu matryc
• Po kaŜdej trzeciej matrycy systemu Unicable naleŜy stosować wzmacniacz Sat VWS 551 do regeneracji
sygnału (oraz charakterystyki nachylenia). VWS 551 ustawić w tryb pracy "kabel".
Produkty Unicable
MoŜliwe kombinacja - stare / nowe rozwiązania
• Matryce Unicable EXR501/EXR551/EXR 552, matryce przelotowe EXR 554/558 i matryce przełączające mogą
ze sobą współpracować. MoŜna tworzyć kaskady do 8 matryc ( z matrycą końcową)
• Po kaŜdej trzeciej matrycy trzeba instalować wzmacniacz Sat. VWS 551 słuŜący do regeneracji sygnału (takŜe
nachylenia charakterystyki). Wzmacniacz naleŜy ustawić na tryb "kabel".
• Ewentualne błędy w nachyleniu charakterystyki, przy duŜych długościach kabla, trzeba kompensować stosując
korektory lub wzmacniacze, poniewaŜ na wyjściu matrycy nie będą mogły być skompensowane.
Produkty Unicable
Unicable - Matryca EXU 908
Ustawienia odbiornika
Sat-ZF:
EXR 501
- Pierwsza instalacja
Unicabel system "EXU - 908"
LNB uniwersalny
odbiornik 1
odbiornik 2
odbiornik 3
odbiornik 4
1400 MHz
1516 MHz
1632 MHz
1748 MHz
6 Przyłączeń
2 Satelity
2 Polaryzacje
Pasmo górne/dolne
odbiornik 5
odbiornik 6
odbiornik 7
odbiornik 8
1400 MHz
1516 MHz
1980 MHz
2096 MHz
• UŜywając matrycy EXU naleŜy stosować LNB Quatro Universal (UAS 484 lub UAS 485)
• Zasilanie LNB odbywa się z matrycy EXU 908.
• Przy konstrukcjach opartych na wielu matrycach EXU 908 moŜna stosować rozdzielacze EBC 10, EBC 13,
EBC 14 do podziału sygnału wejściowego.
Produkty Unicable
Produkty Unicable
Dostępne w:
Kathrein Poland Sp z o. o
02-690 Warszawa
ul. Bokserska 64
www.kathrein.pl
[email protected]
Download