Szedłem kiedyś inną drogą

advertisement
Szedłem kiedyś inną drogą
A7
 86               
D
Em
1.Sze
2.Chcesz
3.On
5
dłem
więc
po
kie
wszy
wo
dyś
stko
łał
in ną
po zo
cię jak
dro
sta
Pio
gą,
wić.
tra
czas
Wier
od
D
po
nym
zwy
                  
 
wo
li
Je
go
czaj nych
mi jał
u czniem
lu dzkich
Em
mi,
być.
spraw,
lecz spo
Wszy stkch
Tru dna
tka łem na niej
ko chać tak jak
bę dzie two ja
A7
D
          
11
goś,
stus,
ga,
kto
Proś,
lecz
ko
Chry
dro
za
a
nie
chwy
Pan
bę
cił
ci
dziesz
so bą
do da
na niej

mnie.
sił.
sam.
                      
                    
     


A
16
Pan po
22
wie dział
ty pójdź
za
Mną,
D
Nie bój
A7
bę
się
ja
bę dę
D
dzie
smu
tno
ci.
www.nuty.religijne.org
z
A7
przez zwy
G
Em
dni.
29
G
Em
To
bą,
czaj ne
sza re
G
niech nie
Download