Maryja Ci pomoże pokochać drogi Boże

advertisement
RORATY 2014
Maryja Ci pomoże
pokochać drogi
Boże
RORATY 2014
Maryja Ci pomoże
pokochać drogi
Boże
(dzień tygodnia)
2014-12-NN
(dzień tygodnia)
2014-12-NN
.............................................................................................................
Imię i nazwisko (+ wiek)
.............................................................................................................
Imię i nazwisko (+ wiek)
1. Do kogo pojechał Antoni przed wstąpieniem do zakonu?
1. Do kogo pojechał Antoni przed wstąpieniem do zakonu?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
2. Jak długo trwało przygotowanie Antoniego do nowicjatu?
2. Jak długo trwało przygotowanie Antoniego do nowicjatu?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
3. Co stało się podczas Mszy św. gdy miał otrzymać strój zakonny?
3. Co stało się podczas Mszy św. gdy miał otrzymać strój zakonny?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ZADANIE DOMOWE
Modlitwa: Dzisiaj odmówię z wszystkimi domownikami 1 dziesiątkę
różańca w intencji księdza, siostry lub brata zakonnego.
ZADANIE DOMOWE
Modlitwa: Dzisiaj odmówię z wszystkimi domownikami 1 dziesiątkę
różańca w intencji księdza, siostry lub brata zakonnego.
„Dar serca” – mój dobry uczynek: Jutro przyniosę serce, a na nim
napisany (lub narysowany) dobry uczynek.
„Dar serca” – mój dobry uczynek: Jutro przyniosę serce, a na nim
napisany (lub narysowany) dobry uczynek.
Download