Prezntacja o instrumentach perkusyjnych

advertisement
Temat: Dużo rytmu i trochę
melodii-instrumenty
perkusyjne
Prezentację przygotowała: Emilia Sobczak-Chudzik
Pierwsze instrumenty perkusyjne
to….
Dłonie
Stopy
W dawnych czasach…
•
Instrumenty wyrabiano ze :
- skóry;
-skorup;
- łupin owoców;
- błony zwierząt;
-czaszek,
muszli;
- drewna
• np. tam-tam - instrument sygnalizacyjny wykonywany z
wydrążonego kloca drewna, w który uderzano
drewnianymi pałkami, używany dawn. jako rodzaj
prymitywnego telegrafu w wielu krajach Afryki .
Podział instrumentów
perkusyjnych
1. Sposób wydobycia dźwięku:
uderzane: bębny, werble, kotły, tam tamy,
bongosy, konga, trójkąty, talerze, wibrafon,
metalofon, marimba, kołatki;
pocierane: guiro,
potrząsane: grzechotki, marakasy,
2. Źródła dźwięku:
membrana-czyli napięta błona lub
skóra
bęben
werbel
kotły
metal
talerze
gong
trójkąt
tamburyno
metalofon
wibrafon
ksylofon
marimba
dzwonki chromatyczne
dzwony
drewno
grzechotki, janczary
marakasy
guiro
kołatki, kastaniety
drewienka
3. Instrumenty o określonej i
nieokreślonej wysokości dźwięku.
Instrumenty o określonej
wysokości dźwięku
(inaczej nazywamy
je instrumentami
melodycznymi) – to
instrumenty, na
których możemy
zagrać melodię np.
dzwonki
metalofon
wibrafon
ksylofon
marimba
dzwony
kotły
Instrumenty perkusyjne o bęben
nieokreślonej wysokości werbel
dźwięku( inaczej nazywamy je
talerze
instrumentami niemelodycznymi) –
trójkąt
na tych instrumentach nie
można wydobyć dźwięku o grzechotki, marakasy
określonej wysokości (nie
kołatki, kastaniety
można zagrać melodii).
drewienka
Można natomiast zagrać
tamburyno
rytm.
gong
Download