ROŚLINY STRĄCZKOWE ZBOŻA, TRAWY I INNE

advertisement
ROŚLINY STRĄCZKOWE
ZBOŻA, TRAWY I INNE
ROŚLINY STRĄCZKOWE
ROŚLINY STRĄCZKOWE
GROCH
SIEWNY
Groch jadalny
AKORD i CYSTERSKI
Dwa grochy jadalne, do uprawy na zbiór suchych nasion
z przeznaczeniem do konsumpcji. Charakteryzują się
silnie wykształconymi wąsami czepnymi oraz odpornością na wyleganie. Zawartość białka ogólnego wynosi
około 21 – 23%. Rośliny o wysokości 75 – 80 cm. Dojrzewają równomiernie i są odporne na pękanie strąków.
Akord jest odmianą nowszą, wcześniejszą, wyróżniającą
się wyższym potencjałem plonowania. Masa nasion i zalecana obsada w przypadku odmian Akord i Cysterski są
podobne. MTN około 220 – 250 g. Zalecana obsada to
100 – 120 roślin/m2 (około 240 kg/ha). Białe kwiaty i nasiona koloru żółtego.
ŁUBIN ŻÓŁTY
BARYT Złoty medal POLAGRA PREMIERY 2014
ROCH
Słodki, tradycyjnie ulistniony, termoneutralny, przeznaczony do uprawy na nasiona. Bardzo wysoko plonuje, odznacza się niską zawartością alkaloidów oraz
wysoką zawartością białka (44%), co stanowi o bardzo dobrej wartości żywieniowej. Jest bardzo odporny
na choroby fuzaryjne. MTN około 130 – 140 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 140 kg/ha).
Kwiaty pomarańczowo-żółte i biało-czarne nasiona.
SOKOLIK i TURNIA
Słodki, tradycyjnie ulistniony, termoneutralny, przeznaczony do uprawy na nasiona. Odznacza się wysokim potencjałem plonowania oraz najwyższą zawartością białka (45%) w nasionach spośród polskich
odmian. MTN około 130 – 140 g. Zalecana obsada to
90 – 100 roślin/m2 (około 140 kg/ha). Kwiaty pomarańczowo-żółte i biało-czarne nasiona.
Wysoki (130 – 140 cm), pastewny, wcześnie dojrzewający, szczególnie zalecany do użytku zielonkowego.
Charakteryzuje się wysokim plonem zarówno nasion
jak i masy zielonej oraz dobrą zdrowotnością roślin.
MTN około 180 – 195 g. Zalecana obsada to 90 – 100
roślin/m2 (około 180 – 200 kg/ha). Kwiaty czerwono-purpurowe i wielobarwne nasiona.
Grochy pastewne, średnio wysokie (90 – 100 cm),
wcześnie dojrzewające. Przeznaczone głównie do uprawy na nasiona. Liście zastąpione silnie wykształconymi
wąsami czepnymi. Obie odmiany charakteryzują się wysokim plonem, odpornością na wyleganie oraz pękanie
strąków. Turnia jest odmianą nowszą, odznaczającą się
wyższym potencjałem plonowania. Masa nasion i zalecana obsada w przypadku odmian Sokolik i Turnia są podobne. MTN około 190 – 210 g. Zalecana obsada to 100
– 120 roślin/m2 (około 230 – 250 kg/ha). Nasiona są
koloru oliwkowo-zielonego.
STARSKI Nowość
Wąskolistna, ogólnoużytkowa odmiana grochu zarejestrowana w 2016 roku. Zalecana do produkcji na nasiona, gdzie daje plon do 60 dt/ha przy 22,5% zawartości
białka w nasionach. Jest to odmiana o niepękających
strąkach, odporna na wyleganie i równomiernie dojrzewająca. Kwiaty są koloru białego, a nasiona żółte.
BURSZTYN Nowość
MISTER Złoty medal POLAGRA FARM 2005
Najpopularniejsza odmiana w Polsce (70% areału
kwalifikacji polowej). Słodki, tradycyjnie ulistniony,
termoneutralny, przeznaczony do uprawy na nasiona.
Bardzo wysoko plonuje, a ze względu na bardzo dużą
odporność na antraknozę i niskie wymagania glebowe jest uprawiany na terenie całego kraju. MTN
około 135 – 145 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 140 kg/ha). Kwiaty pomarańczowo-żółte i biało-czarne nasiona.
TAPER
Słodki, samokończący, termoneutralny, przeznaczony
do uprawy na nasiona. Bardzo wczesny i bardzo równomiernie dojrzewający. MTN około 130 – 140 g. Zalecana obsada to 100 – 110 roślin/m2 (około 150 kg/ha).
Kwiaty pomarańczowo-żółte oraz białe nasiona.
ROŚLINY STRĄCZKOWE
ŁUBIN
WĄSKOLISTNY
BOLERO Nowość
Tradycyjnie uslitniona, słodka odmiana łubinu wąskolistnego zarejestrowana w 2016 roku, która w plonowaniu uzyskała 130% wzorca. Przydatna na cele
paszowe. Daje wyjątkowo wysoki plon nasion (35
dt/ha) przy jednoczesnej wysokiej zawartości białka
(31%). Daje to 10 dt/ha białka ogólnego. Zalecany
siew około 170 kg/ha. Kwiaty są błękitne, a nasiona
szare, ornamentowe, dość duże (MTN 170g)
KARO Złoty medal POLAGRA PREMIERY 2012
Gorzki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony. Odznacza się bardzo wysokim potencjałem plonowania.
Idealny na poplon ścierniskowy. Rośliny średniej wysokości, dojrzewają bardzo równomiernie i są bardzo
odporne na wyleganie. MTN około 170 – 180 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 180 kg/ ha).
Kwiaty koloru niebieskiego, nasiona natomiast o okrywie brązowej z białą, średnio gęstą ornamentacją.
ROŚLINY STRĄCZKOWE
SONET Złoty medal POLAGRA FARM 2002
Jedna z najpopularniejszych odmian łubinu wąskolistnego. Słodki, wczesny, samokończący, termoneutralny, polecany do uprawy na nasiona. Bardzo
równomiernie dojrzewa i odznacza się bardzo niską
zawartością alkaloidów, co przekłada się na wysoką wartość żywieniową. Rośliny niskie (60 – 70 cm),
bardzo odporne na wyleganie. MTN około 155 –
165 g. Zalecana obsada to 100 – 110 roślin/m2 (około
180 kg/ ha). Kwiaty koloru niebieskiego, biało nakrapiane. Nasiona wielobarwne.
TANGO
Słodki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony. Przeznaczony do uprawy na nasiona. Wysokoplonujący,
niewrażliwy na suszę i odporny na choroby. Charakteryzuje się wysoką jak na łubin wąskolistny zawartością białka, co przekłada się na wysoką wartość żywieniową. MTN około 165 – 175 g. Zalecana obsada to
90 – 100 roślin/m2 (około 180 kg/ha). Kwiaty i nasiona
są koloru białego.
KURANT
Słodki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony. Odznacza się szczególnie wysoką odpornością na choroby
oraz wysoką wartością żywieniową. Ma najwyższą spośród polskich odmian odporność na szarą plamistość
liści. MTN około 150 – 160 g. Zalecana obsada to 90
– 100 roślin/m2 (około 170 kg/ha). Kwiaty koloru niebieskiego oraz szare, nakrapiane nasiona.
RUMBA Nowość
Słodki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony. Odznacza się wysoką jak na łubin
wąskolistny zawartością białka i wyjątkowo wysokim
potencjałem plonowania (wg COBORU najwyższy
spośród polskich odmian). Jest szczególnie odporny
na wyleganie. MTN około 150 – 160 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 180kg/ha). Kwiaty oraz
nasiona są koloru białego.
SALSA Nowość
Bardzo słodki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony.
Wysoko i stabilnie plonuje pomimo różnych warunków
pogodowych. MTN około 150 – 160 g. Zalecana obsada to
90 – 100 roślin/m2 (około 180 kg/ha). Kwiaty oraz nasiona są koloru białego.
WYKA KOSMATA
REA
Jedyna polska ozima roślina strączkowa. Uprawiana
na zielonkę daje wiosną wysokobiałkową paszę dla
zwierząt. To gatunek mało wymagający, udaje się
na glebach lekkich, wykorzystując skutecznie zapasy
wilgoci zimowej, który dodatkowo przynosi wiele korzyści dla stanowiska. Wzbogaca glebę w łatwo przyswajalny azot. Głęboki system korzeniowy zapobiega
erozji gleby. Rośliny te dzięki szybkiemu wzrostowi na
wiosnę ograniczają rozwój chwastów, co ma szczególne znaczenie w gospodarstwach ekologicznych. Zalecana ilość wysiewu wyki to 25-30 kg/ha (na nasiona)
lub 45-50 kg/ha (na zielonkę) w mieszance z żytem lub
pszenżytem (100-110 kg/ha).
ZBOŻA
ZBOŻA
PSZENICA
OZIMA
ASTORIA
OWIES
ARAB
Owies żółtoziarnisty, średnio późny. Wysokoplonujący, tolerancyjny na zakwaszenie gleby. Posiada duże,
dorodne, dobrze wyrównane nasiona. MTN około 37
– 38 g. Powinien być siany jak najwcześniej. Zalecana
norma wysiewu to 350 – 450 roślin/m2 (około 145 –
180 kg/ha).
Złoty medal POLAGRA PREMIERY 2014
Jedyna polska pszenica zarejestrowana w grupie E.
Wcześnie dojrzewa i idealnie sprawdza się, jako przedplon pod rzepak. Rośliny średniowysokie, wysokoplonujące, odporne na wyleganie. Posiada dorodne
ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej liczbie
opadania, bardzo wysokiej liczbie sedymentacji, dużym ciężarze hektolitra oraz bardzo dużej zawartości
białka i glutenu. Największą zaletą są doskonałe parametry ziarna. MTN około 47,6 g. Zalecana obsada to
320 – 360 roślin/m2 (około 160 – 180 kg/ha).
GUSTAV Nowość
Grupa A/B. Bardzo zdrowotna, stabilnie plonująca odmiana o wysokiej zimotrwałości (zgłoszona do rejestracji w Rosji). Polecana zwłaszcza dla gospodarstw
prowadzących intensywną produkcję zwierzęca (połączenie zdrowotności i odporności na wyleganie sprawia, że nie jest ona tak czasochłonna jak inne odmiany,
co pozwala rolnikowi skupić się na produkcji zwierzęcej). Jest zalecana do późniejszych terminów siewu.
Może być uprawiana po każdym przedplonie (nawet
po kukurydzy i pszenicy). Wyróżnia się dużym kłosem
i bardzo wysoką ilością ziaren w kłosie.
LEGENDA
JĘCZMIEŃ JARY
NAGRADOWICKI
Jęczmień paszowy idealny na słabsze gleby. Tolerancyjny na zakwaszenie. Wcześnie dojrzewa i jest odporny na wyleganie. Ma dorodne, dobrze wyrównane
ziarno o niskim udziale pośladu i wysokiej zawartości
białka. MTN około 43 – 44 g. Powinien być siany jak
najwcześniej. Zalecana obsada to 280 – 350 roślin/m2
(około 130 – 150 kg/ha).
Grupa A. Wysokoplonująca, idealna na opóźniony
termin siewu i gleby mozaikowe. Wyjątkowo mrozoodporna. Posiada dorodne ziarno o bardzo dobrym
wyrównaniu i wysokiej sedymentacji oraz wysokim
ciężarze hektolitra. MTN około 44,7 g. Zalecana obsada
to 340 – 380 kg/ha (około 160 – 190 kg/ha).
TULECKA
Grupa A. Wysokoplonująca pszenica, odporna na
zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Wyśmienita
odmiana młynarsko-piekarska. Odznacza się wysokim
potencjałem plonowania oraz bardzo dobrą zdrowotnością. Ze względu na charakterystyczne jasne nasiona jest to wyśmienita pszenica na ciasta. MTN około
45,3 g. Zalecana obsada to 300 – 360 roślin/m2 (około
150 – 180 kg/ha).
ZBOŻA
TRAWY
KOSTRZEWA
CZERWONA
ANIELKA
Średnio wczesna o dobrej trwałości i zimotrwałości,
kośno-pastwiskowa. Bardzo odporna na suszę. Odznacza się wysokim plonowaniem, bardzo szybko odrasta
i ma małe wymagania glebowe oraz średnie wymagania
agrotechniczne. Zalecana ilość wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
ANITAWA
Średnio wczesna, odporna na suszę, zimotrwała.
Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi, ma
dużą ilość rozłogów. Odmiana łączy wysoki potencjał
plonowania pastewnego z dużą zdolnością reprodukcyjną. Ma małe wymagania glebowe i średnie
wymagania agrotechniczne. Zalecana ilość wysiewu
kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
ŻYTO OZIME
ANTONIŃSKIE
Populacyjne, przeznaczone do uprawy na ziarno. Idealne na słabsze stanowiska. Wiernie i wysoko plonuje. Bardzo zdrowotne, szczególnie odporne na mączniaka prawdziwego i porażenie sporyszem. Odznacza
się stabilnym białkiem i wysoką liczbą opadania, co
przekłada się na bardzo dobrą wartość ziarna. MTN
około 34 – 35 g. Zalecana obsada to 240 – 300 roślin/m2
(około 120 kg/ha).
POZNAŃSKIE Nowość
Populacyjne, przeznaczone do uprawy na ziarno. Bardzo wysoko plonujące, o bardzo dobrych parametrach technicznych ziarna. Zalecana obsada to 240
– 300 roślin/m2 (około 120 kg/ha).
ARETA Złoty medal POLAGRA 1999
Gazonowa, luźnokępkowa, ma bardzo krótkie rozłogi, wyróżniona złotym medalem targów POLAGRA.
Przydatna zwłaszcza do mieszanek trawnikowych
a także pastwiskowych. Posiada bardzo dobrą zimo­
trwałość, dobrze też znosi suszę. Zalecana ilość wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
BARMA
Średnio wczesna odmiana gazonowa, rozłogowa,
przydatna również do użytkowania pastwiskowego.
Bardzo trwała, o dobrej zimotrwałości i odporności
na suszę. Nadaje się na słabsze gleby. Zalecana ilość
wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
KOS
Wczesna, odporna na wyleganie, średnio zimotrwała.
Dobrze odrasta. Przydatna do użytkowania pastwiskowego i kośno-łąkowego. Zalecana ilość wysiewu
kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
MATYLDA Nowość
JĘCZMIEŃ
OZIMY
KOBUZ
Wielorzędowy, pastewny. Tolerancyjny na zakwaszenie gleby. Zalecany do intensywnej uprawy. Odporny
na mączniaka i inne choroby. MTN około 42 – 43 g.
Zalecana obsada to 280 – 320 roślin/m2 (około 130 –
150 kg/ha).
Odmiana średnio wczesna, zarejestrowana w roku 2015.
Zalecana do użytkowana kośno-łąkowego lub pastwiskowego. Trwała i tolerancyjna na suszę. Charakteryzuje się
wysokim plonem pastewnym i nasiennym. Szybko odrasta po koszeniach i dobrze zagęszcza ruń. Zalecana ilość
wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
REDA
Średnio wczesna, trwała, o dobrej zimotrwałości, odporna na suszę. Cechuje się dobrą zdrowotnością. Przydatna do użytkowania kośno-łąkowego i pastwiskowego. Daje obfite zbiory biomasy oraz wysokie plony
nasion. Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi
oraz wysoką odpornością na warunki suszy. Zalecana
ilość wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
TRAWY
KOSTRZEWA
ŁĄKOWA
AMELKA Nowość
TRAWY
KUPKÓWKA
POSPOLITA
AMERA
Odmiana pastewna, bardzo wczesna. Przeznaczona
do użytku kośnego na łąki. Charakteryzuje się bardzo
szybkim tempem odrastania po koszeniu, wysokim
plonem nasion oraz zielonej masy. Najlepiej wsiewać
około 11 kg/ha w roślinę ochronną.
Wczesna, odporna na suszę i wyleganie. Przeznaczona do użytkowania kośno-polowego, kośno-łąkowego i pastwiskowego. Bardzo wysokie plony nasion
łączy z dobrymi plonami biomasy. Najlepiej wsiewać
około 5 kg/ha w roślinę ochronną w terminie siewu
zboża.
ANTURKA
AMILA
Odmiana średnio wczesna, łączy wysokie plonowanie zielonej i suchej masy z bardzo wysokim plonowaniem nasiennym. Przeznaczona do użytkowania
kośno-łąkowego i polowego, charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odrastania po koszeniu. Jest odmianą o dużej zdrowotności i bardzo dobrej trwałości.
Średnio wysokie wymagania klimatyczne i agrotechniczne, średnie wymagania glebowe. Najlepiej wsiewać około 11 kg/ha w roślinę ochronną.
ARTEMA
Średnio wczesna, o dobrej trwałości i zdrowotności.
Bardzo dobrze odrasta, przydatna do użytkowania
kośno-łąkowego. Najlepiej wsiewać około 11 kg/ha
w roślinę ochronną.
GERDA
Średnio wczesna, odporna na suszę, dająca wysokie
plony biomasy. Przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i polowego. Wymagania klimatyczne
i agrotechniczne średnio wysokie. Wymagania glebowe średnie. Najlepiej wsiewać około 11 kg/ha w roślinę ochronną.
WANDA
Średnio wczesna o bardzo dobrej trwałości i dobrej
zdrowotności. Bardzo dobrze odrasta. Przydatna do
użytku kośno-łąkowego. Najlepiej wsiewać około
11 kg/ha w roślinę ochronną.
Średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego. Silnie zagęszcza ruń. Ma bardzo dobrą
trwałość. Cechuje się dobrą zimotrwałością i wysoką
energią odrostu po pokosach. Ma średnie wymagania glebowe i agrotechniczne. Najlepiej wsiewać około 5 kg/ha w roślinę ochronną w terminie siewu zboża.
KRYSTA
Średnio wczesna polecana na użytkowanie kośno-łąkowe i kośno-polowe. Cenna do mieszanek z lucerną
i koniczyną czerwoną. Wyróżnia się bardzo wysokim
plonowaniem nasiennym. Najlepiej wsiewać około
5 kg/ha w roślinę ochronną w terminie siewu zboża.
MINORA
Średnio wczesna o dobrej trwałości i zdrowotności.
Przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i kośno-polowego. Wyróżnia się bardzo wysokim plonowaniem nasiennym. Najlepiej wsiewać około 5 kg/ha
w roślinę ochronną w terminie siewu zboża.
TUKAN
Średnio późna, przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i pastwiskowego. Silnie zagęszcza ruń.
Daje wysokie plony nasion, świeżej i suchej masy.
Cechuje się dobrą zimotrwałością i energią odrostu
po pokosach. Ma średnie wymagania glebowe i agrotechniczne. Najlepiej wsiewać około 5 kg/ha w roślinę
ochronną w terminie siewu zboża.
TRAWY
ŻYCICA
TRWAŁA
ANNA
Pastwiskowa, diploidalna, najwcześniejsza z odmian
krajowych, odporna na suszę i mróz. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 10 – 15 kg/ha.
ARGONA
Uniwersalna, diploidalna, odporna na wymarzanie
i suszę. Sprawdza się zarówno w użytkowaniu polowym jak i pastwiskowym, zarówno w siewie czystym
jak i w mieszankach z koniczyną białą. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 10 – 15 kg/ha.
ARTEMIS
Średnio wczesna, tetrapoidalna, wysokoplonująca,
pastwiskowa. O bardzo dobrych walorach użytkowych. Świetnie nadaje się do mieszanek traw pastewnych, gdzie osiąga plon nasion rzędu 1,5 t/ha. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 15 – 18 kg/ha.
MAJA
Tetrapoidalna, kośno-łąkowa i pastwiskowa. Charakteryzuje się szybkim tempem odrastania po skoszeniu.
Jest odporna na mrozy i suszę. Jest to odmiana o wysokich walorach smakowych, uwielbiana przez zwierzęta.
W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 15 – 18 kg/ha.
MALOWANA
Średnio wczesna, tetrapoidalna, wysokoplonująca,
pastwiskowa. Posiada bardzo dobre walory użytkowe.
Nadaje się, jako składnik do mieszanek traw pastewnych, gdzie osiąga plon nasion rzędu 1,2 t/ha. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 15 – 18 kg/ha.
TRAWY I INNE
ŻYCICA
MIESZAŃCOWA
GOSIA
Wczesna w typie życicy trwałej, przydatna w użytkowaniu kośno-łąkowym oraz na użytki zielone trwające dłużej niż dwa lata. Charakteryzuje się wysoką
energią odrastania. To bardzo cenna roślina poplonowa. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać około
20 kg/ha, natomiast w uprawie kośno-łąkowej 25 kg/ha.
MAŃKA
Średnio wczesna, podobna do życicy trwałej. Bardzo
przydatna w użytkowaniu kośno-łąkowym na wieloletnie użytki zielone. Charakteryzuje się wysoką energią odrastania. Bardzo cenna, jako roślina poplonowa.
W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać około 20 kg/ha,
natomiast w uprawie kośno-łąkowej 25 kg/ha.
NADZIEJA
Złoty medal POLAGRA PREMIERY 2012
Mieszaniec życicy trwałej i wielokwiatowej, nagrodzony
Złotym Medalem Polagra Premiery. Odmiana wysoko
plonująca, średnio wczesna. Stanowi doskonały komponent w mieszankach przeznaczonych do uprawy przemiennej na zbiór siana, do produkcji sianokiszonki. Bardzo
cenna roślina w mieszankach poplonowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością oraz odpornością
na suszę. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać około
25 kg/ha, natomiast w uprawie kośno-łąkowej 30 kg/ha.
MARYSIEŃKA
Diploidalna, cechuje się wysoką trwałością w runi
oraz wysokim plonem zielonej i suchej masy oraz
dobrą zdrowotnością. Daje wysoki plon paszy, dobrze
zimuje i odrasta po zbiorze pokosów. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 10 – 15 kg/ha.
NAKI
Wczesna, uniwersalna, diploidalna, świetnie sprawdza
się zarówno w użytkowaniu pastwiskowym, kośno-łąkowym jak kośno-polowym. Odmiana dobrze odrastająca
po pokosach, wytwarzająca dużo pędów generatywnych. W kolejnych latach użytkowania charakteryzuje
się dobrym zadarnieniem. Daje wysoki i wierny plon
nasion. Jest to odmiana bardzo zdrowotna, o wysokiej
zimotrwałości oraz odporności na choroby i wyleganie.
Posiada pewne cechy gazonowe, wykorzystywana jest
do mieszanek trawnikowych. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 10 – 15 kg/ha.
FACELIA
ANABELA
Idealna roślina miododajna i niezawodna roślina poplonowa. Anabela to odmiana bardzo zdrowotna, wysokoplonująca, odporna na wyleganie. Idealna na poplon, nie tylko ze względu na właściwości fitosanitarne,
ale także dlatego, że ogranicza występowanie mątwika
i nicieni. Potrafi pobierać składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby. Dzięki szybkiemu wzrostowi samoistnie uniemożliwia rozwój chwastów. Odporna na
suszę i przymrozki do –10°. Wysoki potencjał plonowania, do 4 dt/ha. Na plantacje nasienne należy wysiewać 8 – 10 kg/ha w zależności od gleby.
Monika Skrzypczak
tel. 502 000 568
[email protected]
Krzemlin
Kosieczyn
Piotr Burczyk
tel. 503 152 020
[email protected]
Wiatrowo
TULCE
Nagradowice
Kobylniki
Antoniny
Szprotawa
Karolina Figura
tel. 501 258 372
[email protected]
Sprzedaż i Marketing
iotr Burczyk
P
tel. 61 872 79 82
Monika Skrzypczak tel. 61 872 79 74
Karolina Figura
tel. 501 258 372
Piotr Uciechowski tel. 61 872 79 64
tel. 508 001 509
fax 61 872 79 55
[email protected]
Biuro Zarządu
ul. Kasztanowa 5
63-004 Tulce
tel. 61 872 79 50
fax 61 872 79 55
[email protected]
Warszawa
Download