Rosulfan L - PCC Exol SA

advertisement
Rosulfan L
Sól sodowa siarczanowanego alkoholu laurylowego C12-C14
INCI
Sodium Lauryl Sulfate
CAS
85586-07-8
FUNKCJA
Składnik środków myjących
SPECYFIKACJA
Wygląd zewnętrzny…………………………………..…………………
ciecz
pH 5% roztworu substancji aktywnej...…………….…...........………
5.5 - 9.0
Substancja aktywna, %(m/m)……………………….…...........……… 27.5 - 30.0
Barwa, stopnie Kletta…………………………………..……….……… max 50
Substancje niesiarczanowane wp. na substancję aktywną, %(m/m) max 3.0
Siarczan (VI) sodu wp. na substancję aktywną, %(m/m).………….
WŁAŚCIWOŚCI
max 2.0
Masa cząsteczkowa (g/mol)............................................................... 305
Rozpuszczalność w wodzie................................................................ bez ograniczeń
Gęstość w temperaturze 20 ºC, g/ml……………………..................... około 1.04
Temperatura krzepnięcia, ºC……………………………...................... około 10
Napięcie powierzchniowe 25 ºC, mN/m..………………..................... 33
Zdolności pianotwórcze 25 ºC,……………………………................... dobre
Zdolności zwilżające 20 ºC, ...………………………………….……..
ZASTOSOWANIE Kosmetyka i Detergenty;
Polimeryzacja emulsyjna;
Aplikacje przemysłowe;
Czyszczenie i mycie przemysłowe;
Farby; lakiery; kleje;
Środki ochrony roślin.
słabe
Download