Karta katalogowa DEHN

advertisement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DEHNrapid® LSA
ograniczniki przepięć
SiEci SygNAłowE i tELEiNformAtyczNE
ogrANiczNiki w tEcHNicE LSA
• modułowy system ochrony pierwszego
stopnia, drugiego stopnia i ochrony
dwustopniowej
Blok ochronny DRL 10:
Wtyk ochronny DRL 1:
Wtykowe ograniczniki przepięć jako ochrona pierwszego stopnia, drugiego stopnia i dwustopniowa do listew rozłącznych LSA serii 2. Ochrona
pierwszego stopnia to iskierniki gazowe (z optyczną sygnalizacją uszkodzenia lub bez) mieszczące się w magazynku, chroniące do 10 par, obliczone na prąd piorunowy z wbudowanymi zaciskami rozłącznymi (jak listwa
rozłączna LSA).
2 stopień
Überspannungsochrony
Ableiter
EF 10 DRL
+
DRL 10 B 180
G
O
O
ochrona 2-stopniowa
== Kombi-Ableiter
DRL XX XXX ...
ochrona zgrubna dla 10 par, iskierniki gazowe w magazynku DRL.
ochrona dokładna dla 1 pary
skoordynowana z ochroną
zgrubną (z blokiem ochronnym
DRL 10).
Umożliwia testowanie, rozłączanie lub rozgałązianie 1 pary przy włączonej ochronie lub montaż dodatkowej ochrony drugiego stopnia dopasowanej optymalnie do urządzenia końcowego. Ograniczniki wtykowe DRL
drugiego stopnia montowane są w ramce uziemiającej i mogą być,
w razie potrzeby, wyjmowane blokowo razem z ramką.
Ograniczniki przepięć na prąd piorunowyDEHNrapid LSA do listew rozłącznych LSA chronią skutecznie wrażliwe urządzenia przed przepięciami
i umożliwiają jednocześnie testowanie, rozłączanie i rozgałęzianie podłączonych przewodów. Modułowy system ograniczników do listew rozłącznych LSA może być rozszerzony do ochrony dwustopniowej
i posiadać funkcję fail-safe jako zabezpieczenie prądowe przeciążeniowe
z optyczną sygnalizacją uszkodzenia elementów ochronnych.
1 stopień
Blitzstromochrony
Ableiter
G
72.2
82.9
52.5
91.4
TL 2 10DA LSA
MB 2 10DA LSA
System zabudowy ograniczników DEHNrapid (nazwa skrócona DRL)
www.dehn.pl
System ograniczników DRL z podaniem wysokości zabudowy
21
1
• zintegrowane w ogranicznikach zaciski rozłączne LSA służą do dołączenia dalszej ochrony,
do testowania, rozłączania, rozgałęziania
2
3
4
5
6
7
8
9
0
• grupa wtykowych ograniczników przepięć
do listew LSA serii 2/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DEHNrapid® LSA
ograniczniki przepięć
SiEci SygNAłowE i tELEiNformAtyczNE
ogrANiczNiki w tEcHNicE LSA
Ograniczniki przepięć DEHNrapid LSA dla 1 pary (tzw. drugi stopień
ochrony) można montować razem z ramką uziemiającą bezpośrednio w
magazynku DRL 10 lub oddzielnie w listwach rozłącznych LSA.
Wbudowane w tych ogranicznikach elementy szeregowe (impedancje)
zapewniają koordynację energetyczną z ochroną “pierwszego stopnia”,
jaką jest magazynek DRL 10 z iskiernikami, bez potrzeby zachowywania
dodatkowej odległości pomiędzy nimi. Różne wtyki ochronne dla 1 pary
można zamontować w jednej listwie rozłącznej LSA, to znaczy w jednej
listwie mogą być umieszczane ograniczniki wtykowe na różne napięcia
znamionowe.
Wtyki ochronne DRL z ramce uziemiającej
ab
ab
a’ b
a
a
a’ b
’
’
a'
a'
DRL 10 B 180...
TL 2 10DA LSA
Ochrona dwustopniowa typu DEHNrapid
Działanie zacisków rozłącznych
Połączone ze sobą w kombinacji: magazynek DRL 10 z iskiernikami, ramka
uziemiająca i wtyki ochronne (ochrona dwustopniowa) mogą być jako
komplet montowane i wyjmowane. Taka ochrona odpowiada wtedy klasie
ogranicznika G
O.
Magazynek DRL 10 posiada kompatybilne z listwą rozłączną zaciski
rozłączne. Przyrządy rozłączające i pomiarowe mogą być w nich tak samo
umieszczane wtykowo jak w listwie rozłącznej. Pozwala to utrzymać
ochronę przed przepięciami również w czasie prac serwisowych.
funkcja fail-safe podowuje zwarcie żył z ziemią dla ochrony iskiernika
gazowego przed zniszczeniem przy wystąpieniu przeciążenia prądem.
Połączenie lutowane pomiędzy sprężyną a iskiernikiem rozłączy się w
podwyższonej temperaturze, żyły zostaną zwarte a farba na sprężynie
wrażliwa na temperaturę zmieni swój koloru z jasnoróżowego na ciemnoliliowy wskazując, że iskiernik należy wymienić.
DRL 10 B 180 FSD
fail-safe
jasnoróżowy
hellrosa
fail-safe
foletowy
dunkellila
wymiana
new
na nowy
sprawny
ok
uszkodzony
replace
Wymiana uszkodzonego iskiernika gazowego
22
www.dehn.pl
1
DRL 10 B
DRL 10 B 180
Steckmagazin 10DA, 180V
DRL907 400
3
4
5
6
7
8
9
0
DEHNrapid® LSA
DrL 10 B
SiEci SygNAłowE i tELEiNformAtyczNE
ogrANiczNiki w tEcHNicE LSA
a
1
b
IN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
907 400
180
2
a’
Rysunek wymiarowy DRL 10 B
b’
OUT
Magazynek z trójelektrodowymi iskiernikami
gazowymi. Zintegrowane zaciski rozłączne dla
dodatkowych elementów wtykowych.
Ogranicznik przepięć DRL 10 B (w magazynku DRL) na prąd piorunowy, dla 10 par dowolnego
zastosowania z możliwością dołączenia ochrony “drugiego stopnia” w postaci wtyków ochronnch.
Wbudowane zaciski rozłączne pozwalają na testowanie, pomiary i rozgałęzianie przy włączonej
ochronie.
• iskierniki gazowe na prąd piorunowy
w magazynku z zaciskami rozłącznymi
LSA
• budowa modułowa umożliwiająca dołączenie ochrony “drugiego stopnia”
• do stosowania pomiędzy strefą 0A – 1
i wyżej, zgodnie ze strefową koncepcją ochrony odgromowej
DRL 10 B 180
G
Klasa ogranicznika
Napięcie znamionowe UN
Największe napięcie trwałej pracy DC UC
Największe napięcie trwałej pracy AC UC
Prąd znamionowy IL
D1 Prąd udarowy (10/350) razem Iimp
D1 Prąd udarowy (10/350) na 1 linię Iimp
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) razem In
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) na 1 linię In
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy Iimp D1 Up
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy Iimp D1 Up
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy 1 kV / µs C3 Up
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy 1 kV / µs C3 Up
Impedancja szeregowa na 1 linię
Pojemność własna linia-linia C
Pojemność własna linia-PG C
Zakres temperatur pracy
Stopień ochrony
Montaż
Uziemienie przez
Materiał obudowy
Kolor
Spełnia wymagania normy
Certyfikaty dodatkowe
180 V
180 V
127 V
0,4 A
5 kA
2,5 kA
10 kA
5 kA
≤ 500 V
≤ 500 V
≤ 500 V
≤ 450 V
≤ 0,005 Ohm
≤ 5 pF
≤ 5 pF
-40°C...+80°C
IP 10
w listwie rozłącznej LSA serii 2/10
gniezdnik
poliamid PA 6.6
szary
PN-EN 6164-21
VdS, GOST
Dane potrzebne do zamówienia
Typ
Numer katalogowy
Opakowanie jednostkowe
DRL 10 B 180
907 400
10 szt.
Akcesoria do DEHNrapid® LSA
Akcesoria do DEHNrapid® LSA
Ramka do opisów
907 497
Uniwersalna ramka do etykietowania, ze stali nierdzewnej, do
wyraźnego oznaczenia podłączonych par przewodów. Montowana zatrzaskowo na magazynku DEHNrapid LSA, ramce uziemiającej z wtykami lub na gniezdniku z listwami LSA serii 2/10..
Typ
SR DRL
Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
907 497
SR DRL
907 497
SR DRL
Iskiernik gazowy
wymienny iskiernik gazowy -elektrodowy do DRL 10 oder BM 10 DRL z
jedną komorą z gazem, o tym samym napięciowym poziomie ochrony linialinia oraz linia-PG.
Typ
zabudowany w
optyczny wskaźnik uszkodzenia
funkcja fail-safe
Typ
GDT 20 B
GDT 20 B FSD
www.dehn.pl
GDT 20 B
907 400
—
—
GDT 20 B FSD
907 401
907 218
B
907 219
B FSD
GDT 20
GDT 20
GDT 20 B
907 218
GDT 20 B FSD
907 219
3
3
Opak. jedn.
Numer
szt.
katalogowy
1
907 218
1
907 219
2
Download