Wskazówki dla nauczycieli

advertisement
Wskazówki dla nauczycieli
Strona 1 z 1
WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI
wg procedury R.S. Spricka1
Jeśli chcesz nauczyć swoich uczniów pożądanych zachowań, zmniejszyć liczbę i rangę
wykroczeń popełnianych na Twoich lekcjach, korzystaj z pięciu kroków.
Krok 1: Skoncentruj na sobie uwagę wszystkich uczniów, zanim zaczniesz jakiekolwiek zajęcia
– Jeśli rozpoczynasz zajęcia w momencie, w którym niektórzy uczniowie jeszcze rozmawiają lub nie
zajęli swoich miejsc, uczysz ich, że jest to zachowanie dopuszczalne.
Krok 2: Przedstaw każdą czynność i dokładnie opisz swoje oczekiwania dotyczące zachowania
uczniów podczas tej czynności – Podaj tak wiele szczegółów, jak to możliwe. Nie licz, że uczniowie
wiedzą, jak należy zachowywać się podczas słuchania wykładu, dyskusji czy pracy grupowej.
Pamiętaj, że mają oni różne doświadczenia, bo spotykają wielu nauczycieli. Jedni pozwalają na ciche
rozmowy, inni nie. Jedni uznają, że picie napojów w trakcie wykładu w niczym nie przeszkadza, inni
z kolei stanowczo tego zabraniają. Jedni chcą, aby uczniowie podnosili ręce do góry przed
odpowiedzią, inni tego nie wymagają itp.
Krok 3. Zareaguj pozytywnie, kiedy uczniowie spełniają Twoje oczekiwania – Ważne jest, aby
uczniowie wiedzieli, że swoim zachowaniem spełniają Twoje oczekiwania. Jeśli im o tym nie powiesz,
mogą się nie domyślić. Prosty i rzeczowy komunikat może być skutecznym sposobem na
motywowanie ich do dobrego zachowania i wysiłku w przyszłości.
Krok 4: Zareaguj natychmiast, kiedy uczniowie nie spełniają Twoich oczekiwań – Jeśli uczniowie
zaczynają łamać wyznaczone zasady zachowania, udziel łagodnej reprymendy. Powinna się ona
odnosić w sposób rzeczowy do tego, co uczeń/klasa mają robić: Jeśli chcesz zabrać głos, podnieś
rękę do góry, a nie wskazywać na niepożądane zachowania: Przestań/cie rozmawiać. Twoja reakcja
powinna być możliwie krótka i natychmiastowa.
Krok 5: Pod koniec każdych zajęć powiedz uczniom, w jakim stopniu realizowali Twoje
oczekiwania – Każdy nauczyciel doskonale wie, jak ważną rzeczą jest podsumowanie merytorycznej
części przeprowadzonej lekcji. Ta sama zasada powinna dotyczyć informacji o stopniu, w jakim
uczniowie spełniali oczekiwania nauczyciela pod względem zachowania. W ten sposób dasz im do
zrozumienia, że dostrzegasz i doceniasz ich wysiłki. Jeśli podczas zajęć pojawił się jakiś problem,
wskaż go. Powstrzymuj się jednak od podawania nazwisk lub imion uczniów, którzy nie realizowali
Twoich oczekiwań. Powiedz również, że Twoje oczekiwania były wyższe niż to, co zaprezentowała
klasa i że masz nadzieję, że przy następnej okazji będą mieli możliwość poprawienia swojego
zachowania.
1
J. Kołodziejczyk, Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji, NODN Sophia, Kraków 2005.
Download