02 BHP na stanowisku informatyka

advertisement
Urządzenia techniki komputerowej
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska
Zasady bezpiecznej pracy
z urządzeniami techniki komputerowej
Cel
Zapoznanie z czynnikami środowiska pracy, które wpływają na kondycję
fizyczną i psychiczną pracownika
Poznanie zagrożeń oraz zasad ochrony przed nimi na stanowisku informatyka
Kształtowanie umiejętności organizowania
i wykonywania pracy w sposób bezpieczny
2
Agenda
• Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
i wygodę pracownika
• Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
• Dolegliwości zdrowotne przy pracy
z komputerem
• Działania korygujące i zapobiegawcze
• Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
3
Agenda
• Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
i wygodę pracownika
• Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
• Dolegliwości zdrowotne przy pracy
z komputerem
• Działania korygujące i zapobiegawcze
• Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
4
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
i wygodę pracy
• Rodzaj wykonywanych prac
• Wyposażenie stanowiska pracy
• Meble
• Oprogramowanie
• Środowisko i przestrzeń
• Czynniki organizacji pracy
• Indywidualna charakterystyka użytkownika
(M.Sikorski, J.Grabosz, „Jak ocenić ryzyko pracy przy komputerze”)
5
Agenda
• Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
i wygodę pracownika
• Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
• Dolegliwości zdrowotne przy pracy
z komputerem
• Działania korygujące i zapobiegawcze
• Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
6
Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
•
•
•
•
7
Możliwe niebezpieczne wydarzenia, zagrożenia
Przyczyny zagrożeń
Możliwe skutki zagrożenia
Sposoby zmniejszania ryzyka
Ćwiczenie
Wypełnianie elementów karty analizy ryzyka zawodowego na stanowisku
informatyka
8
Agenda
• Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
i wygodę pracownika
• Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
• Dolegliwości zdrowotne przy pracy
z komputerem
• Działania korygujące i zapobiegawcze
• Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
9
Dolegliwości zdrowotne przy pracy
z komputerem
• Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe
–
–
–
–
bóle szyi
ramion
pleców
palców i dłoni
• Obciążenie psychiczne
– bóle głowy
– zaburzenia wzroku
– uczucie napięcia psychicznego
10
Dolegliwości zdrowotne przy pracy
z komputerem
• Obciążenie psychosomatyczne
–
–
–
–
11
alergie
bezsenność
pobudzenie
nerwowość
Agenda
• Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
i wygodę pracownika
• Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
• Dolegliwości zdrowotne przy pracy
z komputerem
• Działania korygujące i zapobiegawcze
• Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
12
Działania korygujące i zapobiegawcze
• Stosowanie ochron przeciwporażeniowych
• Wyposażenie stanowiska komputerowego
zgodne z zasadami ergonomii
• Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy
• Odpowiednia organizacja czasu pracy
• Ograniczanie obciążenia psychicznego
• Zapewnienie pracownikom okularów
korygujących wzrok - zgodnie z zaleceniem
lekarza
• Ład i porządek na stanowisku pracy
13
Agenda
• Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
i wygodę pracownika
• Ryzyko zawodowe na stanowisku informatyka
• Dolegliwości zdrowotne przy pracy
z komputerem
• Działania korygujące i zapobiegawcze
• Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
14
Dokumentacja BHP na stanowisku informatyka
• Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do pracy
• Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń bhp
• Instrukcje bhp
• Karta oceny stanowiska komputerowego
• Karta oceny ryzyka zawodowego
15
Ćwiczenie
Zagrożenia na moim stanowisku pracy
16
Po zakończeniu tej lekcji
• Potrafisz określić podstawowe czynniki
wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy
• Rozpoznajesz zagrożenia występujące w pracy
informatyka
• Podajesz przykłady dokumentacji związanej
z BHP
17
Pytania
18
Download
Study collections