dendryt, akson, synapsa, ciało komurki, osłonka, mielinowa+

advertisement
dendryt,
akson,
synapsa,
ciało komurki,
osłonka,
mielinowa+komórkowa.
Błona presynaptyczna
Błona postsynaptyczna
Korbka synaptyczna
Pęcheżyki synaptyczne
Neurotransmiter
Ach – Acetylocholina
NA – Noradrenalina
A – Adrenalina
K+ pomidory, ziemniak +inne
Na+ warzywa + NaCl
W błonie neuronu znajduje się ok.1kk specjalnych pomp sodowo
potasowych(Na+/K+),
które bezustannie pracując, doprowadzają do zpolaryzowania
neuronu tak, że wnętrze zawiera przede wszystkim jony K+ a na
zewnątrz znajdują się jony Na+, jest to stan spoczynku neuronu.
Bodziec działając na błonę neuronu powoduje depolaryzacje w
tym miejscu – sód gwałtownie dopływa do neuronu. Najpierw w
tym miejscu a następnie fala depolaryzacji obejmuje cały neuron.
Dotyczy to także aksonu – jeśli jest bezosłonkowy to
depolaryzacja odbywa się „krok po kroku” z prędkością od 2 do 25
m/s. A jeśli jest to akson z osłonkami i przewężeniami ranviera to
prędkość ta wynosi od 100 do 250 m/s
Przesuwająca się fala depolaryzacji to impuls nerwowy.
Komórka zdepolaryzowana nie jest w stanie odbierać nowych
bodźców. Pompy sodowo potaswe podejmują pracę, stopniowo
wyrzucając Na+ i wprowadzając K+ przywracając stan wyjściowy –
jest to Repolaryzacja.
-Sytuacja neuronu ilustruje wykres potencjału czynnościowego
wykresu.
1)Stan spoczynku (polaryzacja)
2) potencjał pobudfzeniowy
3) potencjał czynnościowy (impuls nerwowy)
Kresomózgowie – zbudowane z dwóch półkul pózgowych,
pofaudowanych i część zewnętrzna to istota szara(ciała
neuronów) a wnętrze to istota biała(aksony, neurony)
-tu znajdują się ośrodki wyższych czynności
nerwowych(kojarzenie, myślenie, pamięć, intelekt)
-na powierzchni półkul mózgowych wyróżniamy płaty:
czołowy, ciemieniowy, potyliczny i skroniowy
funkcje:
-płat potyliczny –analiza bodźców mózgowych.
-Płaty skroniowe –analiza bodźców słuchowych
-Płat czołowy –węchomózgowie
-W korze mózgowej jest zlokalizowana reprezentacja
ruchowa(czołowy) i czuciowa(ciemieniowy)
Międzymózgowie – ośrodki wielu reakcji emocjonalnych
-podwzgórze –ośrodki regulujące ważne funkcje życiowe(ośrodki
głodu, pragnienia, czystości, permoregulacji)
Śródmózgowie – czynnościowa koordynacja impulsów
wzrokowych i słuchowych.
Mórzdżek – dwie półkule i robak –regulacja i koordynacja skurczów
mięśni, sterowanie równowagą, koordynacja ruchów.
Rdzeń przedłużony – regulacja czynności odruchowych np.:
oddychanie, połykanie, kaszel, wymioty, czkawka.
Impulsy nerwowe – przebiegają po ściśle określonych torach od
receptora do efektora co nazywamy łukiem odruchowym.
Elementy ruchu odruchowego:
-receptor –odbiera bodźce
-telereceptor –odbiera bodźce z odległości(wzrokowe, słuchowe,
węchowe)
-interoreceptory –odbierają bodźce z narządów wewnętrznych.
-exteroreceptory –odbierają bodźce ze skóry(czucie, temperatura)
-proprioreceptory –receptory ścięgien, wiązadeł powierzchni
stawowych.
Neuron(nerw czuciowy) –przewodzi informacje od receptora do
ośrodka
Ośrodek – to rdzeń kręgowy i mózg.
Neuron(nerw ruchowy) –przewodzi bodźce z ośrodka do efektora.
Efektor(mięśnie, gruczoły)
Klasyfikacja odruchów:
Odruchy bezwarunkowe(wykształcone w trakcie rozwoju
filogenetycznego) i warunkowe(wyksztaucone w trakcie rozwoju
entogenetycznego).
Klasyfikacja odruchów ze względu na ilość zaangażowanych
neuronów.
-odruch monosynaptyczny.
->( R )----(o----( E )->
-odruch polisynaptyczny.
Najprostrzy z tych odruchów to odruch bodźców uszkadzających.
W tym odruchu zaangarzowany jest neuron pośredniczący –
przekazujący informacje do mózgu.
->( R )----(o-(o----( E )->
n. pośredniczący
Czynnościowy podział układu nerwowego:
-somatyczny układ nerwowy -odpowiada za kontakt ze
śrdowiskiem a jego działanie jest zależne od naszej woli.
-autonomiczny -odpowiada za działanie narządów wewnętrznych i
jest niezależny od naszej woli.
Download