Seria 50 – Przekaźniki bezpieczeństwa 8A

advertisement
Seria 50 – Przekaźniki bezpieczeństwa 8A
Cechy
Miniaturowy przekaźnik do płytek drukowanych
i gniazd z silnie przewodzącymi stykami,
zgodnie z normą EN 50205 styków typu B 2 CO*
• zwiększona odległość między sąsiadującymi
stykami
• materiał użyty do produkcji styków nie zawiera
kadmu
• izolacja pomiędzy cewka a stykami 8mm,
6kV (1.2/50 μs)
• wykonanie standardowe: RT II
* Dyrektywa EN 50205 zarządza, że tylko styki
1 NO i 1NC (11-14 i 21-22 lub 11-12 i 21-24)
mogą być użyte jako styki silnie przewodzące.
-2 zestyki przełączne,8 amperów
-wtyk 5mm
-do płytek drukowanych i gniazd
Widok od strony miedzianej
Dane zestyków:
Ilość zestyków
Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia
Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe
Maksymalna moc łączeniowa dla AC1
Max. moc łączeniowa dla AC15 (230 VAC)
Obciążenie silnikiem 1-faz., praca AC3 230V
Max. prąd łączeniowy, praca DC130/110/220 V
Minimalna moc łączeniowa
Standardowy materiał styków
Dane cewki:
Napięcie znamionowe (U )
N
Pobór mocy AC/DC
Zakres napięcia zasilania
Napięcie podtrzymania
Napięcie odpadowe
Dane ogólne:
Trwałość mechaniczna AC/DC
cykle
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1
cykle
Czas zadziałania/czas powrotu
Wytrzymałość izolacji cewka-styki (1.2/50 μs)
Wytrzymałość przerwy zestykowej
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Certyfikaty i dopuszczenia (zgodnie z typem)
Seria 50 – Przekaźniki bezpieczeństwa 8A
Oznaczenie przekaźników do zamówienia
Przykład: Seria 50 przekaźniki bezpieczeństwa, z 2 stykami przełącznymi 8A, napięcie cewki 24VDC.
Seria
Typ
1 = do płytek drukowanych
i gniazd, wtyk 5mm
Ilość zestyków
2 = 2 zestyki przełączne
Rodzaj
napięcia cewki
9 = DC
Napięcie cewki
patrz tabela z wartościami napięć
A: Materiał styków
D: Wykonanie
1 – standard AgNi
4 – AgSnO
5 – AgNi + Au (5 nm)
0 – standardowe
2
C: Opcje
0 – brak
B: Rodzaj zestyku
0 – przełączny
Wybór cech i opcji: możliwe są kombinacje tylko w tym samym rzędzie.
Najbardziej dostępne kombinacje zostały pogrubione.
Typ
Rodzaj
A
napięcia cewki
50.12
DC
1-4–5
B
C
D
0
0
0
Pozostałe dane techniczne
Izolacja
Właściwości izolacji wg. EN 61810-1
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
Stopień zanieczyszczenia
Stopień ochrony przepięciowej
Wytrzymałość izolacji cewka-styki (1.2/50μs)
Wytrzymałość przerwy zestykowej
Wytrzymałość między dwoma sąsiednimi zestykami
Odporność układu sterującego (cewki), na zakłócenia przewodowe
Zakłócenia impulsowe (5...50ns) na A1-A2
Zakłócenia udarowe synchroniczne (1.2/50μs) na A1-A2
Pozostałe dane
Czas drgania styków: przy zwieraniu/przy rozwieraniu
Odporność na wibracje (5...50)Hz, max ± 1 mm: przy zwieraniu/przy rozwieraniu
Odporność na wstrząsy: przy zwieraniu/przy rozwieraniu
Strata mocy
Zalecana odległość między przekaźnikiem a płytką lub gniazdem
level
level
Seria 50 – Przekaźniki bezpieczeństwa 8A
Dane zestyków
H 50 – Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
DC breaking current (A)
F 50 – Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
cykle
obciążenie rezystancyjne cosϕ = 1
DC voltage (V)
•
•
Dla obciążeń rezystancyjnych (DC1) i wartości napięcia
i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej jest nie mniejsza niż 100 · 103 cykli.
Dla obciążeń indukcyjnych (DC13), połączenie diody z
obciążeniem pozwoli uzyskać podobną trwałość
elektryczną jak w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas
powrotu zwiększy się.
Alternatywny wybór położenia zestyków
(przy zwieraniu/przy rozwieraniu), zapewnia
silne przewodnictwo (mechaniczny kontakt)
zestyków, zgodnie z normą EN 50205 (typ B).
Dane cewki
Wykonanie DC
Napięcie
znamionowe
Kod
cewki
Zakres roboczy napięcia
Opór
Pobór
prądu
R 50 – Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki w zależności od temperatury otoczenia
Cewka standardowa
1. Maksymalne dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowy.
2. Napięcie sterujące przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia.
Download