Informacja o znieczuleniu

advertisement
Informacja o znieczuleniu dla pacjenta
Operacje i zabiegi w szpitalu Św. Elżbiety MCM wykonywane są bezpiecznie i profesjonalnie,
a także w optymalnym stopniu zapewniając komfort pacjentowi.
Bolesne zabiegi medyczne wykonywane są w odpowiednim znieczuleniu dostosowanym do
zakresu operacji czy zabiegu. Za wykonanie znieczulenia i bezpieczeństwo pacjenta
odpowiada zespół anestezjologiczny lekarz i pielęgniarka anestezjologiczna.
Znieczulenie jest szeregiem działań medycznych, które maja na celu przeprowadzenie
zabiegu, operacji bezboleśnie, a okres pooperacyjny przebiegał bez dolegliwości w komforcie
pacjenta.
Do znieczulenia pacjent powinien wykonać rutynowe badania oraz w zależności od wieku i
stanu zdrowia badania dodatkowe.

Osoby do 40 roku życia bez wywiadu chorobowego:
grupa krwi, morfologia, elektrolity, glukoza poranna, INR, PTT, kreatynina – aktualne –
badania ważne 3 miesiące;

Osoby palące papierosy dodatkowo:
RTG klatki piersiowej, EKG- ważny 3 miesiące;

Osoby między 40 – 60 rokiem życia:
dodatkowo EKG – ważne 3 miesiące;

Osoby powyżej 60 roku życia, pacjenci poradni pulmonologicznej:
dodatkowo RTG klatki piersiowej - badanie ważne 1-2 lata;
W trakcie wizyty lekarza anestezjologa pacjentowi zostanie przedstawione zalety i wady
proponowanego rodzaju znieczulenia.
Rodzaj znieczulenia zależy od:





Charakteru operacji, jej rozległości
Czasu trwania zabiegu czy operacji
Stanu zdrowia pacjenta
Pozycji chorego na stole operacyjnym
Możliwości wystąpienia powikłań
Procedura znieczulenia będzie przeprowadzona w Sali operacyjnej lub specjalnie do tego
przeznaczonego pomieszczenia. Niezależnie od rodzaju znieczulenia nad pacjentem będzie
czuwał zespół anestezjologiczny, lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.
1
U każdego pacjenta będzie założone wkłucie dożylne, czyli do żyły zostanie wprowadzona
kaniula-wenflon, dzięki któremu można podawać leki i przetaczać płyny infuzyjne tzw.
Kroplówki.
Maksimum bezpieczeństwa pacjentowi w trakcie każdego znieczulenia zapewnia
podłączenie do nowoczesnych urządzeń monitorujących czyli ciągłe monitorowanie pracy
serca (EKG), ciśnienia krwi, tętna, stopnia natlenowania krwi (pulsoksymetr) oraz stężenia
tlenu i dwutlenku węgla w gazach oddechowych.
Istnieją trzy rodzaje znieczuleń:



Ogólne - zwane potocznie narkozą
Regionalne – określane jako „blokady”
Miejscowe
Znieczulenie ogólne
Polega na czasowym zniesienie świadomości i odczuwania bólu w całym organizmie.
Pacjent od początku do końca znieczulenia ogólnego pozostaje w stanie przypominającym
sen.
Początek znieczulenia (indukcja znieczulenia) to okres od rozpoczęcia podawania anestetyku
do zaśnięcia pacjenta. Indukcję rozpoczyna się od oddychania przez maskę twarzową samym
tlenem. Dożylnie podawane są leki usypiające. Podanie leku nasennego do żyły może
niekiedy powodować nieznaczne, przemijające pieczenie. Uśpienie następuje bardzo szybko;
możliwe jest nieco szybsze oddychanie, oraz zjawisko „uciekania” oczu zaczyna wtedy
szybciej bić serce, robi się sucho w ustach, może pacjent odczuwać nieznaczne zawroty
głowy, albo zacząć swędzieć nieznacznie nos. Są to normalne objawy i nie należy się nimi
denerwować.
Gdy Pacjent śpi, zostaje wprowadzona do tchawicy rurka intubacyjna lub maska
krtaniowa, przez którą będzie prowadzony sztuczny oddech (pacjent w czasie znieczulenia
ogólnego pod wpływem leków anestezjologicznych nie oddycha, czynność oddychania
przejmuje za niego aparat do znieczulenia). Intubacja zapewnia wysoki stopień
bezpieczeństwa i chroni płuca przed śliną i treścią żołądkową.
Po zakończonym znieczuleniu rurka intubacyjna (lub maska krtaniowa) zostaje usunięta, a
pacjent obudzony i zostaje przekazany do Sali wybudzeń, w której będzie obserwowany do
czasu pełnego obudzenia oraz będzie kontynuowana terapia p/ bólowa. Po operacji pacjent
może mieć skłonności do nudności i wymiotów. Może mieć przemijające trudności w
oddychaniu, które będą polegały na niewielkiej duszności. Nadzór nad pacjentem na
oddziale wybudzeniowym sprawują pielęgniarki anestezjologiczne i lekarz anestezjolog. Ze
względu na bezpieczeństwa pacjenta pobyt na sali wybudzeniowym jest obowiązkowy.
Znieczulenie regionalne
2
Znieczulenie regionalne polega na podaniu w okolicę nerwów leków, które czasowo
blokują przewodnictwo nerwowe. Powoduje to zniesienie czucia bólu i temperatury oraz
może unieruchomić znieczulone kończyny. Istnieje kilka rodzajów znieczulenia regionalnego:


Znieczulenie przewodowe, czyli znieczulenie podpajęczynówkowe lub
zewnątrzoponowe
blokady nerwów obwodowych.
Znieczulenie przewodowe (podpajęczynówkowe, zewnatrzoponowe) polega na podaniu
do przestrzeni otaczającej rdzeń kręgowy miejscowo działających leków znieczulających.
Podczas tego znieczulenia w zależności o potrzeb pacjent ułożony jest w pozycji siedzącej
lub na boku wygięty w tzw. „koci grzbiet” . W takiej pozycji wprowadza się cienką igłę
między kręgi kręgosłupa przez którą podaje się lek lub wprowadza się cienki cewnik
(znieczulenie zewnątrzoponowe) do wielokrotnego podawania leków. Działanie znieczulenia
podpajęczynówkowego rozpoczyna się po kilku minutach, powodując pełną blokadę
ruchową kończyn dolnych lub znieczula odpowiedniego obszaru ciała. W czasie tego
znieczulenia w obszarze znieczulonym pacjent nie odczuwa bólu oraz ma zniesione czucia
dotyku, nogi pacjenta są jakby zdrętwiałe, nie może nimi poruszać, odczuwa w nich
przyjemne ciepło. Przeciętny czas trwania okresu bezbolesności po tego rodzaju znieczuleniu
wynosi około 3-4 godzin od podania leku, potem powraca czucie bólu i możliwość ruchu. W
trakcie operacji wykonywanej w znieczuleniu przewodowym pacjent może być zupełnie
przytomny lub też po podaniu leków uspokajających spać płytkim snem.
Blokada nerwów obwodowych
Blokada nerwów obwodowych polega na czasowym przerwaniu przewodnictwa
nerwowego w splotach nerwowych lub pojedynczych nerwach w obrębie kończyn. Lekarz
Anestezjolog poszukuje splotu lub nerwu przy pomocy specjalnego stymulatora, który
drażniąc nerw prądem o niskim napięciu powoduje prąd promieniujący wzdłuż nerwu. W
metodzie tej konieczna jest współpraca z pacjentem, ponieważ na podstawie jego informacji
w pobliże wybranego nerwu, pni lub splotów nerwowych podawany jest lek miejscowo
znieczulający. Znieczuleniu temu towarzyszy często znaczne osłabienie siły mięśniowej w
znieczulanej okolicy, zniesienie możliwości ruchu, czucia bólu i temperatury. W czasie
znieczulenia, w razie potrzeby, stosowane są leki powodujące uspokojenie pacjenta.
3
4
Download