Środki ochrony roślin - Arysta LifeScience Polska Sp z oo

advertisement
2017
Środki ochrony
roślin
Uprawy rolnicze
zboża, rzepak, burak, kukurydza, ziemniak
Spis treści
Zwalczanie chwastów
Środki
ochrony
roślin
2 | uprawy rolnicze | 2017
8
Ochrona przed chorobami
16
Ochrona przed szkodnikami
30
Zapobieganie wyrastaniu / kiełkowaniu
36
Zaprawianie ziarna
40
2017 | uprawy rolnicze | 3
zwalczanie chwastów
Preparat
Cliophar 300 SL
Uprawa
rzepak ozimy,
burak cukrowy
burak cukrowy
Targa Super 5 EC
Targa 10 EC
* w trakcie rejestracji
4 | uprawy rolnicze | 2017
chwasty wrażliwe: chaber bławatek,
maruna bezwonna, ostrożeń polny,
psianka czarna, rdest plamisty,
rumian polny, rumianek pospolity,
żółtlica drobnokwiatowa;
chwastnica jednostronna i inne
chwasty prosowate
perz właściwy
Pantera 040 ec
Select Super
120 EC
Zwalczane organizmy/
zalecenia stosowania
rzepak ozimy
perz właściwy, samosiewy zbóż
rzepak jary
perz właściwy
rzepak ozimy, burak cukrowy,
burak pastewny, ziemniak,
rzepak jary, słonecznik,
gorczyca, mak lekarski,
lnianka siewna, tytoń,
lucerna siewna, koniczna
czerwona, koniczyna biała,
koniczyna perska, komonica
zwyczajna, konopie siewne
(włókniste), len włóknisty,
len oleisty
chwasty jednoliścienne jednoroczne np. prosowate, owies głuchy,
samosiewy zbóż
rzepak ozimy, burak
cukrowy, burak pastewny,
ziemniak, len zwyczajny*,
konopie siewne*,
gorczyca*, lnianka siewna*,
mak lekarski*, rzepak jary*,
słonecznik*, soja* mak
lekarski*, rzepak jary*,
słonecznik*, soja*
chwasty jednoliścienne jednoroczne:
samosiewy zbóż i inne chwasty
jednoroczne
rzepak ozimy, burak
cukrowy, burak pastewny,
ziemniak
ochrona przed chorobami
Zalecana
dawka/
stężenie
katalog
str.
Preparat
Axidor
0,3-0,4 l/ha
0,8 l/ha
pszenica ozima
mączniak prawdziwy, rdza brunatna,
rdza żółta, septorioza paskowana
liści
1 l/ha
pszenica ozima
mączniak prawdziwy, brunatna
plamistość liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, rdza żółta
1,8 - 2,0 l/ha
rzepak ozimy
wiosna: czerń krzyżowych,
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń,
sucha zgnilizna kapustnych
1,8 – 2,0 l/ha
Fantic M WP
ziemniak
zaraza ziemniaka, alternarioza
Fungazil 100 SL
ziemniak
chwasty jednoliścienne wieloletnie
np. perz właściwy
pszenica ozima
septorioza liści, septorioza plew
ziemniak
zaraza ziemniaka
2 l/ha
bobik
askochytoza, czekoladowa
plamistość
2 l/ha
łubin wąskolistny, łubin
żółty
antraknoza
Indofil 80 WP
ziemniak
zaraza ziemniaka
2 kg/ha
str. 26
Moximate
725 WG
ziemniak
zaraza ziemniaka
2,5 kg/ha
str. 27
rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń,
sucha zgnilizna kapustnych
czerń krzyżowych, szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa
0,45 – 0,75
l/ha
pszenica ozima
mączniak prawdziwy, brunatna
plamistość liści, septorioza liści
rdza brunatna pszenicy, septorioza
plew, fuzarioza kłosów.
0,6 l/ha
jęczmień jary
rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy,
plamistość siatkowa liści,
rynchosporioza zbóż fuzarioza kłosów
0,6 l/ha
Eminent
Star 312 SE
1,5-1,75 l/ha
0,8 l/ha
2 l/ha
Gwarant 500 SC
0,75 – 1,25
l/ha
str. 14
chwasty jednoliścienne wieloletnie:
np. perz właściwy
2 – 2,5 l/ha
chwasty jednoliścienne jednoroczne:
samosiewy zbóż i inne chwasty
jednoroczne
0,35 – 0,5
l/ha
chwasty jednoliścienne wieloletnie:
np. perz właściwy
1 - 1,5 l/ha
str. 17
2,5 l/ha
rdza buraka
1 l/ha
2 l/ha
katalog
str.
zaraza ziemniaka
str. 9
str. 10
Zalecana
dawka/
stężenie
burak cukrowy
Emitent 125 ME
1,5-2 l/ha
Zwalczane organizmy/
zalecenia stosowania
ziemniak
str. 12
chwasty jednoliścienne wieloletnie
np. perz właściwy
Uprawa
Starpro 430 SC
str. 14
str. 19
str. 20
2,5 l/ha
str. 22
2 l/ha
str. 23
1,0 l/ha
str. 24
1 - 1,5 l/ha
str. 28
2017 | uprawy rolnicze | 5
ochrona przed szkodnikami
Preparat
Apacz 50 WG
Cyperkill MAX
500 EC
Super Cyper
500 EC
Sumi-Alpha
050 EC
Uprawa
Zwalczane organizmy/
zalecenia stosowania
ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
rzepak jary*, gorczyca*
pchełki, słodyszek rzepakowy, chowacz
czterozębny (ograniczenie występowania)
chowacz podobnik, pchełki
burak cukrowy*, burak
pastewny* drobnica burakowa, mszyce, pchełka
burakowa
soja*, bobik*, łubin*
mszyce, zmieniki
tytoń*
wciornastki
ZAPRAWIANIE ZIARNA
Zalecana
dawka/
stężenie
katalog
str.
40 g/ha
str. 31
Rancona
015 ME
0,05 l/ha
str. 32
Zwalczane organizmy/
zalecenia stosowania
Zalecana
dawka/
stężenie
pszenica ozima
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
100 ml / 100 kg
ziarna
jęczmień jary
głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek
133 ml / 100 kg
ziarna
pszenica ozima
Pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka,
zgorzel siewek
pszenica jara
Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
jęczmień ozimy
Pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca
jęczmienia, zgorzel siewek
Preparat
Rancona
iMIX ME
Uprawa
słonecznik*, mak lekarski*
mszyce, pchełki
len zwyczajny* (uprawa na olej
i na włókno)
pchełki, wciornastki
jęczmień jary
Pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca
jęczmienia, zgorzel siewek
konopie siewne* (włókniste)
mszyce, pchełki, wciornastki
pszenica ozima i jara
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
brukiew*, rzepa*
mszyce, pchełki
jęczmień jary
zgorzel siewek, głownia pyląca, plamistość
siatkowa liści
pszenica ozima, pszenica jara
mszyca zbożowa
jęczmień jary
skrzypionki
pszenżyto jare, owies
zgorzel siewek
kukurydza
zgorzel siewek, głownia kukurydzy
ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
pszenica ozima, pszenżyto ozime
mszyce skrzypionki
rzepak ozimy
chowacz podobnik (szkodnik łuszczynowy) słodyszek rzepakowy, pryszczarek
kapustnik (szkodnik łuszczynowy),
chowacz podobnik
0,05 l/ha
0,06 l/ha
str. 34
VITAVAX
200 FS
łubin
0,05 l/ha
groch
0,25 l/ha
str. 35
Zwalczane organizmy/
zalecenia stosowania
Zalecana
dawka/
stężenie
katalog
str.
ziemniak
zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka
5 kg/ha
tytoń
zapobieganie wyrastaniu pasynków tytoniu
0,54%
ziemniaki przeznaczone do
przetwarzania przemysłowego
zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie
przechowywania
zgorzel siewek
100 ml/100 kg ziarna
z dodatkiem 200 ml
wody
katalog
str.
str. 41
str. 42
300 ml/100 kg ziarna
300-350 ml
środka/100 kg ziarna
str. 43
300 ml/100 kg ziarna
400 ml /100 kg nasion
* w trakcie rejestracji
zapobieganie wyrastaniu/ kiełkowaniu
Preparat
Fazor 80 SG
NEO STOP
500 HN
Uprawa
6 | uprawy rolnicze | 2017
24 ml/t bulw
+ 16 ml/t
str. 37
str. 38
2017 | uprawy rolnicze | 7
Cliophar
360 SL
Środek chwastobójczy przeznaczony do stosowania nalistnego
w uprawach rolniczych.
Sposób działania
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę
auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin.
Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje w efekcie wstrzymanie
syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania na
poziomie komórkowym.
Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy 2-3
liści do fazy rozety.
Zalecenia stosowania
Uprawa
rzepak ozimy
burak cukrowy
Dawka
Termin zabiegu
0,3-0,4 l/ha
- jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku lub
- wiosną po ruszeniu wegetacji do początku
fazy tworzenia pąków kwiatowych
zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka
Uwagi
1. Nie stosować na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby
i szkodniki, w mieszaninach z nawozami.
2. Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu
okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.
3. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem
na tym samym polu można uprawiać rzepak jary, zboża lub inne rośliny,
w których zaleca się stosowanie środka.
Zwalczanie
chwastów
Zakres działania
Chwasty zwalczane
wrażliwe: chaber bławatek,
maruna bezwonna, ostrożeń
polny, psianka czarna, rdest
plamisty, rumian polny, rumianek
pospolity, żółtlica drobnokwiatowa;
średnio wrażliwe: komosa biała;
średnio odporne: szarłat
szorstki;
Chwasty odporne:
chwasty jednoliścienne,
bodziszek drobny, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, mak polny,
przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Substancja
aktywna:
chlopyralid - 300 g/l (26,25%)
8 | HERBICYD |
cliophar 360 sl | HERBICYD | 9
Pantera
Praktyka stosowania środka Pantera 040 EC w uprawach polowych pokazuje, że środek działa skuteczne w różnych dawkach w zależności od fazy
rozwojowej chwastów:
040 EC
Środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) oraz perzu właściwego w zespole
uprawek pożniwnych. Zalecany do stosowania w okresie wegetacji
niektórych roślin rolniczych i warzywnych.
chwastnica
jednostronna
Sposób działania
Zakres działania
Chwasty wrażliwe np.:
chwastnica jednostronna,
paluszniki, włośnica sina,
włośnica zielona, samosiewy
zbóż w rzepaku ozimym, miotła
zbożowa, owies głuchy, stokłosy,
wyczyniec polny, perz właściwy.
Środek wykazuje działanie systemiczne, jest pobierany bardzo szybko
przez liście, a następnie przemieszczany w roślinie, hamując wzrost
i rozwój chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem,
a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie
około 6-10 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po 14-20 dniach.
Chłodna i bezdeszczowa pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża
jego skuteczności. Działanie środka przyspiesza ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba, co sprzyja szybkiemu jego wchłanianiu przez intensywnie rosnące chwasty. Opady deszczu występujące 6 godzin po zabiegu
nie mają wpływu na działanie środka.
Najbardziej wrażliwe na działanie środka są chwasty:
- jednoroczne od fazy 2 liści do początku krzewienia,
- chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) począwszy od fazy 4-6 liści.
Uprawa
Zwalczane
chwasty
Dawka
Termin stosowania
chwastnica
jednostronna
i inne chwasty
prosowate
1 l/ha
do końca fazy krzewienia chwastów;
w celu obniżenia zużycia środka można
zastosować go w dawce dzielonej dwa
razy po 0,4 l/ha, pierwszy zabieg wykonać,
gdy chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści,
drugi zabieg w 8-14 dni po pierwszym,
gdy ponownie wschodzące chwasty
znajdują się w fazie 1-3 liści
perz właściwy
1,5-2 l/ha
opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu,
gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi
rzepak
ozimy
perz właściwy,
samosiewy zbóż
2 l/ha
rzepak
jary
perz właściwy
1,5-1,75
l/ha
burak
cukrowy
Długotrwałe działanie na perz
Substancja
aktywna:
chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l
10 | HERBICYD | pantera 040 ec
samosiewy
zbóż
miotła
zbożowa
owies głuchy
perz
właściwy
Dawka
Termin stosowania
(l/ha)
(faza rozwojowa chwastów)
0,8 – 1,0
1,0 – 1,25
1,25 – 1,5
przed krzewieniem w czasie krzewienia po
krzewieniu
0,4 + 0,4
dawka dzielona:
- pierwszy zabieg: chwasty w fazie 1-3 liści
- drugi zabieg po 10-14 dniach, gdy nowe chwasty
są w fazie 1-3 liści
0,6 – 0,8
od fazy 2 liści samosiewów do pełni krzewienia
(niższe dawki stosować we wcześniejszych fazach
rozwojowych)
1,0
od fazy 2 liści do fazy krzewienia
1,5 – 1,75
1,75 – 2,0
faza 2-6 liści perzu (5-15 cm)
faza 6-10 liści perzu (15 – 25 cm)
1,0 + 1,0
zabieg dzielony w burakach (dwa razy co 8-14 dni)
2,0
w zespole uprawek pożniwnych, gdy rozłogi perzu
nie zostały pocięte
Palusznik krwawy
Zalecenia stosowania
Chwasty odporne:
rośliny dwuliścienne.
Wygoda i niskie koszty
Chwasty
zabieg wykonać, gdy perz właściwy
znajduje się w fazie 4 - 6 liści
opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu,
gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi
Uwagi
1. W uprawie buraka cukrowego w celu równoczesnego zwalczenia
chwastów prosowatych i ograniczenia występowania niektórych
chwastów dwuliściennych środek Pantera 040 EC można stosować
łącznie z herbicydem Safari 50 WG w dawce 30 g/ha.
2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę, środek stosować
na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty
prosowate pojawiły się ponownie).
3. Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Pantera 040 EC (np. w wyniku
wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na
polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne
można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania
środka Pantera 040 EC.
Włośnica zielona
Włośnica sina
pantera 040 ec | HERBICYD | 11
Select Super
120 EC
Środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej,
miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych
(po wschodach).
Faza rozwojowa upraw:
Uprawa
burak cukrowy,
burak pastewny
ziemniak
rzepak ozimy
Sposób działania
Rozszerzona
rejestracja
14 nowych upraw”
Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko
poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów
chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie
najmłodszych liści chwastów widoczne już po upływie około 7 dni
od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Opady deszczu występujące
w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek
stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.
Zalecenia stosowania
Zakres działania
Zwalczane chwasty:
chwastnica jednostronna,
owies głuchy, perz właściwy,
samosiewy zbóż, wiechlina
roczna
Chwasty odporne:
rośliny dwuliścienne.
12 | HERBICYD | HERBICYD
select super 120 ec
Termin stosowania herbicydów zawsze należy dostosować do odpowiedniej fazy rozwojowej chwastów, w której wykazują najwyższą wrażliwość
na herbicyd.
Chwasty jednoroczne np. prosowate, owies głuchy, samosiewy zbóż –
faza 2-5 liści
Chwasty wieloletnie np. perz właściwy – faza 4-6 liści
rzepak jary
słonecznik
gorczyca,
mak lekarski,
lnianka siewna
Dawka
chwasty
jednoroczne:
0,8 l/ha
perz: 2 l/ha
konopie siewne
(włókniste),
len włóknisty,
len oleisty
od wytworzenia przez rośliny buraka
pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny
zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi
po zakończeniu uprawy międzyrzędowej
(po wschodach ziemniaka, gdy rośliny
osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed
zakryciem międzyrzędzi
chwasty
jednoroczne:
0,8 l/ha
stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku
wykształciły co najmniej pierwszą parę liści
lub wiosną nie później niż do początku
wybijania w pędy kwiatowe
chwasty
jednoroczne:
0,8 l/ha
stosować od fazy rozwiniętego drugiego
liścia właściwego do początku wydłużania
pędu (BBCH 12-30), w odpowiedniej fazie
rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Uwaga: Środek stosować wyłącznie
do zwalczania chwastów jednorocznych
i samosiewów zbóż.
stosować w fazie od drugiego
do dziewiątego liścia właściwego,
w odpowiedniej fazie rozwojowej
chwastów jednoliściennych.
tytoń
lucerna siewna,
koniczna czerwona,
koniczyna biała,
koniczyna perska,
komonica
zwyczajna
Termin zabiegu
chwasty
jednoroczne:
0,8 l/ha
perz: 2 l/ha
stosować od fazy rozwiniętego drugiego
liścia właściwego do początku kwitnienia,
gdy 10% kwiatów jest otwartych
(BBCH 12-61), w odpowiedniej fazie
rozwojowej chwastów jednoliściennych.
zabieg wykonać w fazie od drugiego do
szóstego liścia właściwego (BBCH 12-16),
w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów
jednoliściennych.
Uwagi
1. Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
2. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem
Select Super 120 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin
przez choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny,
w których zaleca się stosować środek, lub inne rośliny dwuliścienne.
Substancja
aktywna:
kletodym -120 g (13 %)
w 1 l środka
select super 120 ec | HERBICYD | 13
Targa Super
Targa
5 EC
10 EC
Herbicydy nalistne przeznaczone do selektywnego zwalczania
chwastów jednoliściennych: jednorocznych i wieloletnich.
Dawki
Chwasty wrażliwe
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
samosiewy zbóż (zwalczane jesienią)
0,75 – 1,0 l/ha
0,35 – 0,4 l/ha
s amosiewy zbóż zwalczane wiosną,
chwastnica jednostronna, miotła
zbożowa, owies głuchy, włośnica sina
wyczyniec polny, życica wielkokwiatowa
1,0 – 1,25 l/ha
0,4 – 0,5 l/ha
2,0-2,5 l/ha
1,0 – 1,5 l/ha
Chwasty jednoliścienne jednoroczne
Chwasty jednoliścienne wieloletnie
perz właściwy
Fazy rozwojowe upraw
Sposób działania
Targa Super 5 EC i Targa 10 EC mają działanie układowe. Substancja
aktywna jest bardzo szybko wchłaniana przez liście, a następnie przemieszczana do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie
ich wzrostu i rozwoju (niszczy węzły krzewienia perzu, uniemożliwiając
jego odrastanie w następnych latach).
Najmłodsze liście chwastów żółkną i zasychają po 3-5 dniach. Już po
upływie 7 dni po zastosowaniu środka giną chwasty jednoroczne.
W przypadku chwastów wieloletnich efekty są widoczne w okresie od 14
do 21 dni po użyciu środka.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna
gleba przyśpieszają działanie środków. Chłodna pogoda i susza opóźniają
ich działanie, ale nie obniżają skuteczności. Opady deszczu występujące
już po 3 godzinach od wykonania zabiegu nie mają wpływu na
skuteczność Targi .
Zakres działania
Zwalczane chwasty:
- jednoroczne:
samosiewy zbóż, owies głuchy,
chwastnica jednostronna,
miotła zbożowa, palusznik
krwawy, włośnica sina i zielona,
wyczyniec polny, życice.
- wieloletnie:
perz właściwy, wiechlina zwyczajna, wiechlina olbrzymia.
Chwasty odporne:
dwuliścienne
14 | HERBICYD | targa super 5 ec targa 10 ec
W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi chwastów np. susza, wysoka
temperatura lub gdy chwasty są przerośnięte, skuteczniejsze działanie
Targi uzyskuje się przez dodatek adiuwanta przy zastosowaniu pełnej
dawki środka.
Uprawa
Termin zabiegu
Targa Super 05 EC , Targa 10 EC
rzepak ozimy
burak cukrowy,
burak pastewny
ziemniak
Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych
liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli
rzepaku (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną
Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary
jeszcze nie rozwiniętych liści buraka do fazy przed zakryciem powierzchni gleby (około 90% roślin buraka styka
się miedzy rzędami) (BBCH 11-39)
Środek stosować od fazy początku rozwoju
pierwszych liści ziemniaka do fazy przed całkowitym
zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty
zostaną całkowicie zakryte.
Targa Super 05 EC
len zwyczajny* (uprawa
na olej, uprawa na włókno),
konopie siewne* (uprawa
na włókno)
Stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy
rozwiniętego szóstego liścia właściwego (BBCH 10-16)
gorczyca*, lnianka siewna*, Stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do
mak lekarski*, rzepak jary* końca fazy wydłużania pędu głównego (BBCH 10-39)
słonecznik*
Stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do
końca fazy wydłużania pędu głównego (BBCH 10-39)
soja*
Stosować od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy,
gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 11-51)
*w trakcie rejestracji
Zalecenia stosowania
Uwagi
Termin stosowania herbicydów zawsze należy dostosować do odpowiedniej fazy rozwojowej chwastów, w której wykazują najwyższą wrażliwość
na herbicyd:
chwasty jednoroczne - od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia
chwasty wieloletnie - w fazie od 4 do 6 liści (perz właściwy do 15-20 cm
wysokości)
1. P reparat rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia
dla upraw następczych.
2. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Targa (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy
szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca
się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można
uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Targa.
Substancja
aktywna:
Targa Super 05 EC
- chizalofopu-P – 5%
Targa 10 EC
- chizalofopu-P – 10%
targa super 5 ec targa 10 ec | HERBICYD | 15
Axidor
Środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym i układowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Sposób działania
AXIDOR to nowatorskie połączenie dwóch dobrze znanych i uznanych
substancji aktywnych do zwalczania zarazy ziemniaka: cymoksanil
oraz propamokarb.
Cymoksanil charakteryzuje się szybkim wnikaniem do wnętrza tkanek
i tym samym odpowiada za silne interwencyjne działanie środka. Jego
działanie jest natychmiastowe i jednocześnie krótkie co ogranicza
możliwość wytworzenia się ras odpornych
Propamokarb ma zdolność do wolniejszego penetrowania tkanek. Wykazuje działanie systemiczne i w dłuższym okresie czasu utrzymuje swoją
aktywność profilaktyczną chroniąc nowo rosnące pędy. Poza tym odznacza się bardzo dobrymi właściwościami antysporulacyjnymi.
Połączenie cymoksanilu z propamokarbem sprawia, że Axidor stanowi
preparat, który może być stosowany w różnych programach ochrony:
- profilaktycznie - długo chroni rośliny przed rozwojem zarazy ziemniaka.
- interwencyjnie - z uwagi na zawartość cymoksanilu, Axidor może być
stosowany do 2 dni po infekcji. Ponadto bardzo silne antysporulacyjne
właściwości propamokarbu sprawiają, że nawet w przypadku nieco
spóźnionych zabiegów preparat wyhamowuje rozprzestrzenianie się
zarazy na plantacji.
Oprysk
Ochrona
przed chorobami
PROPAMOKARB:
propamokarb
cymoksanil
cymoksanil
• Działanie antysporulacyjne
• Wolniejsze wnikanie ale dłuższa
aktywność
CYMOKSANIL:
wyniszczające zapobiegawcze
• Działanie lecznicze
• Szybkie wnikanie – działanie
natychmiastowe ale krótkie
Okres działania
16 | FUNGICYD |
axidor | FUNGICYD | 17
Eminent
125 ME
Zalety
-D
uża odporność na zmywanie
Zalecane stosowania
Uprawa
Choroba
Dawka
Termin zabiegu
2,5 l/ha
Pierwszy zabieg wykonać
zgodnie z sygnalizacją lub:
- na plantacjach odmian
wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na plantacjach odmian
późnych w okresie
wystąpienia pierwszych
objawów choroby na odmianach wczesnych.
Środek stosować od początku
fazy rozwoju pędów bocznych
na głównym pędzie do końca
fazy, gdy 50% liści brązowieje.
(w zależności od wilgotności
w okresie 2 - 6 godzin ulega
wchłanianiu).
- Z apobieganie powstawaniu
zjawiska odporności (zarówno
cymoksanil jak i propamokarb
cechuje niewielkie ryzyko selekcjonowania odpornych ras
zarazy ziemniaka). Dotychczas
nie stwierdzono występowania
form odpornych Phytophtora
infestans na te substancje.
ziemniak
- E lastyczne układanie programów ochrony: Axidor może
być stosowany do pierwszych
zabiegów w okresie intensywnego wzrostu naci. W tym
czasie aktywnie chroni
przyrosty i stanowi podstawę
dalszej, skutecznej ochrony
-W
razie konieczności może być
również stosowany interwencyjnie zawsze kiedy zaistnieje
taka potrzeba
-W
przypadku spóźnionych
zabiegów, w momencie
zaobserwowania pierwszych
objawów choroby, Axidor
powoduje natychmiastowe
zahamowanie rozprzestrzeniania się zarodników zarazy
ziemniaka
Substancja
aktywna:
- chlorowodorek propamokarbu – 400 g/l (36,87%)
- cymoksanil – 50 g/l (4,61%)
18 | FUNGICYD | axidor
zaraza ziemniaka
Uwagi
W przypadku bardzo silnej presji zarazy ziemniaka w sezonie Axidor warto
stosować w połączeniu z mankozebem.
Fungicyd o działaniu układowym do stosowania: zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie zbóż i buraka
cukrowego przed chorobami grzybowymi.
Sposób działania
Dzięki działaniu układowemu, środek jest skuteczny w różnych fazach
rozwoju choroby:
- przed infekcją – działanie zapobiegawcze,
- w czasie i bezpośrednio po infekcji – działanie interwencyjne
- od fazy opanowania tkanek i wystąpienia pierwszych objawów choroby
- działanie lecznicze.
Nie występuje również ryzyko zmycia przez deszcz.
Zalecenia stosowania
Uprawa
Karencja
(okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru):
ziemniak – 14 dni
Choroba
Dawka
Termin zabiegu
stosować zapobiegawczo
lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób.
burak cukrowy
chwościk, mączniak
prawdziwy, rdza
buraka
0,8 l/ha
pszenica ozima
mączniak prawdziwy,
rdza brunatna, rdza
żółta, septorioza
paskowana liści
1 l/ha
od końca fazy strzelania
w źdźbło do końca fazy
kwitnienia
Karencja
(okres od ostatniego zastosowania środka do zbioru):
pszenica ozima – nie dotyczy
burak cukrowy – 30 dni
Zalety
- Działanie układowe w roślinie
umożliwiające zarówno
zapobieganie oraz leczenie
objawów chorób
- Szybkie (2 godz.) przemieszczanie się i jednolite rozprowadzenie w zielonych częściach
rośliny,
- Długa aktywność i pozostawanie w roślinie.
- Brak działania fitotoksycznego
na opryskanej roślinie.
Substancja
aktywna:
tetrakonazol - 125 g w 1 litrze
środka (11,57%)
eminent 125 me | FUNGICYD | 19
Eminent Start
312 SE
Fungicyd o działaniu układowym i kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku, zbóż i roślin
ozdobnych przed chorobami grzybowymi.
Zalecenia stosowania
Uprawa
pszenica
ozima
Choroba
Dawka
Termin zabiegu
mączniak prawdziwy,
brunatna plamistość
liści, septorioza
paskowana liści, rdza
brunatna, rdza żółta
1,8 - 2,0
l/ha
Stosować zapobiegawczo od
końca fazy strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia.
zgnilizna twardzikowa: środek
stosować zapobiegawczo:
- t am, gdzie obserwuje się silne
nasilenie choroby,
środek stosować od fazy
początku kwitnienia (10 %
otwartych kwiatów na
głównym pędzie)
-w
pozostałych rejonach
środek stosować od fazy
początku kwitnienia do fazy
opadania pierwszych płatków
kwiatowych (na głównym
pędzie jest jeszcze około 40 %
otwartych kwiatów)
Sposób działania
Zalety
- Zawartość chlorotalonilu
i tetrakonazolu szczególnie
dobrze i długo chroni zboża
i rzepak przed chorobami
w różnych etapach rozwoju:
tetrakonazol: działanie zapobiegawcze i lecznicze, chlorotalonil: działanie zapobiegawcze oraz hamujące kiełkowanie
zarodników grzyba
- Odporność na zmywanie przez
deszcz
- Doskonałe przemieszczanie
się w roślinie (zdolność do
penetracji tkanek)
- Małe ryzyko powstawania
odporności - dwie substancje
aktywne
- Brak fitotoksycznego działania
na rośliny
- Skuteczność zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach
20 | FUNGICYD | eminent star 312 se
1. Emitent Star 312 SE zawiera dwie substancje aktywne doskonale się
uzupełniające, co zapewnia bardzo dobrą i długą ochronę roślin.
Tetrakonazol – substancja o działaniu systemicznym:
- łatwo przenika przez woskową warstwę na powierzchni rośliny,
- błyskawicznie (2 godz.) przemieszcza się i jednolicie rozprowadza
w tkankach całej rośliny.
- wykazuje działanie interwencyjne i lecznicze.
Chlorotalonil - działa kontaktowo, doskonale przylega do powierzchni
opryskanej rośliny i jest trudno zmywalny nawet przez ulewny deszcz.
2. Dzięki dwóm mechanizmom działania Eminent Star 312 SE jest skuteczny w różnych etapach rozwoju choroby:
- przed infekcją – działanie zapobiegawcze,
- w czasie i bezpośrednio po infekcji – działanie interwencyjne,
- od fazy opanowania tkanek i wystąpienia pierwszych objawów choroby – działanie lecznicze i wyniszczające.
3. Dzięki szybkiemu wnikaniu w głąb tkanek roślinnych, preparat jest
odporny na zmywanie przez deszcz
4. Doskonałe, równomierne, systemiczne przemieszczanie się w roślinie
jest efektem równowagi pomiędzy rozpuszczalnością preparatu
w wodzie i tłuszczach.
rzepak
ozimy
wiosna: czerń
krzyżowych,
zgnilizna twardzikowa,
szara pleśń, sucha
zgnilizna kapustnych
1,8 - 2,0
l/ha
czerń krzyżowych, szara
pleśń, sucha zgnilizna
kapustnych:
środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu
pierwszych objawów zbrunatnienie szyjek korzeniowych,
żółtobrunatnych plam z piknidiami na liściach lub innych
objawów chorób.
- t am, gdzie głównym problemem jest czerń krzyżowych,
zabieg można opóźnić
do momentu wykształcenia
się pierwszych łuszczyn
na roślinach rzepaku
Substancja
aktywna:
tetrakonazol - 62,5 g/l środka
chlorotalonil - 250 g/l środka
eminent start 312 se | FUNGICYD | 21
Fantic M WP
Fungicyd o działaniu układowym i kontaktowym do ochrony przed
zarazą ziemniaka i alternariozą roślin ziemniaka znajdujących się
w okresie najintensywniejszego wzrostu.
Sposób działania
Zalety
- Szybko działająca substancja
aktywna – Kiralaksyl
- Systemiczny i kontaktowy
sposób działania
- Skuteczność w różnych fazach
rozwojowych zarazy ziemianka
- Ochrona najmłodszych części
ziemniaka
Substancja
aktywna:
Kiralaxyl (benalaxyl M) - 4 % 100 % aktywnego izomeru
mankozeb - 65 %
22 | FUNGICYD | fantic m wp
1. Fantic M zawiera substancję aktywną – benalaxyl M (Kiralaksyl)
składającą się w 100 %-ach z aktywnego izomeru bez obecności izomerów nieaktywnych – opróżniających działanie. Dzięki temu Fantic M
wykazuje natychmiastowe działanie w roślinie gdyż wszystkie cząsteczki
substancji aktywnej wnikające do rośliny są aktywne.
2. Kiralaksyl wykazuje podwójny mechanizm działania:
- systemiczny – wewnątrz rośliny - hamuje wzrost strzępek grzyba
poprzez inhibicję polimerazy RNA
- kontaktowy – na powierzchni rośliny – blokuje kiełkowanie zoospor
i wzrost strzępek poprzez ingerencję w strukturę membran.
Działanie kontaktowe dodatkowo wzmocnione jest przez mankozeb
stanowiący 65 % substancji aktywnej.
3. Dzięki działaniu systemicznemu i kontaktowemu, Fantic M WP skuteczny jest w różnych fazach rozwojowych zarazy:
- przed infekcją – działanie zapobiegawcze,
- w czasie i bezpośrednio po infekcji – działanie interwencyjne,
- od fazy opanowania tkanek i wystąpienia pierwszych objawów choroby – działania lecznicze.
4. Ze względu na bardzo dobre przemieszczanie się kiralakxylu w roślinie,
Fantic M zaleca się stosować w pierwszych zabiegach przeciwko zarazie ziemniaka czyli w okresie najbardziej intensywnego wzrostu naci.
Zalecenia stosowania
Uprawa
Choroba
Dawka
w przypadku odmian wrażliwych na
alternariozę po pojawieniu się pierwszych
objawów choroby na dolnych liściach.
Środek można stosować 1-3 razy w sezonie
wegetacyjnym.
alternarioza
2,5 kg/ha
ziemniak
zaraza
ziemniaka
Termin zabiegu
zgodnie z sygnalizacją; na odmianach
wczesnych w okresie zwierania się roślin
w rzędach a na odmianach późnych
po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby na odmianach wczesnych. Środek
stosować do pierwszych zabiegów,
1-3 razy w sezonie wegetacyjnym.
Fungazil
100 SL
Środek grzybobójczy o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków)
przed chorobami przechowalniczymi.
Występuje w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego.
Zalecenia stosowania
Uprawa
ziemniak
Choroba
parch srebrzysty,
sucha zgnilizna,
fomoza ziemniaka (gangrena)
Dawka
Termin zabiegu
15 ml/100 kg
bulw
Zabieg wykonać jednorazowo,
zapobiegawczo lub interwencyjnie po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób,
tuż po zbiorach ziemniaków
maksymalnie (w ciągu) 5-10
dni po zbiorze ziemniaków
z pola i przed umieszczeniem
ich w przechowalni.
Uwagi
- Zaleca się jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.
- Zalecana ilość wody: 100-200 ml/100 kg ziemniaków (w zależności od
urządzeń aplikujących).
- Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał sadzeniakowy.
-
W ochronie bulw ziemniaka przed chorobami w przechowalniach
należy stosować rotację środków z różnych grup chemicznych, o innym
mechanizmie działania.
Technika zaprawiania
Aplikację środka Fungazil 100 SL należy prowadzić za pomocą urządzeń
wykorzystujących technikę ULV np. wirujących dysków, wirujących
bębnów siatkowych itp. Podczas zaprawiania bulw ziemniaków środek
należy stosować nad stołem selekcyjnym lub taśmociągiem w celu
zapewnienia równomierności naniesienia i precyzyjnej dawki na powierzchnię wszystkich bulw. Kontrolę dozowania środka można
prowadzić także za pomocą automatycznych systemów aplikacji preparatu i objętości podawanych bulw.
Zalety
- Skuteczna ochrona przed
chorobami przechowalniczymi
- Gwarancja równomiernych
wschodów ziemniaków
- Działanie zapobiegawcze
i interwencyjne
- Stosowany jako standard przez
największych producentów
sadzeniaków na świecie
Substancja
aktywna:
imazalil - 100 g/l (9,34%)
fungazil 100 sl | FUNGICYD | 23
Gwarant
500 SC
Doskonały fungicyd kontaktowy do zwalczania septoriozy liści i plew
pszenicy jak również chorób grzybowych ziemniaka.
Wykazuje działanie synergiczne z innymi fungicydami szczególnie
systemicznymi z grupy triazoli.
Sposób działania
Chlorotalonil jest inhibitorem wielu reakcji enzymatycznych w komórce
grzyba, przez co cała przemiana metaboliczna grzyba ulega zahamowaniu. Działanie to szczególnie dotyka zarodników w fazie kiełkowania,
dzięki czemu zostaje zahamowany proces infekcji.
Gwarant 500 SC przełamuje odporność grzybów, szczególnie septoriozy
liści i plew na niektóre fungicydy systemiczne i doskonale zabezpiecza
rośliny przed rozwojem tej choroby. Dzięki wielokierunkowemu działaniu
Gwaranta 500 SC na metabolizm grzybów nigdy nie stwierdzono
odporności na ten preparat.
Uwagi
- w uprawie pszenicy Gwarant 500 SC, należy stosować łącznie z fungicydami z grupy triazoli, jako środek wspomagający ich działanie.
- Gwarant 500 SC znacznie wydłuża działanie zapobiegawcze kombinacji
z tiazolem w porównaniu do zabiegu wykonanego samym środkiem
systemicznym. Długo zabezpiecza liść flagowy – najważniejszą,
plonotwórczą części rośliny.
Septorioza plew na liściu
Septorioza plew na kłosie
Zalecenia stosowania
Uprawa
pszenica
ozima
Choroba
septorioza
liści,
septorioza
plew
Zalety
- Sposób działania nie
powodujący ryzyka odporności
- Wyjątkowa odporność
na zmywanie przez opady
- Długie pozostawanie
na roślinie z zachowaniem
aktywności bez względu na
warunki pogodowe
- Stabilność i niezmienna
aktywność w różnych pH wody
stosowanej do rozcieńczania.
24 | FUNGICYD | gwarant 500 sc
Dawka
1,0 l/ha lub
Gwarant 500 SC 1,0 l/ha + fungicyd
z grupy triazoli
w zalecanych dawkach (np. propikonazol - 0,5 l/ha
epoksykonazol
-1,0 l/ha)
ziemniak
zaraza
ziemniaka
bobik
askochytoza,
czekoladowa
plamistość
2 l/ha
łubin
wysokolistny, askochytoza
łubin żółty
2 l/ha
2 l/ha
Termin zabiegu
od fazy pierwszego kolanka do
fazy liścia flagowego w zalecanej
dawce. W celu osiągnięcia poprawy
w zwalczaniu chorób Gwarant 500
SC stosować w mieszaninie
ze środkami z grupy triazoli
od początku strzelania w źdźbło
do początku fazy kłoszenia
zgodnie z sygnalizacją lub
zapobiegawczo od fazy początku
zawiązywania bulw do fazy gdy
jagody pierwszego owocostanu
są pomarszczone
zapobiegawczo lub natychmiast po
wystąpieniu pierwszych objawów
choroby od początku fazy gdy są
widoczne pierwsze pojedyncze,
ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
nad liśćmi do końca fazy gdy 50%
strąków osiąga typową długość
wczesna infekcja
Gwarant 500 SC 1 l/ha + triazol
POŹna infekcja
Stadium
dojrzewania
Stadium
kwitnienia
Gwarant 500 SC 1 l/ha + triazol
Koniec
kłoszenia
Początek
kłoszenia
Początek
strzelania
Pełne w źdźbło
Początek krzewienia
Stadium krzewienia
3 liści
wschody
krzewienie
Stadium
2. kolanka
Stadium
1. kolanka
Ukazanie się
ostatniego
liścia
Stadium
języczka
liścia
strzelanie w źdźbło
Otwarcie
pochwy
liściowej
kłoszenie i kwitnieniedojrzewanie
Substancja
aktywna:
chlorotalonil - 500 g/l środka
gwarant 500 sc | FUNGICYD | 25
Indofil
Moximate
Fungicyd o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego
w ochronie upraw ziemniaków przed chorobami grzybowymi.
Środek grzybobójczy o działaniu powierzchniowym i wgłębnym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ziemniaka przed zarazą ziemniaka.
80 WP
725 WP
Sposób działania
Substancja aktywna – mankozeb, wykazuje szerokie spektrum działania
zapobiegawczego w ochronie przed różnymi chorobami grzybowymi.
Mankozeb zaburza działanie wielu enzymów w komórkach grzybów,
ponieważ wchodzi w reakcje z grupami tiolowymi (-SH). W badaniach
naukowych potwierdzono hamujący wpływ mankozebu na co najmniej 6 kluczowych dla funkcjonowania komórek grzybów szlaków metabolicznych. Wielokierunkowy mechanizm działania zapewnia brak ryzyka pojawienia się odporności wśród patogenów, pomimo wieloletniej
obecności na rynku i szerokiego zakresu stosowania. Co ważne, mankozeb jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt, ponieważ w wodzie i glebie jest
szybko rozkładany. Substancja ta nie wykazuje również fitotoksyczności
względem roślin uprawnych.
•
Zalety
- Brak ryzyka pojawienia się
odporności wśród patogenów
- Bezpieczeństwo dla ludzi
i zwierząt
- Brak fitotoksyczności wobec
roślin uprawnych
Zalecenia stosowania
Uprawa
ziemniak
Choroba
zaraza
ziemniaka
Dawka
Termin zabiegu
2 kg/ha
od fazy początku rozwoju pierwszych liści
do fazy początku żółknięcia liści
Po wykonaniu pierwszego zabiegu
środkiem o działaniu systemicznym lub
wgłębnym (np. Fantic M WP), Indofil 80
WP należy stosować przemiennie z innymi
fungicydami np. Gwarant 500 SC
Zalecenia stosowania
Uprawa
ziemniak
Choroba
zaraza ziemniaka
Dawka
Termin zabiegu
2,5 kg/ha
nie wcześniej niż od początku
fazy wzrostu pędów (zakrywania międzyrzędzi),
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na plantacjach odmian
wczesnych i na obszarach
o wysokim ryzyku wystąpienia
zarazy w okresie zwierania się
roślin w rzędach,
- na plantacjach odmian
późnych w okresie
wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach
wczesnych.
Uwagi:
Zalety
- po wykonaniu pierwszego zabiegu następne zabiegi wykonywać co
10-14 dni. Jeśli w przewidywanym czasie następnego zabiegu prognozowane jest wystąpienie opadów deszczu okres pomiędzy zabiegami
może być skrócony do 7 dni. Na plantacjach nawadnianych, gdzie ryzyko wystąpienia zarazy jest wysokie lub w warunkach silnej presji ze
strony patogena okres pomiędzy zabiegami skrócić do minimum 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
- Synergia dwóch substancji
aktywnych: kontaktowy
mankozeb i systemiczny
cymoksanil
Karencja
Substancja
aktywna:
mankozeb - 80%
26 | FUNGICYD | indofil 80 wp
(okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru):
ziemniak – 7 dni
- Szybkie działanie interwencyjne
Substancja
aktywna:
cymoksanil – 4,5% (45 g/kg),
mankozeb – 68,0% (680 g/kg)
moximate 725 wp | FUNGICYD | 27
Starpro
430 SC
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed
chorobami grzybowymi.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój rzepaku.
Zalecenia stosowania
Uprawa
rzepak
ozimy
Choroba
Dawka
Termin zabiegu
0,45 l/ha
jesienią: w fazie 4-8 liści rzepaku
Stosowanie środka jesienią poprawia
również zimotrwałość roślin poprzez
pobudzenie systemu korzeniowego
i zahamowanie wzrostu łodygi.
0,6 l/ha
wiosną: w fazie wydłużania pędu
głównego
0,75 l/ha
wiosną: od fazy pełni kwitnienia
do fazy końca kwitnienia
0,6 l/ha
Stosować od fazy początku wzrostu
źdźbła do fazy widocznego liścia
flagowego oraz od fazy początku
kłoszenia do początku fazy kwitnienia
0,6 l/ha
stosować od fazy początku kłoszenia
do początku fazy kwitnienia
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej
zalecany termin zabiegu opryskiwania
można wydłużyć do fazy dojrzałości
wodnej ziarna.
rdza jęczmienia,
mączniak
prawdziwy,
plamistość
siatkowa liści,
rynchosporioza
zbóż
0,6 l/ha
stosować od fazy zakończenia
krzewienia do fazy 2 kolanka oraz od
początku fazy kłoszenia do początku
fazy kwitnienia
fuzarioza kłosów
0,6 l/ha
stosować od początku fazy kłoszenia
do początku fazy kwitnienia
czerń krzyżowych,
szara pleśń, sucha
zgnilizna kapustnych
czerń krzyżowych,
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
mączniak
prawdziwy,
brunatna
plamistość liści,
septorioza liści
Sposób działania
1.Starpro 430 SC skutecznie zwalcza choroby grzybowe rzepaku: suchą
zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową.
2.Wpływa na pokrój rośliny rzepaku hamując wzrost pędu głównego
i aktywizując rozwój pędów bocznych. Dzięki temu łan jest bardziej
zwarty i nie ulega wyleganiu.
3.Starpro 430 SC zastosowany jesienią zwiększa zimotrwałość rzepaku
poprzez zahamowanie wybiegania w pęd i formowanie zwartych rozet
z głęboko osadzonym stożkiem wzrostu i dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym z grubą szyjką korzeniową.
pszenica
ozima
jęczmień
jary
rdza brunatna
pszenicy,
septorioza plew,
fuzarioza kłosów.
Zalety
- Skuteczność działania wobec
najgroźniejszych chorób grzybowych rzepaku
- Zapobieganie wyleganiu –
kształtowanie zwartego pokroju rośliny
- Zwiększenie zimotrwałości
rzepaku jesienią
28 | FUNGICYD | starpro 430 sc
Uwagi
- Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
Substancja
aktywna:
tebukonazol – 430 g w 1 litrze
środka
starpro 430 sc | FUNGICYD | 29
Apacz
50 WG
Insektycyd nowej generacji. Środek o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących
i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo. W uprawie ziemniaków zalecany do zwalczania stonki
ziemniaczanej.
Sposób działania
Na opryskanej roślinie Apacz 50 WG działa układowo oraz powierzchniowo. Substancja aktywna po zabiegu szybko wnika i doskonałe przemieszcza się w roślinie we wszystkich kierunkach, częściowo jednak
pozostaje na opryskanej powierzchni. Przemieszczając się chlotianidyna
dociera do wszystkich, a szczególnie tych najmłodszych, najbardziej
zagrożonych części rośliny oraz do nieopryskanych niżej położonych liści.
- Apacz 50 WG niezależnie od drogi wnikania do organizmu owada:
- kontaktowo – poprzez oskórek i nabłonek,
- żołądkowo – poprzez przewód pokarmowy,
- oddechowo – przez system tchawek,
docelowo wnika do komórek nerwowych – neurotoksyna
Po jego zastosowaniu w pierwszym etapie obserwujemy zwiększoną
ruchliwość (nadwzbudzenie) owada, a w następnym paraliż i śmierć.
Żerowanie szkodnika zostaje zahamowane nawet wówczas, jeśli dawka
środka nie osiągnęła poziomu bójczego.
30 | INSEKTYCYD |
- Unikalny sposób działania
w roślinie i w organizmie
szkodnika
- Długi, 4 -tygodniowy okres
ochrony plantacji ziemniaka.
- Skuteczność w różnych
warunkach pogodowych,
w szerokim zakresie temperatur
2. Długi, okres ochrony plantacji ziemniaka pozwala wykonać tylko jeden
zabieg w sezonie.
- Skuteczne zwalczenie
szkodników odpornych
na insektycydy z innych grup
chemicznych.
Zalecenia stosowania
- Wysoka skuteczność działania
przy niskich dawkach.
Uprawa
Ochrona
przed szkodnikami
Zalety
Larwy i chrząszcze
stonki ziemniaczanej
Dawka
Termin zabiegu
40 g/ha
Zabieg należy wykonać w okresie
masowego składania jaj i wylęgu jaj.
Wyższą z zalecanych dawek należy stosować
w przypadku dużej liczebności szkodnika
lub bujnej naci ziemniaczanej.
Karencja
(okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru):
ziemniak – 7 dni
- Mała toksyczność dla ssaków
i środowiska jak również niska
fitotoksyczność dla upraw.
- Forma użytkowa środka
to granule do sporządzania
zawiesiny wodnej.
Substancja
aktywna:
chlotianidyna – 50 %
apacz 50 wg | INSEKTYCYD | 31
Cyperkill Max
Uprawa
Zwalczane
szkodniki
Dawka
Termin stosowania
0,05 l/ha
zgodnie z sygnalizacją; po
wystąpieniu szkodnika; od momentu
widocznych dwóch liści właściwych
do fazy, gdy 90% torebek osiąga
typową wielkość (BBCH 12–79)
0,05 l/ha
pierwsze pąki kwiatostanowe (BBCH
39–59) lub od pełni do końcowej fazy
kwitnienia, gdy większość płatków
opadła (BBCH 65–67)
0,05 l/ha
uprawa na włókno: po wystąpieniu
pierwszych szkodników; od fazy drugiego liścia właściwego do momentu,
gdy widoczne są pierwsze pąki
kwiatostanowe
Uprawa na olej: po wystąpieniu
pierwszych szkodników; od momentu, gdy pęd osiągnął 90% typowej
długości do fazy, gdy widoczne są
pierwsze pąki kwiatostanowe lub
od pełni do końcowej fazy kwitnienia,
gdy większość płatków opadła
0,05 l/ha
po wystąpieniu pierwszych szkodników; od fazy drugiego liścia
właściwego do momentu, gdy
widoczne są pierwsze pąki kwiatostanowe
0,05 l/ha
zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników od fazy 2 liścia
właściwego do momentu, gdy korzeń
osiąga dojrzałość zbiorczą (BBCH
12–49)
500 EC
Cyperkill Max 500 EC to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym
i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
tytoń*
wciornastki
Zalecenia stosowania
słonecznik*,
mak lekarski*
mszyce,
pchełki
Uprawa
pszenica
ozima,
pszenica
jara
Zwalczane
szkodniki
skrzypionki
skrzypionki
ziemniak
larwy i chrząszcze
stonki ziemniaczanej
słodyszek rzepakowy,
chowacz czterozębny
– ograniczenie
występowania
0,05 I/ha
rzepak
jary*,
gorczyca*
chowacz podobnik,
pchełki
Zalety
- Znany i sprawdzony w ochronie upraw przed szkodnikami
- Szerokie spektrum działania
- Wysoka skuteczność przy
niskich dawkach
- Szybkie działanie
- Doskonały komponent
do mieszanek z innymi
środkami
- Bezpieczny dla upraw
32 | INSEKTYCYD | cyperkill max 500 ec
burak
cukrowy*,
burak
pastewny*
soja*,
bobik*,
łubin*
drobnica burakowa,
mszyce, pchełka
burakowa
mszyce, zmieniki
od początku wylęgania się larw
(pszenica w fazie BBCH 39-65)
od początku wylęgania się larw
(jęczmień w fazie BBCH 39-65)
0,06 l/ha
len zwyczajny*
(uprawa
pchełki,
wciornastki
na olej i na
włókno)
na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (ziemniak w fazie BBCH
10-51)
zgodnie z sygnalizacją, po
wystąpieniu chrząszczy (rzepak
w fazie BBCH 39-59)
0,05 l/ha
konopie
siewne*
(włókniste)
w początkowym okresie opadania
płatków kwiatowych (rzepak w fazie
BBCH 65-67)
chowacz podobnik
pchełki, słodyszek
rzepakowy, chowacz
czterozębny
(ograniczenie
występowania)
Termin stosowania
po wykłoszeniu, nie później niż do
okresu dojrzałości mlecznej ziarna
mszyca zbożowa
jęczmień
jary
rzepak
ozimy
Dawka
0,05 l/ha
po wystąpieniu pierwszych
szkodników; od momentu, gdy pęd
osiągnął 90% typowej długości do
fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki
kwiatostanowe (BBCH 39–59)
0,05 l/ha
od pełni do końcowej fazy kwitnienia; gdy większość płatków opadła
(BBCH 65–67)
0,05 l/ha
zgodnie z sygnalizacją po
wystąpieniu szkodników; od fazy
drugiego liścia właściwego do
momentu, gdy korzeń osiąga
dojrzałość zbiorczą (BBCH 12–49)
0,05 l/ha
zgodnie z sygnalizacją; po
wystąpieniu szkodników, od fazy
gdy pierwsze liście są w pełni
wykształcone do fazy, gdy 80%
strąków dojrzewa (BBCH 19–88)
brukiew i rzepa
Uwagi:
mszyce,
pchełki,
wciornastki
mszyce,
pchełki
*w trakcie rejestracji
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
- Odstęp między zabiegami w zależności od rodzaju uprawy od 10 do 14
dni
Karencja
(okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru):
gorczyca, len zwyczajny (uprawa na olej), mak lekarski, rzepak jary, rzepak
ozimy, słonecznik – 49 dni
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniaki, bobik, łubin, soja
– 14 dni
burak cukrowy, burak pastewny, brukiew – 7 dni
konopie siewne (uprawa na włókno), len zwyczajny (uprawa na włókno),
tytoń – nie dotyczy
Substancja
aktywna:
cypermetryna– 500 g/l (51,6%)
cyperkill max 500 ec | INSEKTYCYD | 33
Super Cyper
Sumi-Alpha
Super Cyper 500 EC to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczone do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działają powierzchniowo.
Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym,
przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych oraz warzywniczych. Preparat na roślinie działa
powierzchniowo.
Zalecenia stosowania
Zalecenia stosowania
500 EC
Uprawa
pszenica
ozima,
pszenica
jara
Zalety
- Znane i sprawdzone preparaty
w ochronie upraw przed szkodnikami
- Szerokie spektrum działania
- Wysoka skuteczność przy
niskich dawkach
- Szybkie działanie
- Doskonały komponent do
mieszanek z innymi śor
- Bezpieczne dla upraw
Zwalczane
szkodniki
Dawka
mszyca zbożowa
skrzypionki
0,05 I/ha
Termin stosowania
Uprawa
po wykłoszeniu, nie później niż do
okresu dojrzałości mlecznej ziarna
pszenica
ozima,
pszenżyto
ozime
od początku wylęgania się larw
(pszenica w fazie BBCH 39-65)
jęczmień
jary
skrzypionki
od początku wylęgania się larw
(jęczmień w fazie BBCH 39-65)
ziemniak
larwy i chrząszcze
stonki ziemniaczanej
na larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej (ziemniak w fazie
BBCH 10-51)
rzepak
ozimy
słodyszek rzepakowy,
chowacz czterozębny
– ograniczenie
występowania
chowacz podobnik
0,06 l/ha
0,05 l/ha
w początkowym okresie opadania
płatków kwiatowych (rzepak
w fazie BBCH 65-67)
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
- Odstęp między zabiegami: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,
rzepak ozimy: 14 dni; ziemniak: 10 dni.
(okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru):
- pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniaki – 14 dni,
- rzepak ozimy – 49 dni.
Substancja
aktywna:
cypermetryna– 500 g/l (51,6%)
34 | INSEKTYCYD | super cyper 500 ec
rzepak
ozimy
zgodnie z sygnalizacją, po
wystąpieniu chrząszczy (rzepak
w fazie BBCH 39-59)
Uwagi:
Karencja
050 EC
Zwalczane
szkodniki
Dawka
Termin stosowania
mszyce
stosować w przypadku wystąpienia
mszyc, nie później niż do początku
fazy dojrzałości mlecznej ziarna)
skrzypionki
od początku wylęgania się larw
chowacz
podobnik (szkodnik
łuszczynowy)
przed złożeniem jaj przez
chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją
0,25 l/ha
słodyszek rzepakowy
po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji, w fazie pąka kwiatowego
zgodnie z sygnalizacją
pryszczarek
kapustnik (szkodnik
łuszczynowy)
w okresie opadania płatków
kwiatowych, po wykształceniu
pierwszych łuszczyn
Uwagi:
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: pszenica ozima, pszenżyto ozime, kapusta głowiasta – 1; rzepak ozimy – 2 (odstęp
między zabiegami 14 dni)
- Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20oC.W temperaturze
wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia.
- Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie,
aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
- Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie
zabieg wykonać wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
Nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.
Karencja
(okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru):
- pszenica ozima, pszenżyto ozime – 28 dni,
- rzepak ozimy – 42 dni
Zalety
- Ulepszona formulacja
- Silny efekt „knock down”
- Szerokie spektrum zwalczanych szkodników
- Długi okres działania
- Niskie zagrożenie dla
środowiska
- Selektywność dla roślin
uprawnych
- Jeden z najbezpieczniejszych
pyretroidów dla pszczół
- Silny repelent np. na mszyce
- Bezpieczeństwo dla upraw
Substancja
aktywna:
esfenwalerat– 50 g/l (5,54%)
sumi-alpha 050 ec | INSEKTYCYD | 35
Fazor
80 SG
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin o działaniu
układowym. Fazor 80 SG stosuje się w uprawie ziemniaka jadalnego
i pastewnego przeznaczonego do przechowywania oraz w tytoniu.
Środek zapobiega kiełkowaniu bulw ziemniaka oraz przeciwdziała
wyrastaniu pasynków w tytoniu.
Zalety
Przed zastosowaniem
Po zabiegu środkiem Fazor
Zalecenia stosowania
Uprawa
tytoń
ziemniak
Regulatory
wzrostu
36 | REGULATOR WZROSTU |
Zwalczane
szkodniki
zapobieganie
wyrastaniu
pasynków
tytoniu
zapobieganie
kiełkowaniu
bulw ziemniaka
Dawka
Termin stosowania
0,54%
(54 g/10 l wody)
3,9-4,5 kg/ha
w zależności od
obsady roślin/ha
opryskiwać rośliny w 1/3 górnej
części bezpośrednio po ogłowieniu,
stosując 30 ml cieczy użytkowej na
roślinę.
5 kg/ha
opryskiwać rośliny przed
rozpoczęciem naturalnego
więdnięcia naci ziemniaczanej (gdy
kilka dolnych liści zmienia barwę
z zielonej na żółtawą, pędy już się
pochylają, ale są jeszcze zielone)
tj. na około 3-5 tygodni przed zbiorem; desykację naci ziemniaczanej
można wykonywać po upływie
2 tygodni od zastosowania środka
Uwagi:
- Wykonanie zabiegu w terminach wcześniejszych od podanych powoduje obniżenie plonu i deformację bulw ziemniaka.
- zalecana ilość wody: ziemniak 300-600 l, cebula: 300 l, tytoń: 750-830 l.
Karencja
(okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru):
- tytoń – 10 dni,
- ziemniak – 21 dni,
Tytoń
- Zapobieganie wyrastaniu
pasynków
- Wyższy plon o lepszej jakości:
(kształt, masa liści, zawartość
nikotyny)
- Każdy dzień opóźnienia
w ogławianiu, to 1% straty
plonu oraz jego gorsza jakość
- Brak fitotoksyczności
Ziemniak
- Zwiększenie udziału plonu
handlowego w plonie
głównym - mniejsze ubytki
naturalne
-O
graniczenie dzieciuchowatości
i paciorkowatości bulw
- Umożliwienie wspólnego
przechowywania wraz z sadzeniakami
- Ziemniaki mogą być w każdej
chwili przeznaczone do
spożycia
Substancja
aktywna:
hydrazyd maleinowy w postaci
soli potasowej – 80% (800 g/kg)
fazor 80 sg | REGULATOR WZROSTU | 37
Neo Stop
120 RTU
Neo-Stop jest środkiem ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu.
Zapobiega kiełkowaniu bulw, a przez to ogranicza ubytek masy bulw
i spadek ich jakości.
5.Opryskiwacz musi być wyposażony w plastikową osłonę zapobiegającą
znoszeniu cieczy.
Występuje w postaci gotowej do użycia cieczy przeznaczonej do stosowania na przenośnikach taśmowych w czasie załadunku bulw ziemniaka do przechowalni.
7.Maksymalna liczba zabiegów – 1
Zalecenia stosowania
Zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania.
Uprawa
Ziemniak (bulwy przeznaczone do przetwarzania
przemysłowego i konsimpcji)
Dawka
Termin zabiegu
150 ml/t bulw
(18 g substancji
czynnej/1 t)
środek stosować po zbiorach,
jednokrotnie, przy użyciu
automatycznego opryskiwacza
pozwalającego na równomierne
pokrycie bulw ziemniaka
Uwagi:
1.Środek stosuje się na przenośniku taśmowym w czasie załadunku bulw do
przechowalni przy użyciu automatycznego opryskiwacza pozwalającego
na równomierne pokrycie bulw ziemniaka. Można też stosować na stołach
z przenośnikami rolkowymi.
Zalety
- Skuteczne hamowanie
kiełkowania bulw przez cały
okres przechowywania
- Poprawa jakości plonu
- mniejsze ubytki naturalne
- Sprawdzony przez rolników
- Nie powoduje korozji metali
w konstrukcji przechowalni
38 | REGULATOR WZROSTU | neo stop 120 rtu
6.Po pracy aparaturę dokładnie wymyć zgodnie z instrukcją obsługi.
8.Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
9.Zabieg zabezpiecza bulwy ziemniaka przed kiełkowaniem na okres 6 - 9
miesięcy zależnie od temperatury przechowywania i odmiany. Zalecana
temperatura przechowywania bulw potraktowanych środkiem wynosi
od +7 do +10oC.
10. W późniejszym okresie, jeżeli pojawią się pierwsze kiełki, może być konieczne wykonanie zamgławiania środkiem zawierającym substancję
czynną chloroprofam, które należy wykonać zgodnie z etykietą środka
zalecanego do zamgławiania. W takim przypadku nie stosować
w sumie więcej niż 36 g substancji czynnej chloroprofam na 1 tonę
bulw ziemniaka w całym okresie przechowywania.
11.Środka Neo Stop nie stosować na ziemniaki sadzeniaki.
12. Nie wolno przechowywać bulw potraktowanych środkiem i bulw
przeznaczonych do sadzenia w tym samym pomieszczeniu i budynku.
13. Nie wolno przechowywać bulw ziemniaków sadzeniaków w skrzyniach, ani pomieszczeniach i budynkach, w których stosowano środek
Neo Stop.
Karencja
(okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru):
Nie dotyczy
2.Najlepsze rezultaty osiąga się stosując środek na bulwy suche, czyste,
zdrowe, o dojrzałej skórce.
3.Aby zapewnić dobre pokrycie bulw należy stosować opryskiwacze z dyszami pełnostożkowymi lub tarczami rozpylającymi (dyskami obrotowymi),
umożliwiającymi opryskiwanie drobnokropliste. Nie stosować dysz płaskostrumieniowych i pustostożkowych.
4.Rekomendowany czas opryskiwania bulw to co najmniej 3 sekundy.
Substancja
aktywna:
chloroprofam - 120 g/l (11,7%)
neo stop 120 rtu | REGULATOR WZROSTU | 39
Rancona
015 ME
Środek grzybobójczy przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w zaprawiarkach przystosowanych
do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Występuje w formie mikroemulsji.
Zaprawa Rancona 015 ME wykazuje działanie układowe i kontaktowe, co zapewnia zwalczenie patogenów rozwijających się na powierzchni ziarniaka jak również w jego wnętrzu.
Zalecenia stosowania
Uprawa
Zwalczane choroby
Dawka
pszenica ozima
śnieć cuchnąca, śnieć gładka,
zgorzel siewek (ograniczanie
występowania)
100 ml / 100 kg ziarna
z dodatkiem 500 ml wody
jęczmień jary
głownia pyląca jęczmienia,
zgorzel siewek (ograniczanie
występowania)
133 ml / 100 kg ziarna
z dodatkiem 467 ml wody
Uwagi
Rancona – nowa generacja
zapraw nasiennych – formulacja mikroemulsji ME
- Dokładne i jednolite pokrycie nasion na nieosiąganym
wcześniej poziomie
- Niska dawka (niski koszt)
stosowania
- Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 15% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
- Brak wytrącania osadów
i rozwarstwiania się
-
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczone ziarno najlepiej bezpośrednio
przed siewem.
- Brak ograniczania siły i energii
kiełkowania
- Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno
przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Zaprawy
nasienne
Zalety
-
Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze
wietrzonym magazynie. Jeśli istnieje konieczność przechowywania
ziarna do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność
kiełkowania.
- Nie mieszać z innymi zaprawami nasiennymi.
- Działanie systemiczne i kontaktowe
- Nowa na polskim rynku substancja aktywna – IPKONAZOL
- Bardzo niskie ryzyko powstania
odporności na Ipkonazol
Substancja
aktywna:
ipkonazol – 15 g/1 l (1,42%)
40 | ZAPRAWY NASIENNE |
rancona 015 me | ZAPRAWY NASIENNE | 41
Rancona i-MIX
Vitavax
Środek grzybobójczy przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy
ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Występuje w formie
mikroemulsji i wykazuje działanie układowe i kontaktowe.
Środek grzybobójczy przeznaczony do zaprawiania ziarna zbóż, kukurydzy, nasion łubinu oraz grochu w zaprawiarkach przystosowanych do
zapraw ciekłych i zawiesinowych. Środek występuje w formie płynnego
koncentratu zawiesinowego i wykazuje działanie systemiczne i kontaktowe.
ME
200 FS
Mechanizm działania
Zalecenia stosowania
Uprawa
Zalety
Rancona – nowa generacja
zapraw nasiennych – formulacja mikroemulsji ME
- Okładne i jednolite pokrycie
nasion
- Niska dawka (niski koszt)
stosowania
- Brak wytrąca osadów i rozwarstwiania się
- Synergia dwóch substancji
aktywnych: ipkonazol i imazalil
- Wysoka skuteczność zwalczania pasiastości liści jęczmienia
- Nowa rejestracja na pleśń
śniegową
Substancja
aktywna:
ipkonazol - 20 g/ l
imazalil – 50 g/ l
42 | ZAPRAWY NASIENNE | rancona i-mix me
Zwalczane chorob
pszenica
ozima
pleśń śniegowa, śnieć
cuchnąca, śnieć gładka,
zgorzel siewek
pszenica jara
śnieć cuchnąca, śnieć
gładka, zgorzel siewek
jęczmień
ozimy
pasiastość liści
jęczmienia, głownia
pyląca jęczmienia,
zgorzel siewek
jęczmień jary
pasiastość liści
jęczmienia, głownia
pyląca jęczmienia,
zgorzel siewek
Dawka
100 ml/100 kg
ziarna z dodatkiem 200 ml
wody
Termin zabiegu
zaprawianie
wykonać najlepiej
bezpośrednio przed
siewem.
Uwagi:
- Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 15% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
- Zaprawiać tylko dobrze oczyszczone ziarno.
- Zaprawione ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte
środkiem.
- Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno
przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
- Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
-
Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna do następnego
sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
- Nie mieszać z innymi zaprawami nasiennymi.
Vitavax wykazuje doskonałe bezpośrednie działanie jako fungicyd
przeciwko głównym chorobom występującym na kiełkującym ziarnie
i młodych siewkach:
- pleśń śniegowa,
- śnieć cuchnąca,
- zgorzel siewek,
- głownia pyląca,
- głownia kukurydzy,
- plamistość siatkowa liści.
Poza tym środek aktywuje naturalne mechanizmy obronne siewek pszenicy.
W ciągu 48 godzin od wysiania zaprawionych nasion pobudzona zostaje
produkcja 2 enzymów: beta-1,3-glukanazy i chitynazy. Siewki pszenicy
wytwarzają te enzymy w normalnych warunkach w odpowiedzi na infekcje
powodowane przez grzyby.
Enzymy indukowane po zastosowaniu środka Vitavax wcześniej powodują
rozpad ścian komórkowych grzyba, co w efekcie skuteczniej zabezpiecza
roślinę przed infekcją grzybami występującymi w glebie i ziarnie. Ponadto
zamierające komórki grzyba wydzielają substancje pobudzające naturalne
mechanizmy obronne, co dodatkowo zwiększa działanie zaprawy Vitavax.
Jako jedyna zaprawa na rynku Vitavax dodatkowo stymuluje wzrost i zwiększa
plonowanie widoczne na różnych etapach rozwoju roślin:
- pobudzanie kiełkowania i pojawianie się wschodów
- dłuższy koleoptyl
- wyższe rośliny
- większa ilość liści
- dłuższa odporność
- większa masa roślin
- lepsze, efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych na słabszych glebach
Ziarno zaprawione Vitavaxem
Zalety
- Wszechstronna zaprawa grzybobójcza o szerokim spektrum
działania i szerokim zastosowaniu w zbożach ozimych
i jarych, kukurydzy, łubinie oraz
grochu
- Substancja aktywna – karboksyna - gwarantuje wysoką
skuteczność działania również
przeciwko pleśni śniegowej
- Stymulacja wzrostu roślin,
zwiększenie plonowania
- Uaktywnienie naturalnych
mechanizmów obronnych
roślin
- Odmienny mechanizm
działania w porównaniu
do fungicydów stosowanych
w późniejszych zabiegach
- Działanie repelentne tiuramu
na ptaki
- Bezpieczeństwo dla nasion –
brak negatywnego wpływu
na wschody w przypadku
przedawkowania, brak rygoru
terminu siewu, głębokości
siewu lub uprawy gleby
vitavax 200 fs | ZAPRAWY NASIENNE | 43
Vitavax Royal
Vitavax
Vitavax
200 FS
Vitavax
200 FS
200 FS
Zalecenia stosowania
Skuteczność Vitavax przeciwko pleśni śniegowej
Vitavax 200 FS
Uprawa
VITAVAX 200 FS
KONTROLA
Stymulacja kiełkowania
i wzrostu roślin
Zwalczane chorob
pszenica ozima,
pszenica jara
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
jęczmień jary
zgorzel siewek, głownia pyląca,
plamistość siatkowa liści
Uwaga:
efekt działania środka na liściach
jęczmienia trwa do początku fazy
strzelania w źdźbło
Zalecana dawka
300 ml/100 kg ziarna
z dodatkiem wody
w proporcji 1:1
300-350 ml
środka/100 kg ziarna
z dodatkiem wody
1:1
pszenżyto jare,
owies
zgorzel siewek
kukurydza
zgorzel siewek, głownia kukurydzy
300 ml/100 kg ziarna
z dodatkiem 700 ml
wody
zgorzel siewek
400 ml /100 kg
nasion z dodatkiem
wody w proporcji 1:1
łubin
groch
Uwagi:
Inne zaprawy
Vitavax 200 FS
Poprawa ukorzeniania
Nie zaprawione
44 | ZAPRAWY NASIENNE | vitavax 200 fs
Vitavax 200 FS
1. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty
środkiem.
2. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno
przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
3. Nie zaprawiać ziarna i nasion o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio
traktowanych inną zaprawą.
4. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
5. Niewysiany materiał siewny można zastosować po przebadaniu energii
kiełkowania w następnym sezonie.
6. W celu ochrony ptaków/ssaków wolnożyjących usuwać rozsypane
zaprawione nasiona.
Substancja
aktywna:
karboksyna– 200 g /l
tiuram – 200 g /l
vitavax 200 fs | ZAPRAWY NASIENNE | 45
Oferta
W uprawie roślin rolniczych
polecamy również:
Biostymulatory:
- Asahi SL
- Aminoplant
- Rooter
Adiuwanty i inne:
- Elastiq Ultra
- Silwet Gold
- Silwet Stik
- Pollinus
Nawozy dolistne:
- Arysta Siarka
46 | uprawy rolnicze | 2017
2017 | uprawy rolnicze | 47
Przedstawiciele regionalni
region południowo-zachodni
region centralny
Dariusz Zieliński – menadżer regionu
tel. 505 055 374, [email protected]
Grzegorz Podrażka – z-ca dyrektora ds. sprzedaży
tel. 505 129 256, [email protected]
Grzegorz Pawlak – przedstawiciel regionalny
tel. 668 629 993, [email protected]
Krzysztof Joachim – przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 290, [email protected]
region północno-zachodni
region południowo-wschodni
Krzysztof Kowański – menadżer regionu
tel. 505 129 257, [email protected]
Andrzej Segit – menadżer regionu
tel. 505 129 255, [email protected]
Rafał Putinkowski – przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 258, [email protected]
Marian Buła – przedstawiciel regionalny
tel. 506 188 736, [email protected]
Benedykt Zabłocki – przedstawiciel regionalny
tel. 600 650 332, [email protected]
Bartłomiej Sobaszek – przedstawiciel regionalny
tel. 668 632 653, [email protected]
Marcin Króliczak – przedstawiciel regionalny
tel. 668 633 313, [email protected]
region północno-wschodni
cała Polska
Wojciech Fabisiewicz – menadżer regionu
tel. 505 129 261, [email protected]
Piotr Pawlak – menadżer
tel. 500 526 778, [email protected]
Maciej Lenkiewicz – przedstawiciel regionalny
tel. 601 593 517, [email protected]
Wojciech Binek – przedstawiciel regionalny
tel. 668 632 008, [email protected]
Jerzy Wicha – przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 262, [email protected]
Dominik Karaś –przedstawiciel regionalny
tel. 668 631 782, [email protected]
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., www.arysta.pl
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90
Download