Cukrzyca, miażdżyca - Notatki - lukasz_kaczor

advertisement
Cukrzyca, miażdżyca.doc
(154 KB) Pobierz
Leki a gospodarka węglowodanowa. Leczenie cukrzycy
Cukrzyca typu 1
U osób z genet predyspozycją, uaktywnia się pod wpływem czynn zewn (wirusy, bb mleka
krowiego, środki konserwujące, żywność i inne)
 Indukcja autoagresji i zanik kom B wysp trzustki
 Manifestacja: duża hiperGlc, cukromocz, wybitnie nasilone obj: pragnienie, wielomocz, spadek
m.c., świąd sromu, zap żołędzi -> jeśli brak leczenia to kwasica ketonowa i śpiączka
 p/ciała: ICA (islet cell antibodies), anty-GAD (p/dekarboksylazie kw glutaminowego), IA-2 (p/ciała
p/fosfatazie tyrozyny bb), IAA (p/endogennej insulinie)
 LADA: to cukrzyca typu I w formie latentnej, ujawniająca się dopiero u dorosłych


Cukrzyca typu 2
 Insulinoniezależna, choroba dorosłych, gł po 30-40rż
 Dominuje insulinooporność, często stęż insuliny podniesione
Tow.: otyłość brzuszna (centralna), nadciśnienie tt, dyslipidemia (wzrost TG, spadek HDL)
Cukrzyca wtórna
 Spowodowana chorobami, usunięciem trzustki
 Przy duzach wydzielających hh antag insuliny (glukagon, GKS, GH, aminy katecholowe)
MODY (cukrzyca uwarunk genet, o łagodnym przebiegu, zaburz wydzielania insuliny, coś jak typ 2
u dzieci)



Cukrzyca ciężarnych
 Jawna cukrzyca lub/i IGT
 Diabetogenny metaboliczny i hh wpływ ciąży na organizm
Zwiększa ryzyko późniejszego zachorowania na cukrzycę, gł typu 2
Powikłania cukrzycy
 Ostre: kwasica ektonowa, śpiączka hipermolarna (osmotyczna), kwasica mleczanowa
Przewlekłe: mikroangiopatia (nefropatia, retinopatia), makroangiopatia (ch niedokrwienna serca,
udar mózgu, zgorzel stopy), neuropatia
Badania
 OGTT
 HbA1c
 Fruktozamina
 BMI
INSULINA
Wydzielanie i mech działania

 Insulina to bb, 51 aa, 2 łańcuchy poli[peptydowe A i B połączone dwoma mostkami S-S
W ap Golgiego kom B wysp powstaje prohormon, który potem rozpada się na insulinę i peptyd C
(równomolowo)
 40% insuliny wydziela się w warunkach podstawowych, reszta po posiłkach

wydzielanie ma charakter pulsacyjny, duże fale co 1,5-2h, a na nie nakładają się mniejsze, co 8-16
min
 trzustka zdrowego człowieka wydziela na dobę 24-48j.m. insuliny
Wskazania
 DM1
 LADA
 Długotrwała DM2 (wtórna nieskuteczność poch sulfonylomocznika)
 Chorzy z postępująco nefro- i retinopatią
 Nieotyli chorzy z zaawans makroangiopatią
 Ogólnie insuliną leczymy ok 20% cukrzyków
 Okresowe leczenie insuliną: u chorych z DM2 w kwasicy ketonowej, śpiączce hipermolarnej,
kwasicy mleczanowej, ostrych zakażeniach (czyraczość, ropowica, zgorzel, odmiedniczkowe ZN,
ostre zap grucz krokowego, zap płuc), w zak przewlekłych, ostrym zawale serca, cukrzycy
ciężarnych i ciąży u wszystkich kobiet z cukrzycą przedciążową, podczas zabiegów chir
wymagających znieczulenia ogólnego
Rodzaje i właściwości preparatów insuliny
Grupa
Lek
Początek
działania
Maks
działanie
Insuliny
szybko
działające
Insuliny
krótko
działające
Humalog
NovoRapid
15min
10-20min
40-60min
1-3h
 Działają 3-5h
Krystaliczne,
obojętne: Gensulin
R, Humulin R
Cynkowe:
Insulinum semilente
WO-S
Insulinum ultralente
WO-S
Humulin U,
Ultratard HM
oraz
Lantus (niecynkowa)
Ok 30 min
Ok 2-3 h
60-90min
5-10h




1,5-3h
12-18h
Izofanowe:
Humulin N,
Insuman Basal
Ok 1-2h
4-12 h
Cynkowe:
Insulinum lente,
Humulin L
Insuliny
dwufazowe
1-2h
8-12h
 Działają do 24-30h (Lantus do 20h)
 Zawierają cynk w nadmiarze
(0,25mg/100jm)-> zmniejszona
rozpuszczalność bez potrzeby
dodawania bb
 Insulina lente to mieszanka ultralente i
semilente w stos odpowiednio 7:3
 Działają do ok 20-24h
 Przedłużony okres działania
 Mała zaw cynku (0,02mg/100jm)
 Dodatek bb protaminy (tworzą się
kryształy tetragonalne – stan izofanii)
 Odczyn obojętny
 Występuje w gotowych mieszankach z
krystaliczną insuliną krótko działającą
(komponenta izofanowa determinuje
późniejszą fazę działania hh)
 Działają 24h
30min
1,5-9h
 Działają 12-20h
Insuliny o
długim
okresie
działania
(cynkowe)
Insuliny o
średnio
długim
działaniu
6-18h
8-24h
Inne
Działają do 8 h
Mała zawartość cynku
Jako jedyne nadają się do stos i.v.
Działają do 12-14h

Do insulin cykowych zaliczamy zawiesinę insuliny bezpostaciowej – semilente, z tym, że zalicza się
do prep krótkodziałających, jednak o późniejszym (1-1,5h) i dłuższym (do12h) okresie działania w
por z krystalicznymi
 Lantus to odrębny przedstawiciel analogu insuliny ludzkiej o przedłużonym okresie działania
(insulina glargin): rozpuszcz w środ słabo kwaśnym (pH 4,0), ulega wytrąceniu w obojętnym pH tk
podskórnej, co zwalnia jej przenikanie do krwi; w por z insuliną izofanową działa nieco później,
dłużej, ale jej stęż jest niższe i b.stałe (przez 24h), nie powodując hipoGlc, ale wyraźnie zmniejszając
Glc na czczo
Dawkowanie
 Przeciętnie 0,5-1,0 jm/kg m.c
 U chorych otyłych z insulinoopornością do 1,5 jm/kg mc
 Zwiększamy dawkę w stanach wymagających większej podaży insuliny (ciąża, zakażenia)
 U chorych na DM1 leczenie insulina powinno naśladować fizjol rytm wydzielania tego hh,
aby zapewnić normoGlc lub najbardziej do niej zbliżoną Glc w ciągu całej doby -> przed
każdym głównym posiłkiem wstrzykujemy odp dobraną dawkę insuliny szybko (krótko
działającej), natomiast do zapewnienia podstawowego stęż insuliny używamy 40-50%
dobowej (wyliczonej dawki) w postaci insuliny o średnio długim okresie działania
(lente/izofanową) lub długim okresie działania (ultralente lub glargin) – wtedy podajemy ją
przed spoczynkiem nocnym
 Alternatywnie: wstrzykiwanie insuliny 2x/dobę (przed śniadaniem i przed kolacją) w
postaci gotowych mieszanek -> przy takim leczeniu chory musi przestrzegać godzin i składu
posiłków, wcześniej planować wysiłek fizyczny
 W DM2, kiedy poch sulfonylomocznika stają się nieskuteczne, stosujemy insulinę
dodatkowo
Powikłania i DN
HipoGlc: najczęstsze powikłanie, często z winy pacjenta (wysiłek, niezdyscyplinowanie,
pominięcie posiłku, przedawkowanie insuliny, alkohol w dużej ilości), bardziej podatni są
chorzy z DM1’ obj: wtórne wydzielenie amin katecholowych i pobudzenie ukł współcz
(głód, pobudzenie, osłabienie, poty, bladość, częstoskurcz, rozszerzenie źrenic, wzrost ciśn),
neuroglikopenia (niepokój, splątanie, zaburz mowy, omamy, zaburz widzenia, kurcze mm
toniczne i kloniczne, wzmożenie odruchów, dodatni o Babińskiego, porażenia i utrata
przytomności) -> w ciężkiej hipoGlc nawet wstrząs i zgon -> podajemy podskórnie lub
domm 1mg glukagonu, można też podać dożż 50mg 20%Glc, potem wlew 5-10% Glc
 Uczulenie na insulinę: uczulenie skórne późne (odczyn kom typu tuberkulinowego,
pierwsze 2 tyg leczenia, pojawia się po 24h od wstrzyknięcia, sam ustępuje, zwykle po 12dniach), uczulenie skórne wczesne miejscowe i uogólnione wywołane obecnością reagin
IgE (po dłuższym okresie leczenia insuliną, po 2h od wstrzyknięcia pojawia się odczyn
miejscowy, np pokrzywka, obrzęk Quinkego, może nawet dojść do wstrząsu) -> w tym
drugim przypadku najpierw próbujemy zamienić insulinę wieprzową na ludzką lub jej
analogi silnie działające, jeśli to nie skutkuje to podejmujemy próby odczulania
 Insulinooporność immunologiczna przedreceptorowa: nadmierne wiązanie i unieczynnianie
insuliny przez IgG i IgM p/insulinie, występuje po kilku m-cach lub latach leczenia insuliną,
rozpoznajemy, gdy dobowe zapotr...

Plik z chomika:
lukasz_kaczor
Inne pliki z tego folderu:



Choroba Alzheimera.doc (130 KB)
Cukrzyca, miażdżyca.doc (154 KB)
Hormony tarczycy, glikokortykosteroidy.doc (86 KB)
 KREW.DOC (149 KB)
 Leki ansjolityczne.doc (173 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
 antybiotyki
Leki p-padaczkowe
 NLPZ
Download