Interfejs operatora Tracer?

advertisement
Podręcznik użytkownika
Interfejs operatora Tracer™ TD7 z modułem UC 800
Do agregatów wody lodowej RTAF/RTHF/RTWF/GVAF
lub pomp ciepła
RLC-SVU007B-PL
Oryginalna instrukcja
Spis treści
Technical Data
Zalecenia ogólne.........................................................................................................5
Podzespoły dostarczane przez instalatora................................................................6
FWD
Power supply
Capacities
Cooling capacity on water (1)
Heating capacity on water (2)
Fan motor
Fan power input (3)
Current amps (3)
Start-up amps
Air flow
minimum
nominal
maximum
Main coil
Water entering/leaving connections
08
12
(V/Ph/Hz)
20
230/1/50
30
45
Przewody połączeniowe.............................................................................................6
(kW)
5,2
8,3
15
18,8
30,1
(kW)
6,3
11,9
18,9
20,9
38,2
Sterowanie pompą wody lodowej........................................................................................................................6
(type)
2 x direct drive centrifugal
0,23
0,46
0,65
1,04
1,51
Pompa podwójna z układem(kW)
różniczkująco-całkującym.
.............................................................................6
(A)
1,1
2,2
3,1
4,7
5,5
(A)
3,2
5,5
9,3
14,1
16,5
490
980
1400
1800
2700
(m /h)
Przekaźniki programowalne......................................................................................7
3
(m3/h)
(m3/h)
820
980
1650
1970
2300
2600
3000
3600
4500
5400
ISO R7 rotating female
Zadania przekaźnika przy (type)
wykorzystaniu................................................................8
(Dia)
3/4"
3/4"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
(V/Ph/Hz)
(kW)
230/1/50
2/4
230/1/50 or 400/3/50
8
400/3/50
10
400/3/50
12
400/3/50
12
Tracer™ TU......................................................................................................................................................................8
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply
Heating capacity
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4)
G2 filter (filter box accessory)
Quantity
Dimensions ( LxWxth)
G4 filter (filter box accessory)
Quantity
Dimensions ( LxWxth)
Condensate pump (accessory)
Water flow - lift height
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5)
Sound power level (5)
Unit dimensions
Width x Depth
Height
Shipped unit dimensions
Width x Depth
Height
Weight
Colour
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI)
Unit with electric heater (gI)
Przewody niskonapięciowe........................................................................................9
(kW)
6,3
12
17,4
22,4
34,5
Wyłącznik bezpieczeństwa......................................................................................................................................9
2
2
2
2
2
(mm)
386x221x8 ...............................................................................................9
486x271x8
586x321x8
586*421*8
586*621*8
Zewnętrzna praca automatyczna/zatrzymanie.
(mm)
(type)
(l/h - mm)
-
2
486x264x48
2
586x314x48
Centrifugal
24 - 500
2
586*414*48
2
586*614*48
Wytwarzanie lodu (opcjonalne).................................................................................9
Zewnętrzne nastawy i wyjścia
(opcjonalne).......................................11
(dB(A)) wydajności
36/40/43
38/41/44
46/50/53
47/52/57
47/52/58
(dB(A))
46/50/53
48/51/54
56/60/63
57/62/67
57/62/68
Zewnętrzna nastawa wody lodowej
(ECWS)..................................................................................................
11
(mm)
890 x 600prądu (ECLS).....................................................................
1090 x 710
1290 x 820
1290 x 970
1290 12
x 1090
Zewnętrzna nastawa ograniczenia
natężenia
(mm)
250
300
350
450
650
Szczegóły dotyczące okablowania analogowych sygnałów wejściowych ECWS i ECLS................ 13
(mm)
(mm)
(kg)
933 x 644
260
32
1133 x 754
310
46
1333 x 864
360
61
galvanised steel
1333 x 1008
460
76
1333*1133
660
118
(A)
(A)
8/16
16 (2kW),25 (4kW)
8/16
40 (230V),3*16 (400V)
8/16
3*20
8/25
3*25
8/25
3*25
Resetowanie wody lodowej (CWR)...........................................................................14
Protokół komunikacyjny...........................................................................................17
(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
Interfejs LonTalk™ (LCI-C)....................................................................................................................................... 17
Interfejs BACnet (BCNT)......................................................................................................................................... 17
Certyfikat Laboratorium Badawczego BACnet (BTL)................................................................................... 17
Heat exchanger operating limits:
FWD: Interfejs RTU Modbus.............................................................................................................................................. 17
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Accessories
- Hot water coil:
Opis
okablowania
i portów interfejsów MODBUS, BACnet i LonTalk....................18
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
Protokół Smart Com................................................................................................................................................ 18
Przełączniki obrotowe............................................................................................................................................. 18
Opis i działanie diod LED....................................................................................................................................... 19
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Interfejs operatora Tracer TD7..................................................................................20
Tracer™ TU..................................................................................................................21
4
2
© 2016 Trane
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Sound power levels
Discharge
Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.
Unit
FWD 08
FWD 10
FWD 12
FWD 14
FWD 20
Fan
speed
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
125
55
57
58
57
58
60
57
58
60
56
61
63
57
61
63
Power level in dB(A), per Hz frequency band
250
500
1000
2000
50
42
37
37
54
47
40
30
57
50
42
32
51
45
42
34
54
48
45
38
58
50
48
40
51
45
42
34
54
48
45
38
58
50
48
40
62
50
48
39
66
55
53
47
69
58
56
50
63
51
49
40
66
55
53
47
69
58
56
50
4000
31
38
40
33
39
42
33
39
42
38
46
50
39
46
50
8000
30
40
43
28
35
39
28
35
39
36
45
49
37
45
49
Overall power
dB(A)
46
50
53
48
51
54
48
51
54
56
60
63
57
60
63
4000
45
53
55
48
55
59
48
55
59
50
59
64
52
61
66
8000
42
53
57
44
52
57
44
52
57
46
57
63
50
61
66
Overall power
dB(A)
57
64
67
61
66
69
61
66
69
68
74
78
69
75
78
Intake
Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.
Unit
FWD 08
FWD 10
FWD 12
FWD 14
FWD 20
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Fan
speed
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
125
56
63
66
62
66
70
62
66
70
66
73
78
68
76
78
Power level in dB(A), per Hz frequency band
250
500
1000
2000
55
55
53
46
62
60
60
53
65
63
62
56
58
55
58
51
63
60
62
56
67
63
65
59
58
55
58
51
63
60
62
56
67
63
65
59
65
65
65
57
72
69
71
64
76
73
75
69
72
64
64
56
76
68
71
65
79
71
74
69
131
Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone
Technical Data
Niniejsza dokumentacja oraz wszystkie zawarte w niej informacje stanowią własność firmy Trane i nie można ich wykorzystywać ani powielać w całości, ani
częściowo bez pisemnego pozwolenia firmy Trane.
Firma Trane zastrzega sobie prawo poprawiania tej publikacji w dowolnym czasie oraz wprowadzania zmian w jej zawartości bez konieczności
powiadamiania
jakiejkolwiek osoby o takich poprawkach lub zmianach. 08
FWD
12
20
30
45
Power supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1)
(kW)
5,2
8,3
15
18,8
30,1
Heating
on water
(2)
(kW)
6,3 towarowe wymienione
11,9
20,9
TD7,
logocapacity
Trane i Tracer
są znakami
towarowymi firmy
Trane. Wszystkie znaki
w tym dokumencie18,9
stanowią własność
odnośnych 38,2
Fan motor
(type)
2 x direct drive centrifugal
podmiotów.
Fan power input (3)
(kW)
0,23
0,46
0,65
1,04
1,51
Current amps (3)
(A)
1,1
2,2
3,1
4,7
5,5
Start-up amps
(A)
3,2
5,5
9,3
14,1
16,5
Air flow
490
980
1400
1800
2700
minimum
(m3/h)
nominal
(m3/h)
820
1650
2300
3000
4500
980
1970
2600
3600
5400
maximum
(m3/h)
Main coil
Water entering/leaving connections
(type)
ISO R7 rotating female
(Dia)
3/4"
3/4"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
230/1/50 or 400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
Heating capacity
(kW)
2/4
8
10
12
12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4)
(kW)
6,3
12
17,4
22,4
34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity
2
2
2
2
2
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
386x221x8
486x271x8
586x321x8
586*421*8
586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity
2
2
2
2
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
486x264x48
586x314x48
586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory)
(type)
Centrifugal
Water flow - lift height
(l/h - mm)
24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5)
(dB(A))
36/40/43
38/41/44
46/50/53
47/52/57
47/52/58
Sound power level (5)
(dB(A))
46/50/53
48/51/54
56/60/63
57/62/67
57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth
(mm)
890 x 600
1090 x 710
1290 x 820
1290 x 970
1290 x 1090
Height
(mm)
250
300
350
450
650
Shipped unit dimensions
Width x Depth
(mm)
933 x 644
1133 x 754
1333 x 864
1333 x 1008
1333*1133
Height
(mm)
260
310
360
460
660
Weight
(kg)
32
46
61
76
118
Colour
galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI)
(A)
8/16
8/16
8/16
8/25
8/25
Unit with electric heater (gI)
(A)
16 (2kW),25 (4kW)
40 (230V),3*16 (400V)
3*20
3*25
3*25
Znaki towarowe
(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
4
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Zalecenia ogólne
Podczas przeglądania tej instrukcji należy pamiętać, że:
OSTRZEŻENIE!
• C
ałe okablowanie wykonywane w miejscu pracy musi być zgodne
z europejskimi wytycznymi i obowiązującymi przepisami miejscowymi.
Należy upewnić się, że zostały spełnione wymagania dotyczące
uziemienia systemu zgodnie z europejskimi wytycznymi.
Niebezpieczne napięcie — substancja łatwopalna pod napięciem:
Sound
levels
• Silnik power
elektryczne (w tym moc silnika, zakres
sprężarki i dane
wykorzystywanego napięcia, natężenie prądu przy obciążeniu
znamionowym) są podane na tabliczce znamionowej agregatu.
Discharge
• Całe okablowanie wykonywane w miejscu pracy powinno zostać
Przed zdjęciem pokrywy skrzynki zaciskowej sprężarki w celu obsługi
serwisowej lub przed serwisowaniem strony zasilającej panelu sterowania
należy ZAMKNĄĆ ZAWÓR SERWISOWY ROZŁADOWANIA SPRĘŻARKI
i odłączyć zasilanie elektryczne, w tym zasilanie zdalnych odłączników.
Rozładować wszystkie kondensatory startowe/robocze silnika. Należy
zastosować się do właściwych zaleceń dotyczących blokowania/
oznakowania, aby uniemożliwić przypadkowe włączenie zasilania.
Za pomocą odpowiedniego woltomierza należy sprawdzić, czy wszystkie
kondensatory zostały rozładowane.
sprawdzoneconditions:
pod kątem występowania prawidłowych zakończeń oraz
Measurement
możliwego występowania
lub adjacent
uziemień. to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
Measurements
taken in aspięć
room
W sprężarce znajduje się rozgrzany czynnik chłodniczy pod ciśnieniem.
Uwaga:
long)
fixed to its discharge opening.
Zaciski silnika pełnią funkcję uszczelnienia przed tym czynnikiem
W celu uzyskania informacji na temat określonych schematów elektrycznych
chłodniczym. Należy zachować ostrożność podczas obsługi, aby NIE
Powerdostarczonych
level in dB(A), per Hz frequency band
Overall power
i połączeń należy zawsze Fan
korzystać ze schematów okablowania
uszkodzić
silnika.
Unitz agregatem lub przedstawionych
speed
125
250
500
1000 lub poluzować
2000 zacisków4000
8000
dB(A)
w opracowaniu.
1
55
50
42
37
37 sprężarki bez31założonej pokrywy
30 skrzynki zaciskowej.
46
Nie należy
uruchamiać
FWDOSTRZEŻENIE:
08
2
57
54
47
40
30dotyczących 38
40elektrycznego50
Zignorowanie
zaleceń
bezpieczeństwa
może
3 okablowanie
58w miejscu pracy
57 oraz uziemienie!
50
42
40
43
53
Wymagane jest prawidłowe
spowodować
śmierć32
lub poważne obrażenia.
1
57
51
45
42
34
33
28
48
przewody w miejscu
eksploatacji
podłączone przez
Aby uzyskać
dodatkowe
na temat bezpiecznego
rozładowania
FWDWszystkie
10
2
58 MUSZĄ być54
48
45
38 informacje39
35
51
wykwalifikowanego pracownika.
3
60
58
50
48
40rozdział„Rozładowywanie
42
39
54
kondensatorów,
patrz
kondensatorów
napędu
1
57
51 urządzenia 45
42 Frequency™34
33
28
48
Adaptive
Drive (AFD3)” i BAS-SVX19B-E4.
Nieprawidłowo zainstalowane
lub niewłaściwie
uziemione
mogą
FWD 12
2
58
54
48
45
38
39
35
51
stwarzać zagrożenie POŻAREM i PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
UWAGA:
3
60
58
50
Aby uniknąć tych zagrożeń,
wymogów
lokalnych50
1 NALEŻY przestrzegać
56
62
FWDprzepisów
14
61
66
55
elektrycznych.2
3
63
69
58
3
63
69
58
Zignorowanie tych przepisów
może spowodować
śmierć
1
57
63lub poważne51
FWDobrażenia.
20
2
61
66
55
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczne napięcie w kondensatorach!
Intake
Przed rozpoczęciem obsługi serwisowej odłączyć zasilanie, w tym zasilanie
zdalnych odłączników, jak również rozładować wszystkie kondensatory
Measurement
conditions:
rozruchowe/robocze
silnika i napęd AFD (Adaptive Frequency™ Drive).
Measurements taken at the horizontal air intake.
Należy zastosować się do zaleceń dotyczących blokowania/oznakowania,
aby uniemożliwić przypadkowe włączenie zasilania.
48
40
42
39
54
36
56
53
47
46
45
60
Zaciski
56urządzenia nie
50są dostosowane
50 do przewodów
49 innych typów.
63
Niezastosowanie
przewodników
miedzianych
może
49
40
39
37być przyczyną57
uszkodzenia
wyposażenia.
53
47
46
45
60
56
50
50
49
63
Ważne:
48 tylko przewody
39
38
Stosować
miedziane!
Aby zapobiec wadliwemu działaniu układu sterowania, nie należy
podłączać przewodów niskonapięciowych (<30 V) do kabli z przewodami
przenoszącymi napięcie powyżej 30 V.
OSTRZEŻENIE!
Czas rozładowania:
zawierają kondensatory obwodu
pośredniego,
Fan
Power level in dB(A), perPrzetwornice
Hz frequencyczęstotliwości
band
Overall
power
o zmiennej częstotliwości
lub250
innych
które
mogą pozostać
naładowane4000
nawet, gdy przetwornica
częstotliwości
Unit• W wypadku napędów
speed
125
500
1000
2000
8000
dB(A)
komponentów gromadzących
energię
przez
1
56elektryczną dostarczonych
55
55
53 zasilana. Aby46
45 elektrycznych,
42 należy odłączyć
57
nie jest
uniknąć zagrożeń
FWD 08Trane lub innych producentów
2
62
60
60 sieciowe, silniki
53 z magnesami
53 stałymi i zdalne
53 zasilacze, w tym
64
należy63
zapoznać się z odpowiednią
zasilanie
3 temat dozwolonych
66
65oczekiwania w celu
63
62 podtrzymujące,
56 połączenia55
57
67
literaturą producenta na
okresów
zasilacze
obwodu pośredniego
i UPS z innymi
1
62 odpowiedniego
58
55
58
51
48
44
61
rozładowania kondensatorów.
Za pomocą
woltomierza
przetwornicami częstotliwości. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
FWD 10
2
66
63
60
62
56
55
52
66
należy sprawdzić, czy wszystkie
kondensatory
zostały67rozładowane. 63
prac serwisowych
lub
należy poczekać
3
70
65
59naprawczych59
57do całkowitego
69
rozładowania
kondensatorów.
Czas48
oczekiwania jest
62
58
55
58
51
44podany w tabeli
61
• Po odłączeniu zasilania1wejściowego kondensatory
w obwodzie
czasu62
rozładowywania.
FWD 12pośrednim zachowują 2niebezpiecznie66
63 Należy
60
56 Nieodczekanie
55 określonego52czasu po wyłączeniu
66
wysokie napięcie.
3 dotyczących
70blokowania/oznakowania,
67
63
65 przed przystąpieniem
59
59 serwisowych
57lub naprawczych
69 może
zasilania
do prac
zastosować się do zaleceń
aby
1
65
65
65
50
46
68
spowodować
śmierć57
lub poważne obrażenia.
uniemożliwić przypadkowe
włączenie66zasilania. Po odłączeniu
zasilania
FWD 14
2
73
72
69
71
64
59
57
74
należy odczekać pięć (5)
urządzeń76
z wentylatorami
Tabela
kondensatorów
3 minut w wypadku
78
73
75 1. Czas rozładowania
69
64
63
78
EC oraz dwadzieścia (20)
urządzeń72
wyposażonych64
1 minut w wypadku
68
64
56
52
50 Minimalny
69czas
Zasilanie
(0 V
FWD 20w napęd o zmiennej częstotliwości
2
76(prąd stały)) przed
76 dotknięciem
68
71 Napięcie 65
61
61oczekiwania
75[min]
3
78
79
71
74
69
66
66
78
jakichkolwiek podzespołów
wewnętrznych
380–500 V
90–250 kW
20
Zignorowanie tych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne
obrażenia.
315–800 kW
40
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpiecznego rozładowania
kondensatorów, patrz rozdział „Rozładowywanie kondensatorów napędu
Adaptive Frequency™ Drive (AFD3)”, s. 28 i BAS-SVX19B-E4.
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
151
Podzespoły dostarczane przez instalatora /
przewody połączeniowe
Technical Data
Podzespoły dostarczane przez instalatora
Przyłącza przewodów podłączanych przez użytkownika pokazane są na
schematach elektrycznych oraz schematach połączeń dostarczonych wraz
z urządzeniem. Jeśli następujące podzespoły nie zostały zamówione wraz
z urządzeniem,
muszą one być dostarczone przez instalatora:
FWD
08
supply
(V/Ph/Hz)
•Power
Przewody
instalacji elektrycznej (w kanale kablowym)
dla wszystkich
Capacities
połączeń
elektrycznych
wykonanych
przez
użytkownika.
Cooling capacity on water (1)
(kW)
5,2
capacity
on water
(2) kablowym) dla urządzeń
(kW) instalowanych
6,3
•Heating
przewody
(w kanale
Wszystkie
Fan
motor
(type)
przez
użytkownika.
Fan power input (3)
(kW)
(A)
0,23
1,1
3,2
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
490
820
980
(type)
(Dia)
3/4"
•Current
Odłączniki
z bezpiecznikami
lub wyłączniki automatyczne
obiegu.
amps
(3)
(A)
Start-up amps
Air flow
Przewody
elektryczne łączące
minimum
nominal
Sterowanie
pompą wody lodowej
maximum
UWAGA:
Main coil
Water entering/leaving
connections
Możliwość
uszkodzenia wyposażenia!
Jeśli
mikroprocesor
wymagafor
uruchomienia
pompy, a woda nie płynie,
Electric
heater (accessory
blower only)
może
dojść
do poważnego
uszkodzenia parownika.
Obowiązkiem osoby
Electric
power
supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
Heating capacity
dokonującej
instalacji i/lub klienta jest zapewnienie, (kW)
aby pompa zawsze 2/4
Hot water gdy
coil zostanie
(accessory
for blower
only)
pracowała,
wydane
polecenie
ze sterowników agregatu wody
Heating capacity (4)
(kW)
6,3
lodowej.
Wyjście przekaźnika jest wymagane do obsługi stycznika pompy wody
parownika (EWP). Styki powinny być zgodne z obwodem sterującym
115/240 V (prąd przemienny). W normalnych warunkach przekaźnik EWP
dostosowuje się do trybu funkcjonowania AUTO agregatu. Jeśli agregat
nie wygenerował komunikatu diagnostycznego i działa w trybie AUTO, bez
20
30
względu na źródło 12
polecenia trybu automatycznego,
przekaźnik
zwierny45
230/1/50z trybu AUTO, styki przekaźnika
jest zasilany napięciem. Po wyjściu agregatu
rozwierane są czasowo w regulowanym (za pomocą TU) zakresie 0 do
8,3
15
18,8
30,1
30 minut.
11,9
18,9
20,9
38,2
Tryby nieautomatyczne, w których
pompa
zatrzymywana to m.in.
2 x direct
drive jest
centrifugal
0,65 zatrzymanie
1,04
reset, zatrzymanie,0,46
zewnętrzne zatrzymanie,
ze zdalnego 1,51
2,2
4,7
wyświetlacza, zatrzymanie
przez Tracer,3,1
uruchomienie zatrzymane
przez5,5
9,3
14,1
16,5
niską temperaturę 5,5
otoczenia oraz zakończenie
wytwarzania
lodu.
Tabela 2. Działanie
przekaźnika pompy
980
1400
1800
2700
2300
3000
4500
Działanie przekaźnika
2600
3600
5400
Natychmiastowe zamknięcie
Automatycznie ISO R7 rotating female
obwodu
3/4"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
Natychmiastowe zamknięcie
Wytwarzanie lodu
obwodu
230/1/50 or 400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
8
10
12
12
Kontrola przez
Tracer
Zamknięty
1650
Tryb agregatu
1970
Stop
12
17,4 Czasowe otwarcie
22,4 obwodu34,5
G2 filter (filter box accessory)
Natychmiastowe
otwarcie
Przekaźnik
Zakończenie wytwarzania
lodu
Quantity wyjścia pompy wodnej parownika zwiera się, gdy agregat
2
2
2
2
2
obwodu
Dimensions
( LxWxth)źródła sygnał przełączenia trybu
(mm)
486x271x8
586x321x8
586*421*8
586*621*8
odbierze
z dowolnego
pracy na 386x221x8
G4 filter (filterStycznik
box accessory)
Natychmiastowe otwarcie
automatyczny.
rozwiera się w celu wyłączenia pompy w chwili
Komunikaty diagnostyczne
Quantity
2
2
2
2
obwodu
uruchomienia
większości trybów diagnostycznych na poziomie urządzenia,
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
486x264x48
586x314x48
586*414*48 586*614*48
aby
zapobiec przegrzewaniu się pompy.
W
chwili
przełączenia
z trybu
Stop
na
Auto
przekaźnik
pompy
wody
Condensate pump (accessory)
(type)
Centrifugal
parownika zostaje zasilony prądem. 24
Włącza
Water flow - lift height
(l/h - mm)
- 500się przełącznik przepływu wody,
a informacje o stanie przepływu są wysyłane z powrotem po 15 sekundach.
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5)
(dB(A))
36/40/43
38/41/44
46/50/53
47/52/57
47/52/58
Sound power level (5)
(dB(A))
46/50/53
48/51/54
56/60/63
57/62/67
57/62/68
Unit dimensions
Pracaxautomatyczna/
Width
Depth
(mm)
890 x 600
1090 x 710
1290
x 820
Typowy
czas 1290 x 970 1290 x 1090
Czas
zatrzymanie agregatu
Height
(mm)
250
300 trwania
350(s)
450
650
Shipped unit dimensions
Żądanie
przepływu
wody
Width x Depth
(mm)
933 x 644
1133 x 754
1333 x 864
1333 x 1008
1333*1133
Height
(mm)
260
310
360
460
660
Weight
(kg)
32
46
61
76
118
Wyłącznik przepływu
Colour
galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI)
(A)
8/16
8/16
8/16
8/25
8/25
Stan
przepływu
Unit
with
electric heater (gI)
(A)
16 (2kW),25 (4kW)
40 (230V),3*16 (400V)
3*20
3*25
3*25
(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
Praca
(3)Sprężarka
At high speed
with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Jeśli przepływ wody przez parownik nie nastąpi w czasie 20 minut, moduł
Accessories - Hot water coil:
UC800
wyłączy zasilanie przekaźnika EWP i wygeneruje nieblokujący
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
komunikat
diagnostyczny.
Po uruchomieniu
przepływu (np. w wypadku
*absolute service
pressure: min
1 bar/max 11 bars
włączenia pompy przez kogoś innego), komunikat diagnostyczny zostanie
skasowany, przekaźnik EWP zostanie zasilony energią i przywrócone
zostanie normalne sterowanie.
W wypadku zaniku przepływu wody przez parownik po jego ustaleniu,
przekaźnik EWP pozostaje zasilany napięciem i wygenerowany zostaje
nieblokujący komunikat diagnostyczny. Po ponownym ustaleniu przepływu,
komunikat diagnostyczny zostaje skasowany i przywracane jest normalne
funkcjonowanie agregatu. Zazwyczaj jeśli generowany jest nieblokujący lub
blokujący komunikat diagnostyczny, przekaźnik EWP zostaje wyłączony, tak
jak w wypadku opóźnienia o zerowym czasie. Wyjątki, w których przekaźnik
pozostaje zasilany napięciem:
4
6
Czas
• K
omunikat diagnostyczny niskiej temperatury wody lodowej
(nieblokujący)
(jeśli nie towarzyszy jej również komunikat diagnostyczny czujnika
temperatury wody wypływającej z parownika)
LUB
• K
omunikat diagnostyczny zaniku przepływu wody przez parownik
(nieblokujący) przy pracy urządzenia w trybie AUTO, po wcześniejszym
zatwierdzeniu przepływu wody przez parownik.
Pompa podwójna z układem różniczkująco-całkującym
Pracująca pompa jest zmieniana po każdym włączeniu agregatu.
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Przekaźniki programowalne
Możliwość programowania przekaźników pozwala na wyświetlanie
komunikatów dotyczących wybieranych z listy określonych zdarzeń lub
stanów agregatu, wykorzystując do tego celu cztery fizyczne przekaźniki
wyjściowe widoczne na schemacie elektrycznym.
Listę zdarzeń/stanów, które można przypisać do programowalnych
przekaźników, można znaleźć w Tabeli 3 Opis zdarzeń/stanu agregatu.
Napięcie zostanie doprowadzone do przekaźnika w momencie wystąpienia
zdarzenia/stanu.
Cztery przekaźniki stanowią (zazwyczaj wraz z urządzeniem Quad Relay
LLID) dostępną
opcjonalnie
część programowalnego przekaźnika. Styki
Sound
power
levels
przekaźnika są stykami izolowanymi typu Form C (SPDT), przystosowanymi
do obwodów o napięciu 120 V (prąd przemienny) o natężeniu indukcyjnym
Discharge
do 2,8 A, rezystancyjnym 7,2 A lub 1/3 HP oraz obwodów 240 V
(prąd przemienny) o natężeniu rezystancyjnym do 0,5 A.
Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long)
fixed
to its
dischargeagregatu.
opening.
Tabela
3. Opis
zdarzeń/stanu
Alarm — blokujący
Fan
speed
1
Alarm — nieblokujący
FWD 08
2
3
Alarm
1
FWD 10
2
3
1
Alarm obwodu 1
FWD 12
2
3
1
Alarm obwodu 2
FWD 14
2
3
1
FWD 20
2
Tryb ograniczenia
3
urządzenia
Unit
Intake
Sprężarka uruchomiona
To wyjście ma wartość prawdy, jeśli aktywny jest jakikolwiek blokujący komunikat diagnostyczny powodujący
Power level in dB(A), per Hz frequency band
Overall power
wyłączenie, który jest powiązany z agregatem, obwodem lub jakąkolwiek sprężarką w obwodzie.
125
250
500
1000
2000
4000
8000
dB(A)
55 ma wartość
50 prawdy, jeśli
42aktywny jest37
37
31
30
46
To wyjście
jakikolwiek nieblokujący
komunikat
diagnostyczny
57
54 który jest 47
40
30
38
40
50
powodujący
wyłączenie,
powiązany z agregatem,
obwodem
lub jakąkolwiek
sprężarką
w obwodzie.
58
57
50
42
32
40
43
53
To wyjście
jakikolwiek blokujący
lub nieblokujący
komunikat
57 ma wartość
51 prawdy, jeśli
45aktywny jest42
34
33
28
48
diagnostyczny
powodujący
wyłączenie,
powiązany z agregatem,
obwodem
lub jakąkolwiek
sprężarką
58
54
48 który jest45
38
39
35
51
w obwodzie.
60
58
50
48
40
42
39
54
57 ma wartość
51 prawdy, jeśli
45aktywny jest42
34
33
28
48
To wyjście
jakikolwiek blokujący
lub nieblokujący
komunikat
58
54
48 który jest45
38
39jakąkolwiek sprężarką
35
51
diagnostyczny
powodujący
wyłączenie,
powiązany z obwodem 1
lub
60
58
50
48
40
42
39
54
w obwodzie 1.
56
62
50
48
39
38
36
56
To wyjście
jakikolwiek blokujący
lub nieblokujący
komunikat
61 ma wartość
66 prawdy, jeśli
55aktywny jest53
47
46
45
60
diagnostyczny
powodujący
wyłączenie,
powiązany z obwodem 2
lub
63
69
58 który jest56
50
50jakąkolwiek sprężarką
49
63
w obwodzie 2.
57
63
51
49
40
39
37
57
61
66
55
53
47
46
45
60
To wyjście ma wartość prawdy, jeśli obwód agregatu pracował w sposób ciągły w jednym z trybów ograniczenia
63
69
58
56
50
50
49
63
w czasie ponownego uruchomienia przekaźnika ograniczającego. Przed zmianą wyjścia na wartość prawdy
podany limit lub nałożenie na siebie różnych limitów musi trwać nieprzerwanie przez czas ponownego
uruchomienia. Wyjście ma wartość fałszu, jeśli w czasie ponownego uruchomienia nie występują ograniczenia.
Wyjście ma wartość prawdy, gdy pracuje jakakolwiek sprężarka.
Measurement conditions:
Obwód 1 uruchomiony
Wyjście ma wartość prawdy, gdy pracuje jakakolwiek sprężarka w obwodzie 1.
Measurements taken at the horizontal air intake.
Obwód 2 uruchomiony
Wytwarzanie lodu Fan
Unit
speed
Maksymalna wydajność
1
FWD 08
2
3
Żądanie uniknięcia 1
FWD 10
zamrożenia wody 2
3
w parowniku
1
FWD 12
2
3
1
FWD 14
2
3
1
FWD 20
2
Brak:
3
Żądanie serwisu
(agregatu, sprężarki lub
pompy wody):
Wyjście ma wartość prawdy, gdy pracuje jakakolwiek sprężarka w obwodzie 2.
level
dB(A),
per Hzstan
frequency
band lodu.
Overall power
Wyjście ma wartośćPower
prawdy,
gdyinjest
aktywny
wytwarzania
125
250
500
1000
2000
4000
8000
dB(A)
Wyjście
ma
wartość
prawdy,
gdy
agregat
osiągnął
ciągłą
wydajność
maksymalną
dla
czasu
przekaźnika
56
55
55
53
46
45
42
57
wydajności
maksymalnej
(podawanego
w
sekundach).
Wyjście
ma
wartość
fałszu,
gdy
agregat
nie
osiągnął
63
62
60
60
53
53
53
64
ciągłej66
wydajności maksymalnej
dla
65
63czasu filtra. 62
56
55
57
67
62 przekaźnika
58 jest zasilone,
55 gdy jest aktywny
58
51
48
44 „Niska
61
To wyjście
jeden z komunikatów
diagnostycznych
66
63
62
56 temperatura
55wody w parownik,
52
66
temperatura
wody w parowniku
—60
agregat wyłączony”
lub „Niska
obwód X —
70wyłączony”. 67
63jest zewnętrzną
65 blokadą rozwiązania
59
59
57
agregat
Ten przekaźnik
— dostarczonego
przez klienta 69
62
58
55
58 do zagrożenia
51 spowodowanego
48
44
61
w instalacji
— niedopuszczającego
zamrożeniem
w wyniku
i zainstalowanego
66
63
60Zwykle należy
62 go używać wtedy,
56
55
52
66
tych komunikatów
diagnostycznych.
gdy działanie
pompy wody
parownika
70
67
59mieszanie nieuzdatnionej
59
57
jest niedopuszczalne
ze względu na63ograniczenia65
układu (jak np.
ciepłej
wody 69
66
65
65
65
57 równoległe
50 agregatów).46
68
z kontrolowanym
źródłem
wody dostarczanej
z innych,
pracujących
Wyjście
73
72
71
64
59 względem 57
74
na lokalny
parownika
przekaźnika
może zamykać
zawory69obejściowe w celu
zmiany obiegu
78
76 Można go też
73 użyć do całkowitego
75
69
64 pompą parownika
63
i odłączenia
obciążenia.
odłączenia
sterowania
po 78
68 do parownika
72 niezależnego
64 źródła ciepła/przepływu.
64
56
52
50
69
dołączeniu
76
76
68
71
65
61
61
75
Ta opcja
wyłączenie
funkcji przekaźnika,
jeśli
Jeśli
78 umożliwia klientowi
79
71
74
69 został już okablowany.
66
66 przykładowo78
przekaźnik został zaprogramowany jako przekaźnik alarmowy i podłączony do sygnalizatora dźwiękowego,
może być potrzebne chwilowe wyłączenie jego funkcji bez zmiany okablowania.
Zasilanie przekaźnika zostanie włączone, gdy co najmniej jeden warunek alertu konserwacji (patrz opis
komunikatu Wymagany serwis) występuje przy aktywności jednego z powiązanych informacyjnych
komunikatów diagnostycznych.
Ostrzeżenie
To wyjście ma wartość prawdy, jeśli aktywny jest jakikolwiek ostrzegawczy komunikat diagnostyczny, który jest powiązany z agregatem, obwodem lub
jakąkolwiek sprężarką w obwodzie.
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
171
Zadania przekaźnika przy wykorzystaniu
Tracer™ TU
Technical Data
Narzędzie serwisowe Tracer™ TU służy do instalowania pakietu opcji
programowalnych przekaźników i przypisania dowolnych zdarzeń lub
stanów z powyższej listy do każdego z czterech przekaźników dostępnych
w ramach
tej opcji (więcej informacji na temat narzędzia serwisowego 08
FWD
PowerTU
supply
(V/Ph/Hz)
Tracer
można znaleźć w rozdziale „Tracer™ TU” na
str. 38). Przekaźniki do
Capacities
zaprogramowania
określa się na podstawie numerów zacisków przekaźnika
Cooling
capacity
(kW)
5,2
na
płycie LLID
1A10.on water (1)
12
20
230/1/50
30
45
8,3
15
18,8
30,1
Heating capacity on water (2)
(kW)
6,3
11,9
18,9
20,9
38,2
Domyślne
Fan motorzadania dla czterech dostępnych przekaźników
(type) opcji
2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3)
(kW)
0,23
0,46
0,65
1,04
1,51
programowalnego
przekaźnika:
Current amps (3)
(A)
1,1
2,2
3,1
4,7
5,5
Start-up amps
(A)
3,2
5,5
9,3
14,1
16,5
Tabela 4.
Opcjonalny
przekaźnik
programowalny
—
domyślne
funkcje
Air flow
490
980
1400
1800
2700
minimum
(m3/h)
Przekaźnik
nominal
(m3/h)
820
1650
2300
3000
4500
Przekaźnik 0, zaciski J2 — 1, 2, 3:
Wysokość
980
1970
2600
3600
5400
maximum
(m3/h)ciśnienia
Main coil
Przekaźnik 1, zaciski J2 — 4, 5, 6:
Tryb ograniczony
Water entering/leaving connections
(type)
ISO R7 rotating female
3/4"
3/4"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
Przekaźnik 2, zaciski J2 — 7,2,3:
Alarm(Dia)
Electric heater (accessory for blower only)
Przekaźnik
3,
zaciski
J2
—
10,11,12:
Pracujący
przekaźnik
CMP
Electric power supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
230/1/50 or 400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
Heating capacity
(kW)
2/4
8
10
12
12
Hot water coil (accessory for blower only)
Osiem dostępnych przekaźników w opcjonalnym pakiecie alarmowym ma
Heating capacity (4)
(kW)
6,3
12
17,4
22,4
34,5
przypisane
następujące
funkcje domyślne:
G2 filter (filter
box accessory)
Quantity
2
2
2
2
2
Dimensions
( LxWxth)
(mm)
386x221x8
486x271x8
586x321x8
586*421*8
586*621*8
Tabela 5.
Przekaźnik
w opcjonalnym pakiecie alarmowym
— domyślne
funkcje
G4 filter (filter box accessory)
Programowa nazwa
Quantity
2
2
2
2
Nazwa LLID
Nazwa-wyjścia
Wartość domyślna
LLD przekaźnika
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
486x264x48
586x314x48
586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory)
(type)
Centrifugal
Żądanie
uniknięcia zamrożenia wody
Przekaźnik 0 (l/h - mm)
Przekaźnik stanu 1, J2 — 1, 2, 3
Water flow - lift height
24 - 500
w parowniku
Not
available
for
FWD30
and
FWD45
Przekaźniki programowalne
Przekaźnik 1
Przekaźnik stanu 2, J2 — 4, 5, 6
Maksymalna wydajność
Sound
level (L/M/H speed)
stanu roboczego
Sound
pressure level (5)
(dB(A))
36/40/43
38/41/44
46/50/53
47/52/57
47/52/58
Moduł 1
Przekaźnik 2
Przekaźnik stanu 3, J2 — 7, 8, 9
Sprężarka uruchomiona
Sound power level (5)
(dB(A))
46/50/53
48/51/54
56/60/63
57/62/67
57/62/68
Unit dimensions
Przekaźnik 3
Przekaźnik stanu 4, J2 — 10, 11, 12
Alarm blokujący
Width x Depth
(mm)
890 x 600
1090 x 710
1290 x 820
1290 x 970
1290 x 1090
Przekaźnik 4
Przekaźnik
Alarm obwodu 2
Height
(mm)
250 stanu 5, J2 — 1, 2, 3300
350
450
650
Shipped
unitprogramowalne
dimensions
Przekaźniki
Przekaźnik 5
Przekaźnik stanu 6, J2 — 4, 5, 6
Alarm obwodu 1
Width
Depth
(mm)
933 x 644
1133 x 754
1333 x 864
1333 x 1008
1333*1133
stanu xroboczego
Przekaźnik 6
Przekaźnik
Alarm (blokujący
lub nieblokujący)
Height
(mm)
260 stanu 7, J2 — 7, 8, 9310
360
460
660
Moduł 2
Weight
(kg)
32
46
61
76
118
Przekaźnik 7
Przekaźnik stanu 8, J2 — 10, 11, 12
Alarm nieblokujący
Colour
galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone
(aM/gI) z przekaźników alarmu/stanu wymaga
(A)
8/16
8/16
8/16
8/25
8/25
Użycie
jakiegokolwiek
Unit with electric
(A)
16 (2kW),25 (4kW)
40 (230V),3*16 (400V)
3*20
3*25
3*25
doprowadzenia
do heater
panelu(gI)
zasilania 115 V (prąd przemienny)
z wyłącznikiem
wyposażonym
w bezpiecznik
i podłączenia
przewodów
doinlet
odpowiednich
(1) Conditions: Water
entering/leaving
temperature:
7/12 °C, Air
temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water
entering/leaving
temperature:
50/45 °C, Air
inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
przekaźników
(zaciski
na 1A10). Zamontować
przewody
elektryczne
(3) At high speed
with nominal
air flow. z wyłącznikiem, neutralnego
(połączenia
przewodu
pod napięciem
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
oraz
uziemienia)
łączące
ze
zdalnymi
urządzeniami
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long
is placed onzawiadamiającymi.
the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
Do zasilania zdalnych urządzeń nie należy wykorzystywać zasilania
Heat
exchanger
operating
limits:
z transformatora panelu sterującego agregatu. Zapoznać się ze schematami
FWD:
dostarczonymi
wrazmax
z urządzeniem.
*water temperature:
100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
4
8
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Okablowanie niskiego napięcia / wytwarzanie lodu
(opcjonalne)
Przewody niskonapięciowe
Do przedstawionych poniżej urządzeń zdalnych wymagane jest
zastosowanie przewodów niskonapięciowych. Wszystkie przewody
pomiędzy zdalnymi urządzeniami wejściowymi a panelem sterującym
muszą być
wykonanelevels
z ekranowanej skrętki dwużyłowej. Ekran należy
Sound
power
uziemić tylko przy panelu.
Ważne:
Discharge
aby zapobiec wadliwemu działaniu układu sterowania, nie należy
podłączać przewodów niskonapięciowych (<30 V) do kabli z przewodami
Wytwarzanie lodu: nie zainstalowane
Jeśli opcja Ice Building Configuration (Konfiguracja wytwarzania lodu) jest
ustawiona jako „Not Installed” (Nie zainstalowane), aplikacja nie będzie
tworzyć obiektów wytwarzania lodu i nie będzie wymagać pozycji LLID
związanych z wytwarzaniem lodu.
Wytwarzanie lodu: zainstalowane wraz ze sprzętem
Jeśli opcja Ice Building Configuration (Konfiguracja wytwarzania lodu)
jest ustawiona jako „Installed” (Zainstalowane), aplikacja będzie wymagać
następujących pozycji LLID:
Measurement conditions:
• Zewnętrzne wejście wytwarzania lodu (podwójne niskonapięciowe
przenoszącymi napięcie powyżej 30 V.
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the
FWD,
at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
wejście
cyfrowe)
Wyłącznik
long)
fixed toawaryjny
its discharge opening.
Nastawy wytwarzania lodu:
Sterownik UC800 umożliwia obsługę zamówionego lub zainstalowanego
trzy ustawienia
przez użytkownika wyłącznika
Fan blokującego. Gdy użytkownik
Powerzapewnił
level in dB(A), perPo
Hzskonfigurowaniu
frequency band wytwarzania lodu należy skonfigurować
Overall
power
lub nastawy:
wody lodowej będzie
działał normalnie
po 500
Unitstyk zdalny 6S2, agregat
speed
125
250
1000
2000
4000
8000
dB(A)
55 agregat przerwie
50 pracę i zostanie
42
37
37
30
46
zamknięciu tego styku. Po1rozwarciu styku
1. Polecenie
wytwarzania
lodu 31
FWDwygenerowany
08
2 diagnostyczny,
57 który można54
47
40
30
38
40
50
komunikat
zresetować ręcznie.
2. Włączenie/wyłączenie
wytwarzania
3
58
57
50
42
32
40 lodu
43
53
Taki stan wymaga ręcznego
zresetowania
za pomocą wyłącznika
agregatu
1
57
51
45
42
34
33 lodu
28
48
3.
Nastawa
zakończenia
wytwarzania
znajdującego się z przodu2panelu sterującego.
FWD 10
58
54
48
45
38
39
35
51
Nastawy
z poziomu
modułu
3
58
50
48 wytwarzania
40lodu można modyfikować
42
39
54 TU.
Ten dostarczany przez użytkownika
styk60
musi być dostosowany
do napięcia
Niektóre
interfejsu użytkownika
1 rezystancyjnym
57
45
42 nastawy można
34 modyfikować
33 za pomocą28
48
24 V (prąd stały) o obciążeniu
12 mA. 51
FWD 12
2
58
54
48
45
38
39
35 BAS (jeśli 51
na wyświetlaczu
zewnętrznego
interfejsu
sprzętowego
Zewnętrzna praca automatyczna/zatrzymanie
3
60
58
50
48
40BAS).
42
39
54
zainstalowano
moduł
1 zewnętrznej 56
62
50
48
39
38
36
56
Jeśli potrzebna jest funkcja
pracy automatycznej/zatrzymania,
Nastawy
związane
z wytwarzaniem
lodu
zostały
szczegółowo
objaśnione
FWD 14
66
55
53
47
46
45
60
instalator musi zapewnić 2zdalny styk 6S1.61
w kolejnym
rozdziale.
3
63
69
58
56
50
50
49
63
Agregat będzie pracował 1normalnie, gdy57styk jest zwarty.
63Po rozwarciu51
49
40
39
37
57
Polecenie
wytwarzania
lodu46
FWDstyku
20 sprężarki — jeśli pracują
2
53
47
45
60
— przejdą61w tryb PRACA:66ODCIĄŻENIE 55
Jest to
włączenie
wytwarzania
3
63
69
56polecenie umożliwiające
50
50
49 lodu. Definiuje
63 się
i wyłączą się. Funkcjonowanie
agregatu zostanie
wstrzymane.
Zwarcie 58
styku
automatycznie przywróci normalne funkcjonowanie urządzenia.
Intake
Zamontowane przez użytkownika styki złączy niskonapięciowych
muszą być zgodne z suchym obwodem 24 V (prąd stały) przy obciążeniu
Measurement
rezystancyjnymconditions:
12 mA. Należy skorzystać ze schematów dostarczonych wraz
z urządzeniem. taken at the horizontal air intake.
Measurements
go jako ustawienie automatyczne/włączone. Włączenie opcji spowoduje
przejście aplikacji w tryb wytwarzania lodu, jeśli wytwarzanie lodu zostało
włączone, a agregat wody lodowej jest w trybie poleceń „Automatyczny”.
Po ustawieniu opcji „Automatyczny” polecenia wytwarzania lodu aplikacja
będzie pracować w trybie kolejnego priorytetu.
Bez względu na ustawienie źródła nastaw (patrz dokument setpoint
można połączyć ze sobą dowolne z 4 wymienionych poniżej
Fan
Hz frequency band
Overall power
Wytwarzanie lodu
(opcjonalne) Power level in dB(A), perarbitration.doc)
sygnałów
polecenia
lodu (przy założeniu,
że
Unit
speed
125
250
500
1000 w celu utworzenia
2000
4000wytwarzania
8000
dB(A)
zainstalowano
wszystkie
1
56 (tj. po ustawieniu
55
55
53
46 z nich). 45
42
57
Po wyłączeniu polecenia wytwarzania
lodu
wszystkich
FWDzainstalowanych
08
2
63w stan „automatyczny”)
62
60
60 zamknięcia styku
53 dla zewnętrznego
53
53 wytwarzania
64lodu
wejść wytwarzania
lodu
Wejście
polecenia
3
65 nie zostały63
62
56
55
57
67
sprężarki zostaną zatrzymane
po okresie66
pracy jałowej (jeśli
Polecenie
wytwarzania
lodu z panelu
przedniego (można
go też zapisać
1
62
58
58
51
48
44
61
zatrzymane z powodu ukończenia
wytwarzania
lodu). Agregat
powróci55
z poziomu
modułu TU)
FWD 10
2
66
63
60
62
56
55
52
66
do normalnego trybu pracy
Polecenie
3 automatycznej
70 i będzie można
67 go uruchomić
63
65 wytwarzania
59 lodu wysłane
59magistralą LonTalk
57 (LCI-C, BACnet,
69
ponownie dopiero po wymuszeniu
2-minutowego
opóźnienia
o nazwie
Modbus)
1
62
58
55
58
51
48
44
61
FWD„czas
12 przejścia z wytwarzania
2 lodu do stanu
66 normalnego”.
63 W tym czasie60
62
56 pory dnia 55
52
66
Harmonogram
według
3
67
63
65
59
59
57
69
należy wygenerować żądanie
przepływu70wody przez parownik.
Po
Wszystkie
lodu50muszą mieć stan
1
66
65 agregat wody
65
65 sygnały wytwarzania
57
46 „Automatyczny”,
68 aby
upłynięciu okresu opóźnienia
można ponownie
uruchomić
można
lodu”
FWDlodowej
14
2 między nastawą
73 uruchomienia
72 i nastawą wody
69
71było przełączyć
64 „polecenie wytwarzania
59
57 z powrotem do
74 stanu
zależnie od różnicy
3
78
76
73
75
69
64
63
78
„Automatyczny”.
lodowej (lub nastawą ciepłej
wody w trybie
ogrzewania).
Zakaz przejścia
1
68
72
64
lodu do stanu
jako tryb68
FWDz wytwarzania
20
2 normalnego
76będzie wskazywany
76
podrzędny agregatu wody
z czasomierzem
w dół
3 lodowej wraz78
79odliczającym71
64
56
52
50
69
i wyświetlającym pozostały czas.
Polecenie
przełączyć ze stanu
71 wytwarzania
65 lodu należy 61
61 „Wytwarzanie
75 lodu”
do stanu
lodu”,
74 „Automatyczny”
69 i z powrotem
66 do stanu „Wytwarzanie
66
78 aby po
raz drugi uruchomić wytwarzanie lodu.
Konfiguracja wytwarzania lodu:
Ustawienie włączenia/wyłączenia wytwarzania lodu
Wytwarzanie lodu konfiguruje się za pomocą modułu TU. Dostępne będą
dwie opcje instalacji:
To ustawienie nie uruchamia ani nie zatrzymuje wytwarzania lodu. Jest to
polecenie umożliwiające włączenie lub wyłączenie całej funkcji wytwarzania
lodu. Można ją ustawić wyłącznie z poziomu wyświetlacza lub modułu TU.
Polecenie wytwarzania lodu uruchamia i zatrzymuje wytwarzanie lodu.
1. Nie zainstalowane
2. Zainstalowane wraz ze sprzętem
Nastawa zakończenia wytwarzania lodu
Ta nastawa kontroluje ukończenie wytwarzania lodu. Jeśli temperatura
wody wpływającej spadnie poniżej tej nastawy (bez uwzględniania strefy
nieczułości), wytwarzanie lodu uznaje się za ukończone. Ta nastawa mieści
się w zakresie od –6.7°C (20°F) do 0°C (32°F); jej wartość domyślna to –2,8°C
(27°F).
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
191
Wytwarzanie lodu (opcjonalne)
Technical Data
Opcja Evaporator Application (Zastosowanie parownika) definiuje
ustawienia sterowania: wybranie opcji ICE powoduje włączenie wytwarzania
lodu. Podawanie sygnału polecenia wytwarzania lodu i wyprowadzanie
sygnału przekaźnika stanu wytwarzania lodu odbywa się za pomocą
dedykowanego sprzętu.
FWD
08
Sterownik
UC800 umożliwia sterowanie pomocnicze za pomocą przekaźnika
Power supply
(V/Ph/Hz)
stanu
wytwarzania lodu. Styk zwierny zostaje zwarty w trakcie wytwarzania
Capacities
lodu
i rozwarty
w momencie
normalnego zakończenia
procesu wytwarzania
Cooling
capacity
on water (1)
(kW)
5,2
lodu,
albocapacity
po osiągnięciu
nastawy
lodu lub 6,3
Heating
on water
(2) zatrzymania wytwarzania
(kW)
wycofaniu
umożliwia wysłanie
Fan motorpolecenia wytwarzania lodu. Ten przekaźnik
(type)
Fan
powerklienta
input sygnału
(3)
0,23
do
sprzętu
informującego o zmianie (kW)
stanu agregatu wody
Currentz amps
(3)
(A) lodu”.
1,1
lodowej
„wytwarzania
lodu” na „ukończono wytwarzanie
Start-up amps
(A)
3,2
Gdy
występuje styk, agregat będzie działał normalnie przy otwartym styku.
Air flow
/h)
minimum
(msterownik
Do
inicjowania i sterowania trybem wytwarzania lodu
UC800 490
nominal
(m3/h)
820
może
wykorzystywać sygnał z izolowanego styku (zewnętrzne
polecenie
980
maximum
(m3/h)
wytwarzania
lodu) lub ze zdalnego urządzenia komunikacyjnego (Tracer).
Main coil
3
Water również
entering/leaving
(type)
UC800
umożliwiaconnections
ustalenie za pomocą Tracer™
TU „wartości zadanej
zatrzymania wytwarzania lodu”, określanej w zakresie(Dia)
od –6,7 do –0,5°C 3/4"
Electric
heater
(accessory
for blower
(20 do
31°F)
odstępach
minimalnych
co only)
1°C (1°F).
Electric power supply
Uwaga:
Heating capacity
(V/Ph/Hz)
(kW)
230/1/50
2/4
Hoturządzenie
water coildziała
(accessory
forwytwarzania
blower only)
Gdy
w trybie
lodu, a temperatura wody
Heating capacity
(4)
(kW)
6,3
wpływającej
do parownika
spadnie poniżej nastawy zakończenia
wytwarzania
G2 filter (filter box accessory)
lodu,
agregat zakończy tryb wytwarzania lodu i przejdzie w tryb zakończenia2
Quantity
wytwarzania
Dimensionslodu.
( LxWxth)
(mm)
386x221x8
G4 filter (filter box accessory)
UWAGA:
Quantity
(mm)
Condensate
pumpśrodek
(accessory)
(type)
Należy
zastosować
zapobiegający zamarzaniu
dostosowany do
Water flow -wody
lift height
(l/h - mm)
temperatury
wypływającej, gdyż w innym wypadku
może dojść do
Not availableukładu.
for FWD30 and FWD45
podzespołów
Sound level (L/M/H speed)
Ponadto
włączanielevel
lub wyłączanie
sterowania urządzeniem
Sound pressure
(5)
(dB(A)) do wytwarzania
36/40/43
Sound
power
levelsię
(5)za pomocą sterownika Tracer™
(dB(A))
46/50/53
lodu
musi
odbywać
TU. To ustawienie
nie
Unit dimensions
blokuje
wysłania polecenia uruchomienia trybu wytwarzania lodu z systemu
WidthW
x chwili
Depthzwarcia styku sterownik UC800 włączy
(mm)
Tracer.
tryb tworzenia890 x 600
Height
(mm)
250
lodu,
w którym urządzenie przez cały czas będzie funkcjonowało
z pełnym
Shipped unit dimensions
obciążeniem.
Wytwarzanie
lodu
zostanie
zakończone
przez
rozwarcie
styku
Width x Depth
(mm)
933 x 644
lub
na podstawie temperatury wody wpływającej do(mm)
parownika. Sterownik
Height
260
UC800
lodu do 32
Weightnie zezwoli na ponowne włączenie trybu wytwarzania
(kg)
Colour wyłączenia wytwarzania lodu przez agregat.
momentu
Recommended fuse size
Jeśli urządzenie działające w trybie tworzenia lodu osiągnie punkt
Unit alone (aM/gI)
(A)
8/16
zamarzania
(wody lub
czynnika
Unit with electric
heater
(gI) chłodniczego), wyłączy
(A)się w trybie
16 (2kW),25 (4kW)
Możliwość
uszkodzenia
Dimensions
( LxWxth)wyposażenia!
12
20
230/1/50
30
45
8,3
11,9
18,8
20,9
30,1
38,2
0,46
2,2
5,5
15
18,9
2 x direct drive centrifugal
0,65
3,1
9,3
1,04
4,7
14,1
1,51
5,5
16,5
980
1650
1970
1400
2300
2600
1800
3000
3600
2700
4500
5400
3/4"
ISO R7 rotating female
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
230/1/50 or 400/3/50
8
400/3/50
10
400/3/50
12
400/3/50
12
12
17,4
22,4
34,5
2
486x271x8
2
586x321x8
2
586*421*8
2
586*621*8
2
486x264x48
2
586x314x48
Centrifugal
24 - 500
2
586*414*48
2
586*614*48
38/41/44
48/51/54
46/50/53
56/60/63
47/52/57
57/62/67
47/52/58
57/62/68
1090 x 710
300
1290 x 820
350
1290 x 970
450
1290 x 1090
650
1133 x 754
310
46
1333 x 864
360
61
galvanised steel
1333 x 1008
460
76
1333*1133
660
118
8/16
40 (230V),3*16 (400V)
8/16
3*20
8/25
3*25
8/25
3*25
diagnostycznym ręcznego resetowania, tak jak podczas normalnego
(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
funkcjonowania.
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
Należy
podłączyć
przewody
zacisków. Zapoznać się ze
(3) At high
speed with
nominaldo
air odpowiednich
flow.
(4) Water entering/leaving
temperature
90/70 °C, air inlet
temperature 20
°C DB, Nominal air flow.
schematami
dostarczonymi
wraz z urządzeniem.
Te zapewniane
przez
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
użytkownika styki muszą być dostosowane do napięcia 24 V (prąd stały)
o obciążeniu
rezystancyjnym
Heat exchanger
operating limits:12 mA.
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
4
10
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Zewnętrzne nastawy i wyjścia wydajności (opcjonalne)
Zewnętrzna nastawa wody lodowej (ECWS)
Do określenia zewnętrznej nastawy wody lodowej (ECWS) służy sterownik
UC800 wyposażony w wejścia odbierające sygnały 4–20 mA lub 2–10 V
(prąd stały). Nie jest to funkcja resetu. Wejście to umożliwia określenie
wartościpower
zadanej. Używane
jest głównie z systemem BAS (system
Sound
levels
automatycznego zarządzania budynkiem).
Przykłady
Na wykresie poniżej przedstawiono przykładowe wartości — minimalną
–12,2°C i maksymalną 18,3°C:
EWS w funkcji wejścia (V (prąd stały))
Opis działania
Discharge
Gdy agregat pracuje w trybie chłodzenia, zewnętrzna nastawa wody (EWS)
EWS z konfigurowaną wartością minimalną i maksymalną EWS. Występują
następujące zależności:
FWD 10
2
od 2 V do 10 V (prąd
3 stały)
1
FWD 12 od 10 V do 11 V (prąd
2 stały)
3
> 11 V (prąd stały)
1
FWD 14
< 2 mA 2
3
od 2 mA do 4 mA
1
FWD 20
2
od 4 mA do 20 3mA
Intake
Power level in dB(A), per Hz frequency band
125
250
500
1000
2000
Zewnętrzna nastawa wody
55
50
42
37
37
57
54
47
40
30
Nieprawidłowe
58
57
50
42
32
min.
57
51
45
42
34
58 min + (maks
54 – min) * 48
45
38
60
58– 2) / 8
50
48
40
(sygnał
57
51
45
42
34
maks
58
54
48
45
38
60
58
50
48
40
Nieprawidłowe
56
62
50
48
39
61
66
55
53
47
Nieprawidłowe
63
69
58
56
50
min.
57
63
51
49
40
61 min + (maks
66 – min) * 55
53
47
63
58
56
50
(sygnał69– 4) / 16
4000
8000
31
30
38
40
40
43
33
28
Wejście (V (prąd stały))
39
35
42
39
33
28
39
35
42
39
38
36
46
45
50
49
39
37
46
45
50
49
Overall power
dB(A)
46
50
53
48
51
54
48
51
54
56
60
63
57
60
63
4000
8000
45
42
53
53
55
Wejście (mA) 57
48
44
55
52
59
57
48
44
55
52
59
57
50
46
59
57
64
63
52
50
61
61
66
66
Overall power
dB(A)
57
64
67
61
66
69
61
66
69
68
74
78
69
75
78
EWS w funkcji wejścia (mA)
od 20 mA do 22 mA
maks
> 22 mA
Nieprawidłowe
EWS
Fan
speed
Sygnał wejściowy
1
FWD 08
2
< 1 V (prąd stały)
3
od 1 V do 2 V (prąd1 stały)
Unit
EWS
odpowiada nastawie
wody lodowej. Zewnętrzna nastawa wody lodowej
Measurement
conditions:
musi mieć konfigurowaną wartość minimalną i maksymalną.
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
Każda
z wartości
(prąd stały)
i 4–20 mA musi odpowiadać zakresowi
long)
fixed
to its2–10 V
discharge
opening.
Measurement conditions:
Jeśli wartość wejściowa
spowoduje
rozwarcie
lub zwarcie, LLID
Measurements
taken ECWS
at the
horizontal
air intake.
zgłosi bardzo wysoką lub też bardzo niską wartość do głównego
procesora. Spowoduje toFan
wygenerowanie informacyjnego
komunikatu
Power
level in dB(A), per Hz frequency band
Unitdiagnostycznego i domyślne
speed działanie urządzenia
125
250
500
1000
2000
wykorzystujące
wartość
1
56 panelu przedniego
55
53
46
zadaną wody lodowej określoną
za pomocą
(TD7). 55
FWD 08
2
63
62
60
1
2
3
1
2
3
1
2
3
62
66
70
66
73
78
68
76
78
58
63
67
65
72
76
72
76
79
55
60
63
65
69
73
64
68
71
Narzędzie serwisowe Tracer
zmiany typu sygnału
z sygnału63
3 TU służy do 66
65
skonfigurowanego fabrycznie
o wartości622–10 V (prąd stały)
1
58 na 4–20 mA.
55
TU używa się też
lub usunięcia
FWDNarzędzia
10
2 do zainstalowania
66
63 oraz włączenia
60
3 nastawy wody
70 lodowej.
67
63
lub wyłączenia zewnętrznej
FWD 12
FWD 14
FWD 20
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
60
62
58
62
65
58
62
65
65
71
75
64
71
74
53
56
51
56
59
51
56
59
57
64
69
56
65
69
11
Zewnętrzne nastawy i wyjścia wydajności (opcjonalne)
Technical Data
Podobnie jak poprzednio, do określenia zewnętrznej nastawy ograniczenia
natężenia prądu używa się sygnałów 2–10 V (prąd stały) (domyślnie) lub
FWD
08
4–20 mA.
Wartość limitu żądania może być również
określana za pomocą
Power supply
(V/Ph/Hz)
Tracer
TD7 lub za pomocą komunikacji cyfrowej z narzędziem Tracer
Capacities
(Comm
Połączenie
źródeł wartości
zadanych limitu 5,2
Cooling4).capacity
on poszczególnych
water (1)
(kW)
żądania
opisane
w schemacie
blokowym pod(kW)
koniec niniejszego6,3
Heatingzostało
capacity
on water
(2)
Fan motor Zewnętrzną nastawę ograniczenia natężenia
(type) prądu można
podrozdziału.
Fan power
inputpoprzez
(3)
0,23
zmieniać
zdalnie
podłączenie analogowego(kW)
sygnału wejściowego
Current
amps
(A) przewodów 1,1
do
zacisków
5 i 6(3)modułu 1A19 LLID. Szczegóły dotyczące
Start-up amps
(A)
3,2
analogowego
sygnału wejściowego — patrz następny podrozdział.
Air flow
Nastawa ograniczenia natężenia prądu sygnałem 2–10 V (prąd stały)
ECLS w funkcji wejścia (V (prąd stały))
ECLS
Zewnętrzna nastawa ograniczenia natężenia
prądu (ECLS)
12
20
230/1/50
30
45
8,3
11,9
15
18,9
2 x direct drive centrifugal
0,65
3,1
9,3
18,8
20,9
30,1
38,2
1,04
4,7
14,1
1,51
5,5
16,5
0,46
2,2
5,5
minimum
Opis
działania
ECLS
Wejście
(V (prąd stały)) 1800
490
980
1400
(m3/h)
nominal
(m3/h)
820
1650
2300
3000
Aby
ustawić zewnętrzną nastawę ograniczenia natężenia
do
980
1970
2600
3600
maximum
(m3/h)prądu agregatu,
modułu
UCM można podać analogowy sygnał wejściowy 2–10 V (prąd stały)
Main coil
lub
4–20 mA
dostosowany
do instalacji użytkownika.
Water
entering/leaving
connections
(type)
ISO R7 rotating female
Nastawa ograniczenia natężenia prądu sygnałem 4–20 mA
(Dia)
3/4"
1 1/2"
1 1/2"
Wartość 2–10 VDC i 4–20 mA musi odpowiadać zakresowi
RLA od 60 do3/4"
Electric heater (accessory for blower only)
120%
w
przypadku
agregatów
wyposażonych
w
sprężarki
GP2
oraz
od
Electric power supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
230/1/50 or 400/3/50
400/3/50wejścia (mA)
400/3/50
ECLS w funkcji
50
do 100%
w przypadku agregatów wyposażonych(kW)
w sprężarki CHHC. 2/4
Heating
capacity
8
10
12
Obowiązują
następujące
równania:
Hot water coil
(accessory
for blower only)
Heating capacity (4)
6,3
12
17,4
22,4
Sygnał
napięciowy(kW)
G2 filter (filter box accessory)
Vdc=0,133*(%)-0,6
Generowany
przez
Quantity
2
2
2
2
źródło
zewnętrzne
Dimensions
( LxWxth)
(mm)
386x221x8
486x271x8
586x321x8
586*421*8
G4 filter (filter box accessory)
%=7,5*(V (prąd stały))+45,0
Przetwarzany
przez UCM
Quantity
2
2
2
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
486x264x48
586x314x48
586*414*48
Condensate pump (accessory)
Centrifugal
Sygnał
prądowy (type)
Water flow - lift height
(l/h - mm)
24 - 500
mA=0,266*(%)-12,0
Generowany
przez
Not available
for FWD30 and FWD45
Wejście (mA)
Soundzewnętrzne
level (L/M/H speed)
źródło
Sound pressure level (5)
(dB(A))
36/40/43
38/41/44
46/50/53
47/52/57
%=3,75*(mA)+45,0
Przetwarzany przez UCM
Sound power level (5)
(dB(A))
46/50/53
48/51/54
56/60/63
57/62/67
Unit dimensions
Width x Depth
(mm)
890 x 600
1090 x 710
1290 x 820
1290 x 970
Jeśli
wartość wejściowa EDLS spowoduje rozwarcie lub
zwarcie, moduł
Height
(mm)
250
300
350
450
LLID
zgłosi
bardzo
wysoką
lub
też
bardzo
niską
wartość
do
głównego
Shipped unit dimensions
procesora.
Spowoduje
to
wygenerowanie
informacyjnego
komunikatu
Width x Depth
(mm)
933 x 644
1133 x 754
1333 x 864
1333 x 1008
diagnostycznego
i domyślne działanie urządzenia wykorzystujące
nastawę
Height
(mm)
260
310
360
460
Weight
(kg)(Tracer TD7).
32
46
61
76
limitu
żądania określoną za pomocą panelu przedniego
Colour
galvanised steel
Do zmiany typu sygnału z sygnału skonfigurowanego fabrycznie o wartości
Recommended fuse size
2–10 V
(prąd(aM/gI)
stały) na 4–20 mA należy użyć narzędzia(A)
serwisowego Tracer™
Unit alone
8/16
8/16
8/16
8/25
TU.
Zawith
pomocą
narzędzia
należy również zainstalować
lub(2kW),25
usunąć (4kW)
Unit
electric
heaterTracer TU
(gI)
(A)
16
40 (230V),3*16 (400V)
3*20
3*25
opcjonalną zewnętrzną nastawę ograniczenia natężenia prądu dla instalacji
(1) Conditions:
Water
entering/leaving
7/12 °C, Air
temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
w miejscu
pracy;
można
go równieżtemperature:
użyć do włączenia
lubinlet
wyłączenia
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
funkcji
(jeśli
jest
ona
zainstalowana).
(3) At high speed with nominal air flow.
2700
4500
5400
1 1/2"
400/3/50
12
34,5
2
586*621*8
2
586*614*48
47/52/58
57/62/68
1290 x 1090
650
1333*1133
660
118
8/25
3*25
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
4
12
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Zewnętrzne nastawy i wyjścia wydajności (opcjonalne)
Szczegóły dotyczące okablowania
analogowych sygnałów wejściowych
ECWS i ECLS
Priorytet (od najwyższego do najniższego):
• Komunikacja BAS (BACnet, LonWorks lub Modbus)
• Wytwarzanie lodu
• Zewnętrzne nastawy
Oba sygnały
ECWS i ECLS
można podłączyć i ustawić na wartość 2–10 V
Sound
power
levels
(prąd stały) (ustawienie fabryczne), 4–20 mA albo jako wejście rezystancyjne
(również w postaci 4–20 mA), jak wskazano poniżej. Do ustawienia typu
Discharge
wejściowego sygnału analogowego modułu LLID należy użyć narzędzia
Tracer TU.
• Nastawy na panelu przednim
Ważne:
Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, OBA ustawienia ECLS i ECWS
Measurement
conditions:
MUSZĄ być takie same (2–10 V (prąd stały) lub 4–20 mA), nawet jeśli ma być
Można to osiągnąć,
określając zmianę w zakładce Custom (Niestandardowy)
tylko jedno
wejście.
Measurements
taken in
a room adjacent
to the room containingużywane
the FWD,
at the
outlet of the rectangular duct (1.5 m
w widoku Configuration
(Konfiguracja)
narzędzia Tracer TU.
long)
fixed
to
its
discharge
opening.
Priorytet
Po wybraniu opcji Not Installed (Nie zainstalowane) nie będą używane:
Fan
Power level in dB(A), per Hz frequency band
Unitanalogowy sygnał wejściowy
speed zewnętrznej
125nastawy wody
250lodowej,
500
1000
2000
analogowy sygnał wejściowy
1 zewnętrznej
55 nastawy limitu
50żądania i sygnał
42
37
37
dodatkowej nastawy
na wejściu
FWDwłączenia
08
2
57 cyfrowym (będą
54 używane panel
47
40
30
3
57
50
42
32
przedni lub źródła BAS zależnie
od tego,58
które z nich obowiązuje).
1
57
51
45
42
34
Dostępne są następujące 2opcje źródła nastawy:
BAS/Ext/FP,
Ext/FP lub panel
FWD 10
58
54
48
45
38
przedni.
3
60
58
50
48
40
1 (Zainstalowane)
57 używane będą
51 analogowe45
42
34
Po wybraniu opcji Installed
FWDi cyfrowe
12
2
58
48
45
38
WE/WY z uwzględnieniem
poniższego
stanu: 54
3
60
58
50
48
40
• Zewnętrzna1nastawa wody56
lodowej: JEŚLI62
ma najwyższy 50
48
39
priorytet i jest
należy55
użyć
FWD 14
2 to obowiązujące
61 źródło, WÓWCZAS
66
53
47
3 nastawy jako
63 aktywnej nastawy
69
58
56
50
tej zewnętrznej
wody lodowej.
1
57
63
51
49
40
• Zewnętrzna2nastawa limitu61żądania: JEŚLI 66
ma najwyższy 55
FWD 20
53
47
priorytet i jest
należy58
użyć
3 to obowiązujące
63 źródło, WÓWCZAS
69
56
50
tej zewnętrznej nastawy jako aktywnej nastawy limitu żądania.
4000
31
38
40
33
39
42
33
39
42
38
46
50
39
46
50
8000
30
40
43
28
35
39
28
35
39
36
45
49
37
45
49
Overall power
dB(A)
46
50
53
48
51
54
48
51
54
56
60
63
57
60
63
4000
45
53
55
48
55
59
48
55
59
50
59
64
52
61
66
8000
42
53
57
44
52
57
44
52
57
46
57
63
50
61
66
Overall power
dB(A)
57
64
67
61
66
69
61
66
69
68
74
78
69
75
78
ejście włączenia zewnętrznej dodatkowej nastawy wody
• W
Intake
lodowej: JEŚLI źródło nastawy jest ustawione zewnętrzne/
przedni lub panel przedni, WÓWCZAS:
Measurementpanel
conditions:
−− taken
JEŚLI wejście
otwarte, należy
źródła nastawy
Measurements
at thejest
horizontal
air użyć
intake.
o kolejnym, najwyższym priorytecie (patrz lista
priorytetów
Fan poniżej).
Power level in dB(A), per Hz frequency band
Unit
FWD 08
125
250 dodatkowej
500
−− JEŚLIspeed
wejście jest zamknięte,
należy użyć
56
55
55
nastawy1 wody lodowej.
2
63
62
60
63
1
62 nastawa wody
58 lodowej nie55jest
• Nie zainstalowane:
dodatkowa
66
63
60
używana. 2
3
70
67
63
• Panel przedni:
1 zamiast nastawy
62 wody lodowej
58 panelu
55
przedniego 2używa się dodatkowej
nastawy
66
63wody lodowej
60
3
70
67
63
panelu przedniego.
1
66
65
65
będzie
zależeć
od
stanu
wejścia
• Zewnętrzna:2używana nastawa
73
72
69
cyfrowego. 3
78
76
73
1
68
72
64
2
76
76
68
3
78
79
71
Uwaga dotycząca źródła dodatkowej
nastawy
wody lodowej:
3
66
65
FWD 10
FWD 12
FWD 14
FWD 20
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
1000
53
60
62
58
62
65
58
62
65
65
71
75
64
71
74
2000
46
53
56
51
56
59
51
56
59
57
64
69
56
65
69
11
13
Resetowanie wody lodowej (CWR)
Opis działania
Technical Data
Równania dla każdego typu resetowania:
Sterownik UC800 zeruje nastawę temperatury wody lodowej na podstawie
temperatury wody powrotnej lub temperatury powietrza zewnętrznego.
Funkcje zerowania na podstawie temperatury powrotnej i temperatury
powietrza
zewnętrznego są funkcjami standardowymi.
FWD
08
Power supply
(V/Ph/Hz)
Poniżej
wymieniono ustawienia zerowania wody lodowej:
490
minimum
(m3/h)
2.
Reset Ratio (Współczynnik resetowania) — w opcji
Outdoor Air
nominal
(m3/h)
820
Temperature Reset (Resetowanie temperatury powietrza
zewnętrznego)
980
maximum
(m3/h)
dozwolone są zarówno ujemne, jak i dodatnie współczynniki
Main coil
resetowania.
Water entering/leaving connections
(type)
(Dia)
CWR = WSP. RESET. * (ROZP. RESET. – TOD)
Z ograniczeniami:
CWR > 012
20
230/1/50
30
45
15
18,9
18,8
20,9
30,1
38,2
0,46 (ROZP. RESET.0,65
– (TWE – TWL)) 1,04
CWR = WSP. RESET.*
Z ograniczeniami:
5,5
CWR < MAKS. RESET.
Capacities
1.
Type (Typonresetowania)
opcje:
Resetcapacity
Cooling
water (1) można wybrać następujące
(kW)
5,2
Heating
capacity
on Reset
water(Bez
(2) resetowania wody lodowej),
(kW)
No Chilled
Water
Outdoor 6,3
FanAir
motor
(type)
Temperature Reset (Resetowanie temperatury
powietrza
Fanzewnętrznego),
power input (3)Return Water Temperature Reset(kW)
0,23
(Resetowanie
Current amps (3)
(A)
1,1
temperatury wody powrotnej) lub Constant Return Water Temperature
Start-up amps
(A)
3,2
Reset
(Resetowanie
stałej
temperatury
wody
powrotnej).
Air flow
3.Start reset (Rozpoczęcie resetowania)
Resetowanie temperatury powietrza zewnętrznego
3/4"
Electric heater (accessory for blower only)
4.Maximum Reset (Maksymalne resetowanie) — maksymalna wartość
Electric power supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
resetowania
wody lodowej. 2/4
Heating
capacitypowinna być odniesiona do nastawy
(kW)
8,3
11,9
Resetowanie temperatury
wody
powrotnej
2x
direct
drive centrifugal
2,2
CWR > 0
980
CWR <1650
MAKS. RESET.
1970
3,1
9,3
4,7
14,1
1,51
5,5
16,5
1400
2300
2600
1800
3000
3600
2700
4500
5400
Resetowanie stałej temperatury
powrotnej
ISO R7wody
rotating
female
1 1/2"
1 1/2"– TWL)) 1 1/2"
(projektowa różnica
temperatury – (TWE
CWR = 100% *3/4"
Z ograniczeniami:
230/1/50 or 400/3/50
CWR > 08
400/3/50
10
400/3/50
12
Hot waterparametry
coil (accessory
for blower
only) na wstępnie określony
Wszystkie
są ustawione
fabrycznie
CWR < projektowa
różnica 17,4
temperatury
Heating
capacity
(kW)się dwa, trzy lub6,3
12
22,4
zestaw
wartości.
W(4)
miejscu instalacji rzadko konfiguruje
G2 filter (filter box accessory)
cztery z powyższych parametrów. Wstępnie ustalone ustawienia fabryczne
Quantity
2
2
2
2
powinny
być ustawione jako typu resetowanego. (mm)
z równań do obliczenia
CWR
Dimensions ( LxWxth)
386x221x8 Korzystanie486x271x8
586x321x8wielkości
586*421*8
G4 filter zmiennych:
(filter box accessory)
Definicje
Quantity
-
CWS
— ustalana nastawa wody lodowej, przed wystąpieniem
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
jakiegokolwiek
resetowania.
Condensate pump
(accessory)
(type)
Water
- lift height
(l/h -wpływ
mm) resetowania
CWS'
—flow
aktywna
nastawa wody lodowej, uwzględnia
Not available
wody
lodowej. for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
CWR
— wielkość
wody lodowej (zwana
także stopniami resetu).
Sound
pressureresetowania
level (5)
(dB(A))
36/40/43
Sound power
levelsą(5)
Powyższe
wielkości
związane równaniem:
(dB(A))
46/50/53
Unit dimensions
CWS’
= CWS
+ CWR
Width
x Depth
Height
lub
(mm)
(mm)
Uwagi dotyczące obliczeń:
2
2
Równania do uzyskania
stopni resetowania:
486x264x48
586x314x48
Powietrze zewnętrzne:
2
586*414*48
Shipped unit dimensions
34,5
2
586*621*8
2
586*614*48
Centrifugal
24 - 500
Stopnie resetowania = wsp. resetowania * (rozp. reset. – TOD)
Resetowanie na powrocie:
38/41/44
46/50/53
47/52/57
47/52/58
Stopnie resetowania
= wsp. resetowania
* (rozp. reset.
– (TWE – TWL))
48/51/54
56/60/63
57/62/67
57/62/68
Stały powrót:
890 x 600
1090 x 710
1290 x 820
1290 x 970
Stopnie resetowania = 100% * (projektowa różnica temp. –
250
300
350
450
CWR
= CWS’
– CWS
Width
x Depth
400/3/50
12
(TWE – TWL))
1290 x 1090
650
(mm)
933 x 644 Jak uzyskać aktywną
1133 xwielkość
754
1333 x 864na stopnie
1333resetowania:
x 1008
1333*1133
CWS z równania
Height
260
310
360
460
660
Przy
pracującym agregacie i włączonym dowolnym (mm)
typie resetowania wody
Aktywna
wielkość
CWS
=
stopnie
resetowania
+
ustalona
wartość
CWS
Weight wielkość CWR może się zmienić z maksymalną
(kg)
32
46
61
76
118
lodowej
szybkością -17,2°C
Colour
galvanised
steel
Uwaga: ustalona wartość CWS
może pochodzić
z panelu przedniego,
co
5 minut aż do zrównania rzeczywistej wielkości CWR z żądaną wielkością
Recommended fuse size
magistrali BAS lub być podana z zewnątrz.
CWR.
agregat
Unit Gdy
alone
(aM/gI)nie pracuje, rzeczywista wielkość CWR
(A) powinna zrównać
8/16
8/16
8/16
8/25
8/25
Obliczenie
resetowania: 3*20
się
z żądaną
wielkością
CWR
w ciągu
jednej
minuty
(nie
działa
szybkość
Unit with electric heater (gI)
(A)
16 (2kW),25 (4kW)
40współczynnika
(230V),3*16 (400V)
3*25
3*25
maksymalna).
Współczynnik resetowania jest wyświetlany na interfejsie użytkownika
(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
w procentach.
Jeśli
resetowanie
wody
lodowej jesttemperature:
wyłączone,50/45
żądana
CWR
(2) Conditions:
Water
entering/leaving
°C, wielkość
Air inlet temperature
20°C DB
- Nominal air Aby
flow użyć go w powyższym równaniu, należy go zamienić na
postać dziesiętną.
(3) At high
wynosi
0. speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
Współczynnik
resetowania
w % / 100
Dodatkowe
definicje
(5) A rectangular
glass zmiennych:
wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is
taken
in the room containing
the blower
unit.= współczynnik resetowania
w postaci dziesiętnej
RESET RATIO (WSP. RESET.) — wzmocnienie regulowane przez
Heat exchanger operating limits:
użytkownika
FWD:
*water temperature: max 100° C
START RESET (ROZP. RESET.) — wartość odniesienia regulowana przez
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
użytkownika
Accessories - Hot water coil:
— temperatura
powietrza
zewnętrznego
TOD
*water
temperature:
min. +2°
C/max. 100°
C
Przykład zamiany współczynnika resetowania:
Jeśli na wyświetlaczu jest wskazywany współczynnik resetowania równy
50%, w równaniu trzeba użyć wartości (50/100) = 0,5.
TOD — temperatura powietrza na zewnątrz
*absolute
service
pressure: wody
min 1 bar/max
11 barsdo parownika
TWE —
temperatura
dopływającej
TWE — temperatura wody wpływającej do parownika
TWL — temperatura wody wypływającej z parownika
TWL — temperatura wody wypływającej z parownika
MAXIMUM RESET (MAKS. RESET.) — ograniczenie regulowane przez
użytkownika określające maksymalną liczbę resetów.
4
14
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Resetowanie wody lodowej (CWR)
Na wykresie poniżej przedstawiono funkcje resetowania dla powyższych
przykładów:
Na wykresie poniżej przedstawiono funkcję resetowania temperatury
powietrza zewnętrznego:
Uwaga: na wykresie założono, że maks. wielkość resetowania ustawiono
na 11,11°C.
Współczynnik
resetowania
Stopnie resetowania w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego
Temperatura powietrza zewnętrznego
Sound power levels
w funkcji stopni resetowania
Stopnie resetowania (°C)
Discharge
Stopnie resetowania (°C)
Measurement conditions:
Dodatni współczynnik
Measurements taken in a room adjacent to the Rozpoczęcie
room resetowania
containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct resetowania
(1.5 m
przy 37,8
Ujemny współczynnik
Rozpoczęcie resetowania
resetowania
long) fixed to its discharge opening.
przy 32,2
Rozpoczęcie resetowania
przy 26,7
Rozpoczęcie resetowania
Power
in dB(A),
przylevel
21,1
resetowania
250 Rozpoczęcie
500
przy 15,6
Fan
speed
125
1
55
50
FWD 08
2
57
54
3
58
57
1
57
51
Temperatura powietrza
zewnętrznego58
(°C)
FWD 10
2
54
3
60
58
1
57 powietrza zewnętrznego:
51
Przykład obliczenia resetowania
temperatury
FWD 12
2
58
54
3
60
58
1
56
62
Jeśli:
FWD 14
2
61
66
Współczynnik resetowania
= 35%63
3
69
57
63
= 26,67°C
Rozpoczęcie resetowania1
FWD 20
2
61
66
TOD=
18,33°C
3
63
69
Unit
= 5,83°C
Intake
Jaką wartość stopni resetowania uzyskamy w tym wypadku?
Measurement conditions:
Stopnie resetowania = wsp. resetowania * (rozp. reset. – TOD)
Measurements taken at the horizontal air intake.
Stopnie resetowania
= 0,35*(26,67 – 18,33)
Stopnie resetowania
Maks. resetowanie
42
47
50
45
48
50
45
48
50
50
55
58
51
55
58
per Hz frequency band
Overall power
1000
2000
4000
8000
dB(A)
37
37
31
30
46
40
30
38
40
50
Temperatura
powietrza zewnętrznego
(°C)
42
32
40
43
53
42
34
33
28
48
45
38
39
35
51
Na wykresie
poniżej 40
przedstawiono42
funkcję resetowania
powrotu wody
48
39
54
lodowej:
42
34
33
28
48
45 na wykresie 38
39 wielkość resetowania
35
51
Uwaga:
założono, że maks.
ustawiono
48
40
42
39
54
na -6,7°C.
48
39
38
36
56
53
47
45
resetowania60
CWR na46powrocie Współczynnik
56
50
50
49
63
49
40
39
37
57
53
47
46
45
60
56
50
50
49
63
Stopnie resetowania Fan
= 2,92
Power level in dB(A), per Hz frequency band
Overall power
speed
125
250
500
1000
2000
4000
8000
dB(A)
Rozpoczęcie
1
56
55
55
53
46
45
42
57 resetowania
przy -1,1
FWDJeśli:
08
2
63
62
60
60
53
53
53
64 resetowania
Rozpoczęcie
przy -6,7
3
66
65
63
62
56
55
57
67
Współczynnik resetowania
= -70%
Rozpoczęcie resetowania
TWE-TWL
1
62
58
55
58
51
48
44
61
przy -12,2
resetowania2
= 32,22°C
FWDRozpoczęcie
10
66
63
60
62
56
55
52
66
3
70
67
63
65 jest różnicą
59pomiędzy temperaturą
59
69
TOD=
37,77°C
TWE-TWL
wody57
wpływającej do
1
62
58
55
58
51
48
44
61
parownika i temperaturą wody wypływającej z parownika.
= 9,44°C
FWDMaks.
12 resetowanie 2
66
63
60
62
56
55
52
66
3
70
67
63
65
59
59
57
69
1
66
65
65
65
57
50
46
68
Korzystanie
z równania
do
obliczenia
wielkości
CWR
dla
Jaką
wartość
stopni
resetowania
uzyskamy
w tym
wypadku?
FWD 14
2
73
72
69
71
64
59
57
74
temperatury
wody
3 resetowania78
73
75
69 powrotnej
64
63
78
Stopnie resetowania = wsp.
* (rozp. reset. –76
TOD)
1
68
72
64
64 obliczenia resetowania
56
52
50
69
Przykład
temperatury
wody powrotnej:
resetowania 2
= -0,7*(32,22
– 37,77)76
FWDStopnie
20
76
68
71
65
61
61
75
79
71
74
69
66
66
78
Stopnie resetowania 3
= 3,8978
Unit
Jeśli:
Współczynnik resetowania = 50%
Rozpoczęcie resetowania
= -6,67°C
TWE= 18,3°C
TWL= 7,22°C
Maks. resetowanie
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
= 4,44°C
11
15
Resetowanie wody lodowej (CWR)
Technical Data
Jaką wartość stopni resetowania uzyskamy w tym wypadku?
Stopnie resetowania = wsp. resetowania * (rozp. reset. – (TWE – TWL))
Stopnie resetowania = 0,5*(-6,67 – (18,3 – 7,22))
Stopnie resetowania = -8,875
Diagnostyka
Jeśli odczyt pomiarowy z dowolnego czujnika — przeprowadzony w celu
wykonania aktualnie wybranego resetowania wody lodowej — okaże się
nieprawidłowy z powodu utraty komunikacji lub usterki samego czujnika,
żądana wielkość CWR
12 zostanie ustawiona
20 na 0. Rzeczywista
30 wielkość CWR
45
230/1/50 szybkości maksymalnej.
podlega opisanym wcześniej ograniczeniom
Stopnie resetowania
FWD
08
Power supply
(V/Ph/Hz)
Jeśli:
Capacities
Cooling capacity
on water (1) = 70%
(kW)
5,2
Współczynnik
resetowania
Heating capacity on water (2)
(kW)
6,3
Rozpoczęcie
resetowania
=
-6,67°C
Fan motor
(type)
Fan power input (3)
(kW)
0,23
15,55°C
TWE=
Current amps (3)
(A)
1,1
TWL=
11,67°C
Start-up amps
(A)
3,2
Air flow
Maks.
resetowanie
= -10°C
490
minimum
(m3/h)
nominal
(m3/h)
820
980
maximum
(m3/h)
Jaką
wartość stopni resetowania uzyskamy w tym wypadku?
Main coil
Stopnie
resetowania = wsp.
resetowania * (rozp. reset.
– (TWE – TWL))
Water entering/leaving
connections
(type)
(Dia)
3/4"
Stopnie resetowania = 0,7*(-6,67 – (15,55
– 11,67))
Electric heater (accessory for blower only)
resetowania
=
-18,12
Stopnie
Electric power supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
Heating capacity
(kW)
2/4
Hot water coil (accessory for blower only)
Na
wykresie
poniżej
przedstawiono
działanie
funkcji
resetowania
dla
Heating capacity (4)
(kW)
6,3
powyższych
przykładów:
G2 filter (filter
box accessory)
Quantity
2
CWR na powrocie (mm)
Dimensions ( LxWxth)
386x221x8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
Condensate pump (accessory)
(type)
Water flow - lift height
(l/h - mm)
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5)
(dB(A))
36/40/43
Rozpoczęcie resetowania
Sound power level (5)
(dB(A))
przy -6,67 46/50/53
Rozpoczęcie resetowania
Unit dimensions
przy -3,88
Width x Depth
(mm)
890 x 600
Height
(mm)
250
Shipped unit dimensions
Width x Depth
(mm)
933 x 644
Height
(mm)
260
Weight
(kg)
32
(TWE-TWL)
Colour
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI)
(A)
8/16
Na
wykresie poniżej przedstawiono działanie funkcji resetowania
dla stałej
Unit with electric heater (gI)
(A)
16 (2kW),25 (4kW)
temperatury powrotu:
8,3
11,9
18,8
20,9
30,1
38,2
0,46
2,2
5,5
15
18,9
2 x direct drive centrifugal
0,65
3,1
9,3
1,04
4,7
14,1
1,51
5,5
16,5
980
1650
1970
1400
2300
2600
1800
3000
3600
2700
4500
5400
3/4"
ISO R7 rotating female
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
230/1/50 or 400/3/50
8
400/3/50
10
400/3/50
12
400/3/50
12
12
17,4
22,4
34,5
2
486x271x8
2
586x321x8
2
586*421*8
2
586*621*8
2
486x264x48
2
586x314x48
Centrifugal
24 - 500
2
586*414*48
2
586*614*48
38/41/44
48/51/54
46/50/53
56/60/63
47/52/57
57/62/67
47/52/58
57/62/68
1090 x 710
300
1290 x 820
350
1290 x 970
450
1290 x 1090
650
1133 x 754
310
46
1333 x 864
360
61
galvanised steel
1333 x 1008
460
76
1333*1133
660
118
8/16
40 (230V),3*16 (400V)
8/16
3*20
8/25
3*25
8/25
3*25
(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
Stały
CWR 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving
temperature:
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Stopnie resetowania
Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Projektowa różnica temperatury
-12,2 stopnia
TWE-TWL
Uwaga: na wykresie założono, że projektowa różnica temperatury
wynosi -12,2°C.
4
16
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Protokół komunikacyjny
Interfejs LonTalk™ (LCI-C)
Sterownik UC800 udostępnia opcjonalny interfejs komunikacyjny Smart
Com LonTalk™ (LCI-C) pomiędzy agregatem a systemem BAS (systemem
automatycznego zarządzania budynkiem). Interfejs LCI-C LLID jest „bramką”
między urządzeniem
kompatybilnym z protokołem LonTalk a agregatem.
Sound
power levels
W skład sygnałów wejścia/wyjścia wchodzą zmienne sieciowe —
obowiązujące oraz opcjonalne — określone profilem funkcjonalnym
Discharge
agregatu LonMark 8040. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
zapoznać się z podręcznikiem integracji.
Certyfikat Laboratorium Badawczego BACnet
(BTL)
Wszystkie sterowniki Tracer™ UC800 obsługują protokół komunikacyjny
Smart Com BACnet. Ponadto niektóre wersje oprogramowania sprzętowego
UC800 zostały przetestowane i uzyskały certyfikat BTL nadany przez oficjalne
laboratorium badawcze BACnet.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić witrynę internetową BTL
pod adresem www.bacnetassociation.org.
Measurement conditions:
Measurements
taken in a(BCNT)
room adjacent to the room containingInterfejs
the FWD, RTU
at theModbus
outlet of the rectangular duct (1.5 m
Interfejs BACnet
long) fixed to its discharge opening.
Magistrala komunikacyjna Modicon (Modbus) jest protokołem opartym
Protokół automatycznego zarządzania budynkiem i sterowania siecią
na warstwie aplikacyjnej, który podobnie do BACnet umożliwia klientowi/
(BACnet oraz ANSI/ASHRAE 135-2004) to standardowy protokół, który
Fan
Power level in dB(A), perserwerowi
Hz frequency
band
komunikację
pomiędzy urządzeniami w różnych Overall
sieciach.power
umożliwia
systemom
automatycznego
zarządzania
budynkiem
lub
Unit
speed
125
250
500
1000
2000
4000
8000
dB(A)
Podczas
komunikacji
w sieci
Modbus
RTU
protokół
określa,
w jaki
sposób
elementom od innych producentów
udostępnianie
informacji
i funkcji 42
1
55
50
37
37
31
30
46
każdy
kontroler
ma
rozpoznawać
adres
swojego
urządzenia,
wiadomość
BACnet daje właścicielom
budynków
możliwość
FWDsterowania.
08
2
57
54 łączenia 47
40
30
38
40
50
skierowaną
do urządzenia,
a także określa,
jakie działania
należy podjąć
58 sterowania57
42
32
40
43
53
różnych typów systemów3lub podsystemów
budynkiem 50
i wyodrębnia
dane lub
Sterowniki
1 liczni dostawcy
57 mogą korzystać
51 z tego protokołu
45
42
34 inne informacje
33 zawarte w komunikacie.
28
48
w różnych celach. Ponadto
FWDw celu
10
2 w zakresie monitorowania
58
54
45
35 użyciu której
51tylko
komunikują
się przy 38
użyciu techniki39
master/slave, przy
wymiany informacji
i nadzoru
między48
3
60
58
50
48
40
42
39 (zapytania). Inne
54
jedno
urządzenie
(master)
może
inicjować
transakcje
systemami i urządzeniami w połączonych systemach wielu dostawców.
1
57
51
45
42
33 dostarczając
28 żądane dane
48do
urządzenia
(w trybie34
slave) odpowiadają,
BACnet rozpoznaje
FWDProtokół
12
2 standardowe
58obiekty (punkty
54 danych) zwane
48
45
38
39
35
51
urządzenia
master
lub
wykonując
zadania
określone
w zapytaniu.
obiektami BACnet. Każdy3obiekt posiada60
zdefiniowaną listę
właściwości,
58
50
48
40
42
39
54
które dostarczają informacji
1 na temat tego
56 obiektu. BACnet
62 określa także
50
48
39 wywoływać
38poszczególne36
56
Urządzenie
master może
urządzenia w trybie
FWDszereg
14
2 które są służą
61 do uzyskiwania
66 dostępu do55
47
46 wiadomości 45
60
standardowych usług,
slave53
lub może zainicjować
rozsyłanie
do wszystkich urządzeń
63a także umożliwia
69 klientowi/58
50 w trybie slave
50 odpowiadają
49na zapytania, 63
danych i wykorzystywania3 tych obiektów,
slave.56
Z kolei urządzenia
które są
1
57
49
37
57
serwerowi komunikację pomiędzy
urządzeniami.
W celu63uzyskania 51
adresowane
do nich40
indywidualnie 39
lub rozsyłane. Interfejs
RTU Modbus
FWD 20
2
61
66
55
53
47
46
45
60
szczegółowych informacji należy zapoznać się z podręcznikiem integracji.
określa
format zapytania
urządzenia50
master, umieszczając
w nim adres
3
63
69
58
56
50
49
63
urządzenia, kod funkcji określający żądane działanie, dane, które mają zostać
wysłane oraz pole sprawdzania błędów. W celu uzyskania szczegółowych
Intake
informacji należy zapoznać się z podręcznikiem integracji.
Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.
Unit
FWD 08
FWD 10
FWD 12
FWD 14
FWD 20
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Fan
speed
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
125
56
63
66
62
66
70
62
66
70
66
73
78
68
76
78
Power level in dB(A), per Hz frequency band
250
500
1000
2000
55
55
53
46
62
60
60
53
65
63
62
56
58
55
58
51
63
60
62
56
67
63
65
59
58
55
58
51
63
60
62
56
67
63
65
59
65
65
65
57
72
69
71
64
76
73
75
69
72
64
64
56
76
68
71
65
79
71
74
69
4000
45
53
55
48
55
59
48
55
59
50
59
64
52
61
66
8000
42
53
57
44
52
57
44
52
57
46
57
63
50
61
66
Overall power
dB(A)
57
64
67
61
66
69
61
66
69
68
74
78
69
75
78
11
17
Opis okablowania i portów interfejsów MODBUS, BACnet i LonTalk
Technical Data
Rysunek 1 przedstawia porty sterownika UC800, diody LED, przełączniki
obrotowe i zaciski przewodów. Numerowana lista pod Rysunkiem 1
Rozmieszczenie okablowania i portów połączeniowych odpowiada
numerowanym opisom na ilustracji.
Rysunek 1. Rozmieszczenie okablowania i portów połączeniowych
FWD
08
sterownika
UC800
Power supply
Capacities
Cooling capacity on water (1)
Heating capacity on water (2)
Fan motor
ŁĄCZE
Fan power input (3)
Current amps (3)
Start-up amps
Air flow
minimum
nominal
maximum
Main coil
Water entering/leaving connections
12
20
230/1/50
30
45
5,2
6,3
8,3
11,9
18,8
20,9
30,1
38,2
0,23
1,1
3,2
0,46
2,2
5,5
15
18,9
2 x direct drive centrifugal
0,65
3,1
9,3
1,04
4,7
14,1
1,51
5,5
16,5
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
490
820
980
980
1650
1970
1400
2300
2600
1800
3000
3600
2700
4500
5400
(type)
(Dia)
3/4"
3/4"
ISO R7 rotating female
1 1/2"
(V/Ph/Hz)
(kW)
(kW)
(type)
MBUS
(kW)
(A)
(A)
+24
VDC
1 1/2"
1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
230/1/50 or 400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
Heating capacity
(kW)
2/4
8
10
12
12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4)
(kW)
6,3
12
17,4
22,4
34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity
2
2
2
2
2
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
386x221x8
486x271x8
586x321x8
586*421*8
586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity
2
2
2
2
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
486x264x48
586x314x48
586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory)
(type)
Centrifugal
Widok z przodu
Widok z dołu
Water flow - lift height
(l/h - mm)
24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
1.
Przełączniki
BACnet® lub 36/40/43
Sound
pressureobrotowe
level (5) do ustawiania adresu MAC
(dB(A))
38/41/44
46/50/53
47/52/57
47/52/58
identyfikatora
MODBUS.
Sound
power level
(5)
(dB(A))
46/50/53
48/51/54
56/60/63
57/62/67
57/62/68
dimensions
2.Unit
Złącze
BACnet MS/TP lub MODBUS Slave (dwa zaciski ±).
cztery
połączenia,1290
którexobsługują
wymienione
Width
x Depth w miejscu eksploatacji.
(mm)
890 x 600 W UC800 istnieją
1090
x 710
820
1290 x 970 interfejsy
1290 x 1090
Okablowanie
komunikacyjne. Patrz
Rysunku 1. 650
Height
(mm)
250
300położenie każdego
350z tych portów na
450
3.Shipped
Złączeunit
BACnet
MS/TP lub MODBUS Slave (dwa zaciski ±).
dimensions
• BACnet MS/TP
Okablowanie
Width
x Depth w miejscu eksploatacji.
(mm)
933 x 644
1133 x 754
1333 x 864
1333 x 1008
1333*1133
• MODBUS Slave 310
(mm)
360
460
660
4.Height
Magistrala dla istniejących zacisków maszynowych
LLID (magistrala260
Weight
(kg)
32
46 LCI-C (z magistrali61IPC3)
76
118
• LonTalk za pomocą
IPC3
Tracer
19,200
transmisji).
Magistrala
IPC3:
używana
do
Comm4
przy
Colour
galvanised steel
®
wykorzystaniu
TCIsize
lub LonTalk przy użyciu LCI-C.
Recommended
fuse
alone (aM/gI)
(A)
8/16
8/16
8/25
8/25
5.Unit
Zakończenia
kabli zasilania (210 mA przy napięciu
24 V (prąd stały))8/16
Uniti uziemienia
with electric
heater (gI)
(A)
16 (2kW),25 (4kW)
40 (230V),3*16 (400V)
3*20
3*25
3*25
(magistrala
jak w punkcie 4). Okablowanie
fabryczne.
Protokół Smart Com
Przełączniki obrotowe
Z przodu sterownika UC800 znajdują się trzy przełączniki obrotowe.
Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°CPrzełączniki
DB/WB - Nominal
air flow
6.(1)Nieużywany.
te służą
do zdefiniowania adresu trzycyfrowego, gdy UC800 jest
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
zainstalowany
w systemie
BACnet lub MODBUS (np. 107, 127 itd.).
7. Dioda zasilania i wskaźnik stanu UC800.
(3) At high speed with nominal air flow.
Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal Uwaga:
air flow.
8.(4)
Diody stanu łącza BAS, łącze MBus oraz IMC.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
poprawne
adresy mieszczą się w przedziale od 001 do 127 w wypadku
9. Połączenie urządzenia USB typu B dla narzędzia serwisowego
Heat exchanger operating limits:
BACnet i od 001 do 247 w wypadku MODBUS.
(Tracer TU).
FWD:
*water
temperature:
max 100°
C być używane tylko z wyświetlaczem
Połączenie
10.
Ethernet
może
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Tracer AdaptiView.
Accessories
- Hot
water coil:
11.
Host USB
(nieużywany).
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
4
18
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Opis okablowania i portów interfejsów MODBUS, BACnet i LonTalk
Opis i działanie diod
Na przednim panelu UC800 znajduje się 10 diod. Rysunek 2 przedstawia
lokalizację każdej diody LED, a w Tabeli 7 opisano ich działanie w określonych
wypadkach.
Rysunekpower
2. Lokalizacja
diod LED
Sound
levels
Neon
Discharge
ŁĄCZE
MBUS
IMC
Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.
ŁĄCZE
Fan
ACT speed
Unit
1
2
3
1
FWD 10
2
3
1
FWD 12
2
3
1
FWD 14
2
3
1
FWD 20
2
Tabela 7. Działanie diod3LED
FWD 08
Intake
LED
SERWIS
125
55
57
58
57
58
60
57
58
60
56
61
63
57
61
63
Power level in dB(A), per Hz frequency band
250
500
1000
2000
50
42
37
37
54
47
40
30
57
50
42
32
51
45
42
34
54
48
45
38
58
50
48
40
51
45
42
34
54
48
45
38
58
50
48
40
62
50
48
39
66
55
53
47
69
58
56
50
63
51
49
40
66
55
53
47
69
58
56
50
4000
31
38
40
33
39
42
33
39
42
38
46
50
39
46
50
8000
30
40
43
28
35
39
28
35
39
36
45
49
37
45
49
Overall power
dB(A)
46
50
53
48
51
54
48
51
54
56
60
63
57
60
63
Stan UC800
Zasilana. Jeśli dioda neonowa świeci na zielono, sterownik UC800 jest zasilany i nie ma żadnych problemów.
Dioda neonowa
Słabe zasilanie lub nieprawidłowe działanie. Jeśli dioda neonowa świeci na czerwono, sterownik UC800 jest
Measurement conditions: zasilany, ale wystąpiły problemy (alarm). Dioda neonowa miga na czerwono, gdy pojawi się alarm.
Measurements taken at the horizontal air intake.
LINK,
MBUS, IMC
Dioda TX miga na zielono, gdy sterownik UC800 przesyła dane do innych urządzeń na łączu.
Dioda RX miga na żółto,
gdylevel
sterownik
UC800
odbiera
daneband
z innych urządzeń na łączu.
Fan
Power
in dB(A),
per Hz
frequency
speed Dioda łącza
125 świeci się250
500
1000
2000 i komunikuje
4000 się.
na zielono, gdy łącze Ethernet jest podłączone
Łącze
1
56
55
55
53
46
45
Ethernet
Dioda ACT
FWD 08
2
63 miga na żółto,
62 gdy na łączu
60 aktywny jest
60 przepływ danych.
53
53
3
66
65
63na zielono. 62
56
55
Po naciśnięciu
dioda serwisowa
świeci
Obsługa serwisowa
1
62
58
55
58
51
48
Przeznaczona
wyłącznie
techników
serwisowych.
Nie używać.
FWD 10
2
66
63 dla wykwalifikowanych
60
62
56
55
3
70
67
63
65
59
59
1
62
58
55
58
51
48
FWDUWAGA:
12
2
66
63
60
62
56
55
3
70
67
63
65
59
59
Hałas układu elektrycznego!
1
66
65
65
65
57
50
Zachować
odległość
co
najmniej
15
cm
pomiędzy
układami
niskiego
FWD 14
2
73
72
69
71
64
59
napięcia (<30 V) oraz układami
wysokiego
niewykonania
3
78 napięcia. Wynikiem
76
73
75
69
64
tego może być hałas układu
zaburzać sygnały
1 elektrycznego,
68 który może 72
64
64
56
52
FWDprzenoszone
20
2
76
76wraz z IPC. 68
71
65
61
za pomocą okablowania
o niskim
napięciu,
3
78
79
71
74
69
66
Unit
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
8000
42
53
57
44
52
57
44
52
57
46
57
63
50
61
66
Overall power
dB(A)
57
64
67
61
66
69
61
66
69
68
74
78
69
75
78
11
19
Interfejs operatora Tracer TD7
Technical Data
Informacje te są przeznaczone dla operatorów, techników serwisowych oraz
właścicieli.
Podczas działania agregatu chłodniczego użytkownik potrzebuje
specyficznych informacji o codziennej obsłudze, takich jak wartości zadane,
ograniczenia, informacje diagnostyczne oraz raporty.
FWD
Rysunek
3. Interfejs operatora Tracer TD7
Power supply
Capacities
Cooling capacity on water (1)
Heating capacity on water (2)
Fan motor
Fan power input (3)
Current amps (3)
Start-up amps
Air flow
minimum
nominal
maximum
Main coil
Water entering/leaving connections
08
12
20
230/1/50
30
45
18,8
20,9
30,1
38,2
1,04
4,7
14,1
1,51
5,5
16,5
(V/Ph/Hz)
(kW)
(kW)
(type)
(kW)
(A)
(A)
5,2
6,3
8,3
11,9
0,23
1,1
3,2
0,46
2,2
5,5
15
18,9
2 x direct drive centrifugal
0,65
3,1
9,3
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
490
820
980
980
1650
1970
1400
2300
2600
1800
3000
3600
2700
4500
5400
(type)
(Dia)
3/4"
3/4"
ISO R7 rotating female
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply
(V/Ph/Hz)
230/1/50
Heating capacity
(kW)
2/4
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4)
(kW)
6,3
G2 filter (filter box accessory)
Quantity
2
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
386x221x8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity
Dimensions ( LxWxth)
(mm)
Condensate pump (accessory)
(type)
Water flow - lift height
(l/h - mm)
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5)
(dB(A))
36/40/43
Sound power level (5)
(dB(A))
46/50/53
Unit dimensions
Width x Depth
(mm)
890 x 600
Height
(mm)
250
Shipped unit dimensions
Width x Depth
(mm)
933 x 644
Height
(mm)
260
Weight na co dzień informacje robocze prezentowane
(kg) są na
32
Niezbędne
Colour
wyświetlaczu.
Logicznie zorganizowane grupy informacji, takich jak tryby
Recommended
fuse sizekomunikaty diagnostyczne, ustawienia oraz
pracy
agregatu, aktywne
Unit alone (aM/gI)
(A)
8/16
raporty
są dostępne w wygodny sposób za naciśnięciem
jednego klawisza.
Unit with electric heater (gI)
(A)
16 (2kW),25 (4kW)
230/1/50 or 400/3/50
8
400/3/50
10
400/3/50
12
400/3/50
12
12
17,4
22,4
34,5
2
486x271x8
2
586x321x8
2
586*421*8
2
586*621*8
2
486x264x48
2
586x314x48
Centrifugal
24 - 500
2
586*414*48
2
586*614*48
38/41/44
48/51/54
46/50/53
56/60/63
47/52/57
57/62/67
47/52/58
57/62/68
1090 x 710
300
1290 x 820
350
1290 x 970
450
1290 x 1090
650
1133 x 754
310
46
1333 x 864
360
61
galvanised steel
1333 x 1008
460
76
1333*1133
660
118
8/16
40 (230V),3*16 (400V)
8/16
3*20
8/25
3*25
8/25
3*25
(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
4
20
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Tracer™ TU
Interfejs operatora umożliwia zmianę codziennych zadań operacyjnych
i wartości zadanych. Jednak, aby odpowiednio obsługiwać agregaty
chłodnicze, wymagane jest narzędzie serwisowe Tracer™ TU (osoby
niezatrudnione przez Trane powinny skontaktować się z lokalnym oddziałem
Trane, aby uzyskać informacje na temat zakupu oprogramowania).
Tracer TUpower
podnosi poziom
zaawansowania, dzięki czemu zwiększa
Sound
levels
się efektywność serwisanta i zostaje zminimalizowany czas przestoju
agregatu. Oprogramowanie tego przenośnego komputerowego narzędzia
Discharge
serwisowego ułatwia obsługę i wykonywanie prac konserwacyjnych i jest
konieczne do aktualizowania oprogramowania, wprowadzania zmian
Measurement
conditions:
konfiguracyjnych
i realizacji poważnych prac serwisowych.
Uwaga projektowa: Tracer™ TU nie obsługuje wyświetlania pewnych celów
na stronach diagnostycznych, choć funkcjonalność ta, jak wskazuje ta tabela,
jest obsługiwana. Cele takie jak pompa parownika, tryb tworzenia lodu, reset
wody lodowej, zewnętrzne wartości zadane itd. są wyświetlane po prostu
jako „agregat”, chociaż nie wskazują na wyłączenie agregatu i stanowią
zaledwie wycinek określonej funkcji.
1 do tej minimalnej
62
58 laptopa. 55
Tracer TU jest przystosowany
konfiguracji
2
66
63
60
Odstępstwa od tej konfiguracji
mogą mieć
różne skutki.67
W związku z tym
3
70
63
wsparcie dla Tracer TU ograniczone
jest tylko
1
62 do laptopów
58 o powyższej55
FWDkonfiguracji.
12
2
66
63
60
58
51
44
61
diagnostyka.
Mogą to
być zarówno 48
problemy związane
z elementem
62
56
55
52
66
układu
sterowania, jak
i problemy związane
ze stosowaniem
agregatu
65
59
59
57
69
(co prawdopodobnie
Te komunikaty
pomocy
58
51można przewidywać).
48
44
61
będą62
aktualizowane56
o doświadczenia
55zebrane podczas
52 pracy agregatów
66
65
59
59
57
69
w terenie.
Skutki: określa powagę powyższego skutku. Immediate (natychmiastowe)
oznacza natychmiastowe wyłączenie danego elementu, Normal (normalne)
oznacza normalne albo przyjazne dla użytkownika wyłączenie danego
elementu, Special Action (działanie specjalne) oznacza uruchomienie
szczególnego działania (awaryjnego), jednak bez wyłączenia oraz Info
Measurements
taken
in ainterfejs
roomdo
adjacent
the room
containing
the FWD, oznacza
at the wygenerowanie
outlet of the informacji
rectangular
duct (1.5
m
(informacyjne)
lub ostrzeżenia.
Uwaga
Tracer TU służy jako
wspólny
wszystkichto
agregatów
Trane®
i sam
long)
fixed tosię
itsdodischarge
opening.
projektowa: Tracer TU nie obsługuje wyświetlania „działania specjalnego”
dostosowuje
właściwości agregatu,
z którym się komunikuje. Tak więc
na swoich stronach diagnostycznych, a więc jeśli komunikat diagnostyczny
serwisant musi nauczyć się obsługi tylko jednego interfejsu.
specjalne
działanie zdefiniowane w tabeli poniżej, będzie
Fan LED, łatwo rozwiązać problemy
Powerz magistralą
level in dB(A), perposiada
Hz frequency
band
Overall power
Stosując weryfikację czujnika
Unit
speed
125
250
500
1000
2000
4000 informacyjne”,
8000 dopóki dB(A)
wyświetlany
tylko komunikat
„ostrzeżenie
nie dojdzie
panelu. Wyłącznie wadliwe
urządzenie podlega
wymianie.
Tracer TU może
1
55
50
42
37
37 lub agregatu.
31Jeśli wystąpi 30
46
do zamknięcia
obwodu
zamknięcie i działanie
komunikować
się
z poszczególnymi
urządzeniami
lub
z grupami
urządzeń.
FWD 08
2
57
54
47
40 określone 30
38 na stronie diagnostycznej
40
50 TU
specjalne
w tabeli, wówczas
Tracer
3 oprogramowania
58
57serwisowego50
42
32
40
43
53
Za pośrednictwem interfejsu
narzędzia
zostanie przedstawiony wyłącznie rodzaj zamknięcia.
1
57 wszystkich51
42
34
33
28
48
można uzyskać wgląd w informacje
o stanie
agregatów, 45
Trwałość:
zostać ręcznie 51
FWDw ustawienia
10
2
58
54 można przejrzeć
48
45 określa, czy
38diagnostyka i jej
39 skutki mają35
maszyny, w ograniczenia
konfiguracji,
a także
3
60
58
50
48
40
42 zostać zresetowane
39
zresetowane
(zablokowane),
czy
mogą
ręcznie54
bądź
ostatnie 100 aktywnych lub przeszłych komunikatów diagnostycznych.
1
57
51
45
42
28
48
automatycznie,
jeśli 34
stan powróci do33normalnego (nieblokującego).
Tracer58
TU wizualnie potwierdzają
FWDDiody
12 odpowiednich wskaźników
2
54
48
45
38
39
35
51
Tryby48aktywne [tryby
lub okresy pracy,
3
60 przekaźnika
58 i siłownika. 50
40 nieaktywne]:
42 podaje tryby39
54
dostępność każdego podłączonego
czujnika,
w których
oraz, w miarę potrzeby,
te tryby
1
56
62
50
48 aktywna jest
39 diagnostyka38
36
56
do pracy na
FWDTracer
14 TU jest zaprojektowany
2
61 laptopie klienta
66 i po podłączeniu
55
53
46 jako wyjątek45
60
lub okresy,
w których47nie jest aktywna
względem trybów
do panelu sterującego Tracer
kabla USB. 69
3 za pomocą63
58
56
50
50 w nawiasach
49 [ ]. Należy zauważyć,
63
aktywnych.
Tryby nieaktywne
są podane
1
57
63 i programowe:
51
49 stosowane w tej
40 kolumnie mają
39 charakter wewnętrzny
37
57są na
Laptop musi spełniać następujące
wymagania
sprzętowe
że tryby
i nie
FWD 20
2
61
66
55
47
46
60
ogół 53
przekazywane na
ekrany trybów
formalnych. 45
• 1 GB pamięci RAM (minimum)
3
63
69
58
56
50
50
49
63
Kryteria: ilościowe określenie kryteriów wykorzystanych do wygenerowania
• Rozdzielczość ekranu 1024 x 768
komunikatu diagnostycznego oraz, w wypadku diagnostyki nieblokującej,
Intake
• Stacja CD-ROM
kryteria automatycznego resetu. Jeśli konieczne są dalsze wyjaśnienia na
• Karta sieciowa Ethernet 10/100
temat specyfikacji funkcjonalnych, należy skorzystać z łącza.
Measurement
conditions:
• Dostępny port USB 2.0
Poziom resetu: określa najniższy poziom polecenia ręcznego resetu
Measurements taken at the horizontal air intake.
diagnostyki, który umożliwia usunięcie trybu diagnostycznego. Poziomy
• Microsoft® Windows 7
ręcznego resetu diagnostyki według ważności to: lokalny — zdalny.
• System operacyjny w wersji
Enterprise
lub
Professional
Fan
Power level in dB(A), per Hz frequency band
Overall power
Na przykład
diagnostyka,
która ma4000
zdalny poziom8000
resetu może zostać
Unit (32-bitowy lub 64-bitowy)
speed
125
250
500
1000
2000
dB(A)
zresetowana
albo
za
pomocą
komendy
resetu
zdalnego
albo
za pomocą
1
56
55
55
53
46
45
42
57
Framework
w wersji 4.0 lub
nowszej.
• Środowisko Microsoft .NET
komendy
FWD 08
2
63
62
60
60 resetu lokalnego.
53
53
53
64
Uwaga:
3
66
65
63
56opis tego, jakie
55problemy może
57 spowodować
67dana
Tekst62
pomocy: krótki
FWD 10
3
67
Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj70
się z Krótką instrukcją
obsługi 63
1
66
65
65
Tracer TU, TTU-SVN01A-EN.
FWD 14
2
73
72
69
Komunikat diagnostyczny
3 i źródło: nazwa
78 komunikatu
76diagnostycznego
73
68
72
64
i jego źródło. Jest to tekst 1identyczny z dostępnym
w interfejsie
użytkownika
FWDi/lub
20 na ekranach narzędzia
2 serwisowego.
76
76
68
3
78
79
71
Element: definiuje „cel” lub to, czego dotyczy diagnostyka.
65
71
75
64
71
74
57
64
69
56
65
69
50
59
64
52
61
66
46
57
63
50
61
66
68
74
78
69
75
78
Zazwyczaj cały agregat lub konkretny obwód albo sprężarka są objęte
diagnostyką (taką jak źródło), ale w szczególnych przypadkach diagnostyka
prowadzi do zmiany lub wyłączenia funkcji. Brak oznacza, że​nie istnieje
bezpośredni wpływ na agregat, podzespoły lub pracę urządzenia.
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
11
21
Uwagi
Technical Data
FWD
Power supply
Capacities
Cooling capacity on water (1)
Heating capacity on water (2)
Fan motor
Fan power input (3)
Current amps (3)
Start-up amps
Air flow
minimum
nominal
maximum
Main coil
Water entering/leaving connections
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply
Heating capacity
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4)
G2 filter (filter box accessory)
Quantity
Dimensions ( LxWxth)
G4 filter (filter box accessory)
Quantity
Dimensions ( LxWxth)
Condensate pump (accessory)
Water flow - lift height
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5)
Sound power level (5)
Unit dimensions
Width x Depth
Height
Shipped unit dimensions
Width x Depth
Height
Weight
Colour
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI)
Unit with electric heater (gI)
08
12
20
230/1/50
30
45
18,8
20,9
30,1
38,2
1,04
4,7
14,1
1,51
5,5
16,5
(V/Ph/Hz)
(kW)
(kW)
(type)
(kW)
(A)
(A)
5,2
6,3
8,3
11,9
0,23
1,1
3,2
0,46
2,2
5,5
15
18,9
2 x direct drive centrifugal
0,65
3,1
9,3
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)
490
820
980
980
1650
1970
1400
2300
2600
1800
3000
3600
2700
4500
5400
(type)
(Dia)
3/4"
3/4"
ISO R7 rotating female
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
(V/Ph/Hz)
(kW)
230/1/50
2/4
230/1/50 or 400/3/50
8
400/3/50
10
400/3/50
12
400/3/50
12
(kW)
6,3
12
17,4
22,4
34,5
(mm)
2
386x221x8
2
486x271x8
2
586x321x8
2
586*421*8
2
586*621*8
-
2
486x264x48
2
586x314x48
Centrifugal
24 - 500
2
586*414*48
2
586*614*48
(dB(A))
(dB(A))
36/40/43
46/50/53
38/41/44
48/51/54
46/50/53
56/60/63
47/52/57
57/62/67
47/52/58
57/62/68
(mm)
(mm)
890 x 600
250
1090 x 710
300
1290 x 820
350
1290 x 970
450
1290 x 1090
650
(mm)
(mm)
(kg)
933 x 644
260
32
1133 x 754
310
46
1333 x 864
360
61
galvanised steel
1333 x 1008
460
76
1333*1133
660
118
(A)
(A)
8/16
16 (2kW),25 (4kW)
8/16
40 (230V),3*16 (400V)
8/16
3*20
8/25
3*25
8/25
3*25
(mm)
(type)
(l/h - mm)
(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.
Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
4
22
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Uwagi
Sound power levels
Discharge
Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.
Unit
FWD 08
FWD 10
FWD 12
FWD 14
FWD 20
Fan
speed
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
125
55
57
58
57
58
60
57
58
60
56
61
63
57
61
63
Power level in dB(A), per Hz frequency band
250
500
1000
2000
50
42
37
37
54
47
40
30
57
50
42
32
51
45
42
34
54
48
45
38
58
50
48
40
51
45
42
34
54
48
45
38
58
50
48
40
62
50
48
39
66
55
53
47
69
58
56
50
63
51
49
40
66
55
53
47
69
58
56
50
4000
31
38
40
33
39
42
33
39
42
38
46
50
39
46
50
8000
30
40
43
28
35
39
28
35
39
36
45
49
37
45
49
Overall power
dB(A)
46
50
53
48
51
54
48
51
54
56
60
63
57
60
63
4000
45
53
55
48
55
59
48
55
59
50
59
64
52
61
66
8000
42
53
57
44
52
57
44
52
57
46
57
63
50
61
66
Overall power
dB(A)
57
64
67
61
66
69
61
66
69
68
74
78
69
75
78
Intake
Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.
Unit
FWD 08
FWD 10
FWD 12
FWD 14
FWD 20
UNT-PRC002-GB
RLC-SVU007B-PL
Fan
speed
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
125
56
63
66
62
66
70
62
66
70
66
73
78
68
76
78
Power level in dB(A), per Hz frequency band
250
500
1000
2000
55
55
53
46
62
60
60
53
65
63
62
56
58
55
58
51
63
60
62
56
67
63
65
59
58
55
58
51
63
60
62
56
67
63
65
59
65
65
65
57
72
69
71
64
76
73
75
69
72
64
64
56
76
68
71
65
79
71
74
69
11
23
Firma Trane optymalizuje wydajność energetyczną domów i budynków na całym świecie. Jako jedna z firm należących do
Ingersoll Rand, lidera w dziedzinie tworzenia i utrzymywania bezpiecznych, wygodnych i energooszczędnych środowisk, Trane
oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych technologicznie układów sterowania i systemów HVAC, wszechstronne usługi
dotyczące budynków oraz części zamienne do urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.Trane.com
© 2016 Trane Wszelkie prawa zastrzeżone
RLC-SVU007B-PL Listopad 2016
Używamy przyjaznych dla środowiska
technik drukarskich, które umożliwiają
zmniejszenie ilości odpadów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards