Wojny rewolucyjnej i napoleońskiej Francji

advertisement
Wojny rewolucyjnej i napoleońskiej Francji
Test z wiedzy z okresu rewolucyjnej i napoleońskiej Francji czyli w latach 1792-1821
Poziom trudności: Średni
1. Kiedy był pokój z Austrią w Campo Formio?
A - X 1797
B - XI 1797
C - XII 1797
D - I 1798
2. Gdzie odbyła się bitwa która uniemożliwiła powrót wojsk Napoleona do Francji w 1798r?
A - Trafalgar
B - Austerlitz
C - Abukir
D - Lunéville
3. W którym roku zostały założone Legiony Polskie we Włoszech?
A - 1796
B - 1797
C - 1800
D - 1801
4. W wyniku jakiego pokoju Francuzi wycofali się z Egiptu?
A - w Lunéville
B - w Amiens
C - w Campo Formio
D - w Preszburgu
5. Czego dotyczyły ustalenia traktatu w Lunéville?
A - potwierdzały pokój z Campio Formio
B - wycofania się Francuzów z Egiptu
C - utworzenie z ziem II i III rozbioru pruskiego Księstwa Warszawskiego
D - utraty przez Austrię Wenecji, Istrii i Dalmacji
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. Którą bitwę nazywamy "bitwą trzech cesarzy"?
A - pod Jeną
B - pod Austerlitz
C - pod Wagram
D - pod Borodino
7. Pod dowództwem kogo Polacy sforsowali przełęcz Somosierra?
A - Jana Kozietulskiego
B - Henryka Dąbrowskiego
C - Józefa Wybickiego
D - ks.Józefa Poniatowskiego
8. Gdzie Napoleon stoczył swoją ostatnia wygraną bitwę?
A - pod Wagram
B - pod Borodino
C - pod Lipskiem
D - pod Austerlitz
9. Która bitwa została nazwana "bitwą narodów"?
A - pod Wagram
B - pod Austerlitz
C - pod Borodino
D - pod Lipskiem
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Wojny rewolucyjnej i napoleońskiej Francji
Test z wiedzy z okresu rewolucyjnej i napoleońskiej Francji czyli w latach 1792-1821
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. C
3. B
4. B
5. A
6. B
7. A
8. A
9. D
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download