Załącznik nr 8 do oferty ramowej o dostępie

advertisement
Załącznik nr 8 do oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia
usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie.
Zapytanie
Nazwa Operatora
(nazwa firmy,
adres siedziby firmy,
kod pocztowy,
miejscowość)
Rodzaj Usługi
Ethernet
Miejsce instalacji
Adres instalacji (użytkownik,
dokładnie miejsce dołączenia
do usługi np. nr pomieszczenia,
piętro, nr ODF itp , jeśli port
jest aktywny to podajemy
odpowiednie dane tj.: nr PP
łącza, DNA portu, itp)
KOLOKACJA (Operator
posiada
kolokacje pod adresem
instalacji)
Osoba kontaktowa
(imię i nazwisko telefon, email)
SDH
Technologia
dowolna dla
FR przepływności ………..
… Mbit/s
Zakończenia A Usługi
TAK
Łącze
analogowe
Zakończenia B Usługi
NIE
TAK
NIE
Informacje dodatkowe, wypełnić dla technologii wskazanej w rubryce „Rodzaj Usługi” :
Ethernet
przepływność Usługi (kbit/s)
Wartość dla zakończenia A
Wartość dla zakończenia B
Port
Port mapping
mapping
Transparent
Transparent
VLAN
konfiguracja Usługi
VLAN
Translation
Translation
mapping
mapping
typ portu/rodzaj interfejsu
FE
1 GE
FE
1 GE
rodzaj interfejsu:
Optyczny
Elektryczny
Optyczny
Elektryczny
Załącznik 8 do Umowy Ramowej
Dokument Orange Polska S.A.– Domena Hurt
1
Czy łącze zakończone
konwerterem (urządzenia CPE)
TAK
NIE
TAK
NIE
SDH
przepływność Usługi* (kbit/s)
rodzaj interfejsu
n*64 kb/s tj. _ _ _ _ kbit/s
n*64 kb/s tj. _ _ _ _ kbit/s.
E1
E1
FR
przepływność Usługi* (kbit/s)
typ portu/ rodzaj interfejsu
V.35
V.35
Łącze analogowe
Rodzaj łącza analogowego
dwuprzewodowe
czteroprzewodowe
Załącznik 8 do Umowy Ramowej
Dokument Orange Polska S.A.– Domena Hurt
2
Download