gdy liczy się każda chwila

advertisement
KATALOG
DLA SŁUŻB
RATOWNICZYCH
GDY LICZY SIĘ
KAŻDA
CHWILA
GDY LICZY SIĘ
KAŻDA
CHWILA
SPIS TREŚci
Technika i innowacje ¢
str. 4 do 5
Ciekawe i warte poznania ¢
str. 6 do 7
1 Agregaty DIN
¢
str. 8 do 23
2 Agregaty SEA
¢
str. 24 do 27
3 Zasilanie awaryjne w budynkach
¢
str. 28
do 31
4 Maszty oświetleniowe
¢
str. 32
do 35
5 Rozwiązania indywidualne
¢
str. 36
do 39
6 Słowniczek
¢
str. 40
do 43
TECHNOLOGIA I INNOWACJE
4
ENDRESS
- PRĄDNICE DUPLEX
Technologia DUPLEX, wprowadzenie.
„Wczoraj:
W czasach gdy elektronika sterująca nie była dostępna, stosowane
były prądnice asynchroniczne w celu uzyskania tzw. „czystego“
prądu oraz prądnice synchroniczne stosowane w urządzeniach
o trudnym rozruchu.
„Dziś:
Technologia DUPLEX dostosowuje aktualne parametry zespołu prądotwórczego do chwilowego zapotrzebowania na prąd elektryczny.
System ten pozwala uniknąć przeciążenia silnika i prądnicy z jednoczesnym wykorzystaniem rezerw mocy. Dlatego prądnice DUPLEX są
stosowane do zasilania największych obciążeń indukcyjnych, chroniąc
jednocześnie wrażliwe odbiorniki przed uszkodzeniem. System
DUPLEX pozwala na połączenie zalet prądnic synchronicznych i asynchronicznych i zakończenie odwiecznego sporu o wyższość jednego
z tych dwóch typów urządzeń nad drugim.
Zestawienie zalet:
„Połączenie zalet prądnic synchronicznych i asynchronicznych
„Technologia VKS:
V= Wysoka trwałość , K = bezstykowo, S = Bez usterek
„Jednoczesne zastosowanie odbiorników elektronicznych
i indukcyjnych
„Zastosowanie bezszczotkowej, elektronicznie sterowanej
prądnicy synchronicznej
„Osiągnięcie trwałości 20000 godzin pracy dzięki wyeliminowaniu
szczotek
„Stopień ochrony IP 54 oznaczający zabezpieczenie przed kurzem
i wodą
„200% asymetrii obciążenia w pracy
5
TECHNOLOGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU PRZY NIŻSZYCH KOSZTACH EKSPLOATACJI
PEŁNE WYKORZYSTANIE MOCY
SILNIKA
NOWY STANDARD
Standard dla wszystkich
Dlaczego ECOtronic?
Nowe rozwiązanie dla oszczędzania energii
Wytwarzanie prądu elektrycznego przez konwencjonalny agregat
z silnikiem benzynowym następuje przy wysokiej prędkości obrotowej
rzędu 3000 obr/min. Doświadczenie mówi, że agregat prądotwórczy bardzo często pracuje bez obciążenia. Prowadzi to do obniżenia wydajności eksploatacji i ma miejsce na przykład przy zasilaniu
elektronarzędzi na budowach lub w przypadku napraw albo zastosowań ratowniczych. W celu spełnienia tych szczególnych wymagań,
firma ENDRESS stworzyła system ECOtronic stosowany dzisiaj seryjnie
w urządzeniach serii DUPLEXplus.
Najnowszy moduł sterowania silnika Maxdrive firmy ENDRESS umożliwia wykorzystanie silników bez utraty mocy.
„Zasada działania:
System ECOtronic jest przyjazną dla środowiska naturalnego alternatywną metodą wytwarzania prądu elektrycznego. System ECOtronic
wykrywa pobór mocy w trakcie pracy. W chwili spadku poboru mocy,
prędkość obrotowa jest znacznie zmniejszana. Dzieje się to automatycznie, silnik napędzający agregat pracuje cicho i zużywa mniej
paliwa. Mimo to system zachowuje pełną gotowość. W momencie
pojawienia się pełnego poboru mocy, np. po włączeniu elektronarzędzia, system ECOtronic bezzwłocznie dostarcza pełną moc.
Zestawienie zalet:
„Obniżenie kosztów eksploatacji
„Zasada działania:
Przy wysokim obciążeniu, na przykład przy poborze prądu rozruchowego lub obciążeniach udarowych, regulator odśrodkowy silnika
szybko wyczerpuje swoje możliwości. Przed wystąpieniem spadku
mocy, moduł sterowania Maxdrive wspomaga pracę sterownika silnika. Przepustnica zostaje ustawiona w optymalnym położeniu w celu
udostępnienia pełnej mocy agregatu.
Nowy
Wielofunkcyjny Wyświetlacz
E-MCS 4.0
Zestawienie zalet:
„Zwiększenie mocy o ok. 10%
System zapewniający bezpieczeństwo i przyjemną obsługę
„Stabilna prędkość obrotowa przy wysokim obciążeniu
„Stabilna częstotliwość w górnym zakresie prędkości obrotowej
F(HZ)
52,5
maxdrive [+10% Leistung]
„Zmniejszenie emisji spalin
„Znaczne zmniejszenie emisji hałasu
50
„Zmniejszenie zużycia paliwa o 30%
„Zwiększenie żywotności silnika
standard
47,5
„Stabilność napięcia +/- 1% przy agregatach trójfazowych
„4 krotny prąd rozruchowy
„100% zabezpieczenie przed zwarciem.
„Współczynnik zniekształceń ≤ 5%
FireCAN - standardowy interfejs do transmisji danych w wozie strażackim.
Wszystkie agregaty ENDRESS DIN z rozrusznikiem elektrycznym mogą
być wyposażone w FireCAN.
6,5
9,5
13
14
S(kVA)
w codziennej eksploatacji.
Całkowicie na nowo opracowany system E-MCS 4.0 dostarcza w porównaniu z poprzednim modelem E-MCS 3.0 jeszcze więcej informacji
i danych dotyczących stanu agregatu. Nowo zaprojektowany wyświetlacz ułatwia odczyt danych ponieważ zawiera tylko istotne dla pracy
urządzenia informacje. Wszystkie inne dane, takie jak ostrzeżenia
lub włączone systemy, pozostają ukryte i są wyświetlane tylko po ich
wywołaniu. Nowy system E-MCS 4.0 jest przystosowany do standardu FireCAN, spełnia dzięki temu wszystkie wymagania stawiane
nowoczesnym systemom wytwarzania energii elektrycznej i systemom
motoryzacyjnym.
„Informacje dla danego stanu pracy
Wskaźnik napięcia poszczególnych faz 1-3
Obciążenie poszczególnych faz 1-3
Całkowite obciążenie systemu „NOWOŚĆ
Wskaźnik poziomu paliwa z ostrzeżeniem - o poziomie rezerwowym
„NOWOŚĆ
Wskaźnik częstotliwości
Licznik godzin pracy agregatu
„System ostrzeżeń i wyłączeń
Bezpiecznik - obwód ochronny
Kontrolka ładowania akumulatora / funkcja ładowania (O)
Uszkodzenie izolacji (O)
Uszkodzenie izolacji - opcja (W)
Włączenie ECOtronic - opcja „NOWOŚĆ
Ciśnienie oleju (W)
Temperatura silnika (O) „NOWOŚĆ
Temperatura paliwa (O „NOWOŚĆ
Temperatura generatora (O) „NOWOŚĆ
Temperatura otoczenia (O) „NOWOŚĆ
Uruchomiono wyłącznik bez.
[W = Wyłączenie, O = Ostrzeżenie]
PRZYDATNE I CIEKAWE
6
FUNKCJONALNOŚĆ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W STANDARDZIE
DWIE ISTOTNE WSKAZÓWKI DLA AGREGATÓW
1
Dyrektywa dot. hałasu 2000/14/EG
Cel:
Ujednolicenie istniejących przepisów dotyczących ochrony
przed hałasem oraz wartości granicznych obowiązujących
w krajach UE.
Dyrektywa 2000/14/EG zobowiązuje producenta do umieszczenia na maszynie wartości poziomu hałasu emitowanego
w trakcie pracy. Obowiązkowy znak zawiera wartość skuteczną
w dB, znak LWA oraz odpowiedni symbol.
2
Dane dotyczące mocy agregatu
„Uwaga:
Wielu producentów podaje wartość tzw. poziom ciśnienia
akustycznego (LP), wielkość ta nie jest zgodna z obowiązującą
normą. Wartość LP jest określana przez producenta w dowolny
sposób i nie jest z tego powodu przydatna! Wartość LP jest
obliczana według wzoru – w zależności od dowolnie ustalanej
odległości od agregatu prądotwórczego (zobacz przykład).
Dane katalogowe
Firma ENDRESS podaje 2 wartości.
1. Poziom ciśnienia akustycznego LWA
jest zamieszczony na urządzeniu wraz z sąsiadującym znakiem
zgodnym z normą 2000/14/EG.
2. Poziom ciśnienia akustycznego LPA
Wyznaczany na podstawie pomiaru z odległości 7 m. Wartość
obliczana w następujący sposób: LWA 95 db(A) - 25 = LP 70
db(A).
ENDRESS 95 db(A) - 25 = 70 db(A) (Odległość 7m)
Konkurencja: 95 db(A) - 28 = 67 db(A) (Odległość 10m)
5
¢
2
¢
3-drożny zawór paliwa do zewnętrznego tankowania
7 Duży zbiornik dla długich okresów eksploatacji
¢
3
¢
Wskaźnik stanu paliwa za pośrednictwem E-MCS 4.0
8 Wszystkie elementy obsługi, funkcje kontrolne dobrze widoczne
¢
4
¢
Emisja hałasu maksymalnie 96 dB (A) zgodna z Dyrektywą dot.
9 Łatwy dostęp do przeprowadzenia konserwacji
¢
hałasu 2000/14 / WE
10 Uchwyty do przenoszenia z powłoką z tworzywa sztucznego
¢
Silnik:
Dane techniczne dotyczące mocy są często mylone z mocą
maksymalną bez obciążenia i zazwyczaj odpowiadają parametrom
maszyny przy 3600 obr./min. W przypadku agregatów prądotwórczych właściwe jest podawanie tego parametru przy 3000
obr./min. W razie potrzeby konieczne jest odniesienie danych do
3000 obr./min. Wszystkie inne porównania są nieprawidłowe!
Obowiązuje następująca zasada:
Miarodajne są tylko dane dotyczące prędkości obrotowej
3000 obr./min.
Jaka jest rzeczywista moc agregatu prądotwórczego?
Łączna moc agregatu jest zależna od sprawności silnika (maks.
75% do 80%) i prądnicy. W celu potwierdzenia rzeczywistego
stanu rzeczy samodzielnie zastosuj następującą regułę:
1
8
6
1 KM mocy silnika„Max moc agregatu 0,65 kVA (65%)
1 kW mocy silnika„Max moc agregatu 0,85 kVA (85%)
„Uwaga:
Często w przypadku agregatów innych firm podawana jest wyłącznie moc silnika. Dane te nie odzwierciedlają mocy agregatu
prądotwórczego!
Firma ENDRESS podaje moc produkowanych urządzeń zgodnie z europejskimi i krajowymi normami. Stosowana przez
nas procedura pomiarowa gwarantuje uzyskiwanie stabilnych
i prawidłowych wielkości mocy wytwarzanej przez nasze agregaty
prądotwórcze!
Zapewniamy:
Agregaty ENDRESS spełniają wszystkie wymagane normy i wytyczne.
Normy dotyczące agregatów prądotwórczych
Dyrektywa dot. hałasu 2000/14/EG
Przepisy dotyczące ochrony przed emisją (BlmSchG)
DIN ISO 8528, DIN 6280.DIN ISO 8528, DIN 6280.
Innowacyjna lekka konstrukcja z elementami aluminiowymi
6 Bezpieczne tankowanie dzięki wyższemu króćcowi napełniania
¢
5
3
95 dB
„Zalety agregatów Endress DIN:
Kontrola izolacji z wizualnym i akustycznym komunikatem
- resetowanie
1
¢
LwA
Procedura pomiarowa i obliczenie
Pomiar natężenia hałasu przebiega według ściśle ustalonej
procedury, narzuconej wszystkim producentom.
Obowiązuje tylko jedno dokładne oznaczenie poziomu hałasu:
LWA - poziom mocy akustycznej. Zwracaj uwagę na wartość
LWA, wszystkie inne dane są dowolnie ustalane przez producenta.
„Zalety agregatów Endress DIN:
7
4
7
9
10
2
1
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE
DIN
LIDER NOWEGO MYŚLENIA – CAN
Dzięki innowacyjnym technologiom i nowym produktom ENDRESS stał się wiodącym
dostawcą agregatów prądotwórczych w Europie. Z międzynarodowych biur sprzedaży
i gęstej sieci dystrybutorów, postrzega się ENDRESS jako silnego partnera dla ochrony
ludności / BOS daleko poza granicami Niemiec.
Jakość jest w centrum naszych działań - jako fundament, położony w 1914 roku i właśnie ta idea
wciąż determinuje działania ENDRESS. W pełnym zakresie mocy ENDRESS pokrywa wszelkie zapotrzebowanie. Innowacje i wszystkie standardy zostały sprawdzone w specjalistycznych urządzeniach
dla straży pożarnej, ochrony ludności i służb ratowniczych, pomocniczych oraz specjalnych zadaniach projektowych takich jak oświetlenie oraz agregatach do zasilania awaryjnego.
To wyróżnia agregaty ENDRESS od innych:
ENDRESS jest wiodącą marką agregatów prądotwórczych w Europie
ENDRESS posiada kompletny program dla wszystkich branż zawodowych
ENDRESS posiada wszystkie istotne dla bezpieczeństwa atesty i oznaczenia
ENDRESS posiada całkowity program zapewniający serwis, części zamienne w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym
ENDRESS oferuje swoim partnerom bezpłatne fachowe doradztwo
techniczno – użytkowe
ENDRESS posiada sieć serwisów
LIDER NOWEGO MYŚLENIA – CAN
Agregaty DIN firmy Endress z niezawodną technologią DUPLEX sązz bezpiecznym i mocnym
źródłem energii dla straży pożarnej, służb ratowniczych. Dzięki coraz nowocześniejszym i wydajniejszym odbiornikom, rosną wymagania w stosunku do mobilnych agregatów. W związku z tym ENDRESS w swojej działalności konstruktorskiej bierze pod uwagę przede wszystkim potrzeby klientów
i rynku. Dlatego stale aktualizujemy nasze linie produktów, aby sprostać wymaganiom teraźniejszym
i przyszłym.
PRZEKONUJĄCE TECHNOLOGIE:
10
RATOWNICTWO MIĘDZYNARODOWE
ESE 304 BA
11
„Wyposażenie seryjne
„ Zalety
„Wszystkie modele:
„Silniki przemysłowe OHV
„Czujnik ciśnienia oleju
„Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
„Odporna na wilgoć prądnica z IP 54
„Dane techniczne , na których można polegać
„Rozbudowane funkcje, bezpieczna i łatwa obsługa
„DUPLEX jakość prądu bez kompromisów, z zapasem mocy
„Jakość prądnicy asynchronicznej dla czystego prądu wyjciowego
„Wyposażenie dodatkowe tylko w ESE 404 i 604
„Wyświetlacz parametrów pracy
V / Hz / h / niski poziom oleju
„Wyposażenie dodatkowe tylko w ESE 604:
„Prądnica DUPLEX IP 54
ESE 404 DBA
Model
Nr zamówienia
Typ prądnicy
Moc ciągła kVA/kW 3~
Moc ciągła kVA/kW 1~
Napięcie znamionowe 3~
Napięcie znamionowe 1~
Prąd znamionowy 3~
Prąd znamionowy 1~
Sprawność cos ( phi )
Częstotliwość
Klasa ochrony
Regulacja napięcia
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
Pojemność skokowa
Moc 3000 obr./min.
Paliwo
Pojemność zbiornika (litry)
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy aku. (7m) dB(A)
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
Gniazda wtykowe ze stykiem ochr.
ESE 304 BA
ESE 404 DBA
ESE 604 DEG
152 504152 505152 506
asynchroniczna
asynchroniczna
Duplex
–
4.0 / 4.0
6.0 / 4.8
2.5 / 2.5
1.6 / 1.6
4.0 / 3.6
–
400 V 3~
400 V 3~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
–
5.8 A 3~
8.7 A 3~
9.6 A 1~
7,0 A 1~
16.0 A 1~
110.8 / 0.9
50 Hz50 Hz50 Hz
IP54IP54IP54
elektroniczna elektroniczna elektroniczna
Briggs & Stratton
Briggs & Stratton
Endress EPE 360
1-cyl. 4-suw.
1-cyl. 4-suw.
1-cyl. 4-suw.
205 cm3305 cm3357 cm3
3,3 kW4.8 kW7.5 kW
BenzynaBenzynaBenzyna
3,15,306,70
1,11,602,10
333
Rozrusznik ręczny
Rozrusznik ręczny
Rozrusznik ręczny
9699100
717475
497791
550 x 440 x 400
700 x 440 x 580
700 x 440 x 580
1 x 230V 16A
2 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A 2 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A
ESE 604 DEG
12
DIN – WERSJA OTWARTA
13
ESE 304 HG DIN
„Wyposażenie seryjne
„Zalety
„Kontrola izolacji bez automatycz. wyłączania
„Wyposażone zgodnie z normą DIN 14685-1 i 14685-2
„3-drożny zawór paliwa
„Dane techniczne , na których można polegać
„Wskaźnik stanu paliwa za pośrednictwem
„Rozbudowane funkcje, bezpieczna i łatwa obsługa
E-MCS 4.0
„Kontrola uziemienia
„Wielofunkcyjny system kontroli E-MCS 4.0
„Wielofunkcyjny system kontroli E-MCS 4.0
„Innowacyjna lekka konstrukcja z elementami aluminiowymi
„Automatyczny wyłącznik przy niskim stanie oleju
„ECOtronic i FireCAN - technologie przyszłości
„Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
„Duży zbiornik dla długich okresów eksploatacji –bez tankowania
„Akumulator 12 V w modelach z elek. startem
„Wyposażenie i akcesoria dodatkowe, dostępne
„Składane uchwyty do przenoszenia
ESE 954 DBG DIN
Model
Nr zamówienia
Typ prądnicy
Moc ciągła kVA/kW 3~
Moc ciągła kVA/kW 1~
Napięcie znamionowe 3~
Napięcie znamionowe 1~
Prąd znamionowy 3~
Prąd znamionowy 1~
Sprawność cos ( phi )
Częstotliwość
Klasa ochrony
Regulacja napięcia
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
Pojemność skokowa
Moc 3000 obr./min.
Paliwo
Pojemność zbiornika (litry)
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy aku. (7m) dB(A)
Poziom mocy aku. (7m) z ECOtronic
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
Gniazda wtykowe ze stykiem ochr.
„DUPLEX jakość prądu bez kompromisów, z zapasem mocy
w wielu zastosowaniach
„Zestaw narzędzi
„Moc w najmniejszej przestrzeni - do 9 kVA w ramie zgodnej z DIN 5
Specjalne wyposażenie – niedoposażone Nr. zam. Dostępne akcesoria Nr. zam.
FireCAN* 163 140 System zdalnego startu* 163 150 Gniazdo BEOS do ładowania akumulatora*
163 080 Gniazdo A DIN 14690 do ład. akumulatora* 163 010 Gniazdo MagCode do ład. akumulatora* 163 018 Gniazdo NATO do zewnętrznego startu* 163 000 Monitoring izolacji163 071
ECOtronic System 163 020
Kolor według RAL 163 180
Wąż do odprowadzania spalin
90° Adapter do węża spalinowego System dotankowania Wózek transportowy dla ramy DIN 5 Wózek transportowy dla ramy DIN 8 Specjalne kolory na zapytanie
163 120
163 130
163 110
163 100
163 101
*Modele z elektrrycznym startem
ESE 304 HG DIN
ESE 604 DYG DIN
ESE 604 DBG DIN
ESE 604 DBG ES DIN
ESE 954 DBG DIN
ESE 954 DBG ES DIN
ESE 904 DBG DIN
156 000151 001KI151 002KI151 012KI151 004KI151 014KI151 003KI
DuplexDuplexDuplexDuplexDuplexDuplexDuplex
6,0 / 4,86,5 / 5,26,5 / 5,29,0 / 7,29,0 / 7,29,0 / 7,2
3,0 / 2,44,0 / 3,65,0 / 4,05,0 / 4,06,0 / 5,46,0 / 5,46,0 / 5,4
400 V 3~400 V 3~400 V 3~400 V 3~400 V 3~400 V 3~
230 V 1~230 V 1~230 V 1~230 V 1~230 V 1~230 V 1~230 V 1~
8,7 A 3~8,7 A 3~8,7 A 3~12,9 A 3~12,9 A 3~12,9 A 3~
13,0 A 1~
17,4 A 1~
17,4 A 1~
17,4 A 1~
26,1 A 1~
26,1 A 1~
26,1 A 1~
0,8 / 0,90,8 / 0,90,8 / 0,90,8 / 0,90,8 / 0,90,8 / 0,90,8 / 0,9
50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz
IP54IP54IP54IP54IP54IP54IP54
elektronicznaelektronicznaelektronicznaelektronicznaelektronicznaelektronicznaelektroniczna
Honda GX200
Yamaha MZ 360 12 HP
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 16 HP
1-cyl. 4-suw.1-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.
196 cm3357 cm3480 cm3480 cm3480 cm3480 cm3480 cm3
4,1 kW7,5 kW9,5 kW9,5 kW9,5 kW9,5 kW9,5 kW
BenzynaBenzynaBenzynaBenzynaBenzynaBenzynaBenzyna
3,16,78,58,58,58,512
1,52,12,42,42,42,42,4
233,53,53,53,55
Rozrusznik ręcznyRozrusznik ręcznyRozrusznik ręcznyRozrusznik ręcznyRozrusznik ręcznyRozrusznik ręcznyRozrusznik ręczny
95979797 979797
70727272727272
–6363636362
5495105117110110124
550 x 440 x 400
700 x 440 x 580
700 x 440 x 580
700 x 440 x 580
700 x 440 x 580
700 x 440 x 580
820 x 440 x 580
2 x 230V 16A
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16 A
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A 3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A 3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A
DIN – WERSJA OTWARTA
14
15
ESE 904 DBG ES DIN
Model
Nr zamówienia
Typ prądnicy
Moc ciągła kVA/kW 3~
Moc ciągła kVA/kW 1~
Napięcie znamionowe 3~
Napięcie znamionowe 1~
Prąd znamionowy 3~
Prąd znamionowy 1~
Sprawność cos ( phi )
Częstotliwość
Klasa ochrony
Regulacja napięcia
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
Pojemność skokowa
Moc 3000 obr./min.
Paliwo
Pojemność zbiornika (litry)
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy aku. (7m) dB(A)
Poziom mocy aku. (7m) z ECOtronic
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
Gniazda wtykowe ze stykiem ochr.
ESE 904 DBG ES DIN
ESE 1104 DBG ES DIN
ESE 1304 DBG ES DIN
151 013KI
151 015KI
151 016KI
Duplex DuplexDuplex
9,0 / 7,2
11,0 / 8,8
13,2 / 10,6
6,0 / 5,4
6,0 / 4,8
7,2 / 6,5
400 V 3~
400 V 3~
400 V 3~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
12,9 A 3~
15,9 A 3~
19,1 A 3~
26,1 A 1~
26,1 A 1~
31,3 A 1~
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
50 Hz
50 Hz
50 Hz
IP54 IP54IP54
elektroniczna
elektroniczna
elektroniczna
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 20 HP
B&S Vanguard 23 HP
2-cyl. 4-suw
2-cyl. 4-suw
2-cyl. 4-suw
627 cm3627 cm3
480 cm3
9,5 kW
13,0 kW
14,1 kW
Benzyna BenzynaBenzyna
12 1212
2,4 3,43,4
5 3,53,5
Elektryczny z akum.
Elektryczny z akum.
Elektryczny z akum.
97 9898
72 7373
62 6262
136 147148
820 x 440 x 580
820 x 440 x 580
820 x 440 x 580
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A 3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A
3 x 230V 16A, 2 x 400V
CEE 16ACEE 16A
Przykładowy panel agregatu DIN
DIN SUPER SILENT
16
17
„Wyposażenie seryjne
„Zalety
„Kontrola izolacji bez automatycz. wyłączania
„Wyposażone zgodnie z normą DIN 14685-1
„3-drożny zawór paliwa
„Dane techniczne , na których można polegać
„Wskaźnik stanu paliwa za pośrednictwem
„Rozbudowane funkcje, bezpieczna i łatwa obsługa
E-MCS 4.0
„Kontrola uziemienia
„Wielofunkcyjny system kontroli E-MCS 4.0
„Wielofunkcyjny system kontroli E-MCS 4.0
„Innowacyjna lekka konstrukcja z elementami aluminiowymi
„Automatyczny wyłącznik przy niskim stanie oleju
„ECOtronic i FireCAN - technologie przyszłości
„Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
„Duży zbiornik dla długich okresów eksploatacji –bez tankowania
„Akumulator 12 V w modelach z elek. startem
„Wyposażenie i akcesoria dodatkowe, dostępne
„Składane uchwyty do przenoszenia
ESE 1407 DBG ES DIN
Model
Nr zamówienia
Typ prądnicy
Moc ciągła kVA/kW 3~
Moc ciągła kVA/kW 1~
Napięcie znamionowe 3~
Napięcie znamionowe 1~
Prąd znamionowy 3~
Prąd znamionowy 1~
Sprawność cos ( phi )
Częstotliwość
Klasa ochrony
Regulacja napięcia
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
Pojemność skokowa
Moc 3000 obr./min.
Paliwo
Pojemność zbiornika (litry)
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy aku. (7m) dB(A)
Poziom mocy aku. (7m) z ECOtronic
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
Gniazda wtykowe ze stykiem ochr.
„DUPLEX jakość prądu bez kompromisów, z zapasem mocy
w wielu zastosowaniach
„Zestaw narzędzi
„Moc w najmniejszej przestrzeni - do 9 kVA w ramie zgodnej z DIN 5
Specjalne wyposażenie – niedoposażone Nr. zam. Dostępne akcesoria Nr. zam.
FireCAN* 163 140 System zdalnego startu* 163 150 Gniazdo BEOS do ładowania akumulatora*
163 080 Gniazdo A DIN 14690 do ład. akumulatora* 163 010 Gniazdo MagCode do ład. akumulatora* 163 018 Gniazdo NATO do zewnętrznego startu* 163 000 Monitoring izolacji163 071
ECOtronic System 163 020
Kolor według RAL 163 180
Wąż do odprowadzania spalin
90° Adapter do węża spalinowego System dotankowania Wózek transportowy dla ramy DIN 5 Wózek transportowy dla ramy DIN 8 Specjalne kolory na zapytanie
163 120
163 130
163 110
163 100
163 101
*Modele z elektrrycznym startem
ESE 607 DBG DIN
ESE 607 DBG ES DIN
ESE 957 DBG ES DIN
ESE 907 DBG DIN
ESE 907 DBG ES DIN
ESE 1107 DBG ES DIN
ESE 1307 DBG ES DIN
ESE 1407 DBG ES DIN
156 202151 202156 214156 203151 213156 215156 216156 219
DuplexDuplexDuplexDuplexDuplexDuplexDuplexDuplex
6,5 / 5,2
6,5 / 5,2
9,0 / 7,2
9,0 / 7,2
9,0 / 7,2
11,0 / 8,8
13,2 / 10,6
13,7 / 10,9
5,0 / 4,0
5,0 / 4,0
6,0 / 5,4
6,0 / 5,4
6,0 / 5,4
6,0 / 4,8
7,2 / 6,5
7,5 / 6,7
400 V 3~
400 V 3~
400 V 3~
400 V 3~
400 V 3~
400 V 3~
400 V 3~
400 V 3~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
8,7 A 3~
8,7 A 3~
12,9 A 3~
12,9 A 3~
12,9 A 3~
15,9 A 3~
19,1 A 3~
19,8 A 3~
14,7 A 1~
14,7 A 1~
26,1 A 1~
26,1 A 1~
26,1 A 1~
26,1 A 1~
31,3 A 1~
32,6 A 1~
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz
IP54IP54IP54IP54IP54IP54IP54IP54
elektronicznaelektronicznaelektronicznaelektronicznaelektronicznaelektronicznaelektronicznaelektroniczna
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 16 HP
B&S Vanguard 20 HP
B&S Vanguard 23 HP
B&S Vanguard 23 HP
2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.
480 cm3480 cm3480 cm3480 cm3480 cm3627 cm3627 cm3627 cm3
9,5 kW9,5 kW9,5 kW9,5 kW9,5 kW13,0 kW15,0 kW15,0 kW
BenzynaBenzynaBenzynaBenzynaBenzynaBenzynaBenzynaBenzyna
1515152222222222
2,42,42,42,42,43,43,43,4
666996,56,56,5
Rozrusznik ręczny
Elektryczny z akum.
Elektryczny z akum.
Rozrusznik ręczny
Elektryczny z akum.
Elektryczny z akum.
Elektryczny z akum.
Elektryczny z akum.
9090919090959595
6565666565707070
5959595858585858
120135127130145145145150
700 x 440 x 580
700 x 440 x 580
700 x 440 x 580
820 x 440 x 580
820 x 440 x 580
820 x 440 x 580
820 x 440 x 580
820 x 440 x 580
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A 3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16 A
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A 3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A 3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A 3 x 230V 16A, 2 x 400V CEE 16A 3 x 230V 16A, 2 x 400V CEE 16A
18
DIN SUPER SILENT plus
19
„Wyposażenie seryjne
„Zalety
„Kontrola izolacji bez automatycz. wyłączania
„3-drożny zawór paliwa
„Wyposażone zgodnie z normą DIN 14685-1
„Wskaźnik stanu paliwa za pośrednictwem
„Dane techniczne , na których można polegać
E-MCS 4.0
ESE 1308 DBG ES DIN
„Rozbudowane funkcje, bezpieczna i łatwa obsługa
„Kontrola uziemienia
„DUPLEX jakość prądu bez kompromisów, z zapasem mocy
„Wielofunkcyjny system kontroli E-MCS 4.0
„Wielofunkcyjny system kontroli E-MCS 4.0
„Automatyczny wyłącznik przy niskim stanie oleju
„Innowacyjna lekka konstrukcja z elementami aluminiowymi
„Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
„ECOtronic i FireCAN - technologie przyszłości
„Akumulator 12 V w modelach z elek. startem
„Duży zbiornik dla długich okresów eksploatacji –bez tankowania
„Składane uchwyty do przenoszenia
„Wyposażenie i akcesoria dodatkowe, dostępne
„Zestaw narzędzi
„ECOtronic ( tylko ESE 1408 )
w wielu zastosowaniach
„Moc w najmniejszej przestrzeni - do 9 kVA w ramie zgodnej z DIN 5
„Panel z oświetleniem LED ( tylko w 1408 )
ESE 608 DHG ES DI DIN Silent
Model
Nr zamówienia
Typ prądnicy
Moc ciągła kVA/kW 3~
Moc ciągła kVA/kW 1~
Napięcie znamionowe 3~
Napięcie znamionowe 1~
Prąd znamionowy 3~
Prąd znamionowy 1~
Sprawność cos ( phi )
Częstotliwość
Klasa ochrony
Regulacja napięcia
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
Pojemność skokowa
Moc 3000 obr./min.
Paliwo
Pojemność zbiornika (litry)
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy aku. (7m) dB(A)
Poziom mocy aku. (7m) z ECOtronic
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
Gniazda wtykowe ze stykiem ochr.
Specjalne wyposażenie – niedoposażone Nr. zam. Dostępne akcesoria Nr. zam.
FireCAN* 163 140 System zdalnego startu* 163 150 Gniazdo BEOS do ładowania akumulatora*
163 080 Gniazdo A DIN 14690 do ład. akumulatora* 163 010 Gniazdo MagCode do ład. akumulatora* 163 018 Gniazdo NATO do zewnętrznego startu* 163 000 Monitoring izolacji163 071
ECOtronic System 163 020
Kolor według RAL 3000
163 180
Wąż do odprowadzania spalin
90° Adapter do węża spalinowego System dotankowania Wózek transportowy dla ramy DIN 5 Wózek transportowy dla ramy DIN 8 Specjalne kolory na zapytanie
163 120
163 130
163 110
163 100
163 101
*Modele z elektrrycznym startem
ESE 608 DHG ES DI DIN Super Silent Plus
ESE 908 DBG ES DIN Super Silent Plus
ESE 1308 DBG ES DIN Super Silent Plus
ESE 1408 DBG ES DIN Super Silent Plus
156 312156 413156 416156 519
DuplexDuplexDuplexDuplex
6,0 / 4,89,0 / 7,213,2 / 10,613,7 / 10,9
4,0 / 3,66,0 / 5,47,2 / 6,57,5 / 6,7
400 V 3~400 V 3~400 V 3~400 V 3~
230 V 1~230 V 1~230 V 1~230 V 1~
8,7 A 3~12,9 A 3~19,1 A 3~19,8 A 3~
17,4 A 1~26,1 A 1~31,3 A 1~32,6 A 1~
0,8 / 0,90,8 / 0,90,8 / 0,90,8 / 0,9
50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz
IP54IP54IP54IP54
elektronicznaelektronicznaelektronicznaelektroniczna
Hatz 1B 50B&S Vanguard 16 HPB&S Vanguard 23 HPB&S Vanguard 23 HP
1-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.2-cyl. 4-suw.
517 cm3480 cm3627 cm3627 cm3
7,6 kW9,5 kW15,0 kW15,0 kW
DieselBenzynaBenzynaBenzyna
6121212
1,32,43,43,4
4,553,53,5
Elektryczny z akum.Elektryczny z akum.Elektryczny z akum.Elektryczny z akum.
94899296
69656771
–565658
155132144144
700 x 440 x 580
820 x 440 x 580
820 x 440 x 580
820 x 440 x 580
3 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A
3 x 230V 16A, 2 x 400V CEE 16A
3 x 230V 16A, 2 x 400V CEE 16A
3 x 230V 16A, 2 x 400V CEE 16A
20
ORYGINALNE AKCESORIA
SERIA DOSTOSOWANA DO DIN
ESE 2000 T Silent
Model ESE 2000 T Silent
Nr zamówienia 110 00.01
Typ prądnicysynchroniczna
Moc ciągła kVA/kW 1~ 1,35/1,35
Napięcie znamionowe 1~ 230 V 1~ / 12 V =
Prąd znamionowy 1~ 5,8 A 1~ / 8,3 A =
Sprawność cos ( phi ) 1
Częstotliwość / Klasa ochrony
50 Hz / IP 23
Regulacja napięcia Elektroniczna
Silnik Producent Typ ROBIN EH 09 / 3 HP
Typ konstrukcji1-cyl. 4-suw. OHV
Pojemność skokowa
86 cm3
Moc 3000 obr./min.
1,6 kW
Paliwo / Pojemność zbiornika (litry)
Benzyna / 4
Zużycie / Czas pracy
0,7 l / 6 h
System rozruchuRozrusznik ręczny
Poziom głośności LWA
90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (7m) dB(A) 65 dB(A)
Ciężar w kg
21
Wymiary D × S × W w mm
490 x 295 x 445
Gniazda wtykowe ze stykiem ochr.
1 x 230 V / 16 A
Wyłącznik przeciążeniowy
prądnicy, czujnik poziomu oleju – z wył.
21
Gniazdo zew. uruchamiania Nato
Gniazdo ładowania A DIN 14690
Gniazdo ładowania BEOS
Tylko generatory w rozrusznikiem elektrycznym,
bezpośrednio zasilane z akumulatora
samochodowego 12 V.
Zestaw do podtrzymywania stanu
naładowania akumulatora.
Zestaw do podtrzymywania stanu
naładowania akumulatora.
Moduł zdalnego uruchamiania
Gniazdo ładowania MagCode
FireCAN
Umożliwia uruchomienie i zatrzymanie
generatora z oddalonego miejsca.
Zestaw do podtrzymywania stanu naładowania
akumulatora wyposażony w wodoszczelne,
płaskie styki.
Standardowe złącze bezpośredniego przesyłu
danych w pojeździe straży pożarnej.
3-drożny zawór paliwa do zewnętrznego tankowania
Zestaw do tankowania
Wąż do odprowadzania spalin
Zakres dostawy: Kanister o pojemności 20 l z
systemem poboru paliwa.
Elastyczny przewód metalowy (1,5 m) do
odprowadzania spalin.
Kontrola izolacji
ECOtronic
Wózek transportowy
Dodatkowe zabezpieczenie obok
standardowej izolacji.
System redukcji poziomu hałasu, zużycia
paliwa oraz emisji spalin.
Przystosowany do generatorów DIN.
Wyposażony w dwa koła kierujące z
hamulcem.
WYCISZONY AGREGAT
BENZYNOWY
W TECHNOLOGII
INWERTEROWEJ
„Stała moc
„Licznik motogodzin
„Gniazda wtykowe IP 68
„Gniazdo 12 V do ładowania akumulatora
„Oszczędny dzięki zależnej od obciążenia
prędkości obrotowej silnika
1
Informacje o mocy, wskaźnikach głośności
i metodach pomiarów, patrz str 6
2
Zużycie w l/h, czas pracy w h. są to dane oparte
na wartościach przybliżonych przy
3/4 obciążenia, a zatem nie są wiążące.
22
Model
Nr zamówienia
Typ generatora
Moc ciągła kVA/kW 3~
Moc ciągła kVA/kW 1~
Napięcie znamionowe 3~
Napięcie znamionowe 1~
Prąd znamionowy 3~
Prąd znamionowy 1~
Sprawność cos ( phi )
Częstotliwość
Klasa ochrony
Regulacja napięcia
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
Pojemność skokowa
Moc 3000 obr./min.
Paliwo
Pojemność zbiornika (litry)
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy akustycznej (7m) dB(A)
Poziom mocy akustycznej (7m) z ECOtronic
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
ESE 1408 DBG ES DIN Super Silent
156 519
Duplex
13,7 / 10,9
7,5 / 6,7
400 V 3~
230 V 1~
19,8 A 3~
32,6 A 1~
0,8 / 0,9
50 Hz
IP54
elektroniczna
B&S Vanguard 23 HP
2
627 ccm
15,0 kW
Benzyna
12
3,4
3,5
Elektryczny z akum.
96
71
58
144
820 x 440 x 580
3 x 230V 16A, 2 x 400V CEE 16A
NOWY WIELOFUNKCYJNY
SEA według TD01 – DLA ORGANIZACJI
HUMANITARNYCH
SERIA SAE DLA POTRZEB I WYMAGAŃ
ORGANIZACJI HUMANITARNYCH
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.
Działania w zakresie ochrony ludności i organizacje humanitarne
podlegają przepisom o ochronie pracy. Urządzenia muszą być zgodne
z ogólnie przyjętymi zasadami i stanem techniki. Niezastosowanie się
do wymaganego poziomu ochrony, może zmniejszyć koszty, ale może
stać się szybko śmiertelną pułapką.
Dlatego między innymi wymagany jest dla agregatu stopień ochrony
IP 54, dla gniazd IP 68 i panelu IP 44.
WYŚWIETLACZ E-MCS 4.0
PRĄDNICA
System zapewniający bezpieczeństwo
i przyjemną obsługę w codziennej
eksploatacji.
Całkowicie na nowo opracowany system E-MCS 4.0 dostarcza w porównaniu
z poprzednim modelem E-MCS 3.0 jeszcze więcej informacji i danych dotyczących
stanu agregatu. Nowo zaprojektowany wyświetlacz ułatwia odczyt danych
ponieważ zawiera tylko istotne dla pracy urządzenia informacje. Wszystkie inne
dane, takie jak ostrzeżenia lub włączone systemy, pozostają ukryte i są wyświetlane
tylko po ich wywołaniu. Nowy system E-MCS 4.0 jest przystosowany do standardu
FireCAN, spełnia dzięki temu wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym
systemom wytwarzania energii elektrycznej i systemom motoryzacyjnym.
Informacje dla danego stanu pracy
Wskaźnik napięcia poszczególnych faz 1-3
Obciążenie poszczególnych faz 1-3
Całkowite obciążenie systemu NOWOŚĆ
Wskaźnik poziomu paliwa z ostrzeżeniem
- o poziomie rezerwowym NOWOŚĆ
Wskaźnik częstotliwości
Licznik godzin pracy agregatu
Technologia DUPLEX, wprowadzenie.
System ostrzeżeń i wyłączeń
Bezpiecznik - obwód ochronny
Kontrolka ładowania akumulatora / funkcja ładowania (O)
Uszkodzenie izolacji (O)
Uszkodzenie izolacji - opcja (W)
Włączenie ECOtronic - opcja NOWOŚĆ
Ciśnienie oleju (W)
Temperatura silnika (O) NOWOŚĆ
Temperatura paliwa (O) NOWOŚĆ
Temperatura generatora (O) NOWOŚĆ
Temperatura otoczenia (O) NOWOŚĆ
Uruchomiono wyłącznik bezpieczeństwa
„Wczoraj:
W czasach gdy elektronika sterująca nie była dostępna, stosowane
były prądnice asynchroniczne w celu uzyskania tzw. „czystego“ prądu
oraz prądnice synchroniczne stosowane w urządzeniach o trudnym
rozruchu.
„Dziś:
Technologia DUPLEX dostosowuje aktualne parametry zespołu prądotwórczego do chwilowego zapotrzebowania na prąd elektryczny.
System ten pozwala uniknąć przeciążenia silnika i prądnicy z jednoczesnym wykorzystaniem rezerw mocy. Dlatego prądnice DUPLEX są
stosowane do zasilania największych obciążeń indukcyjnych, chroniąc
jednocześnie wrażliwe odbiorniki przed uszkodzeniem. System
DUPLEX pozwala na połączenie zalet prądnic synchronicznych i asynchronicznych i zakończenie odwiecznego sporu o wyższość jednego
z tych dwóch typów urządzeń nad drugim.
Zalety:
„Wysoka stabilność napięcia
„Odporny na wodę i kurz
„4 krotny prąd rozruchowy
„Możliwość asymetrycznego obciążania
„Elektroniczna regulacja napięcia niezależnie
na wszystkich trzech fazach
„Zasada działania:
System ECOtronic jest przyjazną dla środowiska naturalnego alternatywną metodą wytwarzania prądu elektrycznego. System ECOtronic
wykrywa pobór mocy w trakcie pracy. W chwili spadku poboru mocy,
prędkość obrotowa jest znacznie zmniejszana. Dzieje się to automatycznie, silnik napędzający agregat pracuje cicho i zużywa mniej
paliwa. Mimo to system zachowuje pełną gotowość. W momencie
pojawienia się pełnego poboru mocy, np. po włączeniu elektronarzędzia, system ECOtronic bezzwłocznie dostarcza pełną moc.
Zalety:
„Obniżenie kosztów eksploatacji
„Zmniejszenie emisji spalin
„Znaczne zmniejszenie emisji hałasu
„Zmniejszenie zużycia paliwa o 30%
23
24
SEA Line 2,5 – 13,0 kVA
25
SEA 6
SEA 13 S
SEA 13
SERIA SEA 3 – 13
SERIA SEA 13 S / 6 DS
„Gniazda odporne na uderzenia z IP 68
„Składane uchwyty do przenoszenia
„Automatyczne wyłączenie przy braku oleju
„Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
„Gniazda odporne na uderzenia z IP 68
„Złącze do zewnętrznego tankowania
„Automatyczne wyłączenie przy braku oleju
„Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
wersja otwarta
Model
Nr zamówienia
Typ prądnicy
Moc ciągła kVA/kW 3~
Moc ciągła kVA/kW 1~
Napięcie znamionowe 3~
Napięcie znamionowe 1~
Prąd znamionowy 3~
Prąd znamionowy 1~
Sprawność cos ( phi )
Częstotliwość
Klasa ochrony
Regulacja napięcia
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
Pojemność skokowa
Moc 3000 obr./min.
Paliwo
Pojemność zbiornika (litry)
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy akustycznej (7m) dB(A)
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
Gniazda wtykowe ze stykiem ochr.
SEA 3 SEA 6 SEA 13
151 644151 645151 647
DuplexDuplexDuplex
6,0 / 4,813,2 / 10,6
2,5 / 2,5
4,0 / 3,6
7,2 / 6,5
400 V 3~400 V 3~
230 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
8,7 A 3-19,1 A 3~
10,9 A 1~
17,4 A 1~
31,3 A 1~
1
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
50 Hz50 Hz50 Hz
IP54IP54IP54
elektroniczna elektroniczna elektroniczna
Honda GX200
Honda GX390
Subaru EH 65
1-cyl. 4-suw.
1-cyl. 4-suw.
2-cyl. 4-suw.
163 cm3389 cm3653 cm3
2,5 kW6,0 kW14,5 kW
BenzynaBenzynaBenzyna
152530
1,12,13,4
13,5128,5
Rozrusznik ręczny
Rozrusznik ręczny
Elektryczny z akum.
969797
636067
6096151
635 x 540 x 490
750 x 610 x 585
850 x 650 x 575
1 x 230V 16A IP68, 2 x 230V 16A IP68,
2 x 230V 16A IP68,
1 x 230V CEE 16A IP68
1 x 400V CEE 16A IP68
1 x 400V CEE 16A IP68,
1 x 400V CEE 32A IP68
super silent
Model
Nr zamówienia
Typ prądnicy
Moc ciągła kVA/kW 3~
Moc ciągła kVA/kW 1~
Napięcie znamionowe 3~
Napięcie znamionowe 1~
Prąd znamionowy 3~
Prąd znamionowy 1~
Sprawność cos ( phi )
Częstotliwość
Klasa ochrony
Regulacja napięcia
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
Pojemność skokowa
Moc 3000 obr./min.
Paliwo
Pojemność zbiornika (litry)
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy akustycznej (7m) dB(A)
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
Gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym
SEA 13S
SEA 6 DS
151 648151 649
DuplexDuplex
13,2 / 10,6
6,0 / 4,8
7,2 / 6,5
4,0 / 3,6
400 V 3~
400 V 1~
230 V 1~
230 V 1~
19,1 A 3~
8,7 A 3~
31,3 A 1~
17,4 A 1~
0,8 / 0,9
0,8 / 0,9
50 Hz50 Hz
IP54IP54
elektronicznaelektroniczna
B&S Vanguard 22HP
Hatz 1 B 50
2-cyl. 4-suw.
1-cyl. 4-suw.
627 cm3517 cm3
14,1 kW7,6 kW
BenzynaDiesel
126
3,41,3
3,54,5
Elektryczny z akum.
Elektryczny z akum.
9294
6769
144155
820 x 440 x 580
700 x 440 x 580
3 x 230V 16A IP68, 3 x 230V 16A IP68,
2 x 400V CEE 16A IP68
1 x 400V CEE 16A IP68
26
3
ZASILANIE AWARYJNE /
ZASILANIE W BUDYNKACH
Myślimy za Ciebie co może się zdarzyć jutro.
Przerwy w dostawie prądu zdarzają się częściej niż się powszechnie uważa
– powodem są klęski żywiołowe, opady śniegu lub przestarzałe sieci energetyczne.
Całe miejscowości pogrążone w ciemnościach, mimo iż ciągłe zaopatrzenie
w elektryczność powinno być obecnie oczywistością.
Szybko zapomina się o tym, jak się jest zależnym, gdy nieoczekiwanie zabraknie prądu. Czujniki
alarmowe nie działają, elektryczne bramy wyjazdowe nie otwierają się automatycznie, sprzęty
elektryczne, które powinny ułatwiać nam na co dzień życie nie funkcjonują.
ENDRESS opracował specjalne instalacje dla urzędów i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W przypadku przerw w dostawie prądu na dużym obszarze, można nadal ze stanowisk
kierowniczych utrzymać awaryjne zasilanie .
27
Dostawa energii elektrycznej przy
użyciu przełącznika sieci IT/NT
28
Panel
29
„Wyposażenie standardowe
„obudowa dźwiękochłonna
„wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 6,5
„licznik motogodzin
„4-polowy bezpiecznik
„alarm dźwiękowy
„przycisk awaryjnego zatrzymania
„kontrola izolacji
„gniazdo zdalnego rozruchu
„oświetlenie tablicy ( LED )
„wejście do podłączenia E – RMA
3
„Dostępne akcesoria ( opcja )
„Przyczepa z dyszlem o regulowanej wysokości
i dyszlem sztywnym
„E-RMA
1
Model
Nr zamówienia
PRĄDNICA
Moc ciągła kVA/kW 3~
Typ prądnicy
Budowa / izolacja
Napięcie
Prąd znamionowy / cos ( phi )
Częstotliwość / reg. napięcia
SILNIK
Silnik Producent Typ
Typ konstrukcji
System chłodzenia
Pojemność skokowa
Moc
Obroty obr./min
Reg. prędk. silnika
Paliwo
Pojemność zbiornika
Zużycie l/h przy 3/4 obciążenia
Czas pracy przy 3/4 obciążenia
System rozruchu
Poziom głośności LWA
Poziom mocy akustycznej (7m) dB(A)
Ciężar w kg
Wymiary D × S × W w mm
KOMBINACJA GNIAZD
Zasilanie sieciowe
Zasilanie zewnętrzne
ESE 15 YW/IT-TN
ESE 20 YW/IT-TN
ESE 35 YW/IT-TN
ESE 50 YW/IT-TN
ESE 67 PW/IT-TN
ESE 95 PW/IT-TN
334 255334 256334 257334 259334 261334 263
13,0 / 10,4
17,6 / 14,0
30,5 / 24,4
44,0 / 35,2
55,0 / 44,0
69,0 / 55,2
MeccAlteMeccAlteMeccAlteMeccAlteMeccAlteMeccAlte
synchroniczna / Klasa H
synchroniczna / Klasa H
synchroniczna / Klasa H
synchroniczna / Klasa H
synchroniczna / Klasa H
synchroniczna / Klasa H
400V 3~ / 230V 1~
400V 3~ / 230V 1~
400V 3~ / 230V 1~
400V 3~ / 230V 1~
400V 3~ / 230V 1~
400V 3~ / 230V 1~
19A 3~ / 0,8
25,4A 3~ / 0,8
44,0A 3~ / 0,8
63A 3~ / 0,8
79A 3~ / 0,8
121A 3~ / 0,8
50Hz / elektroniczna
50Hz / elektroniczna
50Hz / elektroniczna
50Hz / elektroniczna
50Hz / elektroniczna
50Hz / elektroniczna
YANMAR 3TNV88
YANMAR 4TNV88
YANMAR 4TNV98
YANMAR 4T NV98T
PERKINS 1104D-44TG3
PERKINS 1104D-E44TAG1
3-cyl. 4-suw.
4-cyl. 4-suw.
4-cyl. 4-suw.
4-cyl. 4-suw. / Turbo
4-cyl. 4-suw. / Turbo
4-cyl. 4-suw. / Turbo
chłodzony wodą
chłodzony wodą
chłodzony wodą
chłodzony wodą
chłodzony wodą
chłodzony wodą
1.642 cm³
2.190 cm³
3.319 cm³
3.119 cm³
4.400 cm³
4.400 cm³
12,7 kW16,9 kW32,9 kW41,4 kW56,6 kW76,6 kW
1.5001.5001.5001.5001.5001.500
mechanicznamechanicznamechanicznaelektrycznamechanicznaelektryczna
DieselDieselDieselDieselDieselDiesel
51 Litr51 Litr68 Litr68 Litr209 Litr209 Litr
2,8 l/h3,7/h5,9 l/h8,3 l/h12 l/h16,9 l/h
18 h14 h11,5 h8 h17 h12 h
E-Start 12V
E-Start 12V
E-Start 12V
E-Start 12V
E-Start 12V
E-Start 12V
93 db(A)93 db(A)95 db(A)92 db(A)92 db(A)96 db(A)
64 db(A)64 db(A)66 db(A)67 db(A)67 db(A)71 db(A)
4805607738291.1501.490
1.646 x 885 x 1.061
1.646 x 885 x 1.061
2.005 x 948 x 1308
2.005 x 948 x 1308
2.294 x 1.007 x 1.465
2.414 x 1.087 x 1.863
CEE 400V / 32A IP67
CEE 400V / 32A IP67
CEE 400V / 63A IP67
CEE 400V / 6 3A IP67
CEE 400V / 125A IP67
CEE 400V / 125A IP67
CEE 400V / 32A IP67
CEE 400V / 32A IP67
CEE 400V / 63A IP67
CEE 400V / 6 3A IP67
CEE 400V / 125A IP67
CEE 400V / 125A IP67
CEE 400V / 16A IP67
CEE 400V / 16A IP67
CEE 400V / 16A IP67
CEE 400V / 16A IP67
CEE 400V / 63A IP67
CEE 400V / 63A IP67
1 x 230V / 16A IP68
1 x 230V / 16A IP68
1 x 230V / 16A IP68
1 x 230V / 16 A IP68
1 x 230V / 16A IP68
1 x 230V / 16A IP68
2
„Opis panelu
1
¢
Zasilanie gniazd zabezpieczone
wyłącznikiem przeciążeniowym
2
¢
Do zastosowań mobilnych, gniazda zabezpieczone są przez monitoring izolacji
3
¢
Moduł sterowania E-MCS 6.5 do bezpiecznej pracy,
kontrola silnika i prądnicy
30
4
MASZTY OŚWIETLENIOWE
WIODĄCY DZIĘKI INNOWACYJNOŚCI
Praca bez światła jest niemożliwa, gdyż większość wykonywanych czynności uzależniona jest od oświetlenia. Czy to w przypadku akcji ratowniczych, na budowach
autostrad i lotnisk, w budownictwie inżynieryjnym czy też w górnictwie: niezawodne
źródło światła ma kluczowe znaczenie.
ENDRESS oferuje składane, kompaktowe, mobilne maszty oświetleniowe na podwoziu jezdnym.
Są one nieskomplikowane i precyzyjnie umiejscawiane i dlatego umożliwiają wydajną pracę w każdym dowolnym miejscu.
31
MOBILNY SYSTEM OŚWIETLENIA Z DOSTARCZENIEM PRĄDU
POPRZEZ PRZEŁĄCZNIK SIECI IT /TN
32
Link
FIlm produktowy „
„Wyposażenie seryjne
„w pełni ocynkowane podwozie zgodnie
z kodeksem drogowym z dyszlem o regulowanej
wysokości
„wysoce wartościowy agregat prądu
o poziomie emisji spalin spełniającym normę
EU Stage III A
„wanna zbierająca płyny
„trójdrożny zawór paliwa do tankowania
zewnętrznego
„główny wyłącznik akumulatora
„ładowarka akumulatora zintegrowana w agregacie
z zewnętrznym gniazdem ładowania „pompka spuszczania oleju
„czujnik wycieku
„pojemnik na narzędzia / sprzęty do 100 kg
„Dostępne akcesoria ( opcja )
„obciążenie zastępcze chroniące silnik przed
obciążeniem w czasie pracy najaśnic
„ instalacja ostrzegawcza na obudowie
ze światłem niebieskim
„dodatkowy składany maszt świetlny dla wysokości
przejazdu 2,20 metra
„zestaw najaśnic światła mieszanego
(2 x halogen, 2 x HQI, 2 x HMI)
„oświetlenie otoczenia (LED)
„zdalny monitoring E-RMA
Dane techniczne
Wysuwanie masztu
Max. wysokość punktu świetlnego
Czas wysuwania masztu
Kontrola wiązki światła najaśnic
Najaśnice
Wymiary z podwoziem (mm)
Pojemnik na narzędzia
Pneumatyczne
9,0 m.
do 2:15 Minuty
Zdalne ster. przewodem
2 x Halogen
2 x HQI
4500 x 2000 x 2700
2 szt. max. 100 kg
Kombinacja gniazd
Podłączenie automatyki
CEE 400V / 63A IP67 (7 h)
Do zasilania urządzeń
Wykonanie
Nr zamówienia
Agregat
Moc ciągła kVA/kW 3~
Napięcie
Dopuszczalna masa cał.
CEE 400V / 63A IP67
CEE 400V / 16A IP67
230V / 16A IP67
LiMa 900/50
8500103
ESE 50 YW/IT-TN
44,0 / 35,2
400V 3~ / 230V 1~
do 2000 kg
LiMa 900/67
8500102
ESE 67 PW/IT-TN
55,0 / 44,0
400V 3~ / 230V 1~
do 2200 kg
33
34
5
ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE
DLA KLIENTÓW
WIODĄCY W SPEŁNIANIU SPECYFICZNYCH WYMAGAŃ
KLIENTÓW
W niektórych przypadkach standardowe rozwiązania nie są wystarczające dla określonych przypadków zastosowań. ENDRESS musi reagować na Państwa potrzeby,
proponując własne rozwiązania i zapewniając optymalne warunki.
Bez względu na to, czy chodzi o zmianę w istniejących systemach, czy też potrzebne są zupełnie
nowe rozwiązania zgodnie z Państwa wytycznymi –ENDRESS jest preferowanym partnerem w zakresie zaopatrzenia w energię odnośnie ochrony w razie awarii.
35
36
ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE DLA KLIENTÓW
37
TYLKO KILKA Z WIELU IDYWIDUALNYCH ROZWIAZAŃ KLIENTÓW
WYKONANYCH PRZEZ ENDRESS
MOBILNY GABINET
POMOC DLA UCIEKINIERÓW W SYRII
SŁUŻBY RATOWNICTWA
STOMATOLOGICZNY
„Rozbudowa i odnowa sieci elektrycznej oraz poprawa produkcji enerigii.
TECHNICZNEGO W BITBURGU
„Niezawodne i czyste zaopatrzenie w prąd
W przypadku tego projektu chodziło o stworzenie niezawodnego
zaopatrzenia w prąd mobilnych gabinetów stomatologicznych, które
znajdują zastosowanie na Środkowym Wschodzie. Czyste i niezawodne zaopatrzenie w energię mogło być zapewnione dzięki agregatom
firmy ENDRESS. Wytrzymałe i nie wymagające konserwacji prądnice umożliwiają długą żywotność przy jednoczesnych niewielkich
kosztach eksploatacji. Już prawie legendarne agregaty Duplex firmy
ENDRESS umożliwiają bezpieczne i bezproblemowe działanie wrażliwej aparatury. Żeby zminimalizować wibracje podczas pracy jednostki
medycznej, agregat może być wysuwany z pojazdu z wykorzystaniem
układu szyn.
„Zabezpieczenie instalacji przemysłowych
W celu poprawy sytuacji zaopatrzenia na obszarach kryzysowych
ENDRESS jest zawsze niezawodnym i szybkim partnerem. I tak na
przykład stworzono dostawy prądu awaryjnego dla obozów pomocy
w Syrii, po tym jak w większości została zniszczona infrastruktura
energetyczna wskutek ataków lotniczych. W obszarach zagrożonych,
sieć elektryczna została uszkodzona w niezliczonych miejscach. Ponadto w odniesieniu do tych regionów, prąd z sieci publicznej został
stopniowo, całkowicie odcięty.
Agregat ESE 420 VW/AS o mocy ciągłej 383 kVA w celu zabezpieczenia instalacji przemysłowych w przypadku przerwy w dostawie
prądu w rejonie Bitburga. Zakład dysponuje możliwością automatycznego awaryjnego zasilania i równocześnie posiada zdolność mobilnego zastosowania w przypadku wyrządzenia znacznych szkód.
W trudnym przetargu o wysokich wymaganiach ENDRESS sprostał
dzięki niemieckiej jakości, długim i dobrym kontaktom z organizacjami
humanitarnymi. Dzięki temu dostarczył wiele wyciszonych agregatów
o mocy 30 kVA dla Niemieckiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca w krajach arabskich.
TAJLANDZKIE LIzNIE LOTNICZE
„Prądnica hybrydowa
W innych projektach dostarczono liczne urządzenia prądu awaryjnego
dla różnych wymagań dla organizacji humanitarnych na całym świecie. W ten sposób ENDRESS każdego dnia zapewnia trochę więcej
niezawodnego zaopatrzenia w prąd na wszystkich kontynentach.
Opracowanie agregatu hybrydowego dla pojazdów poruszających
się po płycie lotniska. Wymaganie: minimalizacja czasu ładowania
akumulatorów w pojazdach elektrycznych. Problem: pojazdy znajdują
zastosowanie we wszystkich strefach klimatycznych: lotnisko w Moskwie, lotnisko w Bangkoku, lotnisko w Jeddah (Arabia Saudyjska).
Rozwiązanie:
Stworzenie ładowarki mogącej ładować akumulatory w trakcie jazdy.
Zaleta: czas postoju pojazdu zredukowany do minimum. Opracowany
przez nas system może być stosowany we wszystkich strefach klimatycznych i sprawdza się zarówno w ciężkich warunkach tropikalnych
jak i w warunkach zimowych w skrajnie niskich temperaturach.
38
6
SŁOWNICZEK
SKOMPLIKOWANE POJĘCIA WYJAŚNIONE
W PROSTY SPOSÓB
W agregacie prądotwórczym najnowszej generacji, mieści się o wiele więcej niż
tylko silnik i prądnica. To co wcześniej było dobre i dzisiaj jest już niewystarczające ENDRESS podjął wyzwanie, by pozostawać innowacyjnym producentem agregatów.
Poprzez wiele różnych opcji poprawiających funkcjonalność agregatów tworzy dodatkową wartość dla użytkownika.
Poniżej najważniejsze pojęcia dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną oferowaną
przez Endress.
39
SŁOWNICZEK
40
„POLE WIRUJĄCE
Wskutek ruchu magnesu powstaje pole elektryczne. Magnes
jest zamocowany na wirniku prądnicy. Wskutek obrotu wirnika
w stojanie wytwarza się wirujące pole magnetyczne. W ten sposób
w zwojach stojana powstaje napięcie. Zwykle pole wirujące, a więc
kierunek obrotów wirnika jest prawoskrętny.
Zobacz także przełącznik polaryzacji.
„OBCIĄŻENIE ZASTĘPCZE
W przypadku stosowania masztów oświetleniowych często nie potrzeba dużej
mocy, gdyż pobór przez najaśnice wynosi 4 - 8 kW. Aby silniki dieslowskie
agregatu prądotwórczego nie pracowały w dolnym zakresie obciążenia, automatycznie włącza się obciążenie zastępcze, które wymaga wyższego oddawania mocy agregatu. Dzięki temu silnik dieslowski szybciej osiąga temperaturę
roboczą, która jest konieczna dla długotrwałego i prawidłowego działania.
„ECOtronic
Wytwarzanie prądu elektrycznego przez konwencjonalny agregat z silnikiem
benzynowym następuje przy wysokiej prędkości obrotowej rzędu 3000 obr/
min. Doświadczenie mówi, że agregat prądotwórczy bardzo często pracuje
bez obciążenia. Prowadzi to do obniżenia wydajności eksploatacji i ma miejsce
na przykład przy zasilaniu elektronarzędzi na budowach lub w przypadku
napraw albo zastosowań ratowniczych. W celu spełnienia tych szczególnych
wymagań, firma ENDRESS stworzyła system ECOtronic stosowany dzisiaj seryjnie w urządzeniach serii DUPLEXplus.
Zasada działania:
System ECOtronic jest przyjazną dla środowiska naturalnego alternatywną metodą wytwarzania prądu elektrycznego. System ECOtronic wykrywa pobór mocy
w trakcie pracy. W chwili spadku poboru mocy, prędkość obrotowa jest znacznie
zmniejszana. Dzieje się to automatycznie, silnik napędzajacy agregat
pracuje cicho i zużywa mniej paliwa. Mimo to system zachowuje pełną gotowość. W momencie pojawienia się pełnego poboru mocy, np. po włączeniu
elektronarzędzia, system ECOtronic bezzwłocznie dostarcza
pełną moc.
„ZASILANIE
Rodzaje sieci mobilnych agregatów prądotwórczych i budynków są z reguły
różne i dlatego nie są kompatybilne w razie potrzeby zasilania w prąd. Zasilanie budynków w prąd może następować tylko za pomocą specjalnie w tym
celu wyposażonych agregatów prądotwórczych.
Zobacz też przełącznik sieci IT/TN.
„E-MCS 4.0
Wielofunkcyjny system monitoringu ENDRESS jest standardowo wbudowany
do każdego agregatu prądotwórczego DIN firmy ENDRESS. Wszelkie stany
agregatu mogą być odczytane na pierwszy rzut oka, a tym samym można odpowiednio wcześniej zapobiec sytuacjom krytycznym. E-MCS 4.0 współpracuje
także w standardzie FireCAN, przesyłając wszystkie informacje do stanowiska
dowodzenia pojazdem strażackim.
Zobacz też strona 5.
„E-MCS 6.5
Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący firmy ENDRESS 6.5 jest standardowo
wbudowany do każdego agregatu ENDRESS, który jest przewidziany do zasilania awaryjnego w systemie przełączania IT/TN. E-MCS 6.5 steruje i monitoruje
agregat prądotwórczy. Seryjnie wyposażany wstępnie w gniazdo do podłączenia systemu zdalnego monitoringu E-RMA.
„E-RMA
Za pomocą aplikacji odtwarzania monitoringu firmy ENDRESS w każdej chwili
mogą mieć Państwo wgląd do danych dotyczących pracy agregatu . System
E-RMA jest kompatybilny ze wszystkimi agregatami do zasilania prądem
awaryjnym budynków i przyczep z masztami oświetleniowymi.
Dane są przesyłane do każdego mobilnego urządzenia końcowego takiego jak
smartfon, tablet czy też komputer na stanowisku kierowania.
„UZIEMIENIE
Uziemienie jest wtedy konieczne, gdy agregat prądotwórczy pracuje w sieci
TN. W celu uruchomienia potrzebny jest elektryk, który sprawdzi prawidłowość
uziemienia. Mobilne agregaty prądotwórcze DIN nie wymagają uziemienia,
ponieważ pracują one w sieci IT.
„ZDALNY ROZRUCH
Poprzez urządzenie zdalnego rozruchu agregat prądotwórczy można uruchomić i zatrzymać. Sygnały pochodzą z pulpitu sterującego, który w tym celu
znajduje się w pojeździe. Zdalne uruchomienie następuje poprzez specjalne
połączenie wtykowe przy agregacie prądotwórczym lub jest zawarte seryjnie
w standardzie FireCAN.
„ZADALNY MONITORING
Zobacz E-RMA.
41
„WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY FI
Wyłącznik różnicowoprądowy jest urządzeniem ochronnym, które w przypadku prądów różnicowych przerywa przewodzenie prądu. Prądy różnicowe
występują wtedy, gdy w przypadku uszkodzenia (np. goły kabel dotyka metalowej obudowy) część prądu (z reguły 30 mA) płynie przez przewód ochronny,
przy wyłączniku różnicowoprądowym ( w tym przypadku przez metalową
obudowę). Aby zapewnić skuteczną ochronę agregat musi być uziemiony
z wyłącznikiem różnicowoprądowym FI. Wyłączniki różnicowoprądowe FI
stosuje się głownie w sieci TN. W celu prawidłowego uruchomienia ,elektryk z uprawnieniami powinien sprawdzić poprawność uziemienia. Agregaty
prądotwórcze DIN nie są wyposażone w wyłącznik
różnicowoprądowy FI, lecz w monitoring izolacji i dlatego nie wymagają
uziemienia.
„FIRECAN
Standard FireCAN jest interfejsem dla jednolitego przesyłania danych w pojeździe straży pożarnej. Wszystkie agregaty prądotwórcze DIN firmy ENDRESS
z rozruchem elektrycznym mogą być wyposażone w FireCAN.
„TECHNIKA INWERTEROWA
Inwerter = przetwornica
Prądnica wytwarza nie jak zwykle stałą częstotliwość 50/60Hz, lecz częstotliwość zmienną stosownie do prędkości obrotowej silnika. Prędkość obrotowa
silnika jest przy tym dopasowana do zapotrzebowania na moc.
Przetwornica w agregacie prądotwórczym elektronicznie utrzymuje częstotliwość na stałym poziomie w zakresie 50/60Hz. Zaletą w przypadku agregatów
inwerterowych jest zmienna prędkość obrotowa silnika, która dopasowuje
się do pobieranej mocy. Wada: nie są możliwe wysokie prądy rozruchowe jak
w przypadku naszej prądnicy DUPLEX.
„PRACA “WYSPOWA”
O pracy “wyspowej” mówi się, gdy niezależne od sieci, zaopatrzenie w prąd
następuje poprzez jeden lub więcej połączonych ze sobą agregatów prądotwórczych. Tym samym jest się niezależnym od stałej sieci elektrycznej.
„PRZEŁĄCZNIK SIECI IT / TN
IT = nie uziemiony punkt gwiaździsty – zwany też II
TN = uziemiony punkt gwiaździsty
Aby móc podjąć się zasilania budynku w prąd awaryjny, trzeba przełączyć
mobilny agregat prądotwórczy na rodzaj sieci TN, ponieważ ta sieć przeważa w budynkach. Mobilne agregaty prądotwórcze natomiast wykonane
są w sieci IT. Możliwość przełączenia w przypadku specjalnych agregatów
prądotwórczych, umożliwia pracę zarówno jako agregat mobilny jak też jako
awaryjne zasilanie w budynku. Przy przełączaniu zabezpieczenie każdorazowo
dopasowuje się do rodzaju użytej sieci.
„MONITORING IZOLACJI
W przypadku DIN 14685 wymagany jest monitoring izolacji, który w razie
wady nie odłączy ani nie odetnie odbiorników od sieci. Monitoring izolacji monitoruje aktywne przewody (fazy) agregatu prądotwórczego i przyłączonych
odbiorników i przewód wyrównawczy (przewód ochronny). Jak tylko wystąpi
wada izolacji (na przykład goły kabel trze o metalową obudowę) to zostaje to
rozpoznane przez monitoring izolacji. W przypadku uszkodzenia izolacji wydawany jest akustyczny i optyczny sygnał ostrzegawczy. Jako opcję oferujemy
również możliwość odłączenia odbiornika od sieci w przypadku uszkodzenia
izolacji ( monitoring izolacji z odłączeniem). Monitoring izolacji jest przeważnie
stosowany w sieci IT. W przeciwieństwie do wyłącznika różnicowoprądowego
FI uziemienie nie jest konieczne.
„GNIAZDO ŁADOWANIA
W celu utrzymania poziomu naładowania akumulatora agregatu prądotwórczego można użyć gniazda ładowania. ENDRESS oferuje obecnie następujące
systemy dla utrzymania ciągłości ładowania: BEOS, MagCode, prąd ładowania
zgodny z DIN 14690.Ponadto utrzymywanie ładowania jest już seryjnie zapewnione poprzez opcje urządzenia zdalnego uruchamiania i FireCAN.
„DEFINICJA MOCY KVA/KW
kVA = kilowoltoamper (moc pozorna), kW = kilowat (moc rzeczywista)
Pod pojęciem mocy rzeczywistej rozumie się faktyczną moc prądnicy, która
jest przekształcana w energię mechaniczną (np. do pracy silnika elektrycznego
itp.). Wiele odbiorników takich jak silniki elektryczne lub transformatory wymagają dodatkowo mocy biernej w celu magnetyzacji, która także
musi być wytworzona przez prądnicę, aby napędzać odbiornik. Moc pozorna
jest sumą mocy rzeczywistej i mocy biernej, a więc łączną mocą, jaką prądnica
może dać do dyspozycji. Zwykle stosunek mocy rzeczywistej do mocy pozornej
podaje się współczynnikiem mocy, 0,8 przy odbiornikach 3~ i 0,9/1,0 przy
odbiornikach 1~
„WYŁĄCZNIK PRZECIĄŻENIOWY
Aby chronić prądnicę przed przeciążeniem każde gniazdo z osobna wypo-
sażone jest w termiczno-magnetyczny wyłącznik ochronny. W przypadku przeciążenia i spięcia wyłącznik przeciążeniowy odłącza gniazda. ENDRESS stosuje
specjalne wyłączniki ochronne, które są dopasowane do właściwości prądnic
DUPLEX. Zwykłe wyłączniki przeciążeniowe dostępne w sprzedaży z reguły nie
mogą być użyte.
„MOC – MOC CIĄGŁA / MOC MAKSYMALNA
Pod pojęciem mocy ciągłej rozumie się moc, jaką agregat prądotwórczy może
oddawać bez ograniczeń czasowych. Moc maksymalna to moc agregatu
prądotwórczego, jaką może oddawać przez krótki czas,by na przykład utrzymywać specjalne rezerwy na wypadek krytycznych sytuacji.
„WSPÓŁCZYNNIK MOCY COS (PHI) Współczynnik mocy jest to stosunek mocy rzeczywistej do mocy pozornej.
Zwykle stosunek mocy rzeczywistej do mocy pozornej podaje się wartością
0,8 przy odbiornikach 3~ i 0,9/1,0 przy odbiornikach 1~.
Zobacz też definicja mocy kVA/kW..
„MOC ŚWIATŁA W LUMENACH
Lumen jest nazwą jednostki światła, jaką na przykład wytwarza i oddaje
lampa. Poziom lumenów określa siłę świecenia źródła światła. Nie należy mylić
lumenów z luksami. Zobacz też moc światła w luksach..
„MOC ŚWIATŁA W LUXACH
Lux to jednostka mocy światła, jaka jest do dyspozycji na każdy oświetlony m²
powierzchni. W przypadku obszernej oświetlonej powierzchni, ilość luksów
jest mniejsza niż w przypadku oświetlenia punktowego (przy takim samym
źródle światła).
„SYNCHRONIZACJA SIECI
W celu zwiększenia jednostkowego zapotrzebowania na moc, można równolegle zastosować wiele źródeł prądu (publiczna sieć elektryczna, mobilne
agregaty prądotwórcze, na stałe zamontowane agregaty prądu awaryjnego).
W celu podłączania równoległego (a tym samym pożądanego zwiększenia
mocy) źródła prądu muszą być zsynchronizowane. Następuje to za pomocą
specjalnie w tym celu wykonanego urządzenia synchronizującego (w przypadku ENDRESS może być już ono zamontowane w agregacie prądotwórczym.
Urządzenie synchronizujące mierzy parametry sieci wszystkich podłączonych
źródeł prądu (napięcie, częstotliwość, kolejność faz) i synchronizuje je ze
sobą. Gdy parametry się zgadzają, źródła prądu podłączane są równolegle
i współpracują ze sobą.
„PE GNIAZDO TESTOWE
To urządzenie kontrolne stosuje się po to, by stwierdzić, czy istnieje prawidłowe połączenie przewodu ochronnego. W przypadku wetkniętego bębna
z kablem sprawdza się koniec sprzężenia pod kątem urządzenia kontrolnego.
W tym celu do każdego agregatu prądotwórczego DIN firmy ENDRESS załącza
się sondę.
„PRZEŁĄCZNIK BIEGUNÓW
Za pomocą przełącznika biegunów pole wirujące prądnicy może zostać
zmienione. Jest to konieczne na przykład, gdy w przypadku zastosowania
przedłużacza została zamieniona kolejność faz. Przykład: wentylator obraca się
w niewłaściwym kierunku.
„WELKOŚC RAMY ZGODNIE Z DIN
Rozmiary ram różnią się co do wielkości. Rozmiary są ustalone przez normę
DIN 14685. Rama serii 5 ma długość 700 mm. Rama serii 8 ma długość 820
mm. Szerokość i wysokość obydwóch ram jest identyczna.
„OBLICZANIE POZIOMU HAŁASU W celu obliczenia poziomu hałasu stosuje się dwie wartości:
• poziom ciśnienia akustycznego LPA w dB(A):
Do pomiaru ciśnienia akustycznego stosuje tak zwaną metodę pomiarową
półkuli, Co oznacza, że po punktach ustalonych dla dokonania pomiaru
obok i ponad agregatorem prądotwórczym przesuwa się specjalny mikrofon
pomiarowy.
• poziom mocy akustycznej LWA w dB(A):
Poziom mocy akustycznej LWA jest wartością obliczoną, wynikającą z pomiaru
poziomu ciśnienia akustycznego, i skorygowaną o czynnik zależny od odległości pomiaru. Duża odległość pomiaru = duży czynnik, mała odległość pomiaru
= mały czynnik. ENDRESS zasadniczo podaje dane pomiaru LPA
z odległości 7 m.
„STOPIEŃ OCHRONY IP (OBJAŚNIENIE POSZCZEGÓLNYCH LICZB)
Oznaczenie IP (International Protection ) zabezpieczenie międzynarodowe
zgodnie z DIN 40050) składa się z kombinacji dwóch cyfr, która podaje każdorazowo stopień ochrony. Pierwsza cyfra oznacza klasę ochrony w przypadku
kontaktu z ciałami obcymi, druga cyfra ochronę przed wodą i wilgocią.
1-sza cyfra
0 brak ochrony
1 obce ciało > 50 mm
2 obce ciało > 12 mm
3 obce ciało > 2,5 mm
4 obce ciało > 1,0 mm
5 ochrona przed pyłem/kurzem
2-ga cyfra
0 brak ochrony
1 krople wody w kierunku prostopadłym
2 krople wody pod kątem do 15° w stosunku do kierunku prostopadłego
3 spryskiwanie wodą pod kątem 60° w stosunku do kierunku
prostopadłego
4 spryskiwanie wodą ze wszystkich kierunków
5 strumień wody ze wszystkich kierunków
45°
IP 23
IP 54
„OCHRONA IZOLACJI Z WYRÓWNANIEM POTENCJAŁÓW
Pod pojęciem wyrównania potencjałów rozumie się połączenie ze sobą wszystkich przewodzących prąd elementów agregatu prądotwórczego i podłączonych
odbiorników przewodem ochronnym. Przez to nie mogą powstawać żadne
niebezpieczne napięcia przy dotyku pomiędzy odbiornikami a agregatem prądotwórczym.
„ZWIĘKSZENIE POZIOMU OCHRONY ZA POMOCĄ PRCD S
W przypadku PRCD S chodzi o dodatkowe przedsięwzięcie ochronne, które
może być podłączone pomiędzy źródłem prądu a odbiornikiem. PRCD S
z powodu swego rodzaju konstrukcji nie może być zastosowany w agregacie prądotwórczym DIN. W przypadku agregatu prądotwórczego DIN firmy
ENDRESS mają już Państwo optymalną ochronę przed błędami izolacji.
„UZIEMIENIE PUNKTEM GWIAŹDZISTYM
W przypadku uziemienia punktem gwiaździstym przewód zerowy agregatu
prądotwórczego jest połączony z ziemią i przewodem ochronnym.
Zobacz też uziemienie.
42
Endress Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
Telefon +48 95 717 33 13
Fax +48 95 717 33 14
www.endress-polska.pl
Download