czci dla życia - Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w

advertisement
100-lecie Szpitala w Lambaréné
Bogusław Stelcer
Marcin Cybulski
Wojciech Strzelecki
Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w
Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Zakład Psychologii Klinicznej
Życie Alberta Schweitzera
Albert Schweitzer (1875 – 1965)
• Alzatczyk – Niemiec z francuskim paszportem, obywatel
świata, syn Afryki
• luteranin
• wszechstronnie wykształcony i uzdolniony
• władający kilkoma językami
Albert Schweitzer i jego zasada
czci dla życia
We wrześniu 1915 roku Albert Schweitzer płynie
łodzią po gabońskiej rzece Ogowe. Wtedy to ze
splotu rozważań rodzi się podstawowa myśl jego
filozofii – nakaz „czci dla życia”
W myśl założeń etyki czci dla życia poznanie świata
prowadzi do stwierdzenia, że wszystko, co się
dzieje jest wyrazem woli życia (Wille zum Leben)
Szpital w Lambaréné
Przeszłość Szpitala w Lambaréné
Rzeka Ogowe
Codzienność Szpitala w Lambaréné
„Człowiek o niezdeformowanej zdolności odczuwania
uważa współczucie ze wszystkimi żyjącymi istotami za
rzecz całkowicie naturalną.”
Szpital na kartce pocztowej
Albert Schweitzer jako lekarz
i szpitalnik
„Postanowiłem zostać lekarzem, by działać
bez słów. Przez całe życie wyżywałem się w
mówieniu.” Albert Schweitzer
• „Każde pokolenie musi samo rozwiązywać swoje zadania.”
• „Mądrość jutra będzie inna niż wczorajsza.”
Albert Schweitzer i jego zasada
czci dla życia
„Jestem życiem, które chce żyć wśród innego
życia, które tez chce żyć. Muszę więc
szanować życie.”
„Etyka czci dla życia nie uznaje żadnej
relatywnej etyki. Jako etyka przyjmuje ona
tylko utrzymywanie i popieranie życia”
Albert Schweitzer
„Kto chce w Afryce dokonać czegoś słusznego,
potrzebuje serca gazeli i skóry hipopotama.”
Albert Schweitzer jako lekarz
i szpitalnik
 „Lekarz w moim szpitalu musi umieć
operować przepuklinę, wyrywać zęby
i zelować buty” Albert Schweitzer
Wyposażenie historycznej sali operacyjnej
Pokój dr. Schweitzera
Pokój żony dr. Schweitzera
Czasy współczesne
Czasy współczesne
Czasy współczesne
Czasy współczesne
Szkolenie dla pielęgniarek i pielęgniarzy
Czasy współczesne
Widok z pokoju gościnnego
Czasy współczesne
Czasy współczesne
Wejście do przyszpitalnego muzeum Schweitzera w dawnym
budynku szpitalnym
Czasy współczesne
Czasy współczesne
Czasy współczesne
„Ostatecznie musi być w wielu ludziach
jakiś niezniszczalny, dobry rdzeń, inaczej
nie pociągałaby ich wielkość Schweitzera”
A. Einstein
„Nie istnieje jedno Lambaréné. Każdy
może mieć swoje Lambaréné”
A. Schweitzer
„Ten, który kocha ludzi, jakimi są;
ten, których ich kocha, jakimi być powinni;
ten, który chce ich ocalić za ich zgodą;
ten, który ich ratuje wbrew nim samym…”
J.P. Sartre
Download