Imieniny Tradycja obchodzenia imienin wywodzi się z

advertisement
Imieniny
Tradycja obchodzenia imienin wywodzi się z chrześcijaństwa. Głównym źródłem wiedzy
o patronach danego dnia były kroniki rocznikarskie. Przede wszystkim imieniny miały na celu
upamiętnienie męczeństwa świętego lub błogosławionego. Z biegiem czasu rozpoczęto czcić
osobę świętego „przydzielonego” do określonego dnia. Wtedy teŜ wszedł w Ŝycie trzeci
powód, dla którego ludzie polubili imieniny, a one same zajęły miejsce w ich Ŝyciu – tego
samego dnia swoje „święto” obchodziła równieŜ osoba nosząca imię patrona. Jak wynika
z przytoczonych przykładów, ten rodzaj święta był silnie związany z kultem świętych
i chrześcijaństwem.
Patronka:
Św. Krystyna, dziewica i męczennica. Najprawdopodobniej pochodziła z Persji. Pogański
król Chozroes I rozpoczął krwawe prześladowania chrześcijan, których ofiarą padła Krystyna
dnia 13 marca 559 roku.
Znaczenie imienia.
Imię Krystyna pochodzi z języka łacińskiego. Łacińskie Chrisina znaczy naleŜąca
do Chrystusa.
Sławne Krystyny.
Krystyna Waza (ur. 8 grudnia 1626 w Sztokholmie, zm. 19 kwietnia 1689 w Rzymie)
królowa Szwecji w latach 1632–1654. Mecenas sztuki i nauki. Ceniła filozofię, pobierała
nauki u Kartezjusza.
Maria Krystyna Joanna Józefa Antonina Habsburg-Lotaryńska (ur. 1742, zm. 1798)
czwarta córka Marii Teresy i Franciszka Lotaryńskiego (ich piąte z kolei dziecko), Ŝona
księcia sasko-cieszyńskiego Alberta, któremu wydatnie pomagała w załoŜeniu Albertiny.
Maria Krystyna Altenburg (ur. 8 grudnia 1923, w śywcu, jako Maria Krystyna
Immaculata ElŜbieta Renata Alicja Gabriela Habsburg-Lotaryńska) - księŜniczka von
Altenburg, jest córką arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga i jego morganatycznej Ŝony
Szwedki, Alicji Ankarcrony. Ze względu na pochodzenie związku nie ma prawa
dziedziczenia tronu.
Krystyna Burbon, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santisima Trinidad de Borbón
y de Grecia (ur. 13 czerwca 1965 w Madrycie) — infantka hiszpańska, księŜna Palma de
Mallorca z dynastii Burbonów. Córka króla Hiszpanii Jana Karola I Burbona i królowej Zofii
Glücksburg.
Krystyna Prońko Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, wokalistka. Dyplom
magistra sztuki w 1979 r. na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Krystyna Jolanta Janda (ur. 18 grudnia 1952 w Starachowicach) – polska aktorka filmowa
i teatralna, prozaik i felietonistka, piosenkarka; dyrektor teatru.
Krystyna Zofia Feldman (ur. 1 marca 1916 we Lwowie, zm. 24 stycznia 2007 w Poznaniu)
– polska aktorka charakterystyczna, znana głównie z wyrazistych epizodów.
Krystyna Waleria Sienkiewicz (ur. 14 lutego 1935 w Ostrowi Mazowieckiej) – polska
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna.
Wszystkim Krystynom cała redakcja składa
najserdeczniejsze Ŝyczenia.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards