KRZYŻÓWKA Z IBUK LIBRĄ W TLE 1. Tytuł czasopisma z dziedziny

advertisement
KRZYŻÓWKA Z IBUK LIBRĄ W TLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tytuł czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych i pedagogicznych dostępnego w IBUK Libra.
Nazwisko redaktora Kompendium wiedzy o logistyce.
Na przykład IBUK Libra.
Pierwsze słowo tytułu książki autorstwa M.-C. Martini dostępnej zarówno w IBUK Libra, jak i w wersji
papierowej (zob. katalog Libra).
Tytuł książki o podtytule: Podręcznik dla studiów medycznych, wydanej w 2006 r. przez Wydawnictwo
Lekarskie PZWL.
Miejsce wydania dwutomowego podręcznika akademickiego pt. Pedagogika.
Nazwisko tłumacza książki System polityczny UE.
Imię autora książki pt. Opakowania transportowe.
Tytuł 14. rozdziału Marketingu autorstwa E. Michalskiego.
Nazwa wydawnictwa, w którym ukazała się publikacja B. Wojciszke Człowiek wśród ludzi.
Dane uczestnika
Imię i nazwisko:
Kierunek studiów:
Nr albumu:
Podpis*:
Dane kontaktowe
e-mail:
nr telefonu:
* Oświadczam, że w związku z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
trakcie konkursu. Zostałem (-am) pouczony (-a) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.
KRZYŻÓWKA Z IBUK LIBRĄ W TLE | konkurs
Download