65 lat

advertisement
ZAPROSZENIE
Zapraszamy
na
bezpłatne
badania
ginekologiczne
kobiety
zamieszkujące
teren
województwa łódzkiego w wieku od 30 do 65 lat (zgodnie z rokiem urodzenia)
Badania wykonywane są w ramach programu wczesnego wykrywania zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego HPV pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego. Liczba badań jest limitowana (decyduje kolejność zgłoszeń).
Podejmowane działania profilaktyczne, diagnostyka infekcji wirusem HPV oraz diagnostyka
cytologiczna, służą wczesnej identyfikacji ewentualnych zmian o charakterze nowotworowym
i pozwalają na podjęcie odpowiednich działań np. wdrożenie terapii niedopuszczającej
do dalszego rozwoju choroby i umożliwiającej całkowite wyleczenie.
Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Nieodłącznym elementem wizyty będzie identyfikacja innych, poza zakażeniem wirusem
HPV, czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy oraz edukacja pacjentek w tym
zakresie.
Sposób rejestracji pacjentek do Programu - osobiście lub telefonicznie:
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 92-213 Łódź ul. Pomorska 251, bud. A-1, piętro IX
tel. 42 272 – 53 – 53 poniedziałek - piątek 9.00 - 15.30.
Dni tygodnia i godziny realizacji świadczeń w ramach Programu:
poniedziałek 16.00 - 18.00
środa 15.30 - 17.30.
czwartek 15.00 - 18.00.
Centrala
Psychiatria
Stomatologia
Medycyna Nuklearna
Immunologia, Reumatologia i Alergologia
Medycyna Sportowa i Zapobiegawcza
Genetyka
 42 675 70 00
 42 675 72 58
 42 675 74 74
 42 675 72 85
 42 675 73 31
 42 639 32 15
 42 632 70 02
 42 679 17 80
 42 678 93 68
 42 675 72 85
 42 678 22 92
 42 639 32 18
 42 632 70 02
INFORMACJE DODATKOWE
W
ramach
Programu
przeprowadzone
zostaną
dwie
konsultacje
ginekologiczne.
Podczas pierwszej wizyty u pacjentki zostanie pobrany materiał do badań cytologicznych
i badań na obecność onkogennych genotypów wirusa HPV typu 16 i 18, zgodnie
z zaleceniami lekarza (lekarz może zdecydować o niewykonywaniu badania cytologicznego
w przypadku posiadania przez pacjentkę aktualnego wyniku tego badania).
Nieodłącznym elementem wizyty będzie identyfikacja innych, poza zakażeniem wirusem
HPV, czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy oraz edukacja pacjentek w tym
zakresie.
Podczas drugiej konsultacji z lekarzem ginekologiem pacjentce zostaną przekazane wyniki
przeprowadzonych wcześniej badań, a także zostanie ona poinformowana, co do dalszego
postępowania (wydanie pisemnego zalecenia):
•
zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w przypadku
prawidłowych wyników obu testów i braku czynników ryzyka,
•
zalecenie wykonania wcześniejszych, ponownych badań testem HPV-HR (po upływie
6 miesięcy) kobietom zakażonym wirusem HPV i z prawidłowym wynikiem badania
cytologicznego (wg protokołu Bethesda), w celu wykluczenia przemijającego zakażenia
wirusem HPV.
•
zalecenie
wykonania
dalszych
badań
kobietom
zakażonym
wirusem
HPV
z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego (wg protokołu Bethesda) i skierowanie
ich na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Centrala
Psychiatria
Stomatologia
Medycyna Nuklearna
Immunologia, Reumatologia i Alergologia
Medycyna Sportowa i Zapobiegawcza
Genetyka
 42 675 70 00
 42 675 72 58
 42 675 74 74
 42 675 72 85
 42 675 73 31
 42 639 32 15
 42 632 70 02
 42 679 17 80
 42 678 93 68
 42 675 72 85
 42 678 22 92
 42 639 32 18
 42 632 70 02
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards