Pakietów Medycyny Pracy

advertisement
Pakiety Medycyny Pracy
Pakiet badań podstawowy
•
•
•
•
•
Badanie przez lekarza medycyny pracy
Podstawowe badania diagnostyczne
BMI (Body Mass Index)
WHR(Waist to Hip Ratio)
Wydanie orzeczenia o zdolności do podjęcia
pracy na stanowisku pracy bez narażeń
zawodowych wymagających dodatkowych badań
diagnostycznych i konsultacji
Cena pakietu: 75PLN
CENTRUM MEDYCZNE
STARÓWKA
Pakiet badań standardowy
•
•
Skierowany do:
o pracowników
biurowych
•
•
•
•
Badanie przez lekarza medycyny pracy
Badania laboratoryjne:
o Morfologia z rozmazem, 21 parametrów
o OB
o Badanie ogólne moczu
o Cholesterol całkowity
o Poziom glukozy
EKG
BMI (Body Mass Index)
WHR(Waist to Hip Ratio)
Wydanie orzeczenia o zdolności do podjęcia
pracy
Cena pakietu: 97 PLN
CENTRUM MEDYCZNE
STARÓWKA
Pakiet badań rozszerzony
Skierowany do:
o pracowników
biurowych, szczególnie
dla osób pracujących
przy monitorze >4h
dziennie
•
•
•
•
•
•
•
Badanie przez lekarza medycyny pracy
Badania laboratoryjne:
o Morfologia z rozmazem, 21 parametrów
o OB
o Badanie ogólne moczu
o Cholesterol całkowity
o Poziom glukozy
EKG
BMI (Body Mass Index)
WHR(Waist to Hip Ratio)
Konsultacja okulistyczna
Wydanie orzeczenia o zdolności do podjęcia
pracy na stanowisku pracy z monitorem
komputerowym
Cena pakietu : 125 PLN
CENTRUM MEDYCZNE
STARÓWKA
Pakiet badań sanitarny
Skierowany do:
o Osób mających
kontakt z żywnością:
-kucharzy
-kelnerów
-barmanów
-sprzedawców itp.
o Osób wykonujących
prace przy których
istnieje możliwość
przeniesienia
zakażenia
-pracowników służby
zdrowia
-fryzjerów
-manikiurzystek
-pedikiurzystek
-nauczycieli
-masażystów
•
•
•
•
•
•
Badanie przez lekarza medycyny pracy
Badania laboratoryjne:
o Morfologia z rozmazem, 21 parametrów
o OB
o Badanie ogólne moczu
o Cholesterol całkowity
o Poziom glukozy
RTG klatki piersiowej-na zlecenie lekarza
BMI (Body Mass Index)
WHR(Waist to Hip Ratio)
Wydanie orzeczenia o zdolności do podjęcia
pracy na określonym stanowisku pracy
Badanie na nosicielstwo *- na zlecenie lekarza
Cena pakietu : 100PLN + koszt badania na
nosicielstwo* lub/i koszt rtg płuc
CENTRUM MEDYCZNE
STARÓWKA
Pakiet badań specjalistyczny I
•
•
Skierowany do:
o Osób pracujących na
wysokości
•
•
•
•
•
•
•
Badanie przez lekarza medycyny pracy
Badania laboratoryjne:
o Morfologia z rozmazem, 21 parametrów
o OB
o Badanie ogólne moczu
o Cholesterol całkowity
o Poziom glukozy
EKG
BMI (Body Mass Index)
WHR(Waist to Hip Ratio)
Konsultacja okulistyczna
Konsultacja neurologiczna
Konsultacja laryngologiczna
Wydanie orzeczenia o zdolności do podjęcia
pracy na określonym stanowisku pracy
Cena pakietu: 250 PLN
CENTRUM MEDYCZNE
STARÓWKA
Pakiet badań specjalistyczny
II
•
•
Skierowany do:
o Kierowców z prawem
jazdy kategorii C, D,
(+E)
•
•
•
•
•
•
•
•
Konsultacja lekarza medycyny pracy
Badania laboratoryjne:
o Morfologia z rozmazem, 21 parametrów
o OB
o Badanie ogólne moczu
o Cholesterol całkowity
o Poziom glukozy
EKG
BMI (Body Mass Index)
WHR(Waist to Hip Ratio)
Konsultacja okulistyczna
Konsultacja laryngologiczna
Audiometria
Badanie psychologiczne
Wydanie orzeczenia o zdolności do podjęcia
pracy na określonym stanowisku pracy
Cena pakietu: 240 PLN
CENTRUM MEDYCZNE
Pakiet badań specjalistyczny III
•
•
Skierowany do:
o Kierowców z prawem
jazdy kategorii A, B,
(+E), T
•
•
•
•
•
•
Konsultacja lekarza medycyny pracy
Badania laboratoryjne:
o Morfologia z rozmazem, 21 parametrów
o OB
o Badanie ogólne moczu
o Cholesterol całkowity
o Poziom glukozy
EKG
BMI (Body Mass Index)
WHR(Waist to Hip Ratio)
Konsultacja okulistyczna
Badanie psychologiczne
Wydanie orzeczenia o zdolności do podjęcia
pracy na dowolnym stanowisku pracy
Cena pakietu: 180 PLN
Płatność za w/w badania odbywa się jednorazowo na podstawie wystawionej faktury.
* Badanie na nosicielstwo wykonywane jest w laboratorium Sanepidu.
Koszt wykonania badania wg obowiązującego cennika.
CENTRUM MEDYCZNE
STARÓWKA
Download