Ciało i Krew oznacza Życie

advertisement
Ciało i Krew oznacza Życie
Wpisany przez A. J.
niedziela, 04 września 2011 00:00 - Poprawiony sobota, 06 sierpnia 2011 22:00
Obrzędem bezpośrednio poprzedzającym Komunię świętą jest łamanie Chleba i połączenie
Świętych Postaci Eucharystycznych. Łamania Chleba dokonuje kapłan lub diakon. Po
przełamaniu Hostii wkłada się jej cząstkę do kielicha z Krwią Pańską ze słowami:
Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech
nam pomogą osiągnąć życie wieczne.
Gest ten symbolizuje połączenie Ciała i Krwi Jezusa żyjącego i uwielbionego. Nawiązuje
również do tradycji judaistycznej, w której rozdzielenie ciała i krwi oznaczało śmierć, a zatem ich
połączenie wskazuje na nowe życie.
Łamanie Chleba, w czasach kiedy używano dużych bochenków podczas liturgii, było bardziej
wymownym znakiem i miało po prostu znaczenie praktyczne dla udzielania wiernym Komunii
świętej. Dopiero kiedy na przełomie IX i X wieku doszło do przejścia na chleb niekwaszony i
małe hostie, łamanie Chleba straciło swoje funkcjonalne znaczenie i zostało ograniczone
jedynie do Hostii celebransa. Gest ten oznacza, że wierni choć liczni, tworzą jedno Ciało przez
przyjmowanie Komunii z jednego chleba, jakim jest Chrystus umarły za zbawienie świata i
zmartwychwstały.
Natomiast połączenie Świętych Postaci Ciała i Krwi Pańskiej jako historyczna pozostałość
wywodzi się najprawdopodobniej z dawnej liturgii papieskiej (V w.). Do kielicha wkładano
wówczas cząstkę konsekrowanego Chleba, ale z poprzedniej Eucharystii. Obrzęd ten zwany był
"Sancta" i oznaczał ciągłość Ofiary Eucharystycznej sprawowanej wczoraj i dziś. Inny rzymski
zwyczaj ("ritus fermenti"-łac. zmieszanie) polegał na zanoszeniu cząstki Ciała Pańskiego z
Mszy papieskiej do rzymskich świątyń. Tę cząstkę umieszczał kapłan w kielichu tuż przed
Komunią. Wyrażało to jedność całego rzymskiego Kościoła ze swoim biskupem. 1
Począwszy od VII wieku podczas obrzędu łamania Chleba i połączenia Świętych Postaci
zaczęto śpiewać Baranku Boży. Zwyczaj ten wprowadził papież Sergiusz I (687-701). Ostatnie
wezwanie, kończące się słowami: "Obdarz nas pokojem" pochodzi z X wieku i jest związane z
1/2
Ciało i Krew oznacza Życie
Wpisany przez A. J.
niedziela, 04 września 2011 00:00 - Poprawiony sobota, 06 sierpnia 2011 22:00
rosnącym w tym czasie znaczeniem obrzędu pocałunku pokoju. 2
Łamanie Chleba i połączenie Świętych Postaci Ciała i Krwi Pańskiej nie zawsze jest dobrze
widoczne. Warto jednak wiedzieć co się dzieje. Rozdzielone od siebie Ciało i Krew oznaczają
śmierć. Zmieszanie obu Postaci, którego dokonuje kapłan, można odczytać jako symbol
Zmartwychwstania. Ciało i Krew są znowu razem, bo Jezus żyje i chce nam dać udział w tym
życiu. 3
1
2
3
Ks. Tarsycjusz Sinka C.M. "Zarys liurgiki" Gościkowo - Paradyż 1988, str. 206
http://liturgia.wiara.pl/doc/420145.Liturgia-piekno-i-zakorzenienie/53
http://gosc.pl/doc/793309.Obrzedy-Komunii-Swietej
2/2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards