Miedź – prezentacja (K. Marudziński)

advertisement
MIEDŹ – PREZENTACJA
Kamil Adam Marudziński
Duże Koło Chemiczne w ZS UMK
(rok szkolny 2012/2013)
Miedź
Info ogólne
Miedź ma symbol Cu
 Występuje w grupie metali przejściowych
układu okresowego (doczegokolwiek
wam się to przyda).
 Posiada 26 izotopów ale tylko 2 trwałe
63 i 65
 Barwi kolor płomienia na zielony

Info nieogólne
Konfiguracja elektronowa :
1s22s22p63s23p64s13d10
 Elektroujemność wg Paulinga : 1,9
 Przewodność elektryczna :
584.8 * 105 1/(m*Ω)
 Gęstość (293K) : 8.96 g/cm3
 Przewodność cieplna : 401 W (m*K)
 bla bla bla…

Opis
Miedź jest jasnym metalem, mało
aktywnym chemicznie. Wykazuje dobrą
ciągliwość i kowalność, jest też bardzo
dobrym przewodnikiem elektryczności i
ciepła. Czysta miedź pokrywa się patyną
(węglanem hydroksomiedzi(II))
Liczba koordynacyjna :
 Cu(I) : 2
 Cu(II) : 4

Właściwości chemiczne
Miedź jest metalem średnio aktywnym chemicznie
w temperaturze pokojowej. Z powietrzem w
temperaturze pokojowej reaguje powoli
pokrywając się cienką warstwą czerwonego
Cu2O. W obecności wilgoci i CO2 tworzy się
zielona warstwa zasadowych węglanów, chroniąca
miedź przed dalszym działaniem innych
czynników. Miedź łatwo reaguje z fluorowcami
tworząc odpowiednie halogenki. Nie rozpuszcza
się w kwasach nieutleniających. Metal ten ulega
działaniu kwasu azotowego. Tlenek miedzi (II)
CuO wykazuje charakter amfoteryczny.
 Amoniakalne roztwory zawierające tlen dają
rozpuszczalne w wodzie kompleksy miedzi

Właściwości fizyczne


Po wytopie i oczyszczeniu jest miękkim metalem o
bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i
elektrycznym. W przeciwieństwie do metali z niepełnymi
powłokami d, wiązanie metaliczne w miedzi nie ma
charakteru kowalencyjnego i jest względnie słabe. Niska
twardość miedzi częściowo tłumaczy jej wysoką
przewodność elektryczną i wysoką przewodność
cieplną, które są drugie pod względem wielkości wśród
czystych metali w temperaturze pokojowej.
Charakterystyczny kolor miedzi pochodzi od przejść
elektronów pomiędzy wypełnionymi powłokami 3d, a
półpustymi 4s – różnice energetyczne pomiędzy tymi
powłokami odpowiadają energii światła
pomarańczowego.
Zastosowania

Pierwiastek ten znany jest od starożytności, od
kiedy to był podstawowym składnikiem brązów.
Głównym zastosowaniem miedzi jest produkcja
kabli elektrycznych, pokryć dachów i instalacji
wodociągowych i maszyn przemysłowych. Miedź
głównie używana jest jako metal, ale gdy
wymagana jest większa twardość, wtedy łącząc z
innymi metalami tworzy się stopy, takie
jak brąz czy mosiądz. Mała część miedzi jest
używana w produkcji związków będących
dodatkami do żywności i fungicydami w
rolnictwie oraz stosowana jako barwnik szkła
czy katalizator.
Występowanie
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach
55 ppm(z jęz angielskiego – parts per
milion). W naturze występuje w postaci rud
oraz w postaci czystej jako minerał – miedź
rodzima. Miedź rodzima jest rzadko
spotykana.
Głównym źródłem tego metalu są minerały:
 Siarczki: chalkopiryt CuFeS2, chalkozyn Cu2S
, bornit Cu5FeS4;
 Węglany: azuryt Cu3(CO3)2(OH)2, malachit
Cu2CO3(OH)2.
Chalkantyt
CuSO4 * 5H2O
Bornit ten niebieski
Chalkopiryt ten u
góry
Bornit Cu5FeS4
Chalkopiryt CuFeS2,
Chalkozyn
Cu2S
Azuryt
Cu3(CO3)2(OH)2
Malachit
Cu2CO3(OH)2.
Download