HAWIDO AutOmAtyczne zAWOry regulAcyjne

advertisement
HAWIDO
Automatyczne zawory regulacyjne
HAWLE PRODUKTY DLA POKOLEŃ
HAWIDO – automatyczne zawory regulacyjne
Zalety
-gniazdo ze stali nierdzewnej,
-gniazdo wprasowane,
-przeciwgniazdo ze zoptymalizowaną geometrią,
-antykorozyjna powłoka epoksydowa według wytycznych RAL GSK (grubość warstwy:
min. 250 μm),
-optyczny wskaźnik położenia ze stali nierdzewnej wraz ze śrubą odpowietrzającą standardowo zabudowany na zaworze (z wyjątkiem zaworów odcinających i pływakowych),
-obwód sterujący: łączniki i rurki ze stali nierdzewnej,
-obwód sterujący: połączenia z pierścieniem zaciskowym, demontowalne,
-niezbędne elementy odcinające są standardowo umieszczone na obwodzie sterującym;
zawory kulowe wykonane są ze stali nierdzewnej i wyposażone w pokrętło z krótkim
uchwytem; brak długiej dźwigni sterowniczej,
-niezbędne manometry zainstalowane są standardowo, z odcięciem za pomocą zaworów
kulowych (wymiana manometru bez zakłócania pracy zaworu),
-filtr siatkowy w obwodzie sterującym zainstalowany poziomo, zapewnia bezproblemowe
funkcjonowanie i możliwość czyszczenia; konstrukcja zabezpiecza przed wtórnym
zanieczyszczeniem podczas konserwacji filtra,
-zawór sterujący nastawiany ręcznie,
-dopuszczenia DVGW i SVGW, certyfikat zgodności ITB.
Cechy konstrukcyjne
Zawór główny jest zaworem membranowym, działającym hydraulicznie, sterowanym
poprzez własne medium.
Większość typów zaworów pracuje jedynie na zasadzie hydraulicznej, bez konieczności
wykorzystywania zewnętrznego źródła energii. Możliwe są następujące funkcje, sterowane
w pełni hydraulicznie:
-redukcja ciśnienia,
-utrzymywanie ciśnienia,
-funkcja zaworu bezpieczeństwa,
-sterowanie pływakiem,
-sterowanie poziomem wody w zbiorniku,
-zapobieganie przepływowi zwrotnemu,
-zabezpieczenie przed awarią rury,
-wykonania specjalne.
Wykonanie
-medium: woda pitna i użytkowa,
-wykonanie wg EN 1074,
-długość zabudowy wg EN 558,
-wymiary kołnierzy wg EN 1092-2, do PN 25, do DN 300,
-klasy ciśnienia: PN10 lub PN16 do DN 300, PN 25 do DN 200; wyższe ciśnienia
na zapytanie,
-średnice nominalne DN 50, DN 80, DN 100 oraz DN 150 dostępne w wykonaniu
kątowym,
„ „
-średnice nominalne 1½ i 2 z przyłączem gwintowym (gwint wewnętrzny),
-temperatura medium od 2 do 40°C.
Materiał
-zawór główny: EN-GJS-400,
-wykonanie ze stali nierdzewnej w średnicach nominalnych DN 50, DN 100 i DN 150,
-powłoka epoksydowa (min. 250 μm) wg GSK, RAL 5012,
-trzpień: stal nierdzewna,
-obwód sterujący, łączniki i filtr siatkowy: stal nierdzewna,
-zawór sterujący: mosiądz (stal nierdzewna na zapytanie).
Usługi serwisowe
Na życzenie, Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. świadczy usługi serwisowe w okresie
przeglądu 4-letniego, na podstawie indywidualnych umów z użytkownikiem zaworu.
Przy wykorzystania prądu / sygnału sterującego możliwe są kolejne funkcje zaworu:
-funkcja elektrycznego otwierania / zamykania,
-stopniowe otwieranie / zamykanie,
-elektryczna regulacja wielkości przepływu,
-zawory zabezpieczające pompy,
-funkcje kombinowane,
-wykonania specjalne.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
2
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
B
Zawór prosty – tabela wymiarów
B
D
C
E
C1
A
A
Długości zabudowy (EN 558)
E
Wymiary połączenia kołnierzowego wg EN 1092-2
DN
„ „
„ „
„ „
* ½ –¾ * 1 –¼ * 1½ –2
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
210
40
40
130
160
65
200
75
75
130
160
70
230
80
80
130
160
70
290
90
90
150
170
85
310
100
100
160
180
105
350
110
115
195
190
115
400
125
135
245
205
145
480
140
150
278
220
160
600
170
180
330
250
200
730
200
210
405
275
250
850
235
–
365
740
740
1100
295
–
–
–
–
85
85
85
85
85
85
112
112
112
112
135
135
138
10
138
13
138
17
138
21
138
27
138
35
164
51
164
76
164
114
180
247
180
356
180
718
C1
90
130
20
35
20
35
C
55
65
D
155
155
E
55
55
Zawór z optycznym wskaźnikiem położenia
C1
–
–
Zawór z elektrycznym wskaźnikiem położenia
C1
–
–
Masa kg
–
–
* z przyłączem gwintowym
C
10/16/25
10/16
25
B
A
B
PN
bar
D
mm
A
Długości zabudowy (EN 558)
C1
F
Zawór kątowy – tabela wymiarów
C
E
Wymiary połączenia kołnierzowego wg EN 1092-2
D
mm
50
80
100
A
125
155
190
B
125
155
175
C
145
195
225
D
170
160
220
E
85
115
145
F
55
70
55
G
40
40
40
H
30
–
–
Zawór z optycznym wskaźnikiem położenia
C1
80
80
80
Zawór z elektrycznym wskaźnikiem położenia
C1
138
138
138
Masa kg
16
40
50
G
B
H
DN
250
225
320
250
200
55
40
–
135
180
60
D
E
F
A
150
H
G
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
3
Budowa zaworu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
Części składowe
17
Materiał – wykonanie standardowe
Elementy
1 Optyczny wskaźnik położenia
2 Pokrywa
3 Prowadnica górna
4 Otwór gwintowany przyłącza ciśnieniowego
5 Sprężyna
6 Nakrętka
7 Membrana
8 Tarcza dociskowa
9 Grzybek zaworu
10Uszczelnienie gniazda
11Przeciwgniazdo
12Śruba sześciokątna
13Trzpień zaworu
14Gniazdo zaworu
15Czop prowadzący
16Uszczelka O-ring
17Obudowa
18Otwór gwintowany przyłącza ciśnieniowego (wejście)
19Otwór gwintowany przyłącza ciśnieniowego (wyjście)
Zawór główny
Obudowa i pokrywa
żeliwo sferoidalne
„ „
(½ i ¾ z mosiądzu)
Elementy wewnętrzne
Gniazdo / przeciwgniazdo
Trzpień
Uszczelka
Membrana
stal nierdzewna, brąz, żeliwo
stal nierdzewna
stal nierdzewna
EPDM / NBR
EPDM
Obwód sterujący
stal nierdzewna,
złączki gwintowane ze stali nierdzewnej
Elementy
Obudowa i pokrywa
Elementy wewnętrzne
Gniazdo / przeciwgniazdo
Oś
Uszczelka
Membrana
Zawór sterujący
brąz
stal nierdzewna, brąz
stal nierdzewna
stal nierdzewna
EPDM / NBR
EPDM
Inne materiały, np. obudowa ze stali nierdzewnej lub stalowa, na zapytanie.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
4
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Wykres strat ciśnienia oraz wartości Kvs
Strata ciśnienia Δp w zależności od wartości Q oraz średnicy nominalnej zaworu DN
Q
[ l / min ]
Q
[m/h]
Kvs
Q
[ l / min ]
Q
[ m3 / h ]
10000
8000
600.0
480.0
6000
5000
360.0
300.0
4000
240.0
3000
180.0
DN 150
2000
120.0
1500
90.0
DN 125
DN 100 Zawór kątowy
DN 80 Zawór kątowy
DN 100
1000
800
60.0
48.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
300
18.0
DN 50 / DN 2”
200
12.0
DN 40 / DN 1½”
150
9.0
100
80
60
50
6.0
4.8
3.6
3.0
80000
4800
60000
3600
DN 400
DN 400 *
40000
2400
DN 300
20000
1200
10000
8000
600
480
6000
360
4000
240
2000
120
1000
800
60
48
600
36
400
24
200
12
100
80
6,0
4,8
60
3,6
40
2,4
20
1,2
Dobór średnicy zaworów redukcyjnych
DN 250
DN 150 Zawór kątowy
DN 200
DN 80
DN 50 Zawór kątowy
DN 65
DN 100
H = 80%
v = 5 m/s
H = 15%
1
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20 Δp [ bar ]
Wielkości charakterystyczne
Q - natężenie przepływu w m3/h oraz l/min
Δp- różnica ciśnień na wlocie i wylocie zaworu w bar
H - stopień otwarcia w % maksymalnego otwarcia zaworu
v - prędkość przepływu wody w m/s
0,1
0,2
0,4
0,6
1,0
1,5 2,0
Δp [ bar ]
Przykład (niebieskie strzałki)
- maksymalny przepływ Q max = 2000 l/min
- różnica ciśnień Δp = 6 bar
- punkt przecięcia przy DN 100 w zakresie niebieskiego pola
Ponadto z wykresu można odczytać:
H = ok. 60 %
v = ok. 4 m/s
Współczynnik przepływu Kvs w m3/h oraz l/min przy Δp = 1 bar
DN
KVS zawór prosty
m3/h
l/min
40
19
315
50
27
460
65
48
725
80
68
1140
100
106
1770
125
177
2955
150
297
4960
200
415
6925
250
681
11360
300
1476
24600
400
2640
44000
*400
*2340
*39000
*Gniazdo zaworu ∅ 330 mm
2011
KVS zawór kątowy
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
*400
m3/h
l/min
–
51
–
111
156
–
432
–
–
–
–
–
–
850
–
1850
2600
–
7200
–
–
–
–
–
Jeżeli wartość Q = 2000 l/min odpowiada przeciętnemu natężeniu przepływu, wówczas
z uwagi na możliwe wyższe obciążenia zaleca się dobór zaworu o większej średnicy.
Jeżeli minimalne zużycie, np. w nocy jest bardzo niewielkie lub też w sytuacji, gdy
podczas prac konserwacyjnych należy zapewnić zasilanie w wodę, należy zastosować
rozwiązanie z bypassem – z dwoma zaworami (o średnicach dobranych do warunków
przepływu) działającymi równolegle.
Uwaga: Przy maksymalnym przepływie wody (Qmax) dla określenia różnicy ciśnień (Δp)
należy uwzględnić różnicę ciśnień dynamicznych.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
5
Charakterystyki zaworów prostych
Pomiędzy liniami granicznymi wyznaczonymi przez stopień otwarcia zaworu H = 15 %
oraz H = 80 % znajduje się optymalny obszar pracy zaworów HAWIDO (kolorowe pole).
Q
[ l / min ]
DN 40 / 1½’’
Q
[ m3 / h ]
H = 80%
Jeżeli wyznaczony punkt pracy zaworu znajduje się poniżej linii minimalnego lub powyżej linii maksymalnego otwarcia, prosimy o kontakt z Działem Marketingu Technicznego.
Q
[ l / min ]
1000
800
60.0
48.0
1000
800
60.0
48.0
600
500
36.0
30.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
400
24.0
300
18.0
300
18.0
200
12.0
200
12.0
150
9.0
150
9.0
4.8
v = 5 m/s
H = 15%
100
80
4.8
100
80
60
50
3.6
3.0
60
50
3.6
3.0
40
2.4
40
2.4
30
1.8
30
1.8
20
1.2
20
1.2
15
0.9
15
0.9
10
0.6
10
0.6
5
0.3
5
0.3
1
Q
[ l / min ]
1,5 2
60.0
48.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
300
18.0
200
12.0
150
9.0
100
80
4.8
4
5 6
8 10
15 20
H = 80%
v = 5 m/s
H = 15%
Q
[ l / min ]
Q
[ m3 / h ]
10000
8000
600.0
480.0
6000
5000
360.0
300.0
4000
240.0
3000
180.0
2000
120.0
1500
90.0
1000
800
60.0
48.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
60
50
3.6
3.0
300
18.0
40
2.4
200
12.0
30
1.8
150
9.0
20
1.2
15
0.9
10
0.6
100
80
60
50
6.0
4.8
3.6
3.0
1
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20
Δp [ bar ]
H = 80%
v = 5 m/s
H = 15%
1
Δp [ bar ]
DN 65
Q
[ m3 / h ]
1000
800
3
DN 50 / 2’’
Q
[ m3 / h ]
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20
Δp [ bar ]
DN 80
H = 80%
v = 5 m/s
H = 15%
1
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20 Δp [ bar ]
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
6
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Charakterystyki zaworów prostych
Pomiędzy liniami granicznymi wyznaczonymi przez stopień otwarcia zaworu H = 15 %
oraz H = 80 % znajduje się optymalny obszar pracy zaworów HAWIDO (kolorowe pole).
Q
[ l / min ]
Q
[ m3 / h ]
10000
8000
600.0
480.0
6000
5000
DN 100
Jeżeli wyznaczony punkt pracy zaworu znajduje się poniżej linii minimalnego lub powyżej linii maksymalnego otwarcia, prosimy o kontakt z Działem Marketingu Technicznego.
Q
[ l / min ]
Q
[ m3 / h ]
10000
8000
600.0
480.0
360.0
300.0
6000
5000
360.0
300.0
4000
240.0
4000
240.0
3000
180.0
3000
180.0
2000
120.0
2000
120.0
1500
90.0
1500
90.0
1000
800
60.0
48.0
1000
800
60.0
48.0
600
500
36.0
30.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
400
24.0
300
18.0
300
18.0
200
12.0
200
12.0
150
9.0
150
9.0
100
80
60
50
6.0
4.8
3.6
3.0
100
80
60
50
6.0
4.8
3.6
3.0
DN 125
H = 80%
H = 80%
v = 5 m/s
H = 15%
1
Q
[ l / min ]
Q
[ m3 / h ]
10000
8000
600.0
480.0
6000
5000
360.0
300.0
4000
1,5 2
3
4
5 6
8 10
DN 150
15 20 Δp [ bar ]
Q
[ m3 / h ]
60000
50000
3600.0
3000.0
40000
2400.0
30000
1800.0
240.0
20000
1200.0
3000
180.0
15000
900.0
2000
120.0
10000
8000
600.0
480.0
6000
5000
360.0
300.0
4000
240.0
3000
180.0
120.0
v = 5 m/s
1500
90.0
1000
800
60.0
48.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
2000
18.0
1500
90.0
200
12.0
150
9.0
1000
800
60.0
48.0
100
80
60
50
6.0
4.8
3.6
3.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
300
18.0
300
H = 15%
1
2011
1,5 2
3
4
5 6
8 10
H = 15%
1
Q
[ l / min ]
H = 80%
v = 5 m/s
15 20 Δp [ bar ]
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20 Δp [ bar ]
DN 200
H = 75%
v = 5 m/s
H = 20%
1
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20 Δp [ bar ]
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
7
Charakterystyki zaworów prostych
Pomiędzy liniami granicznymi wyznaczonymi przez stopień otwarcia zaworu H = 15 %
oraz H = 80 % znajduje się optymalny obszar pracy zaworów HAWIDO (kolorowe pole).
Q
[ l / min ]
Q
[ m3 / h ]
60000
50000
3600.0
3000.0
40000
2400.0
30000
1800.0
20000
1200.0
15000
900.0
10000
8000
600.0
480.0
6000
5000
360.0
300.0
4000
240.0
3000
180.0
2000
120.0
1500
90.0
1000
800
60.0
48.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
300
18.0
DN 250
H = 80%
v = 5 m/s
H = 15%
1
Q
[ l / min ]
1,5 2
6000.0
4800.0
60000
50000
3600.0
3000.0
40000
2400.0
30000
1800.0
20000
1200.0
15000
900.0
10000
8000
600.0
480.0
6000
5000
360.0
300.0
4000
240.0
3000
180.0
2000
120.0
1500
90.0
1000
60.0
500
30.0
4
5 6
8 10
15 20 Δp [ bar ]
Q
[ l / min ]
DN 300
Q
[ m3 / h ]
100000
80000
6000.0
4800.0
60000
50000
3600.0
3000.0
40000
2400.0
30000
1800.0
20000
1200.0
15000
900.0
10000
8000
600.0
480.0
6000
5000
360.0
300.0
4000
240.0
3000
180.0
2000
120.0
1500
90.0
1000
60.0
500
30.0
H = 80%
v = 5 m/s
H = 15%
1
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20
Δp [ bar ]
DN 400
Q
[ m3 / h ]
100000
80000
3
Jeżeli wyznaczony punkt pracy zaworu znajduje się poniżej linii minimalnego lub powyżej linii maksymalnego otwarcia, prosimy o kontakt z Działem Marketingu Technicznego.
H = 80%
v = 5 m/s
H = 15%
1
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20
Δp [ bar ]
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
8
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Charakterystyki zaworów kątowych
Pomiędzy liniami granicznymi wyznaczonymi przez stopień otwarcia zaworu H = 15 %
oraz H = 80 % znajduje się optymalny obszar pracy zaworów HAWIDO (kolorowe pole).
Q
[ l / min ]
DN 50
Q
[ m3 / h ]
3000
180.0
2000
120.0
1500
Jeżeli wyznaczony punkt pracy zaworu znajduje się poniżej linii minimalnego lub powyżej linii maksymalnego otwarcia, prosimy o kontakt z Działem Marketingu Technicznego.
Q
[ l / min ]
H = 80%
10000
8000
600.0
480.0
90.0
6000
5000
360.0
300.0
1000
800
60.0
48.0
4000
240.0
3000
180.0
600
500
36.0
30.0
2000
120.0
400
24.0
1500
90.0
300
18.0
200
12.0
1000
800
60.0
48.0
600
500
36.0
30.0
400
24.0
300
18.0
200
12.0
150
9.0
100
80
6.0
4.8
60
50
3.6
3.0
40
2.4
30
1.8
20
1.2
15
0.9
H = 15%
1,5 2
600.0
480.0
6000
5000
3
4
5 6
8 10
15 20
150
9.0
100
6.0
50
3.0
Δp [ bar ]
DN 100
Q
[ m3 / h ]
10000
8000
Q
[ l / min ]
H = 80%
360.0
300.0
60000
50000
3600.0
3000.0
4000
240.0
40000
2400.0
3000
180.0
30000
1800.0
2000
120.0
20000
1200.0
1500
90.0
15000
900.0
1000
800
60.0
48.0
10000
8000
600.0
480.0
600
500
36.0
30.0
6000
5000
360.0
300.0
400
24.0
4000
240.0
300
18.0
3000
180.0
200
12.0
2000
120.0
150
9.0
1500
90.0
100
6.0
1000
60.0
50
3.0
500
30.0
H = 15%
1
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20
H = 15%
1,5 2
4
5 6
8 10
15 20
Δp [ bar ]
H = 75%
H = 20%
v = 5 m/s
1
Δp [ bar ]
3
DN 150
Q
[ m3 / h ]
6000.0
4800.0
v = 5 m/s
v = 5 m/s
1
100000
80000
2011
H = 80%
v = 5 m/s
1
Q
[ l / min ]
DN 80
Q
[ m3 / h ]
1,5 2
3
4
5 6
8 10
15 20
Δp [ bar ]
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
9
Przykłady praktycznego zastosowania
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
10
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1500
Zawór redukcyjny
#
#
$
$
R
%
R
.
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaźnik położenia opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej.
-Zasilanie awaryjne drugiej sieci (połączenia sieciowe).
Zasada działania
Zawór redukcyjny redukuje zmienne ciśnienie wejściowe do stałego ciśnienia wyjściowego. Zmienne ciśnienie wejściowe oraz przepływ wody nie mają wpływu na nastawione
ciśnienie wyjściowe. Ciśnienie wyjściowe można nastawić w przedziale od 1 do 15 bar
(wykonanie standardowe)
Nr kat.
1500
DN
„
1½
„
1½
„
2
„
2
40
40
50
50
65
65
80
80
100
100
125
125
150
150
200
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10
16
25
10
16
10
16
210
210
210
210
200
200
230
230
290
290
310
310
350
350
400
400
480
480
600
600
600
730
730
850
850
13.00
13.00
13.00
13.00
15.00
15.00
15.55
15.95
20.55
20.70
25.20
26.60
34.60
34.60
50.60
34.60
59.65
59.65
113.65
113.65
113.65
247.00
247.00
358.00
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie wyjściowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-możliwe zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 51.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
11
1501
Zawór redukcyjny z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
# $
#
#
$
$
R
%
R
.
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór iglicowy
10.Zawór zwrotny (A, B)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej.
-Zasilanie awaryjne drugiej sieci (połączenia sieciowe) z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym.
Zasada działania
Zawór redukcyjny redukuje zmienne ciśnienie wejściowe do stałego ciśnienia
wyjściowego. Zmienne ciśnienie wejściowe oraz przepływ wody nie mają wpływu
na nastawione ciśnienie wyjściowe. Ciśnienie wyjściowe można nastawić w przedziale
od 1 do 15 bar (wykonanie standardowe). W przypadku, gdy wartość ciśnienia
wejściowego spadnie poniżej wartości ciśnienia wyjściowego, funkcja zaworu zwrotnego
zapobiega wstecznemu przepływowi wody.
Nr kat.
1501
DN
„
1½
„
2
40
50
50
65
80
80
100
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
25
10/16
10/16
25
10/16
25
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
230
290
310
310
350
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
16.25
21.30
27.40
27.40
35.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
247.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie wyjściowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-możliwe zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 51.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
12
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1502
Zawór redukcyjny uruchamiany ciśnieniem wejściowym
#
#
$
$
R
%
R
.
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór sterujący utrzymania ciśnienia
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący redukcji ciśnienia
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej z utrzymaniem minimalnego ciśnienia wejściowego.
-Zasilanie awaryjne drugiej sieci (połączenia sieciowe) z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym.
-Utrzymanie minimalnego ciśnienia wejściowego.
Zasada działania
Zawór redukcyjny uruchamiany ciśnieniem wejściowym redukuje zmienne ciśnienie
wejściowe do stałego ciśnienia wyjściowego oraz zamyka się w sytuacji, gdy ciśnienie
wejściowe spadnie poniżej nastawy zaworu sterującego utrzymania ciśnienia. Zmienne
ciśnienie wejściowe oraz przepływ wody nie mają wpływu na nastawione ciśnienie
wyjściowe. Ciśnienie wyjściowe można nastawić w przedziale od 1 do 15 bar
(wykonanie standardowe).
Nr kat.
1502
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
247.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie wyjściowe,
-żądane minimalne ciśnienie wejściowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-możliwe zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 51.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
13
1503
Zawór redukcyjny ze sterowaniem elektrycznym – normalnie zamknięty
#
#
$
R
$
%
R
.
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór elektromagnetyczny
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący redukcji ciśnienia
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej zasilanej ze zbiornika, z kontrolą poziomu
wody.
-Sterowane zasilanie awaryjne drugiej sieci (połączenie sieciowe).
-Utrzymanie minimalnego ciśnienia wejściowego.
-W połączeniu z kryzą w celu napełnienia zbiornika.
Zasada działania
Zawór redukcyjny ze sterowaniem elektrycznym redukuje zmienne ciśnienie wejściowe
do stałego ciśnienia wyjściowego, gdy zawór elektromagnetyczny znajduje się
pod napięciem. W stanie bezprądowym zawór jest zamknięty. Zmienne ciśnienie
wejściowe oraz przepływ wody nie mają wpływu na nastawione ciśnienie wyjściowe.
Ciśnienie wyjściowe można nastawić w przedziale od 1 do 15 bar (wykonanie
standardowe).
Nr kat.
1503
DN
„
1½
„
2
40
50
65
65
80
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
25
10/16
25
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
290
310
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
21.45
27.40
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
247.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie wyjściowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-możliwe zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 51.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
14
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Zawór redukcyjny ze sterowaniem elektrycznym – normalnie otwarty
3
4
9
1504
6
5
7A
2A
2B
8
7B
p1
2C
p2
1
L
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór elektromagnetyczny
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący redukcji ciśnienia
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej zasilanej ze zbiornika, z kontrolą poziomu
wody.
-Sterowane zasilanie awaryjne drugiej sieci (połączenie sieciowe).
-W połączeniu z kryzą w celu napełnienia zbiornika.
Zasada działania
Zawór redukcyjny ze sterowaniem elektrycznym redukuje zmienne ciśnienie wejściowe do stałego ciśnienia wyjściowego, gdy zawór elektromagnetyczny znajduje się
w stanie bezprądowym. Gdy zawór elektromagnetyczny znajduje się pod napięciem,
zawór główny jest zamknięty. Zmienne ciśnienie wejściowe oraz przepływ wody nie
mają wpływu na nastawione ciśnienie wyjściowe. Ciśnienie wyjściowe można nastawić
w przedziale od 1 do 15 bar (wykonanie standardowe).
Nr kat.
1504
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
25
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
28.00
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
247.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie wyjściowe,
-żądane minimalne ciśnienie wejściowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-możliwe zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 51.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
15
1505
Zawór redukcyjny uruchamiany ciśnieniem wejściowym
z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
# $
#
#
$
R
$
%
R
.
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór zwrotny (A, B)
10.Zawór sterujący utrzymywania ciśnienia
11.Zawór iglicowy
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący redukcji ciśnienia
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej z utrzymaniem minimalnego ciśnienia wejściowego.
-Zasilanie awaryjne drugiej sieci (połączenie sieciowe) z utrzymaniem minimalnego
ciśnienia wejściowego.
-Utrzymanie minimalnego ciśnienia wejściowego.
-Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym.
Zasada działania
Zawór redukcyjny ze sterowaniem elektrycznym redukuje zmienne ciśnienie wejściowe
do stałego ciśnienia wyjściowego, zamyka się w sytuacji, gdy ciśnienie wejściowe
spadnie poniżej nastawy zaworu sterującego utrzymania ciśnienia, oraz zapobiega
przepływowi zwrotnemu, gdy wartość ciśnienia wejściowego spadnie poniżej wartości
ciśnienia wyjściowego. Zmienne ciśnienie wejściowe oraz przepływ wody nie mają
wpływu na nastawione ciśnienie wyjściowe. Ciśnienie wyjściowe można nastawić
w przedziale od 1 do 15 bar (wykonanie standardowe).
Nr kat.
1505
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.50
11.50
16.25
16.75
21.80
27.90
35.90
52.00
61.00
115.10
115.10
247.50
247.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie wyjściowe,
-żądane minimalne ciśnienie wejściowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-możliwe zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 51.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
16
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Zawór redukcyjny z zaworem pilotowym sterowanym motoreduktorem
3
M
4
1515
6
5
2A
8
7B
DS
9
7A
2B
2C
p2
p1
1
L
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Elektryczny wskaźnik położenia nr kat. 1998
9. Przetwornik ciśnienia (4 – 20mA)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący z motoreduktorem
Właściwości techniczne
Zastosowanie
W połączeniu ze sterownikiem programowalnym można np. zaprogramować różne
nastawy ciśnienia wyjściowego w określonych strefach czasowych. Ta funkcja może
mieć zastosowanie dla obniżenia ciśnienia w godzinach nocnych lub dla ustalenia
podwyższonego ciśnienia wody na potrzeby przeciwpożarowe.
Zasada działania
Zawór redukcyjny z zaworem pilotowym sterowanym motoreduktorem redukuje zmienne
ciśnienie wejściowe (p1) do stałego ciśnienia wyjściowego (p2). Zmienne ciśnienie
wejściowe oraz przepływ wody nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe sterowane
automatycznie. Ciśnienie wyjściowe (p2) można nastawić w przedziale od 1 do 15 bar.
Nr kat.
DN
PN
L
m
Masa
kg
1515
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
17.00
17.50
22.60
28.60
36.60
52.60
61.70
115.70
115.70
249.00
249.00
360.00
358.50
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-poziomy ciśnienia wyjściowego oraz strefy czasowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-możliwe zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 51.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
17
1593
Zawór redukcji ciśnienia z dwiema strefami ciśnienia,
sterowany elektrycznie
&
%
#
#
$
R
$
R
.
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór sterujący redukcji ciśnienia (wyższe ciśnienie wyjściowe)
10.Zawór elektromagnetyczny
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący redukcji ciśnienia (niższe ciśnienie wyjściowe)
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Podwyższenie ciśnienia w sieci w przypadku pożaru (uruchomienie przez centralę
przeciwpożarową).
-Ustawienie trybu pracy na dzienne i nocne ciśnienie w sieci (tryb dzienny – wyższe
ciśnienie wyjściowe, tryb nocny – niższe).
Zasada działania
Zawór redukcyjny nr kat. 1593 pracuje w dwóch strefach ciśnienia:
-Strefa ciśnienia a:
Zawór redukcyjny redukuje poprzez zawór sterujący zmienne ciśnienie wejściowe (p1)
do stałego ciśnienia wyjściowego (p2).
Przykład: p1 = 12 bar / p2 = 8 bar.
-Strefa ciśnienia b:
Praca w drugiej strefie ciśnienia może zostać uruchomiona za pomocą zaworu
elektromagnetycznego i drugiego zaworu sterującego.
Przykład: p1 = 12 bar / p2 = 10 bar.
-Zmienny przepływ wody oraz ciśnienie wejściowe (p1) nie mają wpływu na ciśnienie
wyjściowe (p2). Ciśnienie wyjściowe (p2) można nastawić w przedziale od 1 do 15 bar
(wykonanie standardowe).
Nr kat.
1593
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
10.00
10.00
13.00
17.00
21.00
27.00
35.40
51.55
60.50
116.15
116.15
247.00
247.00
360.50
360.50
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienia wyjściowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-możliwe zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 51.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
18
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1400
Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Utrzymanie ciśnienia w sieci wodociągowej.
-Ochrona sieci przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez spust wody.
Zasada działania
Zawór spustowy utrzymuje wcześniej nastawione ciśnienie wejściowe (p1) na stałym
poziomie. Każdy wzrost ciśnienia w sieci powyżej nastawionej wartości progowej zostaje zniwelowany przez szybkie otwarcie zaworu. Proces zamykania zaworu jest wolny,
aby uniknąć uderzenia wodnego. Zmienny przepływ wody nie ma wpływu na ciśnienie
progowe nastawione na zaworze sterującym. Ciśnienie progowe można nastawić
w przedziale od 2 do 13 bar (wykonanie standardowe).
Nr kat.
1400
DN
„
1½
„
2
40
40
50
50
65
65
80
80
100
100
125
125
150
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10/16
25
10
16
10
16
10
16
210
210
200
200
230
230
290
290
310
310
350
350
400
400
480
480
600
600
730
730
850
850
11.90
13.75
13.90
13.90
16.25
16.25
21.30
21.35
27.40
27.40
35.40
35.40
51.50
34.60
60.50
60.50
114.60
114.60
250.00
250.00
358.00
359.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie progowe,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. Jeśli wylot zaworu jest swobodny lub włączony
do studzienki, można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności od warunków
zabudowy należy przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
19
1401
Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie
z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór iglicowy
10.Zawór zwrotny (A, B)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Utrzymanie ciśnienia w sieci wodociągowej z zabezpieczeniem przed przepływem
zwrotnym.
-Ochrona sieci przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez spust wody, gdy jednocześnie konieczne jest zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym.
Zasada działania
Zawór spustowy utrzymuje wcześniej nastawione ciśnienie wejściowe (p1) na stałym
poziomie. Każdy wzrost ciśnienia w sieci powyżej nastawionej wartości progowej zostaje
zniwelowany przez szybkie otwarcie zaworu. Proces zamykania zaworu jest wolny, aby
uniknąć uderzenia wodnego. Zmienny przepływ wody nie ma wpływu na ciśnienie
progowe nastawione na zaworze sterującym. Ciśnienie progowe można nastawić
w przedziale od 2 do 13 bar (wykonanie standardowe). W razie wystąpienia przepływu
zwrotnego (gdy p1 jest mniejsze niż p2), zawór zostaje zamknięty.
Nr kat.
1401
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
359.00
359.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie progowe,
-możliwe różnica ciśnień przy przepływie zwrotnym,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. Jeśli wylot zaworu jest swobodny lub włączony
do studzienki, można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności od warunków
zabudowy należy przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
20
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1402
Zawór regulujący różnicę ciśnień
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
ND - ciśnienie zewnętrzne (niższe niż p1 lub HD)
HD - ciśnienie wyższe
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Utrzymanie ciśnienia w sieci wodociągowej zależnie od określonego ciśnienia
zewnętrznego.
-Jako zawór odcinający z minimalnym ciśnieniem utrzymywanym oraz sterowaniem
hydraulicznym.
Zasada działania
Zawór regulujący różnicę ciśnień otwiera się przy określonej, wcześniej nastawionej
różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem wejściowym (p1) oraz niższym ciśnieniem
zewnętrznym. Proces zamykania zaworu jest powolny, aby uniknąć uderzenia wodnego.
Zmienny przepływ wody nie ma wpływu na ciśnienie progowe nastawione na zaworze
sterującym.
Nr kat.
1402
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
10.00
15.75
16.25
21.00
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
359.00
359.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie progowe,
-możliwa różnica ciśnień wejściowego i zewnętrznego,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. Jeśli wylot zaworu jest swobodny lub włączony
do studzienki, można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności od warunków
zabudowy należy przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
21
1403
Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie,
sterowany elektrycznie – normalnie zamknięty
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór elektromagnetyczny
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Utrzymanie ciśnienia w sieci wodociągowej.
-Ochrona sieci przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez spust wody.
Zasada działania
Zawór spustowy utrzymuje wcześniej nastawione ciśnienie wejściowe (p1) na stałym
poziomie. Każdy wzrost ciśnienia w sieci powyżej nastawionej wartości progowej zostaje zniwelowany przez szybkie otwarcie zaworu. Proces zamykania zaworu jest wolny,
aby uniknąć uderzenia wodnego. Zmienny przepływ wody nie ma wpływu
na ciśnienie progowe nastawione na zaworze sterującym. Ciśnienie progowe można
nastawić w przedziale od 2 do 13 bar (wykonanie standardowe). Za pomocą zaworu
elektromagnetycznego zawór główny zostaje otwarty (uruchomiony) lub zamknięty.
Nr kat.
1403
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
359.00
359.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie progowe,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. Jeśli wylot zaworu jest swobodny lub włączony
do studzienki, można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności od warunków
zabudowy należy przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
22
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1404
Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie,
sterowany elektrycznie – normalnie otwarty
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór elektromagnetyczny
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Utrzymanie ciśnienia w sieci wodociągowej.
-Ochrona sieci przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez spust wody.
Zasada działania
Zawór spustowy utrzymuje wcześniej nastawione ciśnienie wejściowe (p1) na stałym
poziomie. Każdy wzrost ciśnienia w sieci powyżej nastawionej wartości progowej zostaje zniwelowany przez szybkie otwarcie zaworu. Proces zamykania zaworu jest wolny,
aby uniknąć uderzenia wodnego. Zmienny przepływ wody nie ma wpływu
na ciśnienie progowe nastawione na zaworze sterującym. Ciśnienie progowe można
nastawić w przedziale od 2 do 13 bar (wykonanie standardowe). Za pomocą zaworu
elektromagnetycznego zawór główny zostaje otwarty (uruchomiony) lub zamknięty.
Nr kat.
1404
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
359.00
359.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane ciśnienie progowe,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. Jeśli wylot zaworu jest swobodny lub włączony
do studzienki, można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności od warunków
zabudowy należy przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
23
1405
Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie
ze sterowaniem zewnętrznym
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór sterujący z odciążeniem, sterowany przez ciśnienie zewnętrzne
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Jako zawór odcinający ze sterowaniem hydraulicznym (np. dla instalacji tryskaczowej).
-Utrzymanie ciśnienia w sieci wodociągowej.
Zasada działania
Zawór utrzymujący ciśnienie otwiera się szybko przy wzroście ciśnienia zewnętrznego
i zamyka się powoli przy jego zmniejszaniu się. Aby ponownie odciążyć zawór sterujący
po impulsie ciśnieniowym (i ponownie zamknąć zawór główny), przewód sterujący
ciśnienia zewnętrznego musi mieć możliwość odciążenia. Ciśnienie w przewodzie
sterującym (zewnętrzne) powinno wynosić od 2 do 13 bar.
Nr kat.
1405
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
359.00
359.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia,
-wysokość ciśnienia zewnętrznego,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. Jeśli wylot zaworu jest swobodny lub włączony
do studzienki, można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności od warunków
zabudowy należy przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową. Aby
ponownie odciążyć zawór sterujący po impulsie ciśnieniowym (i ponownie zamknąć
zawór główny), przewód sterujący ciśnienia zewnętrznego musi mieć możliwość
odciążenia.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
24
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie ze sterowaniem pływakowym
1406
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Manometr z zaworem kulowym
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Zawór sterujący z pływakiem
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Jako zawór odcinający sterowany hydraulicznie do napełniania zbiornika w przypadku,
gdy ciśnienie wejściowe nie może zostać przekroczone.
Zasada działania
Zawór utrzymujący ciśnienie ze sterowaniem pływakowym otwiera się przy niskim
stanie wody, uwzględniając nastawione ciśnienie progowe. Proces zamykania zaworu
jest powolny, aby uniknąć uderzenia wodnego. Zmienny przepływ wody nie ma wpływu
na ciśnienie progowe nastawione na zaworze sterującym. Ciśnienie progowe można
nastawić w przedziale od 2 do 13 bar (wykonanie standardowe). Zawór zamyka się, gdy
zostaje osiągnięty wymagany stan wody w zbiorniku.
Nr kat.
1406
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.50
11.50
16.25
16.75
21.80
27.90
35.90
52.00
61.00
115.10
115.10
247.50
247.50
362.00
359.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia,
-wysokość ciśnienia zewnętrznego,
-maksymalne i minimalne natężenie przepływu wody,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową. W przypadku swobodnego wylotu zaworu
do zbiornika (bez przeciwciśnienia, tj. powyżej maksymalnego zwierciadła wody),
można zrezygnować z zasuwy za zaworem.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
25
1300
Zawór kontroli i ograniczenia natężenia przepływu
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kryza pomiarowa różnicy ciśnień
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny
wskaźnik położenia, ogranicznik otwarcia zaworu)
9. Manometr z zaworem kulowym (A, B)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
B
X
Y
- DN 40 – DN 150: 22 mm
DN 200 – DN 250: 27 mm
DN 300 – DN 400: 29 mm
- 5 x DN rurociągu
- 3 x DN rurociągu
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Ograniczenie dopływu z jednej strefy ciśnienia do drugiej, o niższym ciśnieniu.
-Utrzymywanie przepływu przez filtr na stałym poziomie.
W przypadku, gdy zasilanie sieci wtórnej wymaga ograniczenia przepływu, np. aby
nie naruszyć przeciwpożarowej rezerwy wody w sieci pierwotnej.
Zasada działania
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu zapewnia, działając tylko na zasadzie hydraulicznej,
ustalony wcześniej maksymalny przepływ wody, niezależnie od zmiennego ciśnienia
roboczego. Nominalne natężenie przepływu można zmieniać bezstopniowo przy pomocy
zaworu sterującego w zakresie ±15 %.
Nr kat.
1300
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
247.00
358.00
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane natężenie przepływu,
-dopuszczalna strata ciśnienia, wliczając kryzę pomiarową (standardowo 0,5 bar
na zaworze i kryzie razem),
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 52.
Zabudowa
-Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy
przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
-Kryza musi zostać zabudowana za zaworem. Zaleca się przestrzegać poniższych
wymiarów:
X = 5 x DN, odcinek prostoliniowy pomiędzy zaworem a kryzą,
Y = 3 x DN, odcinek prostoliniowy za kryzą i elementem odcinającym.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
26
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1301
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu z zabezpieczeniem
przed przepływem zwrotnym
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kryza pomiarowa różnicy ciśnień
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny
wskaźnik położenia, ogranicznik otwarcia zaworu)
9. Zawór zwrotny (A, B)
10.Zawór iglicowy
11.Manometr z zaworem kulowym (A, B)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C, D)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
B
X
Y
- DN 40 – DN 150: 22 mm
DN 200 – DN 250: 27 mm
DN 300 – DN 400: 29 mm
- 5 x DN rurociągu
- 3 x DN rurociągu
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Ograniczenie dopływu z jednej strefy ciśnienia do drugiej, o niższym ciśnieniu.
-Utrzymywanie przepływu przez filtr na stałym poziomie.
-W przypadku, gdy zasilanie sieci wtórnej wymaga ograniczenia przepływu, np. aby
nie naruszyć przeciwpożarowej rezerwy wody w sieci pierwotnej.
Zasada działania
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu zapewnia, działając tylko na zasadzie hydraulicznej,
ustalony wcześniej maksymalny przepływ wody, niezależnie od zmiennego ciśnienia
roboczego. Nominalne natężenie przepływu można zmieniać bezstopniowo przy pomocy
zaworu sterującego w zakresie ±15 %. W razie wystąpienia przepływu zwrotnego, zawór
zostaje zamknięty.
Nr kat.
1301
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
358.00
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane natężenie przepływu,
-sopuszczalna strata ciśnienia, wliczając kryzę pomiarową (standardowo 0,5 bar
na zaworze i kryzie razem),
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 52.
Zabudowa
-Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy
przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
-Kryza musi zostać zabudowana za zaworem. Zaleca się przestrzegać poniższych
wymiarów:
X = 5 x DN, odcinek prostoliniowy pomiędzy zaworem a kryzą,
Y = 3 x DN, odcinek prostoliniowy za kryzą i elementem odcinającym.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
27
1302
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu z redukcją ciśnienia
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kryza pomiarowa różnicy ciśnień
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny
wskaźnik położenia, ogranicznik otwarcia zaworu)
9. Zawór sterujący redukcji ciśnienia
10.Manometr z zaworem kulowym (A, B)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
B
X
Y
- DN 40 – DN 150: 22 mm
DN 200 – DN 250: 27 mm
DN 300 – DN 400: 29 mm
- 5 x DN rurociągu
- 3 x DN rurociągu
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Ograniczenie dopływu z jednej strefy ciśnienia do drugiej, o niższym ciśnieniu.
-Utrzymywanie przepływu przez filtr na stałym poziomie.
-W przypadku, gdy zasilanie sieci wtórnej wymaga ograniczenia przepływu, np. aby
nie naruszyć przeciwpożarowej rezerwy wody w sieci pierwotnej (w połączeniu
z redukcją ciśnienia).
Zasada działania
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu zapewnia, działając tylko na zasadzie hydraulicznej,
ustalony wcześniej maksymalny przepływ wody, niezależnie od zmiennego ciśnienia
roboczego. Nominalne natężenie przepływu można zmieniać bezstopniowo przy pomocy
zaworu sterującego w zakresie ±15 %. Ciśnienie wejściowe zostaje zredukowane
do stałego ciśnienia wyjściowego za kryzą.
Nr kat.
1302
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
358.00
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane natężenie przepływu,
-żądane ciśnienie wyjściowe za kryzą,
-dopuszczalna strata ciśnienia, wliczając kryzę pomiarową (standardowo 0,5 bar
na zaworze i kryzie razem),
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 52.
Zabudowa
-Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
-Kryza musi zostać zabudowana za zaworem. Zaleca się przestrzegać poniższych
wymiarów:
X = 5 x DN, odcinek prostoliniowy pomiędzy zaworem a kryzą,
Y = 3 x DN, odcinek prostoliniowy za kryzą i elementem odcinającym.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
28
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1303
Zawór kontroli przepływu ze sterowaniem elektrycznym
– normalnie zamknięty
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kryza pomiarowa różnicy ciśnień
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny
wskaźnik położenia, ogranicznik otwarcia zaworu)
9. Zawór elektromagnetyczny
10.Manometr z zaworem kulowym (A, B)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
B
X
Y
- DN 40 – DN 150: 22 mm
DN 200 – DN 250: 27 mm
DN 300 – DN 400: 29 mm
- 5 x DN rurociągu
- 3 x DN rurociągu
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Ograniczenie dopływu z jednej strefy ciśnienia do drugiej, o niższym ciśnieniu.
-Utrzymywanie przepływu przez filtr na stałym poziomie.
-W przypadku, gdy zasilanie sieci wtórnej wymaga ograniczenia przepływu, np. aby
nie naruszyć przeciwpożarowej rezerwy wody w sieci pierwotnej.
Zasada działania
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu zapewnia, działając tylko na zasadzie hydraulicznej,
ustalony wcześniej maksymalny przepływ wody, niezależnie od zmiennego ciśnienia
roboczego. Nominalne natężenie przepływu można zmieniać bezstopniowo przy pomocy
zaworu sterującego w zakresie ±15 %. Zawór zostaje uruchomiony przy pomocy
zaworu elektromagnetycznego (sterowanie poza zakresem dostawy Hawle). W stanie
bezprądowym zawór pozostaje zamknięty.
Nr kat.
1303
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
358.00
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane natężenie przepływu,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-dopuszczalna strata ciśnienia, wliczając kryzę pomiarową (standardowo 0,5 bar
na zaworze i kryzie razem),
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 52.
Zabudowa
-Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy
przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
-Kryza musi zostać zabudowana za zaworem. Zaleca się przestrzegać poniższych
wymiarów:
X = 5 x DN, odcinek prostoliniowy pomiędzy zaworem a kryzą,
Y = 3 x DN, odcinek prostoliniowy za kryzą i elementem odcinającym.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
29
1304
Zawór kontroli przepływu ze sterowaniem elektrycznym
– normalnie otwarty
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kryza pomiarowa różnicy ciśnień
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny
wskaźnik położenia, ogranicznik otwarcia zaworu)
9. Zawór elektromagnetyczny
10.Manometr z zaworem kulowym (A, B)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
B
X
Y
- DN 40 – DN 150: 22 mm
DN 200 – DN 250: 27 mm
DN 300 – DN 400: 29 mm
- 5 x DN rurociągu
- 3 x DN rurociągu
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Ograniczenie dopływu z jednej strefy ciśnienia do drugiej, o niższym ciśnieniu.
-Utrzymywanie przepływu przez filtr na stałym poziomie.
-W przypadku, gdy zasilanie sieci wtórnej wymaga ograniczenia przepływu, np. aby
nie naruszyć przeciwpożarowej rezerwy wody w sieci pierwotnej.
Zasada działania
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu zapewnia, działając tylko na zasadzie hydraulicznej,
ustalony wcześniej maksymalny przepływ wody, niezależnie od zmiennego ciśnienia
roboczego. Nominalne natężenie przepływu można zmieniać bezstopniowo przy
pomocy zaworu sterującego w zakresie ±15 %. Zawór zostaje zamknięty przy pomocy
zaworu elektromagnetycznego (sterowanie poza zakresem dostawy Hawle). W stanie
bezprądowym zawór funkcjonuje.
Nr kat.
1304
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.10
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
358.00
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-żądane natężenie przepływu,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-dopuszczalna strata ciśnienia, wliczając kryzę pomiarową (standardowo 0,5 bar
na zaworze i kryzie razem),
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 52.
Zabudowa
-Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy
przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
-Kryza musi zostać zabudowana za zaworem. Zaleca się przestrzegać poniższych
wymiarów:
X = 5 x DN, odcinek prostoliniowy pomiędzy zaworem a kryzą,
Y = 3 x DN, odcinek prostoliniowy za kryzą i elementem odcinającym.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
30
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu ze sterowaniem pływakowym
1306
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Kryza pomiarowa różnicy ciśnień
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny
wskaźnik położenia, ogranicznik otwarcia zaworu)
9. Zawór pływakowy
10.Pływak
11.Rura osłonowa pływaka (opcjonalnie)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Kryza
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
12.Manometr z zaworem kulowym (A, B)
B - DN 40 – DN 150: 22 mm
DN 200 – DN 250: 27 mm
DN 300 – DN 400: 29 mm
X - 5 x DN rurociągu
Y - 3 x DN rurociągu
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Ograniczenie dopływu do zbiornika wody.
-Utrzymywanie przepływu przez filtr na stałym poziomie w zależności od stanu wody.
Zasada działania
Zawór kontroli i ograniczenia przepływu zapewnia, działając tylko na zasadzie hydraulicznej,
ustalony wcześniej maksymalny przepływ wody, niezależnie od zmiennego ciśnienia roboczego, w zależności od poziomu wody w zbiorniku (pływak otwiera zawór
przy niskim poziomie wody). Nominalne natężenie przepływu można zmieniać
bezstopniowo przy pomocy zaworu sterującego w zakresie ±15 %. Zawór zostaje
zamknięty po osiągnięciu maksymalnego stanu wody w zbiorniku.
Nr kat.
1306
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
11.00
11.00
15.75
16.25
21.30
27.40
35.40
51.50
60.50
114.60
114.60
247.00
250.00
358.00
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od słupa wody w zbiorniku,
-żądane natężenie przepływu,
-dopuszczalna strata ciśnienia, wliczając kryzę pomiarową (standardowo 0,5 bar
na zaworze i kryzie razem),
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 52.
Zabudowa
-Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto
przed zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy
przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
-Kryza musi zostać zabudowana za zaworem. Zaleca się przestrzegać poniższych
wymiarów:
X = 5 x DN, odcinek prostoliniowy pomiędzy zaworem a kryzą,
Y = 3 x DN, odcinek prostoliniowy za kryzą i elementem odcinającym.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
31
1600
Zawór ze sterowaniem pływakowym
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Rura osłonowa pływaka (opcjonalnie)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Manometr z zaworem kulowym
Zawór główny
Zawór kulowy
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór pływakowy
Pływak
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Kontrola poziomu wody w zbiorniku lub w studzience rozprężnej.
-Kontrola poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych.
Zasada działania
Zawór ze sterowaniem pływakowym reguluje dopływ wody do zbiornika na zasadzie
mechaniczno-hydraulicznej, przy wykorzystaniu zaworu pływakowego oraz pływaka.
W celu uniknięcia uderzenia wodnego istnieje możliwość regulacji prędkości zamykania
zaworu za pomocą zaworu dławiąco-zwrotnego.
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od słupa wody w zbiorniku,
-żądane natężenie przepływu,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-minimalny i maksymalny poziom wody (standardowy zakres od 100 do 900 mm
ustawiany za pomocą ograniczników pływaka, większy zakres regulacji na zapytanie),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 53.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W przypadku ciśnienia wejściowego powyżej 4 bar
wymagana jest kryza dławiąca za zaworem. W zależności od warunków zabudowy należy
przewidzieć również kształtkę montażowo-demontażową. W przypadku swobodnego
wylotu zaworu do zbiornika można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności
od ciśnienia wejściowego za zaworem należy zabudować kryzę dławiącą, a na zaworze
ogranicznik otwarcia. Zalecany jest montaż rury osłonowej pływaka.
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy zaworem głównym (1), a zaworem
pływakowym (5) wynosi 2 m. W przypadku przekroczenia tej wartości zaleca się
zastosowanie zaworu nr kat. 1603/1604.
Nr kat.
1600
DN
„
1
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
130
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
4.80
9.00
9.00
15.75
15.30
21.30
26.60
34.60
50.60
59.65
114.60
114.60
247.00
254.00
360.00
360.00
UWAGA
Przewód impulsowy pomiędzy zaworem głównym a zaworem sterującym nie jest
objęty zakresem dostawy Hawle.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
32
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1601
Zawór pływakowy ze sterowaniem progresywnym
Części składowe
1.
2.
3.
4;
5.
6.
7. Rura osłonowa pływaka (opcjonalnie)
8. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
9. Manometr z zaworem kulowym
Zawór główny
Zawór kulowy
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
Progresywny zawór pływakowy
Pływak
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Kontrola poziomu wody w zbiorniku lub w studzience rozprężnej.
-Kontrola poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych.
Zasada działania
Zawór pływakowy ze sterowaniem progresywnym, przy wykorzystaniu progresywnego
zaworu pływakowego reguluje dopływ wody do zbiornika na zasadzie mechaniczno-hydraulicznej z dokładnością do kilku centymetrów.
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od słupa wody w zbiorniku,
-żądane natężenie przepływu,
-pojemność czynna zbiornika (do poziomu zwierciadła wody),
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 53.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
W przypadku swobodnego wylotu zaworu do zbiornika można zrezygnować z zasuwy za
zaworem. Zalecany jest montaż rury osłonowej pływaka.
UWAGA
Przewód impulsowy pomiędzy zaworem głównym a zaworem sterującym nie jest
objęty zakresem dostawy Hawle.
Nr kat.
1601
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
9.00
9.00
16.25
16.75
21.80
27.90
35.90
52.00
61.00
115.10
115.10
247.50
254.00
356.00
356.00
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
33
1603
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym – normalnie zamknięty
Części składowe
1.
2.
3.
4;
5.
6. Wyłącznik pływakowy lub inny czujnik poziomu wody (poza zakresem dostawy
Hawle)
7. Sterownik elektryczny (poza zakresem dostawy Hawle)
8. Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie)
9. Manometr z zaworem kulowym
Zawór główny
Zawór kulowy
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny
Uwaga: do DN 100 zgodnie ze schematem. Od DN 125 z kryzą i z 2/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Kontrola poziomu wody w zbiorniku lub w studzience rozprężnej.
-Kontrola poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych.
Zasada działania
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym otwiera się po podaniu napięcia na zawór
elektromagnetyczny przez sterownik, od sygnału z czujnika poziomu wody / wyłącznika
pływakowego. W stanie bezprądowym zawór zamyka się. W celu uniknięcia uderzenia
wodnego istnieje możliwość regulacji prędkości zamykania zaworu za pomocą zaworu
dławiąco-zwrotnego.
Nr kat.
1603
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
9.00
10.00
15.00
17.80
23.00
26.60
37.00
53.00
62.00
116.10
118.00
249.00
254.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od słupa wody w zbiorniku,
-żądane natężenie przepływu,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 53.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową. W przypadku swobodnego wylotu zaworu
do zbiornika można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności od ciśnienia
wejściowego za zaworem należy zabudować kryzę dławiącą, a na zaworze ogranicznik
otwarcia. Zalecany jest montaż rury osłonowej pływaka.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
34
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym – normalnie otwarty
1604
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6. Wyłącznik pływakowy lub inny czujnik poziomu wody (poza zakresem dostawy
Hawle)
7. Sterownik elektryczny (poza zakresem dostawy Hawle)
8. Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie)
9. Manometr z zaworem kulowym
Zawór główny
Zawór kulowy
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny
Uwaga: do DN 100 zgodnie ze schematem. Od DN 125 z kryzą i z 2/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Kontrola poziomu wody w zbiorniku lub w studzience rozprężnej.
-Kontrola poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych.
Zasada działania
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym zamyka się po podaniu napięcia na zawór
elektromagnetyczny przez sterownik, od sygnału z czujnika poziomu wody / wyłącznika
pływakowego. W stanie bezprądowym zawór jest otwarty. W celu uniknięcia uderzenia
wodnego istnieje możliwość regulacji prędkości zamykania zaworu za pomocą zaworu
dławiąco-zwrotnego.
Nr kat.
1604
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
10.00
10.00
18.00
16.00
16.00
26.60
37.00
16.00
62.00
116.10
118.00
254.00
254.00
360.00
360.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od słupa wody w zbiorniku,
-żądane natężenie przepływu,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-formularz do zapytania ofertowego znajduje się na stronie 53.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową. W przypadku swobodnego wylotu zaworu
do zbiornika można zrezygnować z zasuwy za zaworem. W zależności od ciśnienia
wejściowego za zaworem należy zabudować kryzę dławiącą, a na zaworze ogranicznik
otwarcia. Zalecany jest montaż rury osłonowej pływaka.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
35
1703
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym – normalnie zamknięty
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6. Manometr z zaworem kulowym
7. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
Zawór główny
Zawór kulowy
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór elektromagnetyczny
Uwaga: do DN 100 zgodnie ze schematem. Od DN 125 z kryzą i z 2/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Otwieranie lub zamykanie przepływu w rurociągu poprzez sygnał elektryczny.
Zasada działania
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym otwiera się po podaniu napięcia na zawór
elektromagnetyczny przez sterownik, od sygnału z czujnika poziomu wody / wyłącznika
pływakowego. W stanie bezprądowym zawór zamyka się. W celu uniknięcia uderzenia
wodnego istnieje możliwość regulacji prędkości zamykania zaworu za pomocą zaworu
dławiąco-zwrotnego.
Nr kat.
1703
DN
„
½
„
¾
„
1½
„
2
40
50
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
25
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
90
90
210
210
200
230
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
4.00
4.00
9.00
9.00
11.10
16.75
16.75
21.80
27.90
35.90
52.00
61.00
115.10
115.10
247.50
254.00
358.50
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od słupa wody w zbiorniku,
-żądane natężenie przepływu,
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
36
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym – normalnie otwarty
1704
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6. Manometr z zaworem kulowym
7. Optyczny wskaźnik położenia (opcja: elektryczny wskaźnik położenia, ogranicznik
otwarcia zaworu)
Zawór główny
Zawór kulowy
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór elektromagnetyczny
UwagA: do DN 100 zgodnie ze schematem. Od DN 125 z kryzą i 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Otwieranie lub zamykanie przepływu w rurociągu poprzez sygnał elektryczny.
Zasada działania
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym zamyka się po podaniu napięcia na zawór
elektromagnetyczny przez sterownik, od sygnału z czujnika poziomu wody / wyłącznika
pływakowego. W stanie bezprądowym zawór jest otwarty. W celu uniknięcia uderzenia
wodnego istnieje możliwość regulacji prędkości zamykania zaworu za pomocą zaworu
dławiąco-zwrotnego.
Nr kat.
1704
DN
„
½
„
¾
„
1
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
90
90
130
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
4.00
4.00
4.80
9.00
9.00
16.25
16.75
21.80
27.90
35.90
52.00
61.00
115.10
115.10
247.50
254.00
358.00
358.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od słupa wody w zbiorniku,
-żądane natężenie przepływu,
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
37
1795
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym
i hydraulicznym ryglowaniem – normalnie zamknięty
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Wyposażenie dodatkowe (opcja)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B)
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór elektromagnetyczny (A, B)
Manometr z zaworem kulowym (A, B)
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Powolne, stopniowe otwieranie lub zamykanie przepływu w rurociągu poprzez sygnały
elektryczne.
-Regulacja poziomu wody w zbiorniku (poprzez regulację dopływu lub odpływu wody
ze zbiornika).
-Regulacja natężenia przepływu.
-Regulacja natężenia przepływu w obiegu chłodniczym (sterowanie poprzez czujnik
temperatury).
Zasada działania
Zawór zaporowy ze sterowaniem elektrycznym i hydraulicznym ryglowaniem otwiera się
lub zamyka się zależnie od podania napięcia na jeden z zaworów elektromagnetycznych
przez sterownik:
-zawór 5B pod napięciem – zawór główny otwiera się,
-zawór 5A pod napięciem – zawór główny zostaje zaryglowany hydraulicznie w chwilowym
położeniu,
-w stanie bezprądowym zawór główny zamyka się.
W celu uniknięcia uderzenia wodnego istnieje możliwość regulacji prędkości zamykania
zaworu za pomocą zaworu dławiąco-zwrotnego.
Nr kat.
1795
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
10.00
10.00
11.50
11.50
17.00
23.00
32.00
48.00
56.00
118.00
118.00
243.00
254.00
354.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od strony wyjściowej zaworu,
-żądane natężenie przepływu,
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-sterownik SPS – na zapytanie.
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
38
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1705
Zawór zabezpieczający pompę z mechanicznym
zaworem zwrotnym klapowym
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Mechaniczny zawór zwrotny klapowy
8. Elektryczny wskaźnik położenia
9. Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B)
Filtr (A, B)
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór elektromagnetyczny
Zawór zwrotny (A, B)
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Uruchamianie zaworu przez sterownik pomp.
-Chroni pompę przed przeciążeniem na skutek pracy na suchobiegu.
Zasada działania
Zawór zabezpieczający pompę otwiera się z opóźnieniem po starcie pompy. Tym samym
ciśnienie sieciowe wzrasta przed otwarciem zaworu do pełnego ciśnienia roboczego
pompy. Przy wyłączeniu pompy sterownikiem zawór zamyka się w pierwszej kolejności
przed zatrzymaniem pompy. Prędkości otwierania i zamykania regulowane są za pomocą
zaworu dławiąco-zwrotnego. W przypadku zaniku zasilania mechaniczny zawór zwrotny
klapowy zapobiega szybkiemu zamykaniu zaworu i w ten sposób przepływowi zwrotnemu
w kierunku pompy.
Nr kat.
1705
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
9.00
9.00
16.25
16.75
21.80
27.90
35.90
52.00
61.00
115.10
115.10
247.50
254.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od strony wyjściowej zaworu,
-żądane natężenie przepływu, wydajność pompy,
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-sterownik – poza zakresem dostawy Hawle.
Zabudowa
Zawór zabezpieczający pompę należy zabudować na przewodzie tłocznym pompy.
Za zaworem należy zainstalować zasuwę odcinającą.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
39
1706
Zawór zabezpieczający pompę
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Elektryczny wskaźnik położenia
8. Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie)
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B)
Filtr (A, B)
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór elektromagnetyczny
Zawór zwrotny (A, B)
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Uruchamianie zaworu przez sterownik pomp.
-Chroni pompę przed przeciążeniem na skutek pracy na suchobiegu.
Zasada działania
Zawór zabezpieczający pompę otwiera się z opóźnieniem po starcie pompy. Tym samym
ciśnienie sieciowe wzrasta przed otwarciem zaworu do pełnego ciśnienia roboczego
pompy. Przy wyłączeniu pompy sterownikiem zawór zamyka się w pierwszej kolejności
przed zatrzymaniem pompy. Prędkości otwierania i zamykania regulowane są za pomocą
zaworu dławiąco-zwrotnego.
Nr kat.
1706
DN
„
1½
„
2
40
50
50
65
80
100
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
25
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
230
290
310
350
350
400
480
600
600
730
730
850
850
10.00
10.00
18.00
16.00
16.50
25.00
28.00
40.00
35.90
48.00
61.00
115.00
118.00
254.00
254.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od strony wyjściowej zaworu,
-żądane natężenie przepływu, wydajność pompy,
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia,
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe),
-sterownik – poza zakresem dostawy Hawle.
Zabudowa
Zawór zabezpieczający pompę należy zabudować na przewodzie tłocznym pompy.
Za zaworem należy zainstalować zasuwę odcinającą.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
40
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1707
Zawór zwrotny
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B)
Zawór dławiąco-zwrotny (A, B)
Zawór zwrotny (A, B)
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie)
Filtr
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Zapobieganie przepływowi zwrotnemu w rurociągu.
-Przede wszystkim może być stosowany w połączeniu z innymi funkcjami zaworów.
Zasada działania
Zawór zwrotny hamuje hydraulicznie przepływy zwrotne, powstające w sytuacji,
gdy ciśnienie wejściowe jest niższe niż wyjściowe. Prędkości otwierania i zamykania
regulowane są za pomocą zaworu dławiąco-zwrotnego.
Nr kat.
1707
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
13.00
13.00
16.25
16.75
20.55
27.00
34.60
50.60
59.00
110.00
110.00
245.00
245.00
356.00
356.00
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od strony wyjściowej zaworu,
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy.
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
41
1708
Zawór zabezpieczający przed pęknięciem rurociągu, sterowany elektrycznie
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Wyłącznik różnicy ciśnień
8. Kryza pomiarowa różnicy ciśnień
9. Manometr z zaworem kulowym
10.Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie)
Zawór główny
Zawór kulowy
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór elektromagnetyczny
Sterownik – poza zakresem dostaw Hawle
B
X
Y
- DN 40 – DN 150: 40 mm
- DN 200 – DN400: 44 mm
- 5 x DN rurociągu
- 3 x DN rurociągu
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Odcięcie rurociągu przy nadmiernym przepływie wody (w razie awarii rury).
Zasada działania
W sytuacji niedopuszczalnego wzrostu natężenia przepływu wody (zmierzonego przez
kryzę pomiarową) z wyłącznika różnicy ciśnień wysyłany jest sygnał elektryczny. Zawór
główny jest zamykany przez zawór elektromagnetyczny zabudowany na przewodzie
sterującym. Prędkość zamykania regulowana jest za pomocą zaworu dławiąco-zwrotnego.
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od strony wyjściowej zaworu,
-maksymalne natężenie przepływu,
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia, wliczając kryzę pomiarową (standardowo
0,5 bar na zaworze i kryzie razem),
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
-Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową. Za zaworem głównym konieczny jest
montaż zaworu napowietrzającego.
-Kryza musi zostać zabudowana przed zaworem. Zaleca się przestrzegać poniższych
wymiarów:
X = 5 x DN, odcinek prostoliniowy przed kryzą,
Y = 3 x DN, odcinek prostoliniowy pomiędzy kryzą a zaworem głównym.
Nr kat.
1708
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
10.00
10.00
16.00
16.00
21.00
27.50
35.40
52.00
60.50
115.00
115.00
250.00
250.00
358.00
358.00
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
42
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1709
Zawór zabezpieczający przed pęknięciem rurociągu,
sterowany hydraulicznie
Części składowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
X
Y
Zawór główny
Zawór kulowy (A, B, C)
Filtr
Zawór dławiąco-zwrotny
Zawór sterujący
Manometr z zaworem kulowym
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie)
Kryza pomiarowa różnicy ciśnień
- DN 40 – DN 150: 40 mm
- DN 200 – DN400: 44 mm
- 5 x DN rurociągu
- 3 x DN rurociągu
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Odcięcie rurociągu przy nadmiernym przepływie wody (w razie awarii rury).
Zasada działania
W sytuacji niedopuszczalnego wzrostu natężenia przepływu wody (zmierzonego przez
kryzę pomiarową) generowany jest sygnał hydrauliczny. Zawór główny jest zamykany
przez zawór sterujący. Prędkość zamykania regulowana jest za pomocą zaworu dławiąco-zwrotnego.
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania zaworu prosimy o podanie następujących danych:
-maksymalne i minimalne ciśnienie wejściowe (ciśnienia statyczne i dynamiczne),
-przeciwciśnienie od strony wyjściowej zaworu,
-maksymalne natężenie przepływu,
-maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia, wliczając kryzę pomiarową (standardowo
0,5 bar na zaworze i kryzie razem),
-napięcie zasilające zaworu elektromagnetycznego,
-istniejące średnice rurociągu,
-wykonanie zaworu (proste lub kątowe).
Zabudowa
-Przed i za zaworem powinny zostać zainstalowane zasuwy odcinające, ponadto przed
zaworem – także filtr siatkowy. W zależności od warunków zabudowy należy przewidzieć
również kształtkę montażowo-demontażową. Za zaworem głównym konieczny jest
montaż zaworu napowietrzającego.
-Kryza musi zostać zabudowana przed zaworem. Zaleca się przestrzegać poniższych
wymiarów:
X = 5 x DN, odcinek prostoliniowy przed kryzą,
Y = 3 x DN, odcinek prostoliniowy pomiędzy kryzą a zaworem głównym.
Nr kat.
1709
DN
„
1½
„
2
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
PN
L
m
Masa
kg
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
16
10
16
10
16
210
210
200
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
850
850
10.00
10.00
13.00
16.00
21.00
27.80
35.00
50.60
59.00
115.00
115.00
250.00
250.00
351.00
351.00
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
43
1981
Moduł sterownika programowalnego SPS – 230 V 50 Hz
148
241
290
Części składowe
7: Manometer mit Kugelhahn (A, B)
8: Optischer Stellungsanzeiger (Option: Elektrischer Stellungsanzeiger,
Öffnungsbegrenzer)
9: Steuerventil Druckreduzierung (hoher Ausgangsdruck)
10: Elektro-Magnetventil
1: Hauptventil
2: Kugelhahn (A, B, C, D)
3: Filter
4: Blende
5: Drossel-Rückschlagventil
6: Steuerventil Druckreduzierung (tiefer Ausgangsdruck)
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Sterownik przewidziany jest do współpracy z zaworami nr kat. 1795, 1796 oraz 1797,
jak również 1515. Dostępny jest w wariancie z modułem GSM do komunikacji z telefonem komórkowym lub jako wersja standardowa z możliwością komunikacji w systemie
przewodowym.
Wykonanie
-Skrzynka z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą
Zasada działania
-Sterowanie zaworem nr kat. 1515:
Możliwe zaprogramowanie do 5 stref ciśnienia w cyklu 24 godzin (od godz. 00:00
do godz. 00:00), w jednym z dwu programów (np. jeden dla dni roboczych, drugi
na weekend).
Ciśnienie przeciwpożarowe może być załączane i odwoływane przewodowo przez
zacisk na listwie, bezpośrednio z klawiatury na sterowniku lub za pomocą telefonu
komórkowego poprzez komunikat SMS.
Alarm wyświetla się na wyświetlaczu sterownika, uprawnionym telefonie komórkowym,
jak również może być wyprowadzony na styki bezpotencjałowe.
-Sterowanie zaworem nr kat. 179x:
Sterownik utrzymuje stały, zadany poziom wody w zbiorniku.
Możliwość wyboru pomiędzy funkcjami napełniania lub opróżniania zbiornika.
Alarm wyświetla się na wyświetlaczu sterownika, uprawnionym telefonie komórkowym,
jak również może być wyprowadzony na styki bezpotencjałowe.
Nr kat.
Przeznaczony
dla zaworu
Wariant sterownika
Masa
kg
1981
1515
179x
1515
179x
z modułem GSM
z modułem GSM
standard
standard
3.00
3.00
3.00
3.00
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
44
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1699
1156
Rura ochronna pływaka
375
375
Części składowe
1: Hauptventil
2: Kugelhahn (A, B, C, D)
3: Filter
4: Blende
5: Drossel-Rückschlagventil
6: Steuerventil Druckreduzierung (tiefer Ausgangsdruck)
7: Manometer mit Kugelhahn (A, B)
8: Optischer Stellungsanzeiger (Option: Elektrischer Stellungsanzeiger,
Öffnungsbegrenzer)
9: Steuerventil Druckreduzierung (hoher Ausgangsdruck)
10: Elektro-Magnetventil
Właściwości techniczne
Zastosowanie
Rura ochronna pływaka znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie przy napełnianiu
zbiornika występuje silny ruch (falowanie) zwierciadła wody, mogący zakłócić
funkcjonowanie pływaka. Zawór sterujący może być w łatwy sposób przymocowany
do wspornika z nawierconymi otworami.
Zabudowa
Rura ochronna pływaka jest instalowana na wsporniku lub bezpośrednio przy ścianie
zbiornika za pomocą obejm montażowych.
Wskazówki dotyczące produktu
-Wykonanie z PE.
-Wykonanie ze stali nierdzewnej.
-Wykonanie z PVC.
Nr kat.
Wykonanie
Masa
kg
1699
PE
stal nierdzewna
PVC
13.80
22.25
13.80
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
45
1090
h
Kryza nastawna międzykołnierzowa
Części składowe
1: Hauptventil
d
2: Kugelhahn (A, B, C, D)
3: Filter
4: Blende
5: Drossel-Rückschlagventil
6: Steuerventil Druckreduzierung (tiefer Ausgangsdruck)
7: Manometer mit Kugelhahn (A, B)
8: Optischer Stellungsanzeiger (Option: Elektrischer Stellungsanzeiger,
Öffnungsbegrenzer)
9: Steuerventil Druckreduzierung (hoher Ausgangsdruck)
10: Elektro-Magnetventil
b
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Zastosowanie dla wody pitnej (inne media – na zapytanie).
-Statyczny element dławiący zapewniający stałą wartość natężenia przepływu.
-Jako element spiętrzający ciśnienie dla ochrony przed kawitacją za zaworem.
Zasada działania
Kryzę należy zabudować pomiędzy kołnierzami. Nastawa musi zostać dokonana zgodnie
z zaleceniami producenta. Zaletą tej kryzy jest możliwość jej nastawiania w stanie
zabudowanym.
Wskazówki dotyczące produktu
Celem zwymiarowania i wstępnego nastawienia kryzy prosimy o podanie następujących
danych:
-pożądane natężenie przepływu, wymagana różnica ciśnień lub obie powyższe dane.
Zabudowa
Zabudowa pomiędzy kołnierzami z obustronnym uszczelnieniem uszczelką płaską.
Wykres strat ciśnienia oraz wartości Kvs dla kryzy nastawnej
Strata ciśnienia dla Dp w zależności od przepływu Q oraz średnicy nominalnej DN zaworu
Q
Q
[ l / min. ] [ m / h ]
Kvs
80000 4800
60000 3600
40000 2400
DN 150
DN 125
20000 1200
10000
8000
6000
600
480
360
4000
240
2000
120
1000
800
600
60
48
36
400
24
200
12
100
80
60
6,0
4,8
3,6
40
2,4
20
1,2
DN 100
DN 80
DN 65
DN 50
DN 40
0,1
0,2
0,4 0,6
1,0
2
4 6 8 10 Δp [ bar ]
Współczynnik przepływu Kvs w m3/h oraz l/min przy Dp=1 bar
Nr kat.
DN
b
d
h
Masa
kg
1090
40
50
65
80
100
125
150
20
20
20
20
20
25
25
90
105
125
140
160
190
210
102.5
110.0
120.0
127.5
137.5
152.5
177.5
0.868
1.147
1.562
1.867
2.337
3.764
4.285
Kvs
DN
40
50
65
80
100
125
150
m /h
22
34
64
97
135
194
265
3
l/min
363
570
1075
1611
2245
3233
4423
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
46
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1995
Optyczny wskaźnik położenia
Właściwości techniczne
Zastosowanie
Optyczny wskaźnik położenia montowany jest w centralnym otworze pokrywy zaworu.
Wskaźnik jest połączony z trzpieniem i pokazuje w sposób ciągły stopień otwarcia
zaworu.
Wskazówki dotyczące produktu
Części zamienne:
-pierścień łącząco-uszczelniający,
-wziernik,
-uszczelka.
Materiał
Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz szkła bezpiecznego.
Nr kat.
dla DN
zaworu
1995
40-50
65-80
100
125
150
200
250
300
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
47
1951
Ogranicznik otwarcia zaworu
Części składowe
7: Manometer mit Kugelhahn (A, B)
8: Optischer Stellungsanzeiger (Option: Elektrischer Stellungsanzeiger,
Öffnungsbegrenzer)
9: Steuerventil Druckreduzierung (hoher Ausgangsdruck)
10: Elektro-Magnetventil
1: Hauptventil
2: Kugelhahn (A, B, C, D)
3: Filter
4: Blende
5: Drossel-Rückschlagventil
6: Steuerventil Druckreduzierung (tiefer Ausgangsdruck)
Właściwości techniczne
Zastosowanie
Do ograniczenia przepływu (w ustalonych warunkach ciśnienia).
Zasada działania
Ogranicznik otwarcia montowany jest w centralnym otworze pokrywy zaworu.
Skok trzpienia zaworu może zostać ograniczony przy pomocy śruby regulacyjnej.
Uwaga: nie wolno nastawiać pod ciśnieniem!
Wskazówki dotyczące produktu
Możliwa zabudowa na już funkcjonującym zaworze.
Wykonanie
Klasa ciśnienia: PN 25 dla wszystkich średnic nominalnych.
Materiał
Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Nr kat.
DN
Masa
kg
1951
40-100
125-200
250-300
0.50
0.50
0.30
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
48
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
1998
Elektryczny wskaźnik położenia z jednym sensorem
1
Części składowe
1. Ogranicznik otwarcia:
wykonanie dla DN 40 – DN 100
wykonanie dla DN 125 – DN 200
Właściwości techniczne
Zastosowanie
-Do zasygnalizowania położenia zaworu – zamkniętego lub otwartego dla celów kontroli
(np. w zaworach bezpieczeństwa).
-Możliwe połączenie z ogranicznikiem otwarcia (na zapytanie).
-Wskaźnik z dwoma sensorami (2 pozycje sygnałowe): nr kat. 1999.
Zasada działania
Wskaźnik generuje elektryczny sygnał położenia zaworu.
Wskazówki dotyczące produktu
Możliwa zabudowa na już funkcjonującym zaworze.
Wykonanie
Klasa ciśnienia: PN 25 dla wszystkich średnic nominalnych.
Materiał
Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Nr kat.
DN
Masa
kg
1998
40-50
65-100
125-200
250
300
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
49
1961
Analogowy wskaźnik położenia
1
A
A
Części składowe
1. Ogranicznik otwarcia:
wykonanie dla DN 40 – DN 100
wykonanie dla DN 125 – DN 200
Właściwości techniczne
Zastosowanie
Analogowy wskaźnik położenia montowany jest w centralnym otworze pokrywy zaworu.
Służy do odwzorowania położenia zaworu (0% – 100%) poprzez analogowy sygnał
prądowy lub napięciowy.
Wskazówki dotyczące produktu
Części zamienne:
-analogowy wskaźnik położenia z sygnałem wyjściowym 0 – 10V (kompletny),
-analogowy wskaźnik położenia z sygnałem wyjściowym 4 – 20mA (kompletny),
-pierścień łącząco-uszczelniający (należy podać DN zaworu),
-kabel 5 m do sensora analogowego,
-sensor 0 – 10V,
-sensor 4 – 20mA.
Materiał
Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Nr kat.
DN
Masa
kg
1961
40-50
65
80
100
125
150
200
250
300
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
50
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
KARTA DOBORU Z AWORÓW REGUL ACYJNYCH
Data zapytania:...........................................
Zamawiający:
Nazwa firmy:
.................................................................................................................................................................................................................................................
Dane adresowe:
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Dane osoby do kontaktu:
Imię i nazwisko:
.........................................................................................................................
Nr telefonu:
.........................................................................................................................
Nr fax:
.........................................................................................................................
Zawo ry r ed uk c y j n e H A W I D O – g r upa n r kat. 15XX
Dane:
• Ciśnienie wejściowe p1:
• Ciśnienie wyjściowe p2: • Natężenie przepływu Q: • Zapotrzebowanie wody dla ppoż. • Średnica rurociągu • Ciśnienie nominalne • Wykonanie zaworu:
• Sposób zabudowy:
min................. bar
max................ bar
...................... bar
min . .............. l/s
max ............... l/s
Q ppoż . ......... l/s
DN . ............... m
PN.................. bar
6
zawór prosty
6
zawór kątowy
6
na poziomym rurociągu
6
na pionowym rurociągu
Warianty zaworów redukcyjnych:
6
6
6
6
6
6
6
6
nr kat. 1500 – standardowy
nr kat. 1501 – z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
nastawa ciśnienia: .......... bar
nr kat. 1502 – uruchamiany ciśnieniem wejściowym
nr kat. 1503 – ze sterowaniem elektrycznym, bez prądu zawór zamknięty
nr kat. 1504 – ze sterowaniem elektrycznym, bez prądu zawór otwarty
nr kat. 1505 – uruchamiany ciśnieniem wejściowym z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
nastawa ciśnienia: .......... bar
nr kat. 1515 – z zaworem pilotowym sterowanym motoreduktorem
nr kat. 1593 – z dwiema strefami ciśnienia, sterowany elektrycznie
Napięcie zasilania cewki, w przypadku zaworu nr kat. 1503 i nr kat. 1504:
6
230V 50Hz
6
24V 50Hz
6
24V=
6
inne .......................
Wyposażenie dodatkowe:
6
6
elektryczny wskaźnik położenia
ogranicznik stopnia otwarcia
Oznaczenie:
6odpowiednie zakreślić
Prosimy o podanie miejsca zabudowy zaworu:
................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
51
KARTA DOBORU Z AWORÓW REGUL ACYJNYCH
Data zapytania:...........................................
Zamawiający:
Nazwa firmy:
.................................................................................................................................................................................................................................................
Dane adresowe:
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Dane osoby do kontaktu:
Imię i nazwisko:
.........................................................................................................................
Nr telefonu:
.........................................................................................................................
Nr fax:
.........................................................................................................................
Zawo ry kon t ro li i o g r a n ic z e nia pr z e pły wu HAWIDO – gru pa nr kat. 13XX
Dane:
• Wymagane natężenie przepływu Q
...................... l/s
• Ciśnienie wejściowe p1:
min................. bar
max................ bar
• Dopuszczalna strata ciśnienia na zaworze
wraz z kryzą pomiarową Δp (standardowo
0,5 bar, może być zmniejszona kosztem
dokładności regulacji przepływu):
...................... bar
• Średnica rurociągu DN . ...............
• Ciśnienie nominalne PN.................. bar
• Wykonanie zaworu:
6
zawór prosty
6
zawór kątowy
• Sposób zabudowy:
6
na poziomym rurociągu
6
na pionowym rurociągu
Warianty zaworów redukcyjnych:
6
6
6
6
6
6
nr kat. 1300 – standardowy
nr kat. 1301 – z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
nr kat. 1302 – z redukcją ciśnienia
nr kat. 1303 – ze sterowaniem elektrycznym, bez prądu zawór zamknięty
nr kat. 1304 – ze sterowaniem elektrycznym, bez prądu zawór otwarty
nr kat. 1306 – z hydraulicznym sterowaniem za pomocą pływaka
Napięcie zasilania cewki, w przypadku zaworu nr kat. 1303 i nr kat. 1304:
6
230V 50Hz
6
24V 50Hz
6
24V=
6
inne .......................
Wyposażenie dodatkowe:
6
6
elektryczny wskaźnik położenia
ogranicznik stopnia otwarcia
Oznaczenie:
6odpowiednie zakreślić
Prosimy o podanie miejsca zabudowy zaworu:
................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
52
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
KARTA DOBORU Z AWORÓW REGUL ACYJNYCH
Data zapytania:...........................................
Zamawiający:
Nazwa firmy:
.................................................................................................................................................................................................................................................
Dane adresowe:
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Dane osoby do kontaktu:
Imię i nazwisko:
.........................................................................................................................
Nr telefonu:
.........................................................................................................................
Nr fax:
.........................................................................................................................
Zawo ry kon t ro li po z iom u s t e rowan e p ły waki em HAWIDO - gru pa nr kat. 16XX
Dane:
• Ciśnienie wejściowe p1:
• Ciśnienie wyjściowe p2: • Natężenie przepływu Q: • Średnica rurociągu • Ciśnienie nominalne • Wykonanie zaworu:
• Sposób zabudowy:
min................. bar
max................ bar
...................... bar
min . .............. l/s
max ............... l/s
DN . ...............
PN.................. bar
6
zawór prosty
6
zawór kątowy
6
na poziomym rurociągu
6
na pionowym rurociągu
Warianty zaworów pływakowych:
6
6
6
6
nr kat. 1600 – standardowy
nr kat. 1601 – z utrzymaniem stałego poziomu wody w zbiorniku - ze sterowaniem progresywnym
nr kat. 1603 – zaporowy, z elektrycznym zdalnym sterowaniem, bez prądu zawór zamknięty
nr kat. 1604 – zaporowy, z elektrycznym zdalnym sterowaniem, bez prądu zawór otwarty
Napięcie zasilania cewki, w przypadku zaworu nr kat. 1603 i nr kat. 1604:
6
230V 50Hz
6
24V 50Hz
6
24V=
6
inne .......................
Wyposażenie dodatkowe:
6
6
elektryczny wskaźnik położenia
ogranicznik stopnia otwarcia
Oznaczenie:
6odpowiednie zakreślić
Prosimy o podanie miejsca zabudowy zaworu:
................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
2011
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
53
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
62-028 Koziegłowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl
telefon: 61 81 11 400
fax: 61 81 11 413
e-mail: [email protected]
2011
Download