Styczniki próżniowe SV5...6 Trzytorowe styczniki

advertisement
Styczniki próżniowe SV5...6
Trzytorowe styczniki próżniowe prądu przemiennego
do 125 A lub 160 A o napięciu do 1000 V
Budowa
Styczniki próżniowe SV składają się z:
– trójbiegunowego układu stykowego złożonego z trzech komór próżniowych z
jedoprzerwowymi zestykami których docisk roboczy jest różnicą sił wynikającą z ciśnienia
panującego na zewnątrz i wewnątrz komory,
– napędu elektromagnesowego prądu stałego, zasilanego ze źródła prądu przemiennego
poprzez prostownik przymocowany do konstrukcji wsporczej stycznika,
– styków pomocniczych,
– innych elementów konstrukcujnych.
Styczniki próżniowe zapadkowe SV-5/Z i SV-6/Z są wyposażone w mechanizm zapadkowy,
uniemożliwiający powrót stycznika w stan spoczynku po wyłączeniu zasilania cewki
elektromagnesu napędowego. Odryglowanie mechanizmu zapadkowego następuje po podaniu
napięcia na cewkę wyzwalacza lub mechanicznie przez naciśnięcie bolca wyzwalacza.
Uwaga!
W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie
ograniczników przepięć typu OPL.
Zastosowanie
Styczniki próżniowe SV są przeznaczone do łączenia tylko obwodów prądu przemiennego 50
lub 60 Hz, (stosowanie w obwodach prądu stałego jest niedopuszczalne) w szczególności do:
– sterowania silników elektrycznych o napięciu do 1000V w warunkach pracy ciągłej,
przerywanej lub dorywczej w kategorii AC2, AC3 i AC4,
– sterowania w układach napędowych w górnictwie ze względu na dużą zdolność łączenia
prądów zwarciowych (zakłóceniowych),
– łączenia urządzeń w przemyśle chemicznym ze względu na gaszenie łuku w komorze
próżniowej, co chroni styki przed oddziaływaniem agresywnej atmosfery,
– stosowania w układach napędowych w obudowach szczelnych lub przeciwwybuchowych ze
względu na małe straty cieplne,
– stosowania w układach automatyki i wymagających długotrwałej w niezawodnej pracy
łączeniowej stycznika.
Styczniki próżniowe SV mogą być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych w różnych
warunkach klimatycznych na wysokości do 1000 m n.p.m.
Asortyment
Typ stycznika
SV-5
SV-5/Z
SV-6
SV-6/Z
Nr identyfkacyjny Art. nr
A V101 142
TO 610-T02...
V102 132
TO
V161 142
TO 610-T01...
V162 132
TO
A – Napięcie zasilania obwodów sterowniczych
|5|
110 V
|6|
230 V
|7|
400 V
Przykład zamówienia
Stycznik próżniowy 3-biegunowy SV-5 do łączenia silnika o mocy 90kW przy napięciu
690V, 50Hz sterowany prądem przemiennym 230V, 50Hz.
Stycznik SV-5 230V, 50H, V 101 1426T0
Stycznik próżniowy 3-biegunowy SV-6 do łączenia silnika o mocy 75kW przy napięciu
400V, 50Hz sterowany prądem przemiennym 400V, 50Hz.
Stycznik S V- 6/Z 40 0V, 50Hz V 162 1327T0
Dane techniczne
Typ
Tory główne
Napiecie znamionowe izolacji
Maks. znamionowe napięcie łączeniowe
Prąd znamionowy ciągły
Prąd znamionowy łączeniowy
Prąd znamionowy cieplny
Dopuszczalna moc znamionowa silnika
klatkowego przy napięciu
Trwałośc łaczeniowa
Trwałośc mechaniczna
Znamionowa częstośc łączeń
Prąd przeciązeniowy
Zwarciowa zdolnośc łączenia
Wkładki bezpieczniowe zwłoczne
Przy spodziewanym prądzie zwarciowym˙
Przekroje przewodów przyłączenowych
50/60Hz
AC1
+55 ºC
AC2 AC3 AC4
10 s
1s
szczytowy
t=3 min cosφ=0,35
z koncówką min/maks
szynowych
Zaciski śrubowe
Liczba biegunów
Dopuszczalna temperatura
Napęd elektromagnesu
Napiecie znamionowe izolacji
Pobór mocy przy
rozruchu
trzymaniu˙
Granice działania˙
przyciagania
otwierania
Czasy
zamykania˙
otwierania
Napięcie znamionowe zasilania obwodów sterowniczych
Napięcie sterownicze cewki wyzwalacza
Częstotliwość
Tory pomocnicze
Napiecie znamionowe izolacji
Liczba torów pomocniczych
Ilośc i rodzaj zestyków
Prąd znamionowy ciągły
Znamionowy prąd łączeniowy
Ui
Ue
Iu
Ie
Ith
230 V
400 V
500 V
690 V
1000
V
AC15 230/400/500 V
AC13 - 48/110/220
V
Wkładka bezpiecznikowa szybka przy prądzie spodziewanym 1kA
Masa
Ui
Us
Ui
z
r
Iu
Ii
[V]
[V]
[A]
[A]
[A]
[kW]
SV- SV5
5/Z
SV- SV6
6/Z
1.000
1.000
125
160
30
55
75
90
132
45
75
90
132
132
[cykl] wg. tabeli 1
5X106
[ł/h] 600
[kA] 0,9
0,9
9
[kA] 2,5
[A] 160
[kA] 10
[mm²] 10 / 50
[mm] 20 x 2,5
M8
3
-25 ÷+55
ºC
4 x 10*
1,28
10
3,3
200
10
10 / 70
2(20x2)
[V] 400
[VA] 60
60
0,85÷1,1 Us
0,75÷0,2 Us
[ms] 80
[ms] 50
[V] 110,230, 400
230
[V] 230
[Hz] 50
[V]
[A]
[A]
500
4
3
4
2
2
2
2 x (2z+lr)
10
6/4/2
[A]
6 / 1,5 / 0,5
[A]
[kg]
10
7,5 7,8
3
2
7,5 7,8
Tabela 1
Silnik
Ue Pn
Stycznik
Ie Trwałośc łączeniowa
AC3
AC4
[V] [kW] [A] x105
x104
łączeń
łączeń
1000 132 94 2,6
110 79 3,7
45 54 6,9
55 40 12,3
690 90 98 2,5
75 82 3,3
55 60 6,0
37 42 12,0
500 75 106 2,3
55 79 3,7
Silnik
Ue Pn
Stycznik
Ie Trwałośc łączeniowa
AC3
AC4
[V] [kW] [A] x105
x104
łączeń
łączeń
500 45 64,5 5,7
30 44 9,8
400 55 105 2,3
45 85 3,0
30 60 6,0
22 44 9,8
230 30 101 2,4
22 75,2 3,8
15 52,6 7,0
11 39,2 12,2
Uwaga!
Wartości wyróżnione – największe moce dopuszczalne silników.
Wymiary
*) Wymiar dotyczy stycznika zapadkowego SV-5/Z w SV-6/Z.
Schemat elektryczny i rozmieszczenie zacisków
Sterowanie stycznika przyciskami ”start-stop” I-0
Części zamienne
Nazwa
Nr identyfikacyjny Art. nr
610-T02-002
Komplet styków pomocniczych I V100 1399T0
610-T02-003
Komplet styków pomocniczych II V100 1398T0
V100 1799T0
610-T02-004
Prostownik
V100
1599T06
610-T02-005
Zespół cewek SV
Download