Pielgrzymka do Libanu - Egeria

advertisement
Pielgrzymka do Libanu
Pielgrzymka do charyzmatycznego uzdrowiciela św. Charbela
Spotkanie z duchowością katolików libańskich - maronitów
Liban tradycji starożytnych, biblijnych i chrześcijańskich
20 - 26 maja 2015
DZIEŃ 1 – 20.05 > przelot do Libanu
Spotkanie w Warszawie na lotnisku Okęcie. Msza św. w kaplicy.
Odprawa biletowo-bagażowo-paszportowa i wylot do Bejrutu 20:35
JU635 20MAY WAWBEG 20:35 22:15 // JU826 20MAY BEGBEY 23:40 03:15+1
DZIEŃ 2 – 21.05 > Bejrut
Przylot do Bejrutu, stolicy Libanu, 03:15.
> Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Odpoczynek. Śniadanie.
Bejrut: spacer ulicami dzielnicy Neimeh – starówki bejruckiej, odrestaurowanej po
działaniach wojennych. Kościoły: grecki, ormiańsko-katolicki. Pozostałości rzymskie (m.in.
łaźnie) i chrześcijańskie (bizantyjskie z epoki Justyniana i krzyżowców - kościół św.
Ludwika). Meczet Omara – dawna katedra krzyżowców, meczet Amir Assai i inne. Pałac
Prezydencki (Wielki Seraj) - siedziba rządu w XVI-XVIII w., gmach parlamentu.
Muzeum Narodowe – bogata kolekcja zabytków egipskich, biblijnych, perskich, greckich,
rzymskich – ukazujących bogactwo historyczne ziemi libańskiej.
Hamra - nowoczesne centrum biznesowe.
> Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3 – 22.05 > Charyzmatyczni święci libańscy: św. Charbel i św. Rafka – Byblos
Śniadanie. Przejazd na północ w kierunku Byblos.
Nawiedzenie grobu i sanktuarium mnicha cudotwórcy św. Charbela w klasztorze Annaya.
Udział w procesji eucharystycznej ku czci św. Charbela. Do grobu św. Charbela w Annaya
przybywają rocznie 4 mln pielgrzymów, prosząc o łaski - zarejestrowano już ponad 23 tys.
cudów dokonanych za wstawiennictwem świętego. Pustelnia, w której mieszkał przez 23 lata
św. Charbel, znajduje się na wysokości ponad 1200 m.n.p.m.
Przejazd do klasztoru św. Józefa Al-Dahr w Jrabta – sanktuarium św. Rafki – libańskiej
mniszki z XIX/XX w. Jan Paweł II powiedział o niej: „świadectwo tej libańskiej zakonnicy
pozostaje źródłem ufności dla wszystkich skrzywdzonych”.
Przejazd do Byblos (Dżubajl) – starożytne miasto, niegdyś najważniejszy ośrodek fenicki
(od III tys. p.n.e.) handlu z Egiptem, ośrodek eksportu cedrów. Od nazwy miasta pochodzi
termin „Biblia”. Obiekty zabytkowe: port, mury obronne, teatr rzymski, perska forteca;
budowle krzyżowców: kościół św. Jana Chrzciciela, baptysterium, zamek. Na Liście
Dziedzictwa Światowego UNESCO
> Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4 – 23.05 > Sydon – Magdhoushe – Tyr: śladami Jezusa, Maryi i św. Pawła
Śniadanie. Przejazd do Sydonu – słynny starożytny port fenicki, którego historia sięga 6 tys.
lat. Zamieszkały przez chrześcijan od I wieku. Zamek krzyżowców tzw. Morski z XIII w., stare
miasto, libański suk, fabryka i targ mydła z XV w.
Postój w Maghdoushe – miejsce, gdzie wg tradycji Maryja oczekiwała na swego Syna, kiedy
on nauczał w tej okolicy.
Przejazd do Tyru – starożytny port fenicki, o tradycjach biblijnych, potem pod panowaniem
babilońskim, Aleksandra Macedońskiego, Seleucydów, Rzymian. Zamieszkały przez
chrześcijan od I w., w II w. siedziba biskupstwa. Starożytne centrum wyrobu purpury. Zabytki
rzymskie - nekropolia, akwedukt i hipodrom z II w.n.e. Pozostałości bizantyjskie. Ważne
miasto epoki krzyżowców.
> Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 – 24.05 > Dolina Bekaa – Baalbek (Heliopolis) – Bcharre (Bszarra)
– Dolina Kadisza – Ceddars (rezerwat cedrów libańskich)
Śniadanie. Przejazd piękną Doliną Bekaa, położoną między górami Libanu i Antylibanu.
Zwiedzanie Baalbek (Heliopolis, czyli Miasto Słońca) – jednego z najwspanialszych centrów
starożytnego świata (na Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO) – wykopaliska fenickie,
greckie i rzymskie; zachowane świątynie bogów i bóstw pogańskich (m.in. Baala, Wenus,
Bachusa), pozostałości kościołów bizantyjskich, meczety.
Przejazd do Bcharre (Bszarra) – miasto położone na wys. 1400 m.n.p.m. - nad Wadi
Kadisza (Świętą Doliną) i u podnóży lasu cedrowego. Tradycje fenickie, rzymskie i epoki
krzyżowców. Monumentalna maronicka katedra Mar Saba. Tu urodził się słynny libański
pisarz i artysta Chalil Dżubran, autor powieści poetyckiej „Prorok” – znajdują się jego grób i
muzeum w dawnym klasztorze Mar Saris.
W pobliżu miasta Bcharre (Bszarra) wioska Beka Kafra (miejsce urodzenia św. Charbela).
Wadi Kadisza (Dolina Święta) – wapienny, głęboki kanion, otoczony szczytami do 3 tys.
m.n.p.m., pełen chrześcijańskich klasztorów, świątyń, kaplic, grot, pustelni, mozaik
bizantyjskich, fresków - wznoszonych i tworzonych od IV w. Duchowe centrum chrześcijan
libańskich – maronitów, którzy schronili się tu w VII w. przed prześladowaniami. Klasztor
Qozhaya pw. św. Antoniego Egipskiego i św. Eliasza, gdzie znajduje się 5 monasterów i
ponad 300 skalnych pustelni- na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
Przejazd do Lasu Bożych Cedrów (Ceddars) - sięgającego tradycją Starego Testamentu,
położonego na wys. ponad 2 tys. m.n.p.m. – blisko 400 monumentalnych cedrów ma ponad
tysiąc lat. Rezerwat znajduje się na Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO.
> Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6 – 25.05 > BKERKE - HARISSA - GHAZIR - jaskinie JEITA
Śniadanie. Wyjazd na północ od Libanu.
Spektakularne wapienne jaskinie Jeita - w dolinie rzeki Nar el-Kalb (Rzeka Psia) –
najciekawsze na Bliskim Wschodzie, w których woda wyżłobiła podziemne ponad 8kilometrowe koryto. Przepłynięcie części podziemnego korytarza łodziami, przejście
turystyczne innego odcinka – wspaniałe zjawiska naciekowe. W dolinie rzeki pozostałości
starożytnych akweduktów i tablice upamiętniające kolejnych zdobywców (od XIII w.p.n.e. do
XX w.n.e.). Tradycja wiąże te miejsca z mitami, m.in. o Afrodycie, Adonisie i bogini Asztarte
Przejazd do Bkerke - zwiedzanie maronickiego klasztoru pw. św. Marona – siedziby
maronickiego patriarchy Antiochii.
Przejazd do Harissa - ważnego ośrodka kultu maryjnego libańskich chrześcijan i centrum
pielgrzymkowego. Sanktuarium i statua Matki Boskiej Libanu, katedra maronicka. Budowę
sanktuarium rozpoczął maronicki patriarcha Eliasz Hoyek w 1904 r. Panorama Bejrutu.
Ghazir – zabytkowe miasteczko związane z Polakami: tu podczas swojej podróży na Bliski
Wschód w 1837 r. Juliusz Słowacki napisał poemat „Anhelli”. W okresie II wojny światowej i
po niej przebywali tu polscy uchodźcy, istniała polska szkoła i kościół. Zabytkowy klasztor św.
Antoniego, kolegium Deir Mar Maroun, wybudowane przez jezuitów w poł. XIX w..
Powrót do Bejrutu. Corniche spacer słynną nadmorską promenadą, pełną orientalnego
wigoru. Widok na Skały Gołębie – jeden z symboli Bejrutu.
> Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7 – 26.09 > powrót do Polski
Przyjazd na lotnisko ok. godz. 02:00.
Odprawa biletowo-bagażowo-paszportowa. Wylot z Bejrutu 04:00.
Przylot do Warszawy 08:55
JU827 26MAY BEYBEG 04:00 05:50 // JU630 26MAY BEGWAW 07:15 08:55
WARUNKI organizacyjno-programowe i podstawowe informacje
Koszt pielgrzymki: 1950 zł i 650$
przedpłata – przy zapisie: 1000 zł i 300 usd (na konta lub w biurze „Egerii”),
wpłata:
950 zł i 300 usd (na konta lub w biurze „Egerii”),
natomiast wpłata 50 usd – na zwyczajowe napiwki na miejscu u pilota w Bejrucie.
Wpłaty na:
Egeria sp. z o.o., 20-109 Lublin, ul. Królewska 9 – dopisek: Gr. Liban 08/2015
konto na wpłaty złotówkowe: 49191010482303043157910004
konto na wpłaty dolarowe: 76191010482303043157910003 (SWIFT: DEUTPLPX)
Cena pielgrzymki – obejmuje wszystkie koszta i jest gwarantowana:
Bilet lotniczy Warszawa – Bejrut– Warszawa.
Zakwaterowanie w hotelach kat. ***, pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami.
Dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolacja.
Autokar z klimatyzacją.
Wstępy: wszystkie opłaca organizator - są już w cenie, oraz pozostałe opłaty związane z
realizacją programu.
Msze święte w „miejscach świętych” i sanktuariach.
Przewodnik polski, piloci lokalni i obsługa biura turystycznego w Libanie.
Ubezpieczenie turystyczne (KL, OC, NNW, bagaż) – od 20 do 26 maja włącznie.
Dokumenty:
Paszport – ważny co najmniej pół roku do przodu, od daty rozpoczęcia pielgrzymki.
W paszporcie nie mogą być pieczątki z Izraela. Jeśli są, należy wyrobić nowy paszport!
Uwagi:
* Zapisy według kolejności zgłoszeń i wniesionej przedpłaty (ilość miejsc limitowana).
* Z każdym uczestnikiem pielgrzymki podpisywana jest umowa uczestnictwa.
* Dopłata na życzenie do pokoju jednoosobowego wynosi + 150 usd.
* Można zawrzeć dodatkowe, indywidualne ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu.
* W pielgrzymce będzie uczestniczył kapłan, każdego dnia będzie msza św.,
* W programie także zwiedzanie innych sanktuariów, zabytków i dodatkowe atrakcje
pielgrzymkowe, krajoznawcze i turystyczne.
* Realizacja programu może ulec modyfikacjom z powodu zewnętrznych okoliczności.
* Przed pielgrzymką odbędzie w się spotkanie organizacyjno-informacyjne.
Ważne!
Roztropnie należy wykluczyć ślady świadczące o pobycie w Izraelu, lub mające związek z
tym państwem. Dotyczy to m.in. posiadanych urządzeń, ubioru (napisy, metki w jęz.
hebrajskim), i.t.p.
Kontakt:
Biuro „Egeria sp. z o.o.”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 9, tel. 510398373, 690298759
Download