zagrozenia-w-internecie-gry-zebranie-z

advertisement
GRY KOMPUTEROWE
TEMATYKA PREZENTACJI:
1. Zagrożenia internetowe
2. Gry komputerowe:
 Zalety i wady gier
 Niebezpieczeństwa związane z grami
komputerowymi
 System PEGI
3. Wskazówki dla rodziców –
 Jak pilnować aby dziecko nie robiło głupot?
 Co robić jeśli zauważymy, że z dzieckiem
dzieje się coś niedobrego?
2017-03-27
2
2017-03-27
3
ZAGROŻENIA INTERNETOWE:

cyberbullying - nękanie za
pośrednictwem sieci

grooming - uwodzenie za
pośrednictwem Internetu

kontakt z nielegalnymi materiałami (np.
przedstawiającymi seksualne
wykorzystanie dzieci, rasizm,
ksenofobię) lub szkodliwymi treściami
(np. pornografia, przemoc),

seksting - przesyłanie swoich nagich
lub półnagich zdjęć

phishing - metoda oszustwa, w której
przestępca podszywa się pod inną
osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia
określonych informacji (np. numerów
kart, adresów, haseł itp.)

stalking - uporczywe i powtarzające
się nękanie, nagabywanie osoby za
pomocą nowych technologii

hejting – nienawidzenie wszystkiego
co się pojawia w sieci poprzez
negatywne komentarze wobec autorów
tekstów, zdjęć itp..

flaming – wszczynanie, podżeganie do
kłótni internetowej

trollowanie - nieprzyjazne zachowania
wobec innych użytkowników Internetu,
które mają na celu przeszkodzenie
prowadzonej dyskusji.

siecioholizm – forma uzależnienia od
internetu, ciągła potrzeba bycia online,
sprawdzanie co chwila np. fb,
informowanie co się robi, czuje, myśli...
2017-03-27
4
2017-03-27
5
2017-03-27
6
2017-03-27
7
GRY KOMPUTEROWE
 Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki




dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat
używa komputera do grania, a 94% nastolatków w
wieku 12-17 lat gra w gry wideo.
Chłopcy zdecydowanie częściej korzystają z gier
komputerowych niż dziewczęta. Gra prawie 90%
chłopców, ale tylko 40% dziewcząt.
Ponad połowa (52%) chłopców gra codziennie.
62% dzieci poniżej 7 roku życia korzysta z gier na
smartfonie lub tablecie.
Prawie 85% gier wideo dostępnych na rynku zawiera
treści przemocowe.
2017-03-27
8
GRY KOMPUTEROWE MOGĄ:
 wspierać
rozwój poznawczy, emocjonalny
i społeczny dzieci,
 wpływać pozytywnie na: spostrzegawczość,
reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne,
procesy myślowe oraz koncentrację uwagi,
 poprawiać refleks i koordynację wzrokoworuchową
oraz
ćwiczyć
umiejętność
współdziałania w grupie.
2017-03-27
9
NADMIERNE GRANIE MOŻE
POWODOWAĆ:
 problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy




czas,
zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej,
kontaktów z rodziną i kolegami,
rezygnację z innych zainteresowań,
zaniedbywanie czynności takich, jak jedzenie
czy sen,
doprowadzić nawet do uzależnienia.
2017-03-27
10
GRY ZAWIERAJĄCE AGRESJĘ
I BRUTALNĄ PRZEMOC
 powodują wzrost poziomu agresji u dzieci,
 uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi
oraz tego, że jedynym sposobem na
rozwiązywanie problemów jest używanie siły,
 mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet
śmierci.
2017-03-27
11
2017-03-27
12
2017-03-27
13
2017-03-27
14
2017-03-27
15
2017-03-27
16
2017-03-27
17
2017-03-27
18
Gry komputerowe – oznaczenia
 W
naszym
kraju
wiele
gier
komputerowych
oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European
Game Information). Jest to ogólnoeuropejski
system
klasyfikacji
gier
stworzony
przez
producentów gier w celu udzielenia rodzicom w
Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji
o zakupie gier komputerowych.
 Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry.
Wskazują one następujące kategorie wiekowe:
3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością
gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na
stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić
klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
2017-03-27
19
KLASYFIKACJA GIER
2017-03-27
20
2017-03-27
21
2017-03-27
22
2017-03-27
23
2017-03-27
24
2017-03-27
25
2017-03-27
26
2017-03-27
27
2017-03-27
28
2017-03-27
29
2017-03-27
30
2017-03-27
31
2017-03-27
32
2017-03-27
33
2017-03-27
34
2017-03-27
35
2017-03-27
36
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
 Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko
może przeznaczać na gry komputerowe.
 Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też
nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli
ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni,
np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień
będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest
dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o
grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z
nich nauczyć.
 Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że
jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc
system oceny gier PEGI.
2017-03-27
37
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
 Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie





pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie
zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają
instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się
z innymi graczami.
Sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko,
są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może
być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i
podejmowania ryzykownych zachowań.
2017-03-27
38
2017-03-27
39
2017-03-27
40
2017-03-27
41
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?
 W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice
mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100,
oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla
dorosłych
(rodziców,
nauczycieli,
pedagogów).
 Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy,
chcą
z
kimś
porozmawiać
o
swoich
problemach mogą dzwonić pod numerem
telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla
Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).
2017-03-27
42
Rodzice!
 Jesteście
odpowiedzialni za bezpieczeństwo
swoich dzieci również w wirtualnym świecie.
 Nie musicie być ekspertami w dziedzinie nowinek
technologicznych i wirtualnych trendów, aby móc
rozmawiać z najmłodszymi o ich aktywnościach online.
 Dorośli
powinni towarzyszyć dzieciom w ich
pierwszych internetowych krokach i uczyć je, że
obecność oraz aktywne uczestnictwo w sieciowym
życiu
społecznym
powinno
być
oparte
na
podstawowych, ponadczasowych wartościach, czyli
m.in. na szacunku dla drugiego człowieka.
2017-03-27
43
ŹRÓDŁA:
 https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/c




yberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-ministeredukacji-narodowej.html
http://ambasadorzy.kulturaonline.pl/szkolenia
http://www.pegi.info/pl/
https://www.ore.edu.pl/materialy-dopobrania/category/55-profilaktyka-agresji-iprzemocy
https://fundacja.orange.pl/kurs/ „Bezpiecznie Tu i Tam” kurs internetowy dla
rodziców
2017-03-27
44
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Prezentację na
zebranie z rodzicami
Zespołu Szkół w Sułowie
przygotowała Anna Godzisz
2017-03-27
45
Download