Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia jest to program na rzecz

advertisement
Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia jest to program na rzecz zmiany złych nawyków zdrowotnych
polskiego społeczeństwa.
Celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa: pacjentów, ich rodzin, lekarzy w zakresie
chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, chorób
układu moczowo-płciowego, układu kostnego i chorób alergicznych górnych dróg oddechowych
oraz poprawienie dostępności pacjentów do lekarzy specjalistów.
Rezultatem podjętych działań edukacyjno-informacyjnych jest poprawa świadomości, wiedzy
i jakości zachowań adresatów programu.
Do współpracy zostały zaproszone wybitne autorytety – specjaliści w dziedzinie kardiologii,
gastroenterologii, urologii, reumatologii, alergologii i ginekologii.
Program
jest
prowadzony
we
współpracy
z
mediami
ogólnopolskimi,
regionalnymi
i lokalnymi, co umożliwia skuteczne dotarcie do odbiorców.
W ramach kampanii powstał specjalny poradnik dla pacjentów, w
którym
lekarze specjaliści podpowiadają, w jaki sposób radzić sobie ze złymi
nawykami zdrowotnymi.
Program „Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia” został uhonorowany nagrodą
Magellan Award 2009 i wybrany jedną z 50 najlepszych kampanii PR
na świecie.
„Polacy o nawykach zdrowotnych”
W ramach programu zostało przeprowadzone badanie opinii publicznej „Polacy o nawykach
1
zdrowotnych” . Wyniki ujawniły brak wiedzy społeczeństwa w zakresie wpływu złych przyzwyczajeń
na zdrowie. Okazało się, że Polacy nie konsultują swoich dolegliwości z lekarzem. Jednym
z powodów jest utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.
Badanie
opinii
publicznej
„Polacy
o
nawykach
zdrowotnych”
zostało
przeprowadzone
w
dniach
20 – 24 listopada 2008 r. przez ośrodek badawczy TNS OBOP, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, wybranej losowo próbie 1005
mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.
1
W ramach programu „Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia”, od 2009 roku prowadzone są
cykliczne, bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów. Ich celem jest ułatwienie pacjentom
dostępu do lekarzy specjalistów. Do tej pory odbyły się:
„Dni Dobrych Nawyków”
Bezpłatne cykliczne spotkania z lekarzami specjalistami, konsultacje odbywają
się od początku 2009 roku na terenie całej Polski. Celem akcji jest ułatwienie
pacjentom dostępu do lekarzy specjalistów.
”Dni Dobrych Nawyków” to bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów
w zakresie:
Alergologii
Gastrologii
Kardiologii
Urologii
Tylko w 2009 roku z konsultacji lekarskich udzielanych podczas „Dni Dobrych
Nawyków” skorzystało 21 000 pacjentów. Obecnie prowadzone są konsultacje
w ramach Dni Dobrych Nawyków w zakresie urologii, pod hasłem
”Dni Dobrych Nawyków – BIS” oraz „Zdrowie Mężczyzny”.
„Dzień Zdrowych Kości”
Bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie leczenia osteoporozy
oraz bezpłatne badania densytometryczne. Celem akcji było podniesienie
poziomu wiedzy pacjentów w zakresie czynników ryzyka występowania
osteoporozy, a także radzenia sobie z jej skutkami. Badania wykonywane
były przez specjalnie wyposażone Centra Diagnostyki Mobilnej - osteobusy,
a konsultacje prowadzili lekarze reumatolodzy w wybranych placówkach
w Polsce.
„Plecy bez bólu”
Akcja edukacyjna, której celem jest zachęcenie do kontaktu z lekarzem osób
doświadczających zarówno ostrego, jak i przewlekłego bólu pleców lub są
zagrożone jego wystąpieniem. Akcja polegała na prowadzeniu konsultacji
telefonicznych przez specjalistów neurologów oraz/lub lekarzy pierwszego
kontaktu.
„Zbadaj poziom swojego cholesterolu”
Akcja, która miała na celu ułatwienie pacjentom dostępu do bezpłatnych badań
poziomu cholesterolu oraz uświadomienie im, że regularna kontrola poziomu
cholesterolu
wpływa
na
rzadsze
występowanie
incydentów
sercowo
naczyniowych. W ramach akcji przychodniom w całym kraju przekazano
ok. 2800 kompletów pasków diagnostycznych.
W ramach programu „Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia” w 2011 roku odbywają się
następujące akcje:
„Zdrowie mężczyzny”
Akcja
edukacyjna
obejmująca
telefoniczne
konsultacje
specjalistów
urologów organizowane na terenie całego kraju.
Problemy urologiczne należą wciąż do najbardziej krępujących. Wstyd
i strach przed wizytą w gabinecie lekarskim sprawiają, że wiele osób leczy
się na własną rękę, a ze specjalistą konsultuje się w momencie, kiedy
choroba jest już w zaawansowanym stadium. Rozmowa telefoniczna
ze specjalistą, podczas której pacjent nie widzi, a jedynie słyszy swojego
rozmówcę, daje pacjentowi możliwość przełamania wstydu i dzięki temu
skonsultowanie swoich problemów z urologiem. Dodatkowo, dzięki takiej
formie konsultacji, możliwe jest pokonanie barier terytorialnych i wyjście
do pacjentów, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do lekarzy
specjalistów.
W 2011 roku zaplanowanych jest łącznie ponad 4500 godzin konsultacji
telefonicznych dla pacjentów w ramach akcji „Zdrowie Mężczyzny”. Bieżące
informacje
na
temat
konsultacji
zamieszczone
są
na
stronie
www.zmieniamyprzyzywczajenia.pl
„Dni Dobrych Nawyków BIS”
Są to bezpłatne cykliczne spotkania z lekarzami urologami – konsultacje
odbywają się od początku 2009 roku na terenie całej Polski. Celem akcji jest
ułatwienie pacjentom dostępu do lekarzy specjalistów. Do 2011 roku z
konsultacji lekarskich udzielanych w czasie „Dni Dobrych Nawyków”
skorzystało około 30 000 pacjentów. Bieżące informacje temat terminów
konsultacji
dla
pacjentów
zamieszczone
są
na
stronie
www.zmieniamyprzyzywczajenia.pl
Ekspertem obu akcji jest prof. Sławomir Dutkiewicz
– urolog, specjalista w zakresie chorób układu
moczowego.
„Dzień Zdrowych Kości”
Akcja prowadzona na początku 2011 r. obejmująca bezpłatne konsultacje
lekarzy specjalistów w zakresie leczenia osteoporozy oraz bezpłatne
badania densytometryczne. Cel akcji to podniesienie poziomu wiedzy
pacjentów w zakresie czynników ryzyka występowania osteoporozy, a także
radzenia sobie z jej skutkami. Badania wykonywane były przez specjalnie
wyposażone Centra Diagnostyki Mobilnej - osteobusy, a konsultacje
przeprowadzali lekarze reumatolodzy w wybranych placówkach w Polsce.
W 2011 roku odbyło się ponad 280 bezpłatnych konsultacji, z których
skorzystało ponad 3500 pacjentów.
Ekspertem akcji jest dr Maria Rell –
Bakalarska
–
specjalista
w
zakresie
reumatologii.
Informacje
na
temat
bieżących
konsultacji
znajdują
się
na
stronie
www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl
W ramach programu „Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia” prowadzone są także dla
pacjentów programy edukacyjne w zakresie:
Układu sercowo-naczyniowego – dotyczące prewencji wtórnej u pacjentów z chorobami
układu krążenia oraz profilaktyki chorób układu krążenia i nadciśnienia tętniczego.
Celem Programu jest zachęcenie uczestniczących w nim pacjentów do przyjęcia aktywnej
postawy wobec własnego zdrowia, poprzez podniesienie wiedzy i świadomości na temat
niefarmakologicznej profilaktyki chorób układu krążenia – terapeutycznej modyfikacji stylu
życia, a także zwiększenie świadomości i wiedzy pacjentów w zakresie zasad właściwego
postępowania u chorego na nadciśnienie tętnicze.
Układu moczowo-płciowego – dotyczące problemu pęcherza nadreaktywnego i okresu
okołomenopauzalnego u kobiet.
Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości pacjentek z zakresu często
występujących problemów zdrowotnych: problemu pęcherza nadreaktywnego i okresu
okołomenopauzalnego u kobiet.
Układu kostno-stawowego – dotyczące problemu osteoporozy
Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy pacjentów w zakresie czynników ryzyka
występowania osteoporozy, a także radzenia sobie z jej skutkami.
Download