Nazwa i adres ubiegającego się o dofinansowanie:

advertisement
Nazwa i adres ubiegającego się o dofinansowanie: -Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie, 49-330 Łosiów, ul Główna 1.
Szczegółowy program szkolenia
Olesno – 20-21.04.2007r.
Tytuł szkolenia: Zasady Integrowanej Produkcji w uprawach rolniczych
20.04.2007r.
Lp.
1
2
3
4
Temat
Ochrona upraw rolniczych
przed chorobami
Ochrona upraw rolniczych
przed szkodnikami
Bezpieczeństwo i higiena
pracy (BHP)
Technika wykonywania
zabiegów w ochronie roślin
Liczba godzin
Forma/ metoda
Imię i nazwisko
wykładowcy/
wykładowców
2,5
wykład
Agnieszka Krawczyk
2,5
wykład
Agnieszka Krawczyk
1
wykład
Joanna Palij
2
wykład
Joanna Palij
Liczba godzin
Forma/ metoda
Imię i nazwisko
wykładowcy/
wykładowców
1,5
wykład
Maria Lasota
1
wykład
Maria Lasota
2
wykład
Danuta Parylak
0,5
wykład
Leszek Kordas
0,5
wykład
Leszek Kordas
1
wykład
Leszek Kordas
1,5
wykład
Małgorzata Mazur
21.04.2007r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Temat
Nawożenie integrowanych
upraw rolniczych
Pielęgnacja gleby po
wykonaniu zasiewów
Pielęgnowanie i organizacja
integrowanej produkcji
roślinnej
Obowiązujące przepisy prawne
w zakresie integrowanej
produkcji
Sposób ewidencjonowania
czynności w uprawach
rolniczych zgodnie z zasadami
integrowanej produkcji
Kontrola integrowanej
produkcji
Środki ochrony roślin, a
ochrona środowiska
Nazwa i adres ubiegającego się o dofinansowanie: - Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie, 49-330 Łosiów, ul Główna 1.
Szczegółowy program szkolenia
Powiat:
Data szkolenia
Miejsce szkolenia:
Tytuł szkolenia:
oleski, kluczborski
20-21.04.2007r.
Olesno, ul. Powstańców Śl. 14
Zasady Integrowanej Produkcji w uprawach rolniczych
20.04.2007r.
9 30 – 11 25
11 25 – 13 20
13 20 – 13 40
13 40 – 14 25
14 25 – 15 55
15 55
Ochrona upraw rolniczych przed chorobami (Agnieszka Krawczyk)
Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami (Agnieszka Krawczyk)
Przerwa
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (Joanna Palij)
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (Joanna Palij)
Obiad
21.04.2007r.
9 30 – 10 40
10 40 – 11 25
11 25 – 12 55
12 55 – 13 15
13 15 – 13 40
13 40 – 14 05
14 05 – 14 50
14 50 – 16 00
16 00
Nawożenie integrowanych upraw rolniczych (Maria Lasota)
Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów (Maria Lasota)
Pielęgnowanie i organizacja integrowanej produkcji roślinnej (Danuta Parylak)
Przerwa
Obowiązujące przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji (Leszek
Kordas)
Sposób ewidencjonowania czynności w uprawach rolniczych zgodnie z
zasadami integrowanej produkcji (Leszek Kordas)
Kontrola integrowanej produkcji (Leszek Kordas)
Środki ochrony roślin, a ochrona środowiska (Małgorzata Mazur)
Obiad
Download