Saturn - Grupa ROMI

advertisement
SATURN Online UPS
+ DATA CENTER
+ URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE
+ SYSTEMY MEDYCZNE
+ AUTOMATYKA NADZORCZA
Smart Energy Solution
Produkt
+ WYSOKA WYDAJNOŚĆ
+ ELASTYCZNOŚĆ
+ MAKSYMALNA NIEZAWODNOŚĆ
+ BRAK WPŁYWU NA SIEĆ ZASILAJĄCĄ
+ INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BATERIAMI
UPS-y Saturn zapewniają współczynnik mocy wyjściowej 0,9, w zakresie 10-125 kVA i współczynnik mocy wyjściowej
1 w zakresie, 160-200 kVA ze sprawnością do 96% w trybie online, doskonale nadają się do zasilania krytycznych odbiorów
takich jak: serwery, centra danych, systemy telekomunikacyjne, systemy bezpieczeństwa, systemy medyczne.
Zasilacze zostały wyposażone w funkcję korekcji współczynnika mocy wejściowej, która zapobiega generowaniu
zakłóceń do sieci zasilającej.
UPS-y serii Saturn o mocach 10-20 kVA są zasilane z 3 faz, a wyjście może być 1 lub 3-fazowe, o mocach
30-200 kVA z wejściem 3-fazowym i wyjściem 3-fazowym z technologią podwójnej konwersji (online), zgodne z normą
VFI-SS-111 (jak określono w IEC EN 62040-3). UPS-y z serii Saturn zostały zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem
najnowszych technologii i komponentów. Sterowane są za pomocą mikroprocesora DSP (procesora sygnałowego) dla
zagwarantowania maksymalnej ochrony odbiorów, oszczędności energii i braku oddziaływania sieć zasilającą. Wysoka
elastyczność zapewnia pełną kompatybilność z 3 i 1-fazowymi sieciami zasilania, eliminując tym samym problemy,
związane z podłączeniem zasilacza awaryjnego.
Elastyczność
Tryb normalny: tryb online - podwójna konwersja.
Przemiennik częstotliwości: umożliwia wybór trybu
pracy, jako przemiennika częstotliwości z 50Hz na 60Hz
i odwrotnie. Moduł by-passu jest wówczas nieaktywny.
Tryb ECO: energia z sieci zasilania awaryjnego (do 99%
wydajności). W razie przekroczenia wartości tolerancji
sieci zasilającej, nastąpi automatyczne przekazanie
do falownika.
Dodatkowe funkcje: w zakresie od 160kVA do 200kVA
wykorzystywana jest kontrola wydajności wentylacji
dla poprawy sprawności urządzenia (inteligentna
wentylacja).
Smart Active: zasilacz automatycznie określa tryb pracy
(online lub eco) w oparciu o dane statystyczne sieci
zasilającej.
Cold Start: możliwość uruchomienia zasilacza
awaryjnego w przypadku braku zasilania, start z systemu
akumulatorów.
UPS-y Saturn mogą pracować w kilku trybach:
WEWNĘTRZNA KONFIGURACJA UPS
Double Input: funkcja podwójnego wejścia w przypadku
dwóch źródeł zasilania (standard dla mocy 125 kVA
i wyższej).
Wielojęzyczny wyświetlacz LCD
•Włączanie systemu •Dziennik zdarzeń
•Tryb STAND-BY
•Kształt fali
•Temperatura
•Diagnostyka
•Komendy
•Konfiguracja
Niezawodność i maksymalna wydajność
Saturn jest beztransformatorowym zasilaczem UPS o konstrukcji falownika, wykorzystującej 3-poziomową technologię
z topologią zaawansowanego punktu neutralnego wraz ze zdolnością tranzystorów IGBT do blokowania napięcia, w kierunku
wstecznym.
Dzięki temu uzyskujemy:
• Znakomite parametry techniczne
• Współczynnik mocy wyjściowej 1 dla serii o mocy od 160 kVA do 200 kVA
• Współczynnik mocy wyjściowej 0,9 dla serii o mocy do 125 kVA
• Wysoką sprawność (do 96%)
• Niski poziom hałasu
Brak wpływu na sieć zasilającą
Urządzenia Saturn mają niemal zerowy wpływ na źródło zasilania (zarówno na sieć zasilającą,
jak i generator prądotwórczy). Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu elementów takich jak:
• Prostownik wejściowy z PFC
• Mikroprocesory DSP
• Zastosowanie elementów IGBT
• Ustawienie opóźnionego startu od 1 do 120 sekund
• Ustawienie miękkiego startu prostownika od 1 do 125 sekund
UPS Saturn działa również jako filtr, ponieważ eliminuje składowe harmoniczne i moc bierną.
Inteligentne zarządzanie bateriami
UPS Saturn wyposażony jest w inteligentny monitoring baterii, który optymalizuje jej pracę, stan naładowania i czas pracy.
Zarządzanie bateriami zapewnia:
• Kontrolę temperatury (opcja) i bilans ładowania, aby zapobiec nadmiernemu ładowaniu i przegrzaniu baterii
• Regularne testy baterii
• Ochronę przed powolnym rozładowaniem
• Niewielkie tętnienie napięcia
• Możliwość użycia różnych typów baterii, tj. hermetycznych ołowiowo-kwasowych (VRLA - AGM, GEL),
z otwartym zaworem i NiCd
Komunikacja
KOMPATYBILNE SYSTEMY
OPERACYJNE
Windows, Linux, Novell Netware,
Mac OS X, IBM OS/2 Warp and
Server, HP OPEN VMS. UNIX: IBM
AIX, HP UNIX, SUN Solaris INTEL
i SPARC, SCO Unix i UnixWare,
Silicon Graphic IRIX, Compaq
Tru64 UNIX i DEC UNIX, BSD UNIX
i Free BSD UNIX, NCR UNIX.
+
Zaawansowana komunikacja
• Wyświetlacz LCD panelu obsługi UPS dostarcza wielu szczegółowych
informacji o stanie urządzenia, alarmach oraz pozwala na sterowanie
urządzeniem UPS w 8 różnych językach (także w języku polskim).
• Komunikacja jest wieloplatformowa i obsługuje większość systemów
operacyjnych. Oprogramowanie UPSMON służy do monitowania UPS_a
z pozycji sieci, oraz pozwala na zdalny shutdown za pomocą agenta SNMP.
• Dostępne są 3 gniazda do instalacji opcjonalnych akcesoriów
komunikacyjnych (kart sieciowych, kart MOD-BUS, kart AS 400, itp).
Sprzęt:
• REPO (Remote Emergency Power Off) dla zdalnego
awaryjnego wyłączenia zasilacza.
• Wejście
dla styku pomocniczego
by-passu serwisowego.
zewnętrznego,
• Wejście do synchronizacji zewnętrznego źródła zasilania.
• Osobny monitor LCD.
Bezpośrednie połączenie
z ethernetem
Praca równoległa
BY-PASS SERWISOWY
zasilanie
zewnętrzne
zasilanie
zewnętrzne
zasilanie
zewnętrzne
zasilanie
zewnętrzne
zasilanie
zewnętrzne
zasilanie
zewnętrzne
obciążenie
• Możliwość konfiguracji do 6 jednostek równolegle
• Bezpieczne i niezawodne zasilanie
• Łatwość montażu i konserwacji
• Łatwość wymiany nowych elementów
oraz usuwania starych elementów
• Serwis możliwy bez przerywania obciążenia.
Zielona Energia
UPS Saturn opiera się na technologiach zapewniających
wydajność do 96%, co pozwala na oszczędność nawet 50%
energii w skali roku, w porównaniu z innymi produktami na
rynku.
Dzięki swoim wymiarom, urządzenia z serii Saturn,
doskonale nadają się do pracy nawet w niewielkich
Specyfikacje techniczne
MODEL
Moc
ST010M
ST012M
10kVA
12kVA
ST015M
ST020M
15kVA
20kVA
WEJŚCIE
Napięcie
380/400/415V 3-fazowe + N | 220/230/240 1-fazowe + N
320-480V @ 100% obc.; 240-480V @ 50% obc. (3-fazy)
184-276V @ 100% obc.; 140-276V @ 50% obc. (1-faza)
Zakres napięcia
Częstotliwość
50/60Hz
Zakres częstotliwości
40-72Hz
Współczynnik mocy
0,99
THDi
≤3%
BY-PASS
Napięcie nominalne
220/230/240V 1-fazowe + N
Tolerancja napięcia
180-264V
Częstotliwość nominalna
50/60Hz (do wyboru)
Tolerancja częstotliwości
±5Hz (do wyboru)
WYJŚCIE
Moc nominalna (kVA)
10
12
15
20
Moc czynna (kW)
9
10,8
13,5
18
Współczynnik mocy
0.9
Napięcie nominalne
220/230/240V 1-fazowe + N
THDu
≤1% obciążenie liniowe, ≤3% obciążenie nieliniowe
Stabilność statyczna napięcia
±1%
Stabilność dynamiczna napięcia
±3%
Współczynnik szczytu
3:1
Częstotliwość
50/60Hz
Stabilność częstotliwości
0,01%
Przeciążalność falownika
110% przez 10 minut, 133% przez 1 minutę, 150% przez 5 sekund
BATERIE
Napięcie
±240V
Konfiguracja baterii
40 ogniw w stringu 12V (wew. do 2 gałęzi 7-9Ah)
Czas ładowania
do 6 godzin
INNE
Waga z bateriami
315
320
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
325
1320x440x850 mm
Komunikacja
USB, RS232, SNMP, MODBUS, PROFIBUS, styki bezpotencjałowe
Temperatura robocza
0°C / +40°C
Wilgotność względna
90% bez kondensacji
Kolor
RAL 7016, RAL 7012
Hałas z odległości 1 m
<48dB(A)
<52dB(A)
Stopień ochrony
Sprawność
Dyrektywy i normy
330
IP20
93,3%
93,5%
93,8%
Dyrektywy EU: LV 2006/95/CE dyrektywa niskiego napięcia
EMC 2004/108/EC dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
Normy: Bezpieczeństwo: IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2
Klasyfikacja wg IEC 62040-3 (stabilność częstotliwości napięcia) VFI - SS - 111
93,4%
Specyfikacje techniczne
MODEL
Moc
ST010T ST012T ST015T ST020T ST030T ST040T ST060T ST080T ST100T ST125T ST160T ST200T
10kVA
12kVA
15kVA
20kVA
30kVA
40kVA
60kVA
80kVA
100kVA 125kVA 160kVA 200kVA
WEJŚCIE
Napięcie
380/400/415V 3-fazowe + N
320-480V @ 100% obc.
240-480V @ 50% obc.
Zakres napięcia
Częstotliwość
50/60Hz
Zakres częstotliwości
40-72Hz
Współczynnik mocy
0.99
THDi
≤3%
≤2,5%
BY-PASS
Napięcie nominalne
380/400/415V 3-fazowe + N
Tolerancja napięcia
180-264V + N (do wyboru)
Częstotliwość nominalna
50/60Hz (do wyboru)
Tolerancja częstotliwości
±5Hz (do wyboru)
WYJŚCIE
Moc nominalna (kVA)
10
12
15
20
30
40
60
80
100
125
160
200
Moc czynna (kW)
9
10,8
13,5
18
27
36
54
72
90
112,5
160
200
Współczynnik mocy
0.9
Napięcie nominalne
1
380/400/415V 3-fazowe + N
≤1% obciążenie liniowe
≤3% obciążenie nieliniowe
THDu
Stabilność statyczna napięcia
≤1%
≤3,5%
±1%
≤1%
≤3%
≤0,5%
≤3%
±0,5%
Stabilność dynamiczna napięcia
±3%
Współczynnik szczytu
3:1
Częstotliwość
50/60Hz
Stabilność częstotliwości
0,01%
Przeciążalność falownika,
przy cos φ = 0,8
115% ciągle, 125% przez 10 minut, 150% przez 60 sekund
BATERIE
Napięcie
Konfiguracja baterii
±240V
40 ogniw w stringu 12V (wew. do 2 gałęzi 7-9Ah)
Czas ładowania
40 ogniw w stringu 12V (zewnętrzne)
do 6 godzin
INNE
Waga z bateriami
315
320
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
325
330
345
355
w zależności od wielkości baterii
1320x440x850 mm
Komunikacja
1600x500x850 mm
0°C / +40°C
Wilgotność względna
90% bez kondensacji
Kolor
RAL 7016, RAL 7012
<48dB(A)
<52dB(A)
<48dB(A)
Stopień ochrony
Sprawność
Dyrektywy i normy
1900x
850x
1050 mm
USB, RS232, SNMP, MODBUS, PROFIBUS, styki bezpotencjałowe
Temperatura robocza
Hałas w odległości 1 m
1600x
650x
840 mm
<63dB(A)
<68dB(A) <70dB(A)
IP20
>94%
>95%
>94%
Dyrektywy EU: LV 2006/95/CE dyrektywa niskiego napięcia
EMC 200twa kompatybilności elektromagnetycznej
Normy: Bezpieczeństwo: IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2
Klasyfikacja wg IEC 62040-3 (stabilność częstotliwości napięcia) VFI - SS - 111
>96%
www.gtec.pl
TWÓJ DYSTRYBUTOR:
Download