2020-10-10T11:05:51+03:00[Europe/Moscow] pl true woda, droga flashcards
słowka

słowka

  • woda
    water
  • droga
    road