Motywacja w zzl

2019-10-25T13:32:45+03:00[Europe/Moscow] pl true zzl, motywacja, zarządzanie flashcards

Rola motywacji pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Click to flip
  • zzl
    zarządzanie zasobami ludzkimi
  • motywacja
    motywacja pracowników
  • zarządzanie
    zarządzanie jako nauka