Demokracja w starożytnej Grecji

advertisement
STAROŻYTNE CYWILIZACJE
Demokracja w starożytnej Grecji
Na terenie dzisiejszej Grecji, około roku 1000 p. n. e., zaczęły powstawać pierwsze państwa
– miasta, czyli polis. Spośród greckich polis, najbardziej znaną i najbardziej sławną była demokracja Aten.
Nazwa Demokracja Ateńska pochodzi od demos - lud i kratos – władza, czyli dosłownie ludowładztwo. Oprócz całego mnóstwa drobniejszych zmian, opierała się ona głównie na możliwości
udziału w zarządzaniu państwem wszystkich pełnoprawnych obywateli, którzy ukończyli 20 rok
życia.
Najbaredyr zaleta dre demokracja ateńsko sys możliwość te javeł dre sprawy polityczna
saren manuśen pe frej. Podstawa demokracjkry dre Ateny isys Skendypen Manuśitko (Zgromadzenie Ludowe) saren manuśen, kaj skendełys pes najevkar varykicy deśa moły dre berś
pe rynko (agora) albo pe jekh berga dre Ateny.
Ceło Skendypen sys baro pe 6 baro manuśa. Sarenge sys frej soś te pheneł i te deł sajiś
gody pe paragrafo, kaj manuśa dre Rada te obrakiren czy dava pes nadeł pe paragrafo kaj te
przyłeł. Dre Rada isys 500 manuśa. Rada kerełys Skendypena, ale też kerełys buty maśkre
skendypena. Decyzji i łava kaj zaperenys pe Rada i Skendypen Manuśitko vkerenys dre dźipen
urzędniki, save vykendyne isys pe berśitko kadencja. Urzędnikenge pe vasta dykhełys Rada.
Polis swój początek znalazło w Azji Mniejszej. Dopiero potem te formy ustrojowe pojawiły się we
wschodniej części Grecji. Polis musiało mieć swobodę w polityce wewnętrznej oraz zagranicznej. Obywatel myślał tylko w kategoriach swego miasta, dlatego też te państwa – miasta nie
jednoczyły się w jedno duże państwo.
49
Download