11_Lublin2050

advertisement
Lublin 2050: wyspa zieleni, czy
wyspa gorąca?
Wpływ zmian klimatycznych na
rozwój miasta.
Justyna Król, Pracownia Miejska
CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI
ANALIZA
TRENDÓW
MODELOWANIE
DANYCH
KONSULTACJE
SPOŁECZNE
DEMOGRAFIA
JAKOŚĆ
A TEMPERATURA
POWIETRZA
MIGRACJE
ADAPTCITY
mail:[email protected]
www.miasta2050.pl
www.pracowniamiejska.pl
Download