POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI

advertisement
1
POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI
Protokół zawodów
Data zawodów…………………………………………………………………………………….
Rodzaj zawodów…………………………………………………………………………………...
Gospodarz zawodów……………………………………………………………………………….
Miejsce i siedziba organizatora……………………………………………………………………..
Ilość publiczności …………………………………………………………………………………..
Lekarz dyżurny……………………………………………………………………………………...
Delegat techniczny………………………………………………………………………………….
Supervisor…………………………………………………………………………………………..
Sędziowie: ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1 WALKA
Waga………
………………….
Wysokość wagi
Klub…………
orzecz. lek.
………………….
Wysokość wagi……..
Klub…………
orzecz. lek ……
2 WALKA
Waga……..
…………………..
Klub………….
Wysokość wagi……..
orzecz. lek…………
…………………..
Klub.…………
orzecz. lek…….
Wysokość wagi……...
3 WALKA
Waga…….
…………………..
Klub…………
Wysokość wagi……...
orzecz. lek……….
..............................
Wysokość wagi………
Klub................
orzecz…………
4 WALKA
Waga…….
…………………..
Klub…………
Wysokość wagi……...
orzecz. lek……….
………………….
Klub………….
orzecz. lek…….
Wysokość wagi……...
Waga…….
5 WALKA
Nr leg
zawodnika.
…………………..
Klub………….
Wysokość wagi……...
orzecz. lek……….
…………………..
Wysokość wagi……...
Klub…………..
orzecz. lek……..
Nr leg.
zawodnika
Nr leg
zawodnika.
Nr leg.
zawodnika
Nr leg
zawodnika.
Nr leg.
zawodnika
Nr leg
zawodnika.
Nr leg.
zawodnika
Nr leg
zawodnika.
Nr leg.
zawodnika
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
2
6 WALKA
Waga…….
Nr leg
zawodnika.
…………………..
Klub………….
Wysokość wagi……...
orzecz. lek……….
…………………..
Wysokość wagi……..
Klub………….
orzecz. lek…….
7 WALKA
Waga…….
Nr leg
zawodnika.
…………………..
Klub………….
Wysokość wagi………
orzecz. lek……….
……………………
Wysokość wagi……….
Klub………….
orzecz. lek……..
8 WALKA
Waga…….
……………………
Wysokość wagi……….
Klub………….
orzecz. lek……..
Klub…………..
Wysokość wagi………..
orzecz. lek………..
9 WALKA
…………………….
Klub…………..
Wysokość wagi………..
orzecz. lek………..
Klub…………..
orzecz. lek……...
10 WALKA
Waga……
…………………….
Wysokość wagi………..
Nr leg.
zawodnika
Nr leg
zawodnika.
Waga……
Wysokość wagi………..
Nr leg.
zawodnika
Nr leg
zawodnika.
…………………….
……………………
Nr leg.
zawodnika
Nr leg.
zawodnika
Nr leg
zawodnika.
Klub…………..
lek………
orzecz.
…………………….
Klub…………...
Wysokość wagi………..
orzecz. lek…………
Nr leg.
zawodnika
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Zwycięzca ....................................
w starciu ............
na punkty
TKO
TKO-I.
przez K.O. DQ
W.O
.Wynik sędziowania: 3:0, 2:1
Ostrzeżenie itp. ........................................
..................................................................
Nadzwyczajne wypadki, protesty itp.:
................................................................................................................................................................
..................................
Podpis lekarza
.................................
Podpis delegata
.................................
Podpis supervisora
Download