Obsługa programu Wave Surfer podczas analizy F0

advertisement
Obsługa programu Wave
Surfer podczas analizy F0
W dalszych krokach zostanie
pokazanych 7 etapów pracy z
programem Wave Surfer
Ładowanie danych z pliku *.WAV
Wybór opcji „Speech Analysis”
Wynik wyboru opcji „Speech
Analysis”
Wybór opcji dalszej pracy
naciśnięciem prawego klawisza
myszy
Wynik analizy F0 w postaci
liczbowej
Zapis kolejnych wartości
częstotliwości F0 do pliku
wynikowego
Zapis ciagu wartości częstotliwości
F0 do „kolumnowego” pliku ASC
Download