Zadanie 16. Najmniejszą liczbą naturalną należącą do

advertisement
Zadanie 16. Najmniejszą liczbą naturalną należącą do dziedziny funkcji √6 2
jest:
A. 0
B. 1
C. 6
Rozwiązanie:
Wyznaczmy dziedzinę tej funkcji.
Pod pierwiastkiem nie może stać liczb ujemna, zatem:
6 2 0
6 2
1
3
Czyli dziedziną jest zbiór: ∈ ଷ ; ∞.
ଵ
Najmniejsza liczba naturalna należąca do tego przedziału to: 1.
Odpowiedź: B
D. 2
Download