Prawo islamu - tematy esejów

advertisement
Kierownik
Prof. nadzw. UWr dr hab. Mirosław Sadowski
mail: [email protected]
Wrocław, 1 października 2016 r.
[email protected]
Prawo islamu- tematy esejów
1. Religia islamu:
Filary wiary (arkan ad din) islamu: szahada, salat, zakat, saum i hadżdż .
2. Prawo muzułmańskie:
Charakter prawa muzułmańskiego – stosunek prawa do systemu religijnego
Podstawowe terminy prawa muzułmańskiego
Źródła muzułmańskiej jurysprudencji – Koran, sunna, idżma i kijas
Szkoły prawa w islamie.
3. Prawo cywilne i finansowe:
Własność w prawie muzułmańskim
Prawo handlowe i umowy w prawie muzułmańskim
Prawo spadkowe
Islamskie instrumenty finansowe i islamska bankowość.
4. Prawo rodzinne:
Małżeństwo w prawie muzułmańskim
Stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi.
Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami
Rozwód.
5. Prawo karne:
Klasyczne prawo karne islamu
Przestępstwa i ich rodzaje w klasycznym prawie karnym islamu
Wina i kara
Rola sędziego i klasyczny muzułmański proces karny
Współczesne muzułmańskie prawo karne.
6. Prawo i władza w islamie:
Władza w rozumieniu muzułmanów - „złoty wiek” islamu: czasy proroka Muhammada i czterech
kalifów prawowiernych
Muzułmańskie i euroatlantyckie rozumienie dżihadu
Szariat i fiqh – podstawowe pojęcie muzułmańskiego prawa
Zróżnicowanie islamu- sekty
Prawo wojny i pokoju
Religia islamu a terroryzm
Prof. nadzw. UWr dr hab. Mirosław Sadowski
Download