studia stacjonarne II stopnia

advertisement
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - kierunek Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna - studia stacjonarne II stopnia
ROZKŁAD ZAJĘĆ w semestrze letnim
Rok akademicki 2014/2015
ROK I
Godz.
PONIEDZIAŁEK
8-9
9-10
ZRÓWNOWAŻONA OCHR.
ROŚLIN PRZED CHWASTAMI
WTOREK
Biologia molekularna
Agro, s. 121
Co 4 tyg.
Zrównoważona ochrona roślin przed chwastami
Ćwicz
Leszcz. 58, s. 101
OGRODNICTWO
ZRÓWNOWAŻONE
Wykł.
Leszcz. 58, s. 119
13-14
14-15
PIĄTEK
Leszcz. 7, s. 140
Ekologia szkodników roślin
Ćwicz. 6,5 tyg.
Język obcy
11-12
12-13
CZWARTEK
EKOLOGIA SZKODNIKÓW ROŚLIN
wykł. 6,5 tyg.
METODOLOGIA
DOŚWIADCZALNICTWA
w Katedrach
Leszcz. 58, s. 101
10-11
ŚRODA
ZOOGEOGRAFIA OWADÓW
Wykł.
Leszcz. 7, s. 140
co 2 tyg. od 16.03.15
BIOLOGIA MOLEKULARNA
Wykl
Agro II, s. 106
Przedmiot wyrównawczy
Procedury i praktyki w lab.
granicznych
Ćwicz.
Organizacja kontroli fitosanitarnej
ćwicz
L. 7, s. 342
Harmonogram zajęć w SNJO
ul. Głęboka 28
Język obcy
Statystyka i doświadczalnictwo
Wykł
Agro II, s. 4
Statystyka i doświadczalnictwo
Agro II, s. 4
Leszcz. 7, s. 342
Harmonogram zajęć w SNJO
ul. Głęboka 28
Język obcy
Harmonogram zajęć w SNJO
ul. Głęboka 28
15-16
Zoogeografia owadów
16-17
ćwicz
L. 7, s. 140
co 2 tyg. od 16.03.15
17-18
GENETYKA ODPORNOŚCI ROŚLIN
Wykł.
Agro II, s. 4
Pracownia bakteriologiczna
Ćwicz.
Leszcz. 7, s. 342
Genetyka odporności roślin
Agro II, s. 4
18-19
19-20
Godzina dydaktyczna trwa 52 min.
Zmiana 8.03.2015
Download