standardy terapii 2016 roku — indywidualizacja leczenia prof. dr

advertisement
9.00–10.00
Sesja 1: Nadciśnienie tętnicze — standardy terapii 2016 roku — indywidualizacja
leczenia
prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek-Musialik
dr n. med. Monika Szulińska
9.00–9.20
Nadciśnienie tętnicze – fakty i mity – w świetle najnowszych wytycznych ESH
prof. dr hab. med. n. Danuta Pupek-Musialik
9.20–9.40
Nadciśnienie tętnicze pierwotne czy wtórne? – aspekty kliniczne
dr n. med. Monika Szulińska
9.40–10.00
Dyskusja
10.00–11.10
Sesja 2: Standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń gospodarki lipidowej
— implikacje do codziennej praktyki — eksperci lekarzom praktykom
dr hab. med. Paweł Bogdański, prof. UM
dr n. med. Katarzyna Musialik
10.00–10.20
Aterogenna dyslipidemia – standardy diagnostyczne i terapeutyczne
prof. dr hab. med. Paweł Bogdański
10.20–10.40
LDL – jak skutecznie i bezpiecznie osiągnąć cel terapeutyczny?
dr n. med. Katarzyna Musialik
10.40–11.00
Wykład pod patronatem firmy Novo Nordisk: Cardiovascular Outcomes Trials — czyli jak
zmierzyć sukces w terapii cukrzycy typu 2
prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
11.00–11.10
Dyskusja
11.10–11.30
Przerwa
11.30–12.30
Sesja 3: Otyłość i cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży — postępy w diagnostyce i
terapii w 2016 roku — interaktywny panel edukacyjny
11.30–11.50
Nadwaga i otyłość w wieku rozwojowym czynnikiem ryzyka zaburzeń metabolicznych
lek. Anna Gertig-Kolasa
11.50–12.20
Stan przedcukrzycowy i cukrzyca typu 2 – nowy problem w praktyce pediatrycznej
dr n. med. Bogda Skowrońska
12.20–12.30
Dyskusja
12.30–13.20
Sesja 4: Zaburzenia metaboliczne w gastroenterologii — postępy diagnostyczne i
terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski
12.30–12.50
Układ pokarmowy w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski
12.50–13.10
Aktualne postępowanie w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby
dr n. med. Alina Kanikowska
13.10–13.20
Dyskusja
Download