Metody magnetyczne w MBN

advertisement
Metody magnetyczne w MBN
Defektoskopia magnetyczno-proszkowa
Wstęp
 Metoda "magnetyczna" – polega na
wzbudzaniu w badanych elementach pola
magnetycznego i poszukiwaniu tzw.
lokalnych magnetycznych pól rozproszenia
powstających nad powierzchnią badanego
elementu.
 Metoda detekcji rozproszonego pola
magnetycznego
 – obrazowanie za pomocą proszku
magnetycznego
 – pomiar natężenia pola rozproszonego.
Schemat badań metodą magnetycznoproszkową
Magnesowanie ferromagnetyka
Magnesowanie ferromagnetyka
Magnesowanie ferromagnetyka
Obwód magnetyczny
Dla pierścienia: H = I⋅ n / L
I – natężenie prądu, n – ilość zwojów,
D – długość średniego obwodu;
Strumień magnetyczny Φ = B ⋅ S;
Prawo Ohma dla obwodu: Φ = I n / R, R
= L / (μo μ S)
I n - siła magnetomotoryczna,
R – oporność magnetyczna
Obwód złożony
I n = H1L1 + H2 L2 + H3 L3
Hi = F [ B(H) ]
dla danego Bi według Bi = Φ / Si
B i H na granicy ośrodków
B i H na granicy ośrodków
Prądy wirowe
Pole magnetyczne wokół przewodnika z
prądem
Natężenie pola
magnetycznego w
odległości r od środka
przewodnika o
promieniu R, przez
który płynie prąd o
natężeniu I :
Oddziaływanie między magnesami i
przyciąganie zwory
Pole magnetyczne rozproszone
Pole magnetyczne rozproszone
Pole magnetyczne rozproszone
Pole magnetyczne rozproszone
Pole magnetyczne rozproszone
Pole magnetyczne rozproszone
Badania modelowe
Badania modelowe
Powstawanie defektogramu proszkowego
Powstawanie defektogramu proszkowego
WZBÓDNIKI POLA MAGNETYCZNEGO
WZBÓDNIKI POLA MAGNETYCZNEGO
Dobór typu magnesowania
Dobór typu magnesowania
Dobór typu magnesowania
Dobór typu magnesowania
Proszki magnetyczne
Proszki magnetyczne
Proszki magnetyczne
Dobór wielkości ziarna proszku
Magnesowanie obiektu
Magnesowanie obiektu
Magnesowanie obiektu
Magnesowanie obiektu
Magnesowanie obiektu
Wyniki badań
Download