Wykaz osób, które uzyskały stopień doktora nauk

advertisement
Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników ICZMP w roku 2013
Tytuł naukowy profesora:
1. Dorota Nowakowska
2. Krzysztof Zakrzewski
Stopień naukowy doktora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sebastian Góreczny
Marcin Poliński
Beata Rzepkowska-Misiak
Dorota Sokołowska
Agnieszka Szukała
Tomasz Talar
Aleksandra Wieczorek
Download