literatura - AWF Katowice

advertisement
LITERATURA:
Bochenek A, Reicher M.: Anatomia człowieka T. 1. Anatomia ogólna: kości, stawy, więzadła,
mięśnie. PZWL, Warszawa 2004.
Borowiec S.: Anatomia człowieka. T. 1 Układ kostno-stawowy człowieka. T. 2 Układ nerwowy i
narządy trzewne. Wydaw. AWF Warszawa 1986-87.
Chlebińska A.: Anatomia i fizjologia człowieka. WSiP, Warszawa 1986.
Feneis H.: Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego. PZWL, Warszawa 1986.
Gładykowska-Rzeczycka J.: Anatomia człowieka: podręcznik dla słuchaczy AWF, biologii i nauk
paramedycznych. T. 1. Układ kostny i mięśniowy. T 2. Układ nerwowy, naczyniowy, oddechowy,
trawienny, moczowo-płciowy, wewnątrzwydzielniczy. Wyd. Uczelniane AWF Gdańsk 1994.
Gołąb B., Traczyk W : Anatomia i fizjologia człowieka; podręcznik dla studentów farmacji.PZWL,
Warszawa 1986.
Ignasiak Z., Janusz A., Jarosińska A.: Anatomia człowieka. Wydaw. AWF Wrocław, 1984.
Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka. PZWL Warszawa 1987.
Kołaczkowski A., Kołaczkowski Z..: Anatomia funkcjonalna. PWN, Warszawa, Poznań 1984.
Marecki B.: Anatomia funkcjonalna. PWN, Warszawa-Poznań 1994-1996.
Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL Warszawa, 2007.
Narkiewicz O., Moryś J.: Anatomia człowieka – T. 1 Anatomia ogólna. Ściany tułowia. T. 2 Kończyna
górna. Kończyna dolna. T. 3 Układy narządów wewnętrznych. Jama klatki piersiowej. Jama brzuszna.
Jama miednicy. T. 4 Szyja. Głowa. Mózgowie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2010.
Ostrowski K. (red): Histologia. Wydaw. PZWL Warszawa 2008.
Sokołowska-Pituchowa (red.) Anatomia człowieka; podręcznik dla studentów medycyny. PZWL Warszawa 2005.
Stelmasiak M.: Mianownictwo anatomiczne. PZWL, Warszawa 1979.
Stęślicka-Mydlarska W.: Zarys anatomii funkcjonalnej człowieka. PWN, Warszawa 1990.
Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1990.
Woźniak W. (red): Anatomia człowieka: podręcznik dla studentów i lekarzy. Wydaw. Medyczne
Urban&Partner. Wrocław 2003.
ATLASY:
Bertolini R., Leutert G.: Atlas anatomii człowieka: układowy i topograficzny. Leipzig: Georg Thieme 1978.
Kiss F., Szentagothai J.: Atlas anatomii człowieka. PZWL, Warszawa 1984.
Netter F.: Atlas anatomii człowieka. Wrocław: Elsevier Urban&Partner, 2008
McMinn R.M.H.,i in.: Kolorowy atlas anatomii człowieka. Bratislava Slovart; Warszawa Solis, 1994.
Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. wyd. III, opracowanie R. Putz, R. Pabst. Urban&Partner, Wrocław 2009
Stelmasiak M.: Atlas anatomii człowieka. PZWL, Warszawa 1966- 1981.
Vajda J.: Atlas anatomii człowieka. Budapest Akademiai Kiado, 1989.
Atlas anatomii człowieka – SOBOTA wyd. III, opracowanie R. Putz i R. Pabst,
Urban&Partner, Wrocław 2009
Tom I – Głowa, szyja, kończyna górna – T.1/ + Tab.
T.1/ + Tab.
T. 1/+ Tab.
Tom II – Tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna
Download