Głębokie Pole Hubble`a

advertisement
Głębokie Pole Hubble'a
Głębokie Pole Hubble'a
Głębokie Pole Hubble'a (ang. Hubble
Deep Field, w skrócie HDF) – obraz
niewielkiego, z pozoru pustego, obszaru w
gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy,
bazującym na serii obserwacji Kosmicznym
Teleskopem
Hubble'a.
Zdjęcie
jest
złożeniem 342 osobnych ekspozycji
wykonywanych przy pomocy Wide Field
and Planetary Camera 2 przez dziesięć
kolejnych dni, pomiędzy 18 grudnia a 28
grudnia 1995 r. Sfotografowany obszar ma
rozmiary kątowe zaledwie 144", mniej
więcej tyle, ile średnica piłki tenisowej
widziana z odległości stu metrów.
Pole jest tak małe, że w jego obrębie leży
jedynie kilka gwiazd Drogi Mlecznej.
Dlatego też niemal wszystkie obiekty z
około 3 tysięcy znajdujących się na zdjęciu
to galaktyki. Niektóre z nich to najmłodsze i
Głębokie pole Hubble'a (Hubble Deep Field)
najbardziej
odległe
ze
wszystkich
dotychczas poznanych. Przez pokazanie tak wielkiej liczby młodych galaktyk HDF stało się czołowym zdjęciem w
badaniach nad wczesnym Wszechświatem oraz ilustrującym prace dotyczące teorii jego powstania – od czasu, gdy
zostało zrobione, pojawiło się w źródłach niemal czterystu prac naukowych.
Trzy lata po wykonaniu HDF powstała podobna fotografia, Głębokie Południowe Pole Hubble'a, ukazująca mały
fragment nieba południowego. Porównanie obu zdjęć ukazało podobieństwa tych obszarów i umocniło przekonanie
o prawdziwości zasady kosmologicznej, czyli że struktura Wszechświata jest jednorodna oraz że Ziemia nie znajduje
się w wyróżnionym, specyficznym miejscu.
W 2004 r. wykonano jeszcze głębsze zdjęcie, znane jako Ultragłębokie Pole Hubble'a. Powstało ono z połączenia
obrazów z trwających 11 dni obserwacji. Jest to najdalej sięgające astronomiczne zdjęcie jakie kiedykolwiek
wykonano w świetle widzialnym.
1
Głębokie Pole Hubble'a
2
Historia i idea
Korekta układów optycznych podczas misji naprawczej w 1993 dała możliwość
obserwacji najdalszych obiektów we Wszechświecie.
Jednym z kluczowych celów twórców
Teleskopu Hubble'a było wykorzystanie
jego wielkich możliwości optycznych do
poznania odległych galaktyk w stopniu
nieosiągalnym dla teleskopów pracujących
na powierzchni Ziemi. Położony na orbicie
Teleskop Hubble'a unika poświaty oraz
ograniczeń atmosfery w przepuszczalności
promieniowania (do Ziemi dociera jedynie
światło
widzialne,
część
zakresu
promieniowania
podczerwonego
oraz
szersze pasmo fal radiowych).
Ponieważ światło z najbardziej odległych galaktyk potrzebuje miliardów lat by dotrzeć do nas, widzimy je takimi,
jakie były miliardy lat temu – dlatego ich obserwacje pozwalają lepiej zrozumieć ich naturę i proces ewolucji całego
wszechświata. Mimo że wystrzelony w 1990 r. Teleskop Hubble'a posiadał znaczną wadę optyczną, mógł być
używany do obserwacji znacznie bardziej odległych obiektów, niż to było możliwe z Ziemi.
Gdy w grudniu 1993 r., dzięki misji naprawczej STS-61, poprawiono układ optyczny Hubble'a, zwiększyła się jego
zdolność rozdzielcza oraz rozszerzył zakres możliwych obserwacji na wyjątkowo odległe i słabo widoczne
galaktyki. Bardzo szybko zauważono przez to ogromne różnice pomiędzy starymi galaktykami, znajdującymi się w
naszym pobliżu, a tymi położonymi najdalej – najmłodszymi.
Zwykle około 10% czasu pracy Teleskopu Hubble'a, zwane Director's Discretionary Time (DD), jest przydzielana w
drodze konkursu astronomom, którzy przedstawiają najciekawsze pomysły, jak choćby spektakularne wybuchy
supernowych. Gdy tylko potwierdzono, że misja korekcyjna zakończyła się pełnym sukcesem, w 1995 Robert
Williams, ówczesny dyrektor Space Telescope Science Institute, zdecydował poświęcić fragment swego czasu DD
na obserwacje odległych galaktyk. Postanowiono wybrać ustawienie Teleskopu na typowy fragment nieba, używając
kamery WFPC2 oraz kilku różnych filtrów optycznych. Pomysł wywołał duże zainteresowanie i szybko zawiązano
grupę mającą wesprzeć projekt.
Głębokie Pole Hubble'a
Wybór fragmentu nieba
Obszar nieba, który miał zostać wybrany do
sfotografowania, musiał spełniać kilka
kryteriów. Powinien znajdować się w
dużych szerokościach galaktycznych, gdyż
im dalej od płaszczyzny dysku Drogi
Mlecznej, tym mniej pochłaniającej światło
materii
międzygwiezdnej,
uniemożliwiającej obserwacje najdalszych
galaktyk. Obszar nie powinien zawierać
żadnych znanych źródeł światła widzialnego
(takich jak gwiazdy), jak również
promieniowania o innych długościach fal
(takich jak na przykład obszary H I,
emitujące promieniowanie podczerwone),
aby móc później studiować obraz w
największym możliwym zakresie.
Te kryteria znacznie ograniczyły wybór
odpowiedniego fragmentu nieba. Potem
Obszar HDF jest zaznaczony w centrum zdjęcia.
zredukowano go jeszcze decydując, że
należy wybrać obszar znajdujący się w
ciągłym zasięgu widzenia Teleskopu (ang. continuous viewing zone, w skrócie CVZ), czyli taki, który w trakcie
obserwacji nie może być zasłonięty przez Ziemię lub Księżyc. Postanowiono wybrać jeden z CVZ nieba północnego
by mieć możliwość wspomagania badań teleskopami naziemnymi, liczniejszymi niż na południowej półkuli, takimi
jak teleskopy Kecka czy Very Large Array.
Tylko dwadzieścia niewielkich obszarów nieba spełniało wszystkie te kryteria. Wybrano z nich optymalne trzy,
wszystkie w obrębie gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Końcowe pomiary wyeliminowały dodatkowo jeden z
nich, gdyż znajdowało się tam silne źródło radiowe. Ostatecznie, z pozostałych dwóch zdecydowano się na ten, w
pobliżu którego dostępne były gwiazdy dające się wykorzystać do utrzymania Teleskopu skierowanym w stały punkt
(ang. guide stars). Zwykle obserwacje Hubblem wymagają położonych w sąsiedztwie dwóch takich gwiazd, ale
zważywszy na znacznie wydłużony czas ekspozycji podczas wykonywania HDF, potrzebowano na wszelki wypadek
dodatkowej pary gwiazd. W końcu wybrano obszar o współrzędnych α: 12h 36m 49,4s; δ: +62° 12′ 48″[1] .
3
Głębokie Pole Hubble'a
4
Obserwacje
Gdy wybrano odpowiedni obszar, musiała zostać opracowana
strategia wykonywania obserwacji. Ważną kwestią był wybór
filtrów. WFPC2 jest wyposażona w czterdzieści osiem filtrów, w
tym służące do izolacji wąskiego pasma promieniowania
elektromagnetycznego, oraz szerokopasmowe, użyteczne w
badaniach koloru gwiazd i galaktyk. Wybór uzależniono od
możliwości przepustowych każdego filtra – całkowitej proporcji
ilości przepuszczanego światła do zakresu długości jego fal.
Pożądane były filtry o jak najmniej pokrywających się
charakterystykach.
HDF jest położone w północnym ciągłym zasięgu
widzenia.
Ostatecznie wybrano cztery filtry średniopasmowe ustawione na
długości fal: 300 nm (bliskie ultrafioletowi), 450 nm (błękit), 606
nm (czerwień), 814 nm (bliskie podczerwieni). Ponieważ przy
długości fali 300 nm kamera CCD Hubble'a ma już stosunkowo
niewielką wydajność, dlatego szumy kosmicznego tła nie stanowią
głównego wkładu do całkowitych zakłóceń. Z tego powodu
obserwacje w tej długości prowadzono wtedy, gdy nie były one
możliwe w innych.
Zdjęcia wybranego obszaru wykonywane były przez dziesięć kolejnych dni, w ciągu których Hubble okrążył Ziemię
około 150 razy. Całkowity czas ekspozycji na konkretnych długościach fal wyniósł: 42,7 godziny na filtrze 300 nm,
33,5 godziny na 450 nm, 30,3 godziny na 606 nm oraz 34,3 godziny na 814 nm. Całkowity czas podzielono na 342
indywidualne ekspozycje by uniknąć poważnych uszkodzeń poszczególnych zdjęć przez promieniowanie
kosmiczne, które uderzając w detektory kamer CDD powodują niepożądane, chwilowe, intensywne rozbłyski.
Głębokie Pole Hubble'a
5
Przetwarzanie danych
Ostateczne złożenie obrazu dla każdej
długości fali była skomplikowanym
procesem. Jasne piksele spowodowane
nagłymi
rozbłyskami
promieniowania
kosmicznego zostały usunięte przez
porównanie różnic na kolejnych zdjęciach i
identyfikację tych pikseli, które na pewno
były wynikiem przypadkowych trafień.
Starannie usunięto również ślady przelotów
okołoziemskiego złomu i sztucznych
satelitów.
Na około co czwartej fotografii widoczne
było niepożądane rozproszone światło
pochodzące z Ziemi. Takie zdjęcie
poprawiano
przez
porównanie
z
niedotkniętym tą wadą obrazem, odejmując
jedno od drugiego, następnie wygładzając i
ponownie odejmując z rozjaśnionej ramki.
Ta procedura usunęła prawie całe
rozproszone światło z zepsutych nim zdjęć.
Fragment HDF o rozmiarach kątowych 14" w każdej z czterech długości fal użyty
do scalenia ostatecznej wersji zdjęcia: 300 nm (lewy u góry), 450 nm (prawy u
góry), 606 nm (lewy u dołu) i 814 nm (prawy u dołu).
Kiedy już wszystkie 342 obrazy zostały
oczyszczone z niespodziewanych błysków i
światła rozproszonego przez Ziemię, połączono je. Naukowcy użyli w tym przypadku pionierskiej techniki zwanej
mżawieniem (ang. drizzling), w której Teleskop pomiędzy poszczególnymi zdjęciami był minimalnie przesuwany.
Każdy piksel CCD kamery WFPC2 zapisywał maleńki obszar 0,09", ale przesuwając Teleskop o odległość jeszcze
mniejszą niż zdolność rozdzielcza kamery, otrzymano ostateczny obraz o rozdzielczości porównywalnej do
rozmiarów piksela 0,03985".
Proces przetwarzania danych doprowadził do uzyskania czterech monochromatycznych zdjęć. Składanie ich w pełni
kolorowe obrazy (takie jakie możemy oglądać dzisiaj) było jednak dość subiektywne. Długości fal, które wybrano
nie odpowiadają standardowej w RGB czerwieni, błękitowi i zieleni, dlatego widoczne ostatecznie kolory jedynie w
przybliżeniu ukazują barwy widocznych na fotografii obiektów. Filtry wybierane dla wszystkich zadań Teleskopu
Hubble'a mają przede wszystkim służyć naukowemu poznaniu obserwowanych ciał i późniejszej ich analizie, efekt
wizualny jest zwykle sprawą drugorzędną.
Zawartość głębokiego pola
Wynikowe zdjęcie pokazuje bogactwo odległych, słabych galaktyk, których w sumie zidentyfikowano około 3
tysięcy. W większości przypadków doskonale widać ich spiralną bądź eliptyczną strukturę, chociaż niektóre z nich
są rozmiarów zaledwie kilku pikseli. Fotografia ukazuje mniej niż dziesięć gwiazd Drogi Mlecznej.
W HDF znajduje się około 50 niebieskich, niemal punktowych obiektów, tworzących charakterystyczne łańcuchy
oraz łuki. Wydają się być skojarzone z sąsiednimi galaktykami i są najprawdopodobniej obszarami intensywnych
procesów formowania się gwiazd. Inne mogą być odległymi kwazarami. Już na początku badań nad HDF
astronomowie wykluczyli możliwość, że niektóre z tych punktów mogą być białymi karłami, ponieważ wydają się
na to zbyt niebieskie, by odpowiadały teoriom ewolucji takich gwiazd. Jednak nowsze prace donoszą, że wiele
białych karłów coraz bardziej błękitnieje z wiekiem, co stanowiłoby poparcie dla sugestii, że HDF może zawierać
Głębokie Pole Hubble'a
6
białe karły[2] .
Wyniki naukowe
Głębokie Pole Hubble'a dostarczyło astronomom i
kosmologom niezwykle bogatego materiału do analiz.
Jak do tej pory, w astronomicznej literaturze pojawiło
się blisko 400 dużych prac i mniejszych opracowań
bazujących na HDF, lub cytujących pierwotne
spostrzeżenia Roberta Williamsa. Jednym z
najważniejszych odkryć było odkrycie wielkiej liczby
galaktyk z dużymi przesunięciami ku czerwieni.
Szczegóły HDF pokazują zróżnicowane kształty, kolory oraz
rozmiary galaktyk i innych obiektów odległego wszechświata.
W wyniku rozszerzania się Wszechświata, odleglejsze
obiekty oddalają się od Ziemi szybciej, co jest znane
jako Prawo Hubble'a. Wyraźny wpływ na światło z
najdalszych galaktyk ma efekt Dopplera, co oznacza, że
wszelkie promieniowanie jakie od nich odbieramy
"czerwienieje". Do czasu wykonania HDF znano
głównie
kwazary
z
dużymi
przesunięciami
dopplerowskimi, natomiast galaktyk z przesunięciem
ku czerwieni większym niż 1 odkryto bardzo niewiele.
Tymczasem w Głębokim Polu Hubble'a zauważono
wiele galaktyk ze współczynnikiem przesunięcia
kilkukrotnie większym, co niektórym z nich daje
odległość około 12 miliardów lat świetlnych od
Ziemi[3] .
HDF pokazuje, że młody Wszechświat zawierał znacznie mniej galaktyk eliptycznych, niż obecnie. Najbardziej
odległe obiekty Pola (najmłodsze) to głównie nieregularne, spiralne i układy zderzające się. Rozszerzający się
wszechświat w przeszłości był ciaśniejszy, galaktyki znajdowały się bliżej siebie i częściej się zderzały. Uważa się,
że ogromne eliptyczne galaktyki powstają właśnie podczas kolizji innych galaktyk.
Bogactwo galaktyk w różnym wieku, i tym samym stopniu rozwoju, pozwoliło astronomom potwierdzać stare teorie
i konstruować nowe na temat zmian tempa powstawania gwiazd na przestrzeni miliardów lat istnienia
Wszechświata. Badając HDF pod tym względem, astronomowie oszacowali, że szybkość formowania się była
największa około 8 do 10 miliardów lat temu, a od tej pory proces spowolnił około dziesięciokrotnie[4] .
Kolejną istotną konsekwencją publikacji HDF było zauważenie bardzo niewielu gwiazd na pierwszym planie. Od lat
astronomowie zastanawiali się nad rozwiązaniem zagadki ciemnej materii, masy niewykrywalnej, ale jak wynika z
obserwacji, stanowiącej około 90% masy całego Wszechświata. Jedna z teorii mówiła, że ciemna materia może
składać się z tzw. MACHO – słabych, ale masywnych obiektów takich jak czerwone karły lub planety w
zewnętrznych częściach galaktyk. Jednak HDF pokazało, że nie ma tam wielu takich ciał.
Głębokie Pole Hubble'a
7
Późniejsze obserwacje
HDF jest kamieniem milowym w kosmologii obserwacyjnej. Od 1995 ten
sam obszar jest obserwowany przez wiele naziemnych teleskopów jak
również przez inne teleskopy kosmiczne, na różnych, szerszych zakresach fal.
Sporo obiektów z dużymi przesunięciami dopplerowskimi w obszarze HDF
odkrywano również z Ziemi, na przykład przy pomocy Teleskopu Jamesa
Clerka Maxwella. Jeśli przesunięcie danego obiektu jest naprawdę duże, to
znaczy że jego promieniowanie mocno zbliżyło się do podczerwieni i po
prostu nie mógł być obserwowany przez Teleskop Hubble'a, który pracował
w świetle widzialnym. Dlatego do detekcji takich ciał w obszarze HDF
wykorzystywano później inne teleskopy, pracujące na dłuższych falach.
Ważne kosmiczne obserwacje HDF przeprowadzono przy pomocy teleskopu
rentgenowskiego Chandra oraz Infrared Space Observatory. Chandra znalazł
sześć silnych źródeł promieniowania X w Polu, są to: trzy galaktyki
eliptyczne, galaktyka spiralna, aktywne jądro galaktyczne oraz wyjątkowo
czerwony obiekt, wydający się być odległą galaktyką zawierającą duże ilości
absorbującego błękit pyłu. Wszystkie związane są z trzema galaktykami
eliptycznymi[5] .
Wyniki drugich z tych obserwacji, teleskopem ISO (Infrared Space
Observatory), wykazały emisję promieniowania podczerwonego wśród 13
galaktyk ze zdjęć w świetle widzialnym. Sugeruje to obecność dużych ilości
gazu odpowiedzialnego za intensywne powstawanie gwiazd. Obserwacje
naziemne, przy użyciu teleskopów radiowych Very Large Array, odnalazły
siedem radioźródeł w Głębokim Polu – wszystkie odpowiadają galaktykom
znalezionym na zdjęciach w świetle widzialnym.
Głębokie Południowe Pole Hubble'a
wyglądając bardzo podobnie do HDF,
demonstruje zasadę kosmologiczną.
Ultragłębokie Pole Hubble'a.
Najmniejsze, najbardziej czerwone
obiekty to jedne z najodleglejszych
dotychczas zaobserwowanych w świetle
widzialnym galaktyk.
W 1998 r. powstało kolejne, tego samego typu zdjęcie co HDF, ale
fotografujące południowe niebo. Stąd nazwane zostało Głębokim
Południowym Polem Hubble'a (ang. Hubble Deep Field South, w skrócie
HDF-South, lub HDFS). Stworzone przy użyciu podobnych metod, HDFS bardzo przypomina oryginalne HDF, co
umacnia zasadę kosmologiczną, która mówi, że Wszechświat jest jednorodny w wielkich skalach. Sześć lat później,
w 2004 r., wykonano Ultragłębokie Pole Hubble'a (ang. Hubble Ultra Deep Field), które przez wydłużony czas
ekspozycji sięga w kosmos jeszcze głębiej.
Zobacz też
• Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba – planowane obserwatorium kosmiczne, mające zastąpić Teleskop Hubble'a.
• Głębokie pola Chandry
• Przeogromnie Duży Teleskop oraz Bardzo Duży Teleskop – projekty olbrzymich naziemnych obserwatoriów
ESO.
• Ultragłębokie Pole Hubble'a
• Wielki Wybuch
Głębokie Pole Hubble'a
Bibliografia
• Robert Williams, The Hubble Deep Field: Observations, data reduction, and galaxy photometry [6], Astronomical
Journal, 112, strona 1335, Październik 1996.
• Henry Ferguson, The Hubble Deep Fields, Astronomical Data Analysis Software and Systems IX, ASP
Conference Proceedings, 216, N. Manset, C. Veillet, D. Crabtree (eds). Astronomical Society of the Pacific,
strona 395, ISBN 1-58381-047-1
Linki zewnętrzne
•
•
•
•
•
(ang.) Podsumowanie wyników naukowych HDF [7]
(ang.) Oryginalna notatka prasowa NASA [8]
(ang.) Informacja o HDF na stronach ESA [9]
(ang.) Spis najważniejszych odkryć dokonanych przy użyciu HDF [10]
(ang.) The most important image ever taken [11] – krótki film edukacyjno-dokumentalny na temat HDF.
Przypisy
[1] http:/ / www. stsci. edu/ ftp/ science/ hdf/ project/ coordinates. html
[2] Brad Hansen, Observational signatures of old white dwarfs (http:/ / adsabs. harvard. edu/ cgi-bin/ nph-bib_query?bibcode=1998tx19. confE.
283H), 19th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics and Cosmology, J. Paul, T. Montmerle, E. Aubourg. Grudzień 1998.
[3] Summary Of Key Findings From The Hubble Deep Field (http:/ / oposite. stsci. edu/ pubinfo/ PR/ 97/ hdf-key-findings. html)
[4] A. Connolly, A. Szalay, M. Dickinson, M. Subbarao, R. Brunner, The Evolution of the Global Star Formation History as Measured from the
Hubble Deep Field (http:/ / adsabs. harvard. edu/ cgi-bin/ nph-bib_query?bibcode=1997ApJ. . . 486L. . 11C), Astrophysical Journal Letters
486, strona L11. Wrzesień 1997.
[5] A. Hornschemeier, X-Ray Sources in the Hubble Deep Field Detected by Chandra (http:/ / adsabs. harvard. edu/ cgi-bin/
nph-bib_query?bibcode=2000ApJ. . . 541. . . 49H), Astrophysical Journal, numer 541, strony 49-53. Wrzesień 2000.
[6] http:/ / adsabs. harvard. edu/ cgi-bin/ nph-bib_query?bibcode=1996AJ. . . . 112. 1335W
[7] http:/ / www. adass. org/ adass/ proceedings/ adass99/ O1-01/
[8] http:/ / hubblesite. org/ newscenter/ archive/ 1996/ 01/
[9] http:/ / www. spacetelescope. org/ science/ deep_fields. html
[10] http:/ / oposite. stsci. edu/ pubinfo/ PR/ 97/ hdf-key-findings. html
[11] http:/ / deepastronomy. com/ hubble-deep-field. html
8
Article Sources and Contributors
Article Sources and Contributors
Głębokie Pole Hubble'a Source: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=18760836 Contributors: Beaumont, Bolkow86, Chrumps, CommonsDelinker, Gładka, John Belushi, Jozef-k,
Kauczuk, Kpjas, Leafnode, Olaf, Polimerek, Powerek38, Przykuta, Qblik, Rajczek, Roo72, Siedlaro, Steal, Stok, ToSter, Wikipek, Zerro, 4 anonimowe edycje
Źródła, licencje i autorzy grafiki
Plik:HubbleDeepField.800px.jpg Source: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:HubbleDeepField.800px.jpg License: Public Domain Contributors: Ascánder, KGyST, Mike Peel,
Sir48, Tryphon
Plik:Improvement in Hubble images after SMM1.jpg Source: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Improvement_in_Hubble_images_after_SMM1.jpg License: unknown
Contributors: Earthsound, Friendlystar, Hairy Dude, Joelholdsworth, KGyST, Lars Lindberg Christensen, Nuno Tavares, 5 anonimowe edycje
Plik:Hubble Deep Field location.gif Source: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Hubble_Deep_Field_location.gif License: Public Domain Contributors: Ascánder, Mike Peel
Plik:Hubble Deep Field observing geometry.png Source: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Hubble_Deep_Field_observing_geometry.png License: Public Domain Contributors:
Ascánder, Mike Peel, Wereon
Plik:Galaxy in each of the four wavelengths comprising the HDF.jpg Source:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Galaxy_in_each_of_the_four_wavelengths_comprising_the_HDF.jpg License: Public Domain Contributors: KGyST, Mike Peel
Plik:HDF extracts showing many galaxies.jpg Source: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:HDF_extracts_showing_many_galaxies.jpg License: Public Domain Contributors:
Ascánder, KGyST, Mike Peel
Plik:Hubble Deep Field South full mosaic.jpg Source: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Hubble_Deep_Field_South_full_mosaic.jpg License: unknown Contributors: R.
Williams (STScI), the HDF-S Team, and NASA/ESA
Plik:Hubble ultra deep field.jpg Source: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Hubble_ultra_deep_field.jpg License: unknown Contributors: NASA and the European Space Agency.
Licencja
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/
9
Download