Szkolny wykaz podręczników, dokument WORD

advertisement
Szkolny wykaz podręczników
w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie
na rok szkolny 2015/2016
Lp.
1
Nazwa przedmiotu
Język polski
2
Język polski rozszerzony
3
Język angielski
Nazwa programu
Ponad słowami – program nauczania
przedmiotu język polski w liceach i
technikum. Zakres podstawowy (B. Łabęcka)
Ponad słowami – program nauczania
przedmiotu język polski w liceach i
technikum. Zakres rozszerzony (B. Łabęcka)
Program nauczania języka angielskiego w
liceum ogólnokształcącym, liceum
profilowanym, technikum. Zakres
podstawowy (M. Kłos, A. Sikorzyńska,
B. Czarnecka – Cicha)
Tytuł i autor podręcznika
Klasa I – „Ponad słowami” cz. 1; zakres
podstawowy; podręcznik do języka polskiego dla
liceum i technikum; Nowa Era; autor: M. Chmiel, E.
Kostrzewa
„Ponad słowami” cz. 2; zakres podstawowy;
podręcznik do języka polskiego dla liceum i
technikum; Nowa Era; autor: M. Chmiel, A. Równy
Klasa II – „Ponad słowami” cz. 1; zakres
rozszerzony; podręcznik do języka polskiego dla
liceum i technikum; Nowa Era; autor: M. Chmiel, A.
Równy
„Ponad słowami” cz. 2; zakres rozszerzony;
podręcznik do języka polskiego dla liceum i
technikum; Nowa Era; autor: M. Chmiel, E.
Mirkowska – Treugutt, A. Równy
Klasa III – „Ponad słowami” cz. 2; zakres
rozszerzony; podręcznik do języka polskiego dla
liceum i technikum; Nowa Era; autor: M. Chmiel, A.
Równy, R. Pruszczyński
Klasa I – „Oxford Solutions”. Pre-Intermediate.
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla szkoły
ponadgimnazjalnej; autor: T. Falla, P.A. Davies, J.
Sobierska; wyd. OXFORD
4
Język angielski rozszerzony
5
Historia
6
Historia rozszerzona
7
Wiedza i społeczeństwie
8
Wiedza o kulturze
9
Matematyka
10
Fizyka
11
Chemia
Program nauczania języka angielskiego w
liceum ogólnokształcącym, liceum
profilowanym, technikum. Zakres
rozszerzony (M. Kłos, A. Sikorzyńska,
B. Czarnecka – Cicha)
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres
podstawowy. Program nauczania szkół
ponadgimnazjalnych
(M. Jekel)
Zrozumieć przeszłość. Program nauczania do
historii dla zakresu rozszerzonego, liceum
ogólnokształcące i technikum
(R. Śniegocki)
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie
w szkole ponadgimnazjalnej, zakres
podstawowy.”W centrum uwagi”
(M. Menz)
Wiedza o kulturze program nauczania w
szkołach ponadgimnazjalnych
(I. Morawska, W. Panek)
Program nauczania matematyki w szkole
ponadgimnazjalnej (M. Kurczab, E. Kurczab,
E. Świda)
Program nauczania fizyki w zakresie
podstawowym – Odkryć fizykę (M. Braun, W.
Śliwa)
To jest chemia program nauczania chemii w
zakresie podstawowym dla szkół
Klasa II – „Matura Focus 2” – język angielski.
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Autor: S. Kay, V. Jones,
D. Brayshaw, B. Michałowski; wyd. Pearson
Repetytorium Maturalne z języka angielskiego.
Poziom podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna;
autor: M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H.
Mrozowska; wyd. Pearson
Klasa I – „Poznać przeszłość. Wiek XX” podręcznik
do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej zakres
podstawowy; autor: S. Roszak, J. Kłaczkow; Nowa
Era
Klasa II A – „Zrozumieć przeszłość. Starożytność i
średniowiecze” podręcznik do historii dla liceum
ogólnokształcącego i technikum cz. 1; autor: R.
Kulesza, K. Kowalewski; Nowa Era
Klasa IA i IB
Brak
Klasa I, II, III – Matematyka podręcznik dla liceów i
techników; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro;
autor: M. Kurczab,
E. Kurczab, E. Świda
Zbiór zadań; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro;
autor: M. Kurczab, E. Kurczab,
E. Świda
„Odkryć fizykę” podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych zakres podstawowy; Nowa
Era; Autor: M. Braun, W. Śliwa
„To jest chemia” podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy; Nowa
Era; autor: R. Hassa, A. Mrzigod,
12
Biologia
13
Geografia
14
Podstawy przedsiębiorczości
15
Informatyka
16
Wychowanie fizyczne
17
Edukacja dla bezpieczeństwa
18
Religia
19
Etyka
20
Wychowanie do życia w rodzinie
21
22
Matematyka rekreacyjna
Przyroda
ponadgimnazjalnych
(R. Hassa, A. J. Mrzigod)
„Biologia na czasie” – program nauczania
biologii w zakresie podstawowym dla szkół
ponadgimnazjalnych; M. Kaczmarzyk; Nowa
Era
Program nauczania geografii w szkole
ponadgimnazjalnej (E. Wilczyńska); PWN
Program nauczania przedsiębiorczości w
szkole ponadgimnazjalnej – Przedsiębiorczość
na czasie (K. Garbacik, M. Zmiejko)
Program nauczania Informatyka dla szkół
ponadgimnazjalnych zakres podstawowy (G.
Koba)
Program autorski wychowania fizycznego
Roman Marciniak
Odkrywamy na nowo – program nauczania
edukacji dla bezpieczeństwa w szkole
ponadgimnazjalnej (M. Groniewicz, A. Nowak
– Kowal, Z. Smutek)
Program nauczania religii w szkole
ponadgimnazjalnej – Być świadkiem
Zmartwychwstałego
(A. Błoniak, ks. D. Bryl, ks. J. Szpet)
Program nauczania etyki w szkole
ponadgimnazjalnej – Bezmyślnym życiem żyć
człowiekowi nie warto
(P. Kołodziejski, J. Kopiszewski)
„Wędrując ku dorosłości” wychowanie do
życia w rodzinie dla szkół
ponadgimnazjalnych (T. Król, M.Ryś)
Program autorski A. Parszewska
Przyroda – program nauczania przedmiotu
uzupełniającego w szkoła
J. Mrzigod; Karty pracy ucznia zakres podstawowy;
Nowa Era; autor: A. Kwiek
Klasa I – „Biologia na czasie” podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum zakres
podstawowy; autor: E. Bonar,
S. Czachorowski, W. Krzeszowiec – Jeleń; Nowa Era
Klasa I – „Czas na geografię” zakres podstawowy;
autor: B. Lenartowicz, M. Wójcik; PWN
„Przedsiębiorczość na czasie” podręcznik dla szkoły
ponadgimnazjalnej; autor:
K. Garbacik, M. Zmiejko; PWN
Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych; autor:
G. Kobe; MIGRA
Brak
„Odkrywamy na nowo” podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych; autor: M. Groniewicz, A.
Nowak – Kowal, Z. Smutek; OPERON
Brak
Brak
Brak
Brak
Klasa II – Przyroda 1 podręcznik; autor:
M. Więckowski, A. Mrzigod, R. Hassa,
ponadgimnazjalnych
(E. Jakubowska, M. Kaczmarzyk,
J. Mrzigod, E. Tuz)
23
Zajęcia artystyczne
24
Język rosyjski
25
Język niemiecki klasa I LO
26
Język niemiecki klasa II, III
27
Język francuski
Program autorski L. Bogusławska
Program nauczania języka rosyjskiego dla IV
etapu nauczania. Zakres IV.0 (M. Zybert)
Program nauczania języka rosyjskiego dla IV
etapu nauczania. Zakres IV.1 kontynuacja (A.
Pado) zmodyfikowany
M. Kaczmarzyk, M. Galikowski; Nowa Era;
Klasa III – Przyroda 2 podręcznik;
autor: R. Hassa, M. Kaczmarzyk,
M. Galikowski; Nowa Era;
brak
Klasa I – „Nowyje Wstrieczi” cz. 1; autor: H.
Dąbrowska, M. Zybert; WSiP
Klasa II – „Nowyje Wstrieczi” cz. 1 i 2; autor: H.
Dąbrowska, M. Zybert; WSiP
Klasa III – „Nowyje Wstrieczi” cz. 2 i 3 ; autor: H.
Dąbrowska, M. Zybert; WSiP
Klasa I – „Fokus 1” – język niemiecki. Podręcznik i
zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych;
autor: A. Kryczyńska – Pham, J. Szczęk; WSiP
Język niemiecki, program nauczania dla
liceum ogólnokształcącego i technikum, IV
etap edukacyjny. Dla początkujących (poziom
IV.0), dla kontynuujących naukę (poziom IV.1)
(P. Piszczatowski)
Program nauczania języka niemieckiego dla
Klasa II – „Fokus2” – język niemiecki. Podręcznik i
początkujących (poziom IV.0), dla
zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych;
kontynuujących (poziom IV.1); autor: P.
autor:
Piszczatowski
A. Kryczyńska – Pham; WSiP
Klasa III – „Exakt 2” – język niemiecki dla szkół
ponadgimnazjalnych. Podręcznik i ćwiczenia; autor:
G. Motta; wyd. LektorKlett;
„Exakt 3” – język niemiecki dla szkół
ponadgimnazjalnych. Podręcznik i ćwiczenia; autor:
G. Motta; wyd. LektorKlett;
„Welttour” 2 i 3 – język niemiecki dla szkół
ponadgimnazjalnych; autor: S. Mróz –
Dwornikowska, U. Górecka; Nowa Era
Program nauczania języka francuskiego dla
szkół ponadgimnazjalnych poziom
podstawowy, poziom kontynuacyjny według
nowych wytycznych podstawy programowej
(M. Darmoń)
Klasa I, II, III „Le nouvean taxi 1” podręcznik i
zeszyt ćwiczeń (polska adaptacja); Hachette; autor:
G. Capelle, R. Menand
28
Ekologia
29
Historia i społeczeństwo
30
Chemia rozszerzona
31
Biologia rozszerzona
„Biologia na czasie” – program nauczania
biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół
ponadgimnazjalnych; U. Poziomek; Nowa Era
32
Geografia rozszerzona
„Oblicza geografii” – program nauczania
geografii z zakresu rozszerzonego dla liceum
ogólnokształcącego i technikum (E. Tuz, D.
Szczypiński)
Sporządziła: Halina Grabowska
Program zmodyfikowany dla liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych i
techników. Równoważenie rozwoju –
przyszłością naszej planety (E. Biernacka, M.
Wawrzyniak-Kulczyk, G. Wnuk)
„Poznać przeszłość” program nauczania
przedmiotu historia i społeczeństwo dla
liceum ogólnokształcącego i technikum; K.
Panimasz; Nowa Era
To jest chemia 1 – program nauczania chemii
w zakresie rozszerzonym dla liceum
ogólnokształcącego i technikum (Maria
Litwin, Szarota Styka – Wlazlo); Nowa Era
Brak podręcznika
Klasa II B LO- „Poznać przeszłość” – „Ojczysty
Panteon i ojczyste spory” podręcznik do historii i
społeczeństwo dla liceum ogólnokształcącego i
technikum; autor. Maćkowski; Nowa Era;
Klasa II „To jest chemia 1” podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres
rozszerzony; autor: M. Litwin,
S. Styka-Wlazło, J. Szymońska; Nowa Era
Klasa III „To jest chemia 2” autor: M. Litwin, S.
Styka-Wlazło, J. Szymońska; Nowa Era
Klasa II B – „Biologia na czasie” cz.1 podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego i technikum zakres
rozszerzony; autor:
E. Pyłka-Gutowska, R. Kozik,
W. Zamachowski, E. Jastrzębska, R. Matuszewska,
M. Guzik; Nowa Era
Klasa II „Oblicza geografii” – podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum zakres
rozszerzony; autor R. Malarz, M. Więckowski;
Nowa Era;
Klasa III „Oblicza geografii” – podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum zakres
rozszerzony; autor: T. Rachwał;
Klasa III „Oblicza geografii” – podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego i technikum zakres
rozszerzony; autor: M. Więckowski, M. Malarz.
Download